Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Văn Siêu (94 bài)
- Phan Thanh Giản (23 bài)
- Hà Tông Quyền (5 bài)
- Doãn Uẩn (5 bài)
- Nguyễn Năng Tĩnh (1 bài)
Tạo ngày 20/07/2008 10:49 bởi Vanachi
Trương Quốc Dụng 張國用 (1797–1864) là nhà văn Việt Nam, nhà sử học, Đông các đại học sĩ triều Nguyễn. Ông cũng là người chủ biên bộ Khâm định Việt sử Thông giám cương mục.

Ông là người làng Phong Phú, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hồi nhỏ tên là Khánh, tự Dĩ Hành.

Trương Quốc Dụng đỗ Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu, niên hiệu Minh Mạng thứ 10 (năm 1829). Ông làm quan trải qua ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức ngót 30 năm, trải nhiều thăng giáng, từ tri phủ Tân Bình, hình bộ lang trung, án sát Quảng Ngãi, Hưng Yên, tả thị lang bộ Lễ, Bộ Lại, Bộ Công, Bộ Hình, Tham tri cac bộ: Bộ Công, Bộ Binh, Bộ Hộ, chủ khảo một số khoa thi, thượng thư bộ Hinh, tổng tài Quốc sử quán chuyên quản Khâm thiên giám, thống đốc Hải An quân vụ đại thần, Hiệp biện đại học sĩ v.v.

Ông là Nhà sử học lớn đương thới khi…