Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/10/2014 22:04 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 24/03/2024 17:18 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Lý 阮文里 (1765-1868) tự Tuần Phủ 循甫, hiệu Chí Đình 志亭, biệt hiệu Đông Khê 東溪, người thôn Trung Phụng, làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, Hà Nội. Ông đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Thìn năm Minh Mệnh thứ 13 (1832), làm chức Án sát tỉnh Bình Định, là nhà thơ, nhà văn có tiếng đời Nguyễn. Tác phẩm có Đông Khê thi tập, Chí Hiên thi thảo, Đông Khê văn tập.

Tác phẩm dịch ra tiếng Việt:
- Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), nhiều người dịch, NXB Khoa học xã hội, 2013