24.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2014 08:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/07/2014 08:20

Gởi NT. Hiệp

Em từ tình sử bước ra
Y trang yểu điệu đôi tà mộng bay...

Chờ nhau gác gió lầu mây
Nghìn đêm giọt nến rơi đầy trang thơ
Nghìn đêm sông lạnh trăng mờ
Trương Chi bạc tóc bên bờ Tương giang!

Chiều nao nhất kiến hồng nhan
Chiều nay xác bướm rơi vàng mộ hoa
Áo xưa mộng mị đôi tà
Thôi đành xếp lại Nam Kha gối đầu
Mơ gì phong các, vân lâu
Mà theo chim mộng tìm nhau cuối trời!

Đêm nay nước chở thuyền trôi
Thuyền quyên em chở tình tôi xuôi dòng?
Ngày mai lặng lẽ hư không
Còn chăng... đôi hạt bụi hồng... thơ bay!


4-1996

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]