Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/02/2020 10:56

Sơ canh vân tĩnh xuất thương hải,
Bán dạ lộ hàn đương bích thiên.

Vẻ thanh soi biết mấy dặm nghìn,
Đâu là chẳng ngắm nhìn dưới bóng.
Kim dạ nguyệt minh nhân tận vọng,
Bất tri thu tứ tại thuỳ gia.

Sẵn giang sơn hứng thú cầm ca,
Xin chớ để trăng già cười khách tục.
Tửu nhất hồ, cầm nhất trương, ca nhất khúc,
Thú nam lâu nào có thua ai?
Biết trăng, hãy hỏi trăng chơi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]