Em tặng anh bông hoa cúc màu xanh
Màu hoa quý tìm một thời chẳng thấy
Ước mong hoa mãi như màu ngày ấy
Như cái nhìn xanh biếc dõi trông theo.