Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 10:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/02/2020 10:50

Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc,
Vẻ thu thiên rất mực phong quang.
Trăng trăng bạc, gió gió vàng,
Giục lòng khách tha hương tình khiển hứng.
Chén rượu hoàng hoa cơn chuếnh choáng,
Câu thơ “Bạch tuyết” lúc ngâm nga.
Bạn cùng người tuyết nguyệt phong hoa,
Lấy thi tửu cầm ca làm thích chí.
Có lưu lạc mới trải mùi thế vị,
Lúc phong lưu càng lắm vẻ xuân tình.
Tỉnh ra rồi mới giật mình.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]