Dưới đây là các bài dịch của Hồng Phi - Hương Nao. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Chiếu Bạch sơn thi tịnh tự kỳ 2 (Lê Tương Dực): Bản dịch của Hồng Phi - Hương Nao

Chầm chậm bóng dương giỡn giữa trời,
Non côi ngất ngưỡng gối dòng trôi.
Mênh mang Bồng đảo vùng thông thoáng,
Duyên dáng bầu tiên cõi thắm tươi.
Non điểm lụa là thi tứ đẹp,
Động xa trần cuộc ý thơ vui.
Tiêu dao sự thế vô cùng thú,
Tai rửa suối thơm chuyện vạn đời.

Ảnh đại diện

Đề Chiếu Bạch sơn thi tịnh tự kỳ 1 (Lê Tương Dực): Bản dịch của Hồng Phi - Hương Nao

Dào dạt triều dâng nước lẫn trời,
Nguy nga đá cũ chặn dòng trôi.
Lung linh cây cổ dung trang tuyệt,
Rực rỡ hoa cười điểm xuyết tươi.
Khoan bước bồi hồi thi tứ nhã,
Nhẹ ngâm sảng khoái đạo tâm vui.
Trong hang chứa cả bầu xuân sáng,
Mải ngắm dáng non đẹp vạn đời!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]