Dưới đây là các bài dịch của Hồng Phi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phỏng Diệu Sơn động chi tác (Trịnh Sâm): Bản dịch của Hồng Phi

Nhà không, hang rộng mênh mông,
Dấu thiêng mầu nhiệm truyền trong động này.
Giếng xưa soi bóng còn đây,
Một ghềnh nước chảy vòng xoay chín lần.
Chuông vang thức tỉnh mộng trần,
Cửa thiền voi phục sau tuần mưa ngâu.
Thanh bình non nước bấy lâu,
Giang sơn gấm vóc hiện đầu bút lông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngự chế đề Chích Trợ sơn (Trịnh Sâm): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Bát ngát trông vời biển sắc thâu,
Trời đem Chích Trợ chặn dòng sâu.
Một mình sùng sững nâng ngao cực,
Riêng dáng hiên ngang chắn thẩn lâu.
Hơn chục cửa sông nêu trụ đá,
Ba ngàn cõi thế đáng Tiên Châu.
Anh hùng chí khí vươn từ đó,
Thuở trước nào ai có tính đâu!

Ảnh đại diện

Đề Từ Thức động (Lê Quý Đôn): Bản dịch của Hồng Phi

Trên đảo bầy tiên chuyện lạ thường
Bích Đào cửa động quá hoang lương!
Đất trời manh áo đày Từ Thức
Mây nước đôi mày đoạ Giáng Hương!
Trống đá tiếng lay vầng nhật sớm
Muối non vị nhạt đẫm thu sương
Người đời khổ bởi mơ tiên cảnh
Ai biết thiên thai cũng hí trường.

Ảnh đại diện

Ngự chế phiếm Thần Phù hải đăng Chích Trợ sơn lưu đề (Lê Hiến Tông): Bản dịch của Hồng Phi

Bát ngát trông vời biển sắc thâu,
Trời đen Chích Trợ chắn dòng sâu.
Một mình sừng sững nâng ngao cực,
Ai dán nghênh ngang ép thẩn lâu?
Hơn chục biển bờ nêu trụ đá,
Ba ngàn cõi thế dáng tiên châu.
Ôm non vượt biển anh hùng chí,
Thủa trước nào ta có nghĩ đâu.

Ảnh đại diện

Trùng du Kim Sơn (Trương Đăng Quế): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Từng trải thăm Châu Ái
Kim Sơn mấy lần qua
Thuyền xuyên dưới chân núi
Người lướt theo dòng xa
Tựa của nhìn quang cảnh
Thuận dòng vút sáo ca
Thăm về hoa nở rộ
Thuyền buộc dưới trăng tà

Ảnh đại diện

Chu bạc Kim Sơn tân thứ (Trương Đăng Quế): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Gác chèo bên sườn núi
Tới dòng ngắm cảnh còn
Gió thanh non một góc
Trăng sáng cây ngàn chòm
Tích tách canh tàn vọng
Cát reo nước xói mòn
Lanh canh trong giáp trụ
Thừa hứng tựa song nhòm

Ảnh đại diện

Ngự chế đề Từ Thức động (Trịnh Sâm): Bản dịch của Hồng Phi

Rời thuyền thừa hứng viếng Từ Công
Cửa động y nguyên khoá ánh hồng
Xiêm nắng biếc treo rờn gấm vóc
Gió mưa đá gõ vọng cung thương
Duyên tiên từ thuở ba sinh hẹn
Dâu bể nay đà mấy độ dâng
Chớ bảo Dao Trì ngày thấm thoắt
Chơi đây nào khác dạo Bồng hang?

Ảnh đại diện

Đề Lục Vân động (Ngô Thì Sĩ): Bản dịch của Hồng Phi

Xóm cá hỏi thăm lũ mục đồng
Mới hay tiên động thực thần công
Trời ngăn biển xuống xua bầy đá
Đất gọi triều lên gió tám phương
Phút chốc mất sao thời hỗn độn
Núi khe chỉ bạc tóc anh hùng
Hiếu kỳ tự ý buồn cười nhỉ?
Trần ngập sông mê chửa tỉnh không!

Ảnh đại diện

Đề Hồ Công động (Trịnh Sâm): Bản dịch của Hồng Phi

Trập trùng nẻo đá lượn quanh co
Đỉnh núi cao nhô một ngọc hồ
Đá hoá cóc già châu toả sáng
Son phai tượng cũ tuyết loang mờ
Bóng mây chấp chới hình tiên bước
Hang nắng lung linh dáng hoả lò
Đất phúc xưa nay bao thắng tích
Nhọc chi tô điểm “Võng Xuyên đồ”!

Ảnh đại diện

Đề Hồ Công động (Ngô Thì Sĩ): Bản dịch của Hồng Phi

Bầu tiên treo vút phía rừng đông,
Nghe nói Hồ Công ngụ ở trong.
Luyện thuốc đá sao màu đẹp đẽ,
Non sông động ấy dáng mênh mông.
Chí nhân biến hoá khôn tường tận,
Trời đất sinh tiêu quả lạ lùng.
Vũ trụ vốn quen tuỳ ý thích,
Hơi đâu xét hỏi thuở hồng mông.

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối