15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2016 08:44

京中冬至寄河內諸契

江山千里去,
天理一陽來。
珥水重雲遠,
懷人月上梅。

 

Kinh trung đông chí ký Hà Nội chư khế

Giang sơn thiên lý khứ,
Thiên lý nhất dương lai.
Nhĩ thuỷ trùng vân viễn,
Hoài nhân nguyệt thượng mai.

 

Dịch nghĩa

Đã đi cách xa ngàn dặm non sông
Theo quy luật trời đất khí dương bắt đầu sinh
Nơi sông Nhĩ trập trùng mây đã xa xôi
Nhớ người như bóng trăng trên cành mai


Tiết Đông chí (thường vào tháng 11 ÂL) là một trong 24 tiết trong năm, hôm ấy bắc bán cầu ngày ngắn nhất, theo cách tính của âm lịch thì lúc này âm cực thịnh và duơng bắt đầu sinh, nên có một dương (nhất dương).

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), Nhiều người dịch, NXB Khoa học xã hội, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiệu

Núi sông xa ngàn dặm
Đông chí, theo tiết trời
Sông Nhĩ mây lớp lớp
Nhớ người trăng chiếu mai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trâm

Ở xa ngàn dặm non sông
Hôm nay lại tiết giữa đông, luật trời
Nhĩ Hà nơi ấy xa xôi
Nhớ người, trăng rọi cành mai, bên thềm


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), Nhiều người dịch, NXB Khoa học xã hội, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cách xa ngàn dặm non sông,
Đất trời theo luật tiết đông chí rồi,
Trùng mây Sông Nhĩ xa xôi,
Nhớ người như bóng trăng soi mai thềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sông ngàn dặm biệt
Trời đất một dương sinh
Nhĩ Hà mây lớp lớp
Nhớ người mai dưới trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời