22.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
35 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Thảo (99 bài)
- Phi Tuyết Ba (74 bài)
- Phạm Đình Ân (44 bài)
- Từ Kế Tường (41 bài)
- Nhược Thu (126 bài)
Tạo ngày 26/07/2014 08:14 bởi hongha83
Phạm Ngọc Lư sinh năm 1946, sinh tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế, cư ngụ tại Đà Nẵng. Cựu sinh viên Viện Hán học và Đại học Văn khoa Huế (1963-1964). Viết văn, làm thơ từ năm 1964.

Tác phẩm:
- Đan tâm (thơ, Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2004, tái bản 2007)
- Mây nổi (thơ, Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2007)

 

Đan tâm (2004)

Mây nổi (2007)