Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 18/10/2008 11:45 bởi hongha83
Vương Bá 王播, không rõ năm sinh năm mất, tự Minh Dương, người Thái Nguyên, đỗ tiến sĩ niên hiệu Trinh Nguyên (785-805), được cử làm Hiền Lương phương chính. Đầu niên hiệu Trường Khánh, Vương được thăng Trung thư thị lang rồi Đồng bình chương sự (Tể tướng). Đầu niên hiệu Thái Hoà, Vương giữ chức Tả bộc xạ, được phong làm Quận công Thái Nguyên. Tác phẩm có: "Đường thư bản truyền", "Mặc Trì biên", "Bội văn trai thư hoạ phả".