Dưới đây là các bài dịch của Kim Thoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Dương nham ma nhai kỳ 2 (Phan Đình Hoè): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Núi sông vận hội dựa dài lâu,
Yêu quý non xanh chửa bạc đầu.
Nam Việt bản đồ khai sáu động,
Đông A hào kiệt trải ngàn thâu.
Tu Nga, Yên Phụ mầu mây vút,
Khâm Đới, Sài Kinh bóng nguyệt sâu.
Rừng đã có đình, đình có ký,
Kinh Châu non nước hoặc Từ Châu.


Ảnh đại diện

Đề Dương nham ma nhai kỳ 1 (Phan Đình Hoè): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Viện trúc gặp tăng hỏi Thạch Môn
Khách lên mong rửa bụi trần luôn
Lý Hoàng lợi thế hoa không rụng
Lê Chúa đề thơ vết đã mòn
Non nước nửa phần dân chúng dựng
Văn chương đa số đại danh còn
Xưa nay trời đất vô cùng sự
Muốn ngỏ tang thương đá ngậm mồm!

Ảnh đại diện

Khải Định tam niên thu (Đặng Đức Cường): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Nhân ông đến quán dịch
Kính Chủ viếng danh san
Cảnh vật ba thu đẹp
Càn khôn một động nhàn
Am thiền rêu biếc phủ
Phòng sách đá hoen vàng
Chỉ có lên cao xứ
Mùi hương mãi mãi thơm

Ảnh đại diện

Đề tại Châu Sơn, Trần Phạm Bộc xạ Hiệp Thạch khắc thi hậu (Trương Quốc Dụng): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Phạm lão xưa lên đó,
Vẫn còn nguyên dấu chân.
Tài danh lừng một thuở,
Quê xưa nhớ ngàn năm.
Yên Tử cao vòi vọi,
Kinh Thầy sóng lăn tăn.
Bắt quân Hồ thuở ấy,
Mãi truyền trong thơ văn.

Ảnh đại diện

Đề Ngọc Kiều động (Hoàng Kế Viêm): Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Non xanh, động biếc tựa bầu thu,
Ngắm cảnh thuyền bơi lướt nhẹ ru.
Có rượu cần chi nâng chén cúc,
Không hoa tạm học cắm thù du.
Nước vào thu dịu mang trăng sáng,
Cây gặp khách tiên cưỡi gió vù.
Lý Bạch thi nhân như có tới,
Bao câu thơ đẹp, bấy đau đầu.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]