11.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/09/2008 00:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/04/2010 07:41 bởi Vanachi
Đặng Đức Cường 鄧德強 người Hành Thiện, tỉnh Nam Định. Ông đỗ Cử nhân khoa Nhâm Tý (1888), đời vua Đồng Khánh, từng giữ chức Tổng đốc Hải Dương.