Núi cao chi lắm núi ơi!
Núi che mặt trời không thấy người thương.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)