Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Thiệu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kinh trung đông chí ký Hà Nội chư khế (Nguyễn Văn Lý): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiệu

Núi sông xa ngàn dặm
Đông chí, theo tiết trời
Sông Nhĩ mây lớp lớp
Nhớ người trăng chiếu mai

Ảnh đại diện

Uỷ gia nội (Nguyễn Văn Lý): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiệu

Tôi bà luôn cách xa nhau
Mười lăm năm đã bạc đầu bà ơi
Lo toan con cái bà nuôi
Bôn ba tôi vẫn ở nơi không nhà
Lương quan thanh bạch ấy mà
Tấm lòng thơm thảo giúp bà được đâu
Được về sớm muộn sao đâu
Nhà tranh sẽ dựng giữa bầu khói mây

Ảnh đại diện

Đề Mộc Lan viện kỳ 2 (Vương Bá): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiệu, Đào Duy Đạt

Lên chùa thăm khắp cả tây đông
Cơm sư nghĩ lại thẹn tiếng chuông
Hai mươi năm chẵn nhem nhuốc mặt
Đến nay mới được gấm the lồng.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]