和參贊大臣行營賞菊十詠其二

勞落關河客思忙,
黃梅雨後綠荷香。
故園秋色今何似?
此地寒花正傲霜。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh kỳ 02

Lao lạc quan hà khách tứ mang,
Hoàng mai vũ hậu lục hà hương.
Cố viên thu sắc kim hà tự?
Thử địa hàn hoa chính ngạo sương.


Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tình khách bâng khuâng mấy dặm trường,
Mai tàn sen đã ngát mùi hương.
Màu thu vườn cũ nay sao nhỉ?
Hoa lạnh nơi này đã cợt sương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lận đận phương trời dạ vấn vương
Sau mưa sen thắm toả mùi hương
Sắc thu vườn cũ giờ sao nhỉ
Hoa lạnh nơi này đã cợt sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất khách bâng khuâng dạ cảm thương,
Sau mưa sen ngát mai lên hương.
Sắc thu vườn cũ nay sao nhỉ?
Hoa lạnh nơi này đã cợt sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời