御製題龍光洞其一

凌空石室湛虛明,
深貯雄風萬斛清。
野樹逢春多作態,
山花滿徑不知名。
河流瀲沛朝裨海,
地鎮盤根壯上京。
剩得洞天閒日月,
來看玉局說長生。

 

Ngự chế đề Long Quang động kỳ 1

Lăng không thạch thất trạm hư minh,
Thâm trữ hùng phong vạn hộc thanh.
Dã thụ phùng xuân đa tác thái,
Sơn hoa mãn kính bất tri danh.
Hà lưu liễm phái triều tỳ hải,
Địa trấn bàn căn tráng thượng kinh.
Thặng đắc động thiên nhàn nhật nguyệt,
Lai khan ngọc cục thuyết trường sinh.

 

Dịch nghĩa

Sương trùm lên hang đá rộng trong trẻo và sáng sủa,
Trong hang sâu chứa hàng muôn hộc gió mát.
Cây dại gặp tiết xuân nên nhiều sắc thái,
Hoa núi đầy nẻo tắt mà không rõ tên hoa.
Dòng sông chảy, cỏ nước hai bờ lướt theo xuôi về biển,
Đất như ngăn, cây như níu lại, trên bước đường về kinh.
May được đến động trời giữa ngày tháng rỗi,
Lại vào thăm cõi tiên để hỏi về thuyết trường sinh bất tử.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Phi

Sương trùm hang động sáng lung linh,
Sâu chứa bao nhiêu hộc gió lành.
Cây núi chào xuân thêm đổi sắc,
Hoa rừng ngập lối chẳng hay danh.
Dòng trôi cỏ lướt theo về biển,
Đất níu cây ràng bước tới kinh.
May gặp “động thiên” ngày tháng rỗi,
Vào thăm cõi ngọc hỏi trường sinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương trùm hang động sáng quang thanh,
Vạn hộc hang sâu chứa gió lành.
Cây dại đón xuân nhiều sắc thái,
Hoa rừng đầy nẻo chẳng hay danh.
Nước xuôi dòng chảy về sông biển,
Đất níu cây ngăn bước tới thành.
May gặp động trời ngày tháng rỗi,
Trường sinh thăm cõi hỏi cho rành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời