Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2016 08:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/05/2016 08:30

慰家內

聚時何日去何多,
十五年來老歲華。
憂患幾回惟育子,
奔忙兩度更無家。
一官清俸還吾與,
千里芳心奈爾何。
早晚得為歸去好,
結廬惟是向煙波。

 

Uỷ gia nội

Tụ thời hà nhật khứ hà đa,
Thập ngũ niên lai lão tuế hoa.
Ưu hoạn kỷ hồi duy dục tử,
Bôn mang lưỡng độ cánh vô gia.
Nhất quan thanh bổng hoàn ngô dữ,
Thiên lý phương tâm nại nhĩ hà.
Tảo vãn đắc vi quy khứ hảo,
Kết lư duy thị hướng yên ba.

 

Dịch nghĩa

Sum họp được bao ngày đâu mà chia xa sao nhiều vậy
Mười lăm năm qua đã làm già đi tuổi trẻ
Bao lần hoạn nạn duy một mình nàng chăm nôi con cái
Hai bận chạy vạy vất vả lại lâm vào cảnh không nhà
Một chức quan lương ít thanh bạch chỉ đủ cho tôi
Tấm lòng thơm thảo ở nơi xa ngàn dặm mình nàng sẽ ra sao
Dù sớm hay muộn được về là tốt
Ta sẽ dựng ngôi nhà tranh và chỉ để tâm ở nơi khói sóng


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), Nhiều người dịch, NXB Khoa học xã hội, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiệu

Tôi bà luôn cách xa nhau
Mười lăm năm đã bạc đầu bà ơi
Lo toan con cái bà nuôi
Bôn ba tôi vẫn ở nơi không nhà
Lương quan thanh bạch ấy mà
Tấm lòng thơm thảo giúp bà được đâu
Được về sớm muộn sao đâu
Nhà tranh sẽ dựng giữa bầu khói mây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sum họp bao ngày mà chia xa,
Mười lăm năm tuổi trẻ đã già,
Hoạn nạn duy nàng chăm con cái,
Bôn ba hai bận cảnh không nhà.
Thanh bạch ít lương tôi chỉ đủ,
Tấm lòng thơm thảo nàng nơi xa,
Sớm muộn được về là rất tốt,
Tâm nơi khói sóng, dựng ngôi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời