Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/10/2014 15:08 bởi hongha83
Nguyễn Năng Tĩnh 阮能靜 (1795-1876) tự Tây Khê 西溪, hiệu Mai Hoa Đường 梅花唐, người thôn Kỳ Trân, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông đậu cử nhân khoa Kỷ Mão, năm Gia Long thứ 18 (1819), làm quan Huấn đạo, Giáo thụ tại một số huyện, phủ, sau thăng dần lên đến Ngự sử, mọi việc hình án ông xem xét chu đáo, công minh, được các quan đồng triều khâm phục, nhân dân ca ngợi. Ông làm Ngự sử một thời gian, lấy cớ tuổi già sức yếu, cáo quan về nghỉ ở quê nhà.

Tác phẩm:
- Trùng minh thi tập 蟲鳴詩集.

 

Trùng minh thi tập - 蟲鳴詩集