Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)
Tạo ngày 06/09/2008 00:39 bởi Vanachi
Phan Đình Hoè 潘廷槐 hiệu là Thu Viên, quê làng Địch Lễ, huyện Thượng Nguyên, tỉnh Nam Định, đỗ Cử nhân khoa Canh Tý (1900), đời vua Thành Thái, từng giữ chức Tri phủ huyện Kinh Môn, Hải Dương.