賜禮部尚書阮保

薇閣多年對掌綸,
白頭入座曳緋新。
君王暇日無餘事,
草字成書賜舊人。

 

Tứ Lễ bộ Thượng Thư Nguyễn Bảo

Vi các đa niên đối chưởng luân,
Bạch đầu nhập toạ duệ phi tân.
Quân vương hạ nhật vô dư sự,
Thảo tự thành thư tứ cựu nhân.

 

Dịch nghĩa

Nhiều năm ở bộ Lễ thấy ngươi cầm ấn thụ bọc lụa xanh
Nay đầu bạc vào toà điện thấy ngươi vấn khăn mới màu đỏ
Ngày rỗi việc, quân vương không có việc gì là thừa cả
Thảo bức thư ban tặng cho người cũ (cựu thần)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Trọng Điềm

Gác tía lâu năm thảo chiếu rồng
Bạc đầu chức trọng áo màu hồng
Trẫm nhân lúc rỗi không công việc
Viết bức thư này gửi tặng ông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sướng nhẩy!

Vua nhàn,dân liệu nhàn không?
Quan mỏi bạc đầu vì áo hồng?
Ví thử đây mà thay được sử
Thì ông tâm trí lo non sông.

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bộ Lễ nhiều năm thảo chiếu rồng,
Bạc đầu toà điện vấn khăn hồng,
Quân vương rỗi việc đâu ngày rỗi,
Thảo bức thư này ban tặng ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời