19/09/2021 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh bồn trung hồng bạch cúc
詠盆中紅白菊

Tác giả: Nguyễn Năng Tĩnh - 阮能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2014 23:05

 

Nguyên tác

白紅數朵互交加,
裝點秋容退宦家。
笑我人非陶五柳,
東籬不許放黃花。

Phiên âm

Bạch hồng sổ đoá hỗ giao gia,
Trang điểm thu dung thoái hoạn gia.
Tiếu ngã nhân phi Đào Ngũ Liễu[1],
Đông ly bất hứa phóng hoàng hoa.

Dịch nghĩa

Mấy đoá cúc trắng cúc hồng nở chen nhau
Trang điểm cho mùa thu nơi nhà người cáo quan về
Cười ta chẳng phải là ông Đào Tiềm
Bên hàng rào chẳng hề có hoa cúc vàng nở

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Trắng hồng mấy đoá cứ chen nhau
Cho lão thôi quan hưởng chút nhàn
Cười tớ chẳng là ông Ngũ Liễu
Hoa vàng dưới giậu thấy nào đâu
Nguồn: Nghệ An toàn chí - tập XVII (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), NXB Khoa học xã hội, 2013
[1] Tức Đào Tiềm (365-427), hiệu Ngũ Liễu tiên sinh, làm huyện lệnh Bành Trạch 80 ngày, bỏ quan về an bần lạc đạo, dưới hàng giậu trồng ba luống cúc vàng, cứ đến ngày trùng cửu thì cùng bạn bè bày tiệc rượu bên khóm cúc để thưởng hoa. Hình ảnh luống hoa cúc vàng xưa thường gắn liền với Đào Tiềm, với ẩn dật, phóng khoáng, cao thượng, không cầu danh lợi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Năng Tĩnh » Vịnh bồn trung hồng bạch cúc