詠盆中紅白菊

白紅數朵互交加,
裝點秋容退宦家。
笑我人非陶五柳,
東籬不許放黃花。

 

Vịnh bồn trung hồng bạch cúc

Bạch hồng sổ đoá hỗ giao gia,
Trang điểm thu dung thoái hoạn gia.
Tiếu ngã nhân phi Đào Ngũ Liễu,
Đông ly bất hứa phóng hoàng hoa.

 

Dịch nghĩa

Mấy đoá cúc trắng cúc hồng nở chen nhau
Trang điểm cho mùa thu nơi nhà người cáo quan về
Cười ta chẳng phải là ông Đào Tiềm
Bên hàng rào chẳng hề có hoa cúc vàng nở[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Trắng hồng mấy đoá cứ chen nhau
Cho lão thôi quan hưởng chút nhàn
Cười tớ chẳng là ông Ngũ Liễu
Hoa vàng dưới giậu thấy nào đâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy đoá trắng hồng tranh nở nhau,
Mùa thu trang điểm cáo quan lầu.
Cười ta chẳng phải Đào Tiềm ấy,
Bên giậu chẳng hề có cúc đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trắng hồng mấy đoá chen nhau nở
Tô điểm màu thu chốn trở về
Cười lão chẳng như Đào Ngũ Liễu
Cúc vàng đâu thấy mé Đông ly

Chưa có đánh giá nào
Trả lời