Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
35 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 26/07/2014 08:14 bởi hongha83
Phạm Ngọc Lư (1946-) là nhà thơ Việt Nam hiện đại. Ông sinh tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Cựu sinh viên Viện Hán học và Đại học Văn khoa Huế (1963-1964). Viết văn, làm thơ từ năm 1964. Hiện cư ngụ tại Đà Nẵng.

Tác phẩm:
- Đan tâm (thơ, Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2004, tái bản 2007)
- Mây nổi (thơ, Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2007)

 

Đan tâm (2004)

Mây nổi (2007)