御制泛神符海登隻箸山留題

攀雲坐石靜觀瀾,
屹立中流眾所難。
兜率西蓮浮水上,
蓬來左股在人間。
六鰲不動坤維靜,
萬注趨朝海藏寬。
鯨浪鰍旗今已息,
英雄一目小塵寰。

 

Ngự chế phiếm Thần Phù hải đăng Chích Trợ sơn lưu đề

Phan vân toạ thạch tĩnh quan lan,
Ngật lập trung lưu chúng sở nan.
Đâu Suất tây liên phù thuỷ thượng,
Bồng Lai tả cổ tại nhân gian.
Lục ngao bất động khôn duy tĩnh,
Vạn chú xu triều hải tạng khoan.
Kình lãng thu kỳ kim dĩ tức,
Anh hùng nhất mục tiểu trần hoàn.

 

Dịch nghĩa

Vén mây ngồi tĩnh lặng trên đá ngắm con sóng cả,
Sững sững (núi) đứng giữa muôn sóng hiểm.
Như toà sen bồng bềnh trên mặt nước trời Tây,
Đây chốn Bồng Lai tại nhân gian.
Lục ngao chẳng động cõi trần rộng lớn,
Muôn vật phô bày lúc trước đã chìm vào bể rộng theo con nước sớm.
Sóng gió kình ngạc giờ đã ngừng bặt,
Trong mắt anh hùng chốn trần hoàn thật nhỏ bé.


Chích Trợ sơn (núi Chiếc Đũa) ở ngoài đảo Song Ngưu trấn Thanh Hoá, đứng sững chon von, hình dáng như chiếc đũa, ngày nay trơ vơ giữa đồng ruộng. Bài thơ này đề năm 1501 sau khi vua đi phát hoàn ở Lam Sơn (Thanh Hoá) về.

Lạc khoản: “Đại Việt Cảnh Thống tứ niên tuế thứ Tân Dậu thanh xuân chi diểu, bái yết Tây Kinh phát hoàn nhật thư; Trung thư giám Trung thư xá nhân Bùi Sĩ Nho phụng tả” 大越景統四年歲次辛酉青春之杪,拜歇西京發還日書;中書監中書舍人裴文儒奉寫 (Làm sau ngày đi phát hoàn ở Tây Kinh cuối xuân năm Tân Dậu niên hiệu Cảnh Thống 4 (1501); Trung thư giám Trung thư xá nhân Bùi Sĩ Nho phụng viết chữ).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Vin mây tựa đá ngắm nguồn sôi,
Dựng cột ngăn sông khó mấy mươi?
Đâu Suất sen tây tung mặt nước,
Bồng Lai cánh tả sững bên người.
Sáu Ngao chẳng động thêm bền đất,
Muôn nước quay chầu rộng chứa khơi.
Sóng gió trần ai nay đã lặng,
Anh hùng coi ngó cõi trần ai.


Nguồn: Đại Nam Nhất thống chí tỉnh Thanh Hoá, Á Nam dịch, Nha Văn hoá Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Phi

Bát ngát trông vời biển sắc thâu,
Trời đen Chích Trợ chắn dòng sâu.
Một mình sừng sững nâng ngao cực,
Ai dán nghênh ngang ép thẩn lâu?
Hơn chục biển bờ nêu trụ đá,
Ba ngàn cõi thế dáng tiên châu.
Ôm non vượt biển anh hùng chí,
Thủa trước nào ta có nghĩ đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Vin mây ngồi ngóng sóng triều tuôn,
Sừng sững giữa dòng dễ mấy non.
Đâu Suất trời tây trên mặt nước,
Bồng Lai phía trái tại nhân gian.
Sáu ngao đứng vững bền khuôn đất,
Muôn ngọn xô vào biển rộng hơn.
Vây dựng sóng kình nay đã bặt,
Anh hùng ghé mắt tiểu trần hoàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Hường (Viện NC Hán Nôm)

Níu mây ngồi đá lặng mênh mang,
Sừng sững giữa dòng mấy hiểm nan.
Sen tuệ trời tây nâng nước ruổi,
Cõi Bồng vế trái tựa nhân gian.
Sáu ngao không động nền yên vững,
Muôn vật về theo biển chứa chan.
Gió ngạc sóng kình nay đã bặt,
Anh hùng một ngó nhỏ trần hoàn.


Nguồn: Vũ Thị Hường, “Phát hiện dị bản một bài thơ của vua Lê Hiến Tông đề ở núi Chích Trợ”, Thông báo Hán Nôm học, năm 2002
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vén mây tựa đá ngắm nguồn xuôi,
Sững sững non cao vạn sóng trào.
Đâu suất bồng bềnh trên mặt nước,
Bồng Lai thật chốn tại nhân gian.
Lục ngao chẳng động cõi trần rộng,
Muôn vật phô bày chìm nước dâng.
Gió dậy sóng kình giờ vắng lặng,
Anh hùng ghé mắt tiểu hồng trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời