Dưới đây là các bài dịch của Hương Nao. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Kiến Quang Trung linh quỹ (Lê Bật Trực): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Bao năm thét mắng át phong vân
Đủ thấy anh hùng - bậc vĩ nhân
Hàm Đan hận vùi muôn vạn xác
“Khuân Sơn” phần mộ hoạ trăm năm
Ngậm hờn chỉ trích ngàn thu hận
Nỡ phụ đường đường tám thước thân
Quang cảnh thảy đều thành cát bụi
Khiến đời muôn thuở cợt Doanh Tần.


Bài dịch thơ dựa trên cách hiểu có thể không chính xác.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngự chế đề Chích Trợ sơn (Trịnh Sâm): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Bát ngát trông vời biển sắc thâu,
Trời đem Chích Trợ chặn dòng sâu.
Một mình sùng sững nâng ngao cực,
Riêng dáng hiên ngang chắn thẩn lâu.
Hơn chục cửa sông nêu trụ đá,
Ba ngàn cõi thế đáng Tiên Châu.
Anh hùng chí khí vươn từ đó,
Thuở trước nào ai có tính đâu!

Ảnh đại diện

Trùng du Kim Sơn (Trương Đăng Quế): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Từng trải thăm Châu Ái
Kim Sơn mấy lần qua
Thuyền xuyên dưới chân núi
Người lướt theo dòng xa
Tựa của nhìn quang cảnh
Thuận dòng vút sáo ca
Thăm về hoa nở rộ
Thuyền buộc dưới trăng tà

Ảnh đại diện

Chu bạc Kim Sơn tân thứ (Trương Đăng Quế): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Gác chèo bên sườn núi
Tới dòng ngắm cảnh còn
Gió thanh non một góc
Trăng sáng cây ngàn chòm
Tích tách canh tàn vọng
Cát reo nước xói mòn
Lanh canh trong giáp trụ
Thừa hứng tựa song nhòm

Ảnh đại diện

Đề Chiếu Bạch sơn thi tịnh tự kỳ 2 (Lê Tương Dực): Bản dịch của Hồng Phi - Hương Nao

Chầm chậm bóng dương giỡn giữa trời,
Non côi ngất ngưỡng gối dòng trôi.
Mênh mang Bồng đảo vùng thông thoáng,
Duyên dáng bầu tiên cõi thắm tươi.
Non điểm lụa là thi tứ đẹp,
Động xa trần cuộc ý thơ vui.
Tiêu dao sự thế vô cùng thú,
Tai rửa suối thơm chuyện vạn đời.

Ảnh đại diện

Đề Chiếu Bạch sơn thi tịnh tự kỳ 1 (Lê Tương Dực): Bản dịch của Hồng Phi - Hương Nao

Dào dạt triều dâng nước lẫn trời,
Nguy nga đá cũ chặn dòng trôi.
Lung linh cây cổ dung trang tuyệt,
Rực rỡ hoa cười điểm xuyết tươi.
Khoan bước bồi hồi thi tứ nhã,
Nhẹ ngâm sảng khoái đạo tâm vui.
Trong hang chứa cả bầu xuân sáng,
Mải ngắm dáng non đẹp vạn đời!

Ảnh đại diện

Sơn du ngẫu đề (Ngô Phúc Lâm): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Thương Châu đâu chốn tựa Bồng Doanh
Đường chính vào Nam cảnh nổi danh
Muôn thuở non sông đôi tháp hiện
Một tranh đồ hoạ mấy thuyền quanh
Lên chơi khách giống mây qua lại
Về ở Tăng riêng núi tiễn nghênh
Thăng Phủ lên chơi xưa muốn hỏi
Rừng non đáp vọng tiếng chim oanh.

Ảnh đại diện

Đề Dương nham ma nhai kỳ 2 (Phan Đình Hoè): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Núi sông vận hội dựa dài lâu,
Yêu quý non xanh chửa bạc đầu.
Nam Việt bản đồ khai sáu động,
Đông A hào kiệt trải ngàn thâu.
Tu Nga, Yên Phụ mầu mây vút,
Khâm Đới, Sài Kinh bóng nguyệt sâu.
Rừng đã có đình, đình có ký,
Kinh Châu non nước hoặc Từ Châu.


Ảnh đại diện

Đề Dương nham ma nhai kỳ 1 (Phan Đình Hoè): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Viện trúc gặp tăng hỏi Thạch Môn
Khách lên mong rửa bụi trần luôn
Lý Hoàng lợi thế hoa không rụng
Lê Chúa đề thơ vết đã mòn
Non nước nửa phần dân chúng dựng
Văn chương đa số đại danh còn
Xưa nay trời đất vô cùng sự
Muốn ngỏ tang thương đá ngậm mồm!

Ảnh đại diện

Khải Định tam niên thu (Đặng Đức Cường): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Nhân ông đến quán dịch
Kính Chủ viếng danh san
Cảnh vật ba thu đẹp
Càn khôn một động nhàn
Am thiền rêu biếc phủ
Phòng sách đá hoen vàng
Chỉ có lên cao xứ
Mùi hương mãi mãi thơm

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối