Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Thế Đạt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngụ nhàn kỳ 1 (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Thông là phòng sách, gối là mây
Giải khát nhờ khe, thuốc cúc này
Khách đến hỏi ta tên với hiệu
Ta rằng Ngũ Liễu hậu thân đây

Ảnh đại diện

Vịnh sử thi tập thiện hoàn mạn ký (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Sống nhờ sách bút lắm gian lao
Tiêu khiển đem xem một tí nào
Thơ phú Hoa Đường muôn ý đẹp
Văn chương Thạch Động tuyệt thanh tao
Tuổi nhàn ta góp cho kỳ hết
Ngôn ngữ người còn lắm đẹp sao
Chớ bít vò tương mà phí của
Thơ như gãi ngứa lúc lao đao

Ảnh đại diện

Tỉnh trát sức thanh bồi mạn ký (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Quan nghèo, nợ quái, trả làm sao?
Ruộng bán, tiền nong dốc hết bao
Giậu cúc ngàn vàng còn nguyên đó
Thử đem vào thế được không nào?

Ảnh đại diện

Sơn đàm thu diểu (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Chiều đứng bên đầm đón gió đông
Mặt hồ man mác bóng mây lồng
Ngư ông tóc rối phô lau bạc
Tiều tử dao lưng hắt ánh hồng
Nước biếc mênh mang đòi cảm hứng
Ráng chiều lãng đãng nhiễu tầng không
Khách chơi thấm mệt còn chưa nghỉ
Núi lẻ chim về tựa đứng trông

Ảnh đại diện

Hạ đăng Tam Bình sơn (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Đầu hạ mưa vừa dứt
Chống gậy trèo lên non
Mây muôn đời vẫn thế
Hoa hằng năm lại về
Lên núi ba lần nghỉ
Xuống núi chín lần chầy
Thẹn rằng xương chẳng cứng
Ước như xương núi đây

Ảnh đại diện

Giá mật (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ép rồi nấu mật đổ đầy chum
Ruộng toé mồ hôi, tớ đã từng
Xem đấy, việc đời âu cũng thế
Không qua gian khó có đâu mừng

Ảnh đại diện

Thuật hoài kỳ 2 (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Báo quốc chưa hề chút mảy may
Tóc chen màu trắng chẳng hề hay
Dưỡng nhàn, thôi hãy nằm đi đã
Ngắm núi Tam Bình thư thái ngay

Ảnh đại diện

Thuật hoài kỳ 1 (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Chõng đầy hoa rụng, thuốc đầy rương
Lòng tựa hoa quỳ hướng ánh dương
Thư trát đầy năm chưa đáp một
Ốm eo đâu phải chuyện coi thường

Ảnh đại diện

Lục thập vịnh hoài (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Sáu mươi mới biết tuổi trâu cày
Ruộng sách sinh nhai quý lắm thay
Hành chẳng đặng, nên ngôn chẳng đặng
Chí không sai, tại sức thành sai
Việc đời đành chịu bưng che mắt
Tình nghĩa thôi thì cháy trụi mi
Thủ đoạn ông trời ai có biết
Dưới trăng xin chịu để nghe trời

Ảnh đại diện

Tuế thủ dữ hương lão hội ẩm (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Hận trước sao mà chẳng học tiên
Để vòng danh lợi chẳng quàng xiên
Đã vui bô lão mừng trường thọ
Lại được nhi đồng kính đại niên
Nói được lời hay đời thoải mái
Rượu không tăm sủi vẫn hồn nhiên
Về đây tuyệt hảo trời trong sáng
Chiếc gối thềm đông đáng vạn tiền

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối