Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài thơ)
- Nguyễn Du (275 bài thơ)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài thơ)
- Cao Bá Quát (275 bài thơ)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài thơ)
Tạo ngày 07/09/2008 00:39 bởi Vanachi
Phan Đình Hoè 潘廷槐 hiệu là Thu Viên, quê làng Địch Lễ, huyện Thượng Nguyên, tỉnh Nam Định, đỗ Cử nhân khoa Canh Tý (1900), đời vua Thành Thái, từng giữ chức Tri phủ huyện Kinh Môn, Hải Dương.