26/09/2022 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước trời một vẻ

Tác giả: Trương Quốc Dụng - 張國用

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 10:56

 

Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc[1],
Vẻ thu thiên rất mực phong quang.
Trăng trăng bạc, gió gió vàng,
Giục lòng khách tha hương tình khiển hứng.
Chén rượu hoàng hoa cơn chuếnh choáng,
Câu thơ “Bạch tuyết[2]” lúc ngâm nga.
Bạn cùng người tuyết nguyệt phong hoa,
Lấy thi tửu cầm ca làm thích chí.
Có lưu lạc mới trải mùi thế vị[3],
Lúc phong lưu càng lắm vẻ xuân tình.
Tỉnh ra rồi mới giật mình.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 秋水共長天一色. Nghĩa: Nước thu với trời xanh một màu. Từ bài Đằng Vương các tự của Vương Bột đời Đường.
[2] Thơ vịnh tuyết trắng, là một khúc hát cổ. Sách Trạng nguyên ngũ ngôn thi: “Xuân du phương thảo địa, Hạ thưởng lục hà trì, Thu ẩm hoàng hoa tửu, Đông ngâm Bạch tuyết thi” 春遊芳草地,夏賞綠荷池,秋飲黃花酒,冬吟白雪詩 (Mùa xuân chơi đất cỏ thơm, Mùa hạ thưởng ngoạn ao sen xanh, Mùa thu uống rượu hoa cúc vàng, Mùa đông ngâm thơ Bạch tuyết).
[3] Mùi đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Quốc Dụng » Nước trời một vẻ