Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
7 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/05/2015 18:36 bởi tôn tiền tử
Hà Tông Quyền 何宗權 (1798-1839) tự Tốn Phủ 巽甫, hiệu Phương Trạch 芳澤, Hải Ông 海翁, người xã Cát Động, huyện Thanh Oai, Hà Đông, đỗ tiến sĩ năm Minh Mệnh thứ hai (1822), làm quan đến chức Lại bộ tham tri, sau bị khiển trách, phải xuất dương đi sang Giang Lưu Ba (quần đảo Nam Dương, nay thuộc Indonesia).

Ông tư chất thông minh, văn chương lỗi lạc, nổi tiếng thời bấy giờ, có để lại Tốn Phủ thi văn tậpMộng dương hay Dương mộng tập, là tập thơ ông làm khi đi Giang Lưu Ba.