Núi cao chi lắm núi ơi!
Núi che mặt trời không thấy người thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]