Dưới đây là các bài dịch của Phan Trọng Điềm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tứ Lễ bộ Thượng Thư Nguyễn Bảo (Lê Hiến Tông): Bản dịch của Phan Trọng Điềm

Gác tía lâu năm thảo chiếu rồng
Bạc đầu chức trọng áo màu hồng
Trẫm nhân lúc rỗi không công việc
Viết bức thư này gửi tặng ông


Nguồn: Kiến văn tiểu lục, Lê Quý Đôn, NXB Văn hoá thông tin, 2007
Ảnh đại diện

Khuê oán (Cao Biền): Bản dịch của Phan Trọng Điềm

Tẻ vui nào biết việc trên đời,
Chàng phá Hắc sơn mới nghỉ ngơi.
Nay lại Nam chinh dâng kế sách,
Sớm chiều, may áo giục tơi bời.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]