Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/10/2014 22:04 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/10/2014 22:05 bởi hongha83
Nguyễn Văn Lý 阮文里 (1765-1868) tự Tuần Phủ 循甫, hiệu Chí Đình 志亭, biệt hiệu Đông Khê 東溪. Ông là nhà thơ, nhà văn đời Nguyễn. Tác phẩm có: Đông Khê thi tập, Chí Hiên thi thảo, Đông Khê văn tập.

Tác phẩm dịch ra tiếng Việt:
- Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), nhiều người dịch, NXB Khoa học xã hội, 2013