Ca dao

 1. Ai ăn cau cưới thì đền
 2. Ai bì anh có tiền bồ
 3. Ai bưng trầu rượu tới đó
 4. Ai chẳng ham sang trọng
 5. Ai chèo ghe bí qua sông
 6. Ai cho chín lạng không mừng
 7. Ai cho sen muống một bồn
 8. Ai chồng ai vợ mặc ai
 9. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
 10. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
 11. Ai đem con kéc vô vườn
 12. Ai đem con sáo sang sông
 13. Ai đem em đến chốn này
 14. Ai đem em tới giữa đồng
 15. Ai đem mình quạt tới đây
 16. Ai đem núi Nít sang sông
 17. Ai đem tôi đến chốn này
 18. Ai đi bờ đắp một mình
 19. Ai đi bờ đỗ một mình
 20. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 21. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 22. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 23. Ai đi giống dạng anh đi
 24. Ai đi ngoài ngõ ào ào
 25. Ai đi qua đò Do mới biết
 26. Ai đi qua phố Khoa Trường
 27. Ai đi trẩy hội chùa Hương
 28. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 29. Ai đua Sông Trước thì đua
 30. Ai đưa em đến chốn này
 31. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 32. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 33. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
 34. Ai kêu vòi vọi bên tai
 35. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
 36. Ai kia một mạn thuyền bồng
 37. Ai làm bát bể cơm rơi
 38. Ai làm bầu bí đứt dây
 39. Ai làm cá bống đi tu
 40. Ai làm cách trở Sâm Thương
 41. Ai làm cái nón quai thao
 42. Ai làm cho bể kia đầy
 43. Ai làm cho bến xa thuyền
 44. Ai làm cho biển cạn khô
 45. Ai làm cho bướm lìa hoa
 46. Ai làm cho cải tôi ngồng
 47. Ai làm cho chỉ lìa kim
 48. Ai làm cho cực tấm lòng
 49. Ai làm cho dạ em buồn
 50. Ai làm cho đó bỏ đăng
 51. Ai làm cho đó xa đây
 52. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
 53. Ai làm cho nước chảy xuôi
 54. Ai làm chùa ngã xuống sông
 55. Ai làm con cá bống nó đi tu
 56. Ai làm miếu nọ xa đình
 57. Ai làm nên nỗi nước này
 58. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
 59. Ai làm nông nỗi nước này
 60. Ai lấy thì lấy giúp
 61. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 62. Ai lên cho tới cung trăng
 63. Ai lên điếu dạn quai dài
 64. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 65. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
 66. Ai lên nhắn chị hàng bông
 67. Ai lên nhắn gửi lời lên
 68. Ai lên nhắn với trăng già
 69. Ai lên Phú Thọ thì lên
 70. Ai lên ta gửi lời lên
 71. Ai mà đánh trống phụ kèn
 72. Ai mà đi đánh trả trời
 73. Ai mà đội đá vá trời
 74. Ai mà nói dối cùng ai
 75. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 76. Ai mà phụ nghĩa quên công
 77. Ai mua con quạ bán cho
 78. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 79. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 80. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 81. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 82. Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
 83. Ai ơi ăn bát cơm rau
 84. Ai ơi chí ở cho bền
 85. Ai ơi chớ lấy học trò
  1
 86. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 87. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 88. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 89. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 90. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 91. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 92. Ai ơi chớ vội khoe mình
 93. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  1
 94. Ai ơi có biết cho không
 95. Ai ơi có câu thơ rằng
 96. Ai ơi cứ ở cho lành
 97. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 98. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 99. Ai ơi đi lính cho Tây
 100. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)
 101. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
 102. Ai ơi đứng lại mà coi
 103. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 104. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 105. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 106. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 107. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 108. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 109. Ai ơi đừng vội chớ lo
 110. Ai ơi được ngọc đừng cười
 111. Ai ơi giữ chí cho bền
 112. Ai ơi gương bể khó hàn
 113. Ai ơi không nghĩ thân sau
 114. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 115. Ai ơi mồng chín tháng tư
 116. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 117. Ai ơi nhớ lấy lời này
 118. Ai ơi phải nghĩ trước sau
 119. Ai ơi sao chẳng đi về
 120. Ai ơi thương lấy cho ta
 121. Ai ơi thương lấy lúc ni
 122. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 123. Ai ơi trẻ mãi ru mà
 124. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 125. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
 126. Ai qua núi Tản sông Đà
 127. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 128. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 129. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
 130. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
 131. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 132. Ai rằng ta chẳng khôn này
 133. Ai sang đò ấy bây giờ
 134. Ai sinh ra bãi cát bồi
 135. Ai thương ta thời nói với ta
 136. Ai trao lời giục giã em mê
 137. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
 138. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 139. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 140. Ai từng bận áo không bâu
 141. Ai từng con cú nó mọc sừng
 142. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 143. Ai về ai ở lại đây
 144. Ai về ai ở mặc ai
 145. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
 146. Ai về anh dặn lời này
 147. Ai về bên ấy bây giờ
 148. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
 149. Ai về chẻ nứa phết hồ
 150. Ai về cho em về theo
 151. Ai về chợ Vạn thì về
 152. Ai về dọn ngõ sửa đường
 153. Ai về đằng ấy hôm mai
 154. Ai về đến huyện Đông Anh
 155. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
 156. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 157. Ai về đợi với em cùng
 158. Ai về đường ấy hôm mai
 159. Ai về đường ấy hôm nay
 160. Ai về đường ấy mặc ai
 161. Ai về đường ấy mấy đò
 162. Ai về em gởi bức thư
 163. Ai về em gửi bức tranh
 164. Ai về Giồng Dứa qua truông
 165. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 166. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 167. Ai về Hà Tĩnh thì về
 168. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
 169. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 170. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
 171. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
 172. Ai về khe Mọ cùng đi
 173. Ai về ngõ ấy ai ơi
 174. Ai về nhắn chị hàng cau
 175. Ai về nhắn họ Hy Hoà
 176. Ai về nhắn hỏi cô ba
 177. Ai về nhắn khách biên thiềm
 178. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 179. Ai về nhắn nhủ cô hay
 180. Ai về nhắn nhủ mẹ cha
 181. Ai về nhắn nhủ ông sư
 182. Ai về nhắn với bà cai
 183. Ai về nhắn với bạn nguồn
 184. Ai về nhắn với ông câu
 185. Ai về nhắn với quan Đề
 186. Ai về nhắn với quan Thượng
 187. Ai về nhớ vải Định Hoà
 188. Ai về Nhượng Bạn thì về
 189. Ai về Phú Lộc gửi lời
 190. Ai về Phú Thọ cùng ta
 191. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 192. Ai về Thông Lạng mà coi
 193. Ai về tôi gửi buồng cau
 194. Ai về tôi gửi bức thư
 195. Ai về Tuy Phước ăn nem
 196. Ai về xẻ gỗ cho dày
 197. Ai vô Bình Định mà coi
 198. Ai vô phân trần tác loạn
 199. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
 200. Ai vơ rơm rác thì vơ
 201. Ai xinh thì mặc ai xinh
 202. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 203. Ai xui ai khiến bất nhơn
 204. Ai xui ai khiến trong lòng
 205. Ai xui anh lấy được mình
 206. Ai xui đất thấp trời cao
 207. Ai xui em có má hồng
 208. Ai xui em lấy học trò
 209. Ai xui má đỏ hồng hồng
 210. Ai xui tôi đến chốn này
 211. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 212. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 213. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 214. Anh bởi mảng lo nghèo
 215. Anh buồn có chốn thở than
 216. Anh buồn có lẽ than ra
 217. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
 218. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 219. Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
 220. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 221. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 222. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 223. Anh chờ em như liễu chờ đào
 224. Anh chờ em từ thuở mô tê
 225. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 226. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
 227. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 228. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 229. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 230. Anh có thương em thì thương cho trót
 231. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 232. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 233. Anh còn son, em cũng còn son
 234. Anh cùng em thề đã trước sau
 235. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 236. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 237. Anh đã có vợ anh rồi
 238. Anh đà có vợ con chưa
 239. Anh đã có vợ con riêng
 240. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 241. Anh đây chính thực người trời
 242. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 243. Anh đây mục hạ vô nhân
 244. Anh đây quân tử trí cao
 245. Anh đây tài tử giai nhân
 246. Anh đây thật đấng trai lành
 247. Anh đây thật khó, không giàu (I)
 248. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 249. Anh đến đây để ở mãi không về
 250. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 251. Anh đi anh dặn em rằng
 252. Anh đi anh nhớ non Côi
 253. Anh đi anh nhớ quê nhà
 254. Anh đi anh nhớ trở về
 255. Anh đi ba bữa anh về
 256. Anh đi Bình Định ở lâu
 257. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 258. Anh đi chín quận chín châu
 259. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 260. Anh đi dù lụa cánh dơi
 261. Anh đi dù lụa năm bông
 262. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
 263. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 264. Anh đi đâu sa quán sỉa cầu
 265. Anh đi đường ấy xa xa
 266. Anh đi em một ngó chừng
 267. Anh đi ghe cá cao cờ
 268. Anh đi ghe nổi chín chèo
 269. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 270. Anh đi làm mướn nuôi ai
 271. Anh đi làm thợ nơi nao
 272. Anh đi lấy vợ cách sông
 273. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 274. Anh đi lính hay đi chết nướng
 275. Anh đi lọng lụa ba bông
 276. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 277. Anh đi mấy độ xuân rồi
 278. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 279. Anh đi ngó trước, ngó sau
 280. Anh đi phe cá mũi Son
 281. Anh đi phe cá Trảng Lường
 282. Anh đi qua bờ giếng
 283. Anh đi ra cay đắng như gừng
 284. Anh đi súng ở tay ai
 285. Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
 286. Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
 287. Anh đi trên đường Ba Vát
 288. Anh đi tu cho bạc lông tai
 289. Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn
 290. Anh đi vắng cửa vắng nhà
 291. Anh đi vui thú Bắc Thành
 292. Anh đi, em ở lại nhà
  1
 293. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 294. Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội
 295. Anh đố em đếm hết sao trời
 296. Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao
 297. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 298. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 299. Anh đừng chê thiếp xấu xa
 300. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 301. Anh đừng lên xuống uổng công
 302. Anh đừng thấy cá phụ canh
 303. Anh đương cầm bút ngâm bài
 304. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 305. Anh em chín họ mười đời
 306. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
 307. Anh em cốt nhục đồng bào (II)
 308. Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
 309. Anh em hiền thật là hiền
 310. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 311. Anh em nào phải người xa
 312. Anh em như chân như tay (I)
 313. Anh em như chân như tay (II)
 314. Anh em như chân như tay (III)
 315. Anh em sắp lại cho đều
 316. Anh em ta lập đám lên đây
 317. Anh em tứ hải giao tình
 318. Anh gặp em đây là việc trời đề
 319. Anh gặp em như nem gặp rượu
 320. Anh giàu quần đôi ba bức
 321. Anh giàu trong trứng giàu ra
 322. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
 323. Anh Hai như con nhà giàu
 324. Anh ham giàu là anh ham dại
 325. Anh ham xóc đĩa, cò quay
 326. Anh hùng ẩn sĩ quy điền
 327. Anh hùng đến đó thì vô
 328. Anh hùng gì anh hùng rơm
 329. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 330. Anh hùng trường trải chín châu
 331. Anh khoe có tỏi anh cay
 332. Anh khôn mà vợ anh đần
 333. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 334. Anh không lấy được em ngoan
 335. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 336. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
 337. Anh không phải người đặng chim quên ná
 338. Anh kia có vợ con rồi
 339. Anh kia có vợ sau lưng
 340. Anh kia đi ô cánh dơi
 341. Anh kia lịch sự đi đàng
 342. Anh là con cái nhà ai (I)
 343. Anh là con cái nhà ai (II)
 344. Anh là con trai học trò
 345. Anh là con trai lau tàu
 346. Anh là con trai Nam Sang
 347. Anh là con trai nhà nghèo
 348. Anh là con út trong nhà
 349. Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
 350. Anh làm thợ mộc Thanh Hoa
 351. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 352. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 353. Anh lấy em về thờ mẹ kính cha
 354. Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời
 355. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 356. Anh lên đường ngược làm chi
 357. Anh lính là anh lính ơi (I)
 358. Anh lính là anh lính ơi (II)
 359. Anh lo phận anh chưa có vợ
 360. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 361. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 362. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 363. Anh mau thức dậy học bài
 364. Anh mến chậu hoa hường, anh dốc lòng dựng xén
 365. Anh mong bắt cá chuồn chuồn
 366. Anh mong cho cả gió đông
 367. Anh mong chuốt ná lau tên
 368. Anh mong đi giã thuyền nào
 369. Anh mong đưa đón em về
 370. Anh mong gởi cá cho chim
 371. Anh mong làm bạn với trời
 372. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 373. Anh muốn cấu con cá gáy bốn đòn
 374. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 375. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 376. Anh này có tính hoang toàng
 377. Anh nay con trai Hải Phòng
 378. Anh nay đương lúc còn trai
 379. Anh nay quyết chí đi tu
 380. Anh này rõ khéo làm ăn
 381. Anh nay tứ hải giang hồ
 382. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 383. Anh năng lên gối làm quen
 384. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 385. Anh ngán cho ai, nhành mai đang thắm
 386. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 387. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 388. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 389. Anh ngồi bậc lở anh câu
 390. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 391. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 392. Anh ngồi phần thủ trống reo
 393. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 394. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 395. Anh ngồi vực lở quăng câu
 396. Anh ngồi vực thẳm anh câu
 397. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 398. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 399. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 400. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 401. Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
 402. Anh nhất kỳ tâm
 403. Anh như cái võ môn, cao không xiết kể
 404. Anh như cây gỗ xoan đào
 405. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 406. Anh như con một nhà giàu
 407. Anh như con nhạn bơ thờ
 408. Anh như Đại Thánh trên mây
 409. Anh như táo rụng sân đình
 410. Anh như tấm vóc đại hồng
 411. Anh như trái bưởi trái bòng
 412. Anh như trúc mọc ngoài trời
 413. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 414. Anh nói em cũng nghe anh
 415. Anh nói với em mía ngọt hơn đường
 416. Anh nói với em như mía chẻ hai
 417. Anh nói với em như rìu chém xuống đá
 418. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 419. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 420. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 421. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 422. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 423. Anh ở sao mà rể gọi là con
 424. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 425. Anh ơi anh hãy mau mau
 426. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 427. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
 428. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 429. Anh ơi cất giọng hò cao
 430. Anh ơi có chí canh nông
 431. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 432. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 433. Anh ơi đã vít thì vin
 434. Anh ơi đi lại cho dày
 435. Anh ơi khúc sông đã lở khó bồi
 436. Anh ơi mời anh vô nhà
 437. Anh ơi phải lính thì đi
 438. Anh ơi quen em từ thuở hàn vi
 439. Anh ơi uống rượu thì say
 440. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 441. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 442. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 443. Anh phân nhiều nỗi đoạn trường
 444. Anh qua chốn tây thành đành tâm nhẹ bước
 445. Anh quen em những thuở đang bồng
 446. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 447. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 448. Anh ra đi cay đắng như gừng
 449. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 450. Anh ra đi để lại cho em năm sào ruộng lương thì vừa mất hạn
 451. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
 452. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
 453. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 454. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 455. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 456. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 457. Anh say em như bướm say hoa
 458. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 459. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
 460. Anh tham ba chốn bốn quê
 461. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 462. Anh thì bạn với ma men
 463. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 464. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 465. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 466. Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
 467. Anh thương em anh để đó đã
 468. Anh thương em bất luận xấu xinh
 469. Anh thương em biết nói mần răng
 470. Anh thương em cha mẹ đều hay
 471. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 472. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 473. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
 474. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
 475. Anh thương em không muốn vào nhà
 476. Anh thương em không nói khi đầu
 477. Anh thương em nên phải đi đêm
 478. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 479. Anh thương em ruột thắt gan bào
 480. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 481. Anh thương em trầu hết lá lươn
 482. Anh thương em trong chừng một tháng
 483. Anh thương em từ thuở trồng cau
 484. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 485. Anh thương em, đừng cho ai biết
 486. Anh thương em, thương quấn thương quít
 487. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 488. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 489. Anh tiếc ao cá nước trong
 490. Anh tiếc cái thuyền nho nhỏ mũi nó sơn đen
 491. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 492. Anh tiếc công đào ao thả cá
 493. Anh toan thề thốt nàng hay
 494. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 495. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 496. Anh tới đây ngọn có gốc không
 497. Anh tới đây ở mãi không về
 498. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 499. Anh tới nơi đây như cây bị hạn
 500. Anh trèo lên cây táo, anh sang qua cây gạo
 501. Anh trông cái mắt em này
 502. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 503. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 504. Anh trông thân thể em nay
 505. Anh trông thân thể tôi này
 506. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 507. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 508. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 509. Anh tỷ như phận anh
 510. Anh vào anh cũng muốn vào
 511. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 512. Anh về anh bảo mẹ cha
 513. Anh về anh cạo râu đi
 514. Anh về anh chẳng ngó lui
 515. Anh về anh lại sang ngay
 516. Anh về bán ruộng cây đa
 517. Anh về báo nghĩa sinh thành
 518. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 519. Anh về bên xã nay mai
 520. Anh về Bình Định thăm cha (I)
 521. Anh về Bình Định thăm cha (II)
 522. Anh về Bình Định thăm nhà
 523. Anh về cất lễ tam sanh
 524. Anh về chẳng có chi đưa
 525. Anh về chẻ lạt bó tro
 526. Anh về chẻ nứa đan lồng
 527. Anh về chẻ nứa đan sàng
 528. Anh về chẻ trúc phơi khô
 529. Anh về chi nữa anh ơi
 530. Anh về cho chóng mai lên
 531. Anh về cho em về theo (I)
 532. Anh về cho em về theo (II)
 533. Anh về cho em về theo (III)
 534. Anh về cho nhớ mai sang
 535. Anh về cuốc đất trồng cau
 536. Anh về cưa ván đóng đò
 537. Anh về cưa ván đóng thùng
 538. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 539. Anh về dưới Giã hồi hôm
 540. Anh về đã tới trường quan
 541. Anh về đánh vảy cá trê
 542. Anh về đào lỗ sau hè
 543. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 544. Anh về để áo lại đây (I)
 545. Anh về để áo lại đây (II)
 546. Anh về để quạt lại đây
 547. Anh về đếm hết sao trời
 548. Anh về đi học cho chuyên
 549. Anh về đi ngủ kẻo khuya
 550. Anh về đi ngủ mai cày
 551. Anh về đợ ruộng cây đa
 552. Anh về đưa cội cây dừa
 553. Anh về đưa nhạn sang thăm
 554. Anh về đường ấy mấy cung
 555. Anh về em chẳng dám cầm
 556. Anh về em cũng muốn về
 557. Anh về em cũng xin đi
 558. Anh về em không biết gì đưa
 559. Anh về em nắm cổ tay
 560. Anh về em những trông chừng
 561. Anh về em những trông theo
 562. Anh về em nỏ chi đưa
 563. Anh về em nỏ dám đưa
 564. Anh về em ở hai nơi
 565. Anh về em ở lại bơ vơ
 566. Anh về giữ việc thú quê
 567. Anh về hái đậu trảy cà
 568. Anh về học lấy chữ nhu
 569. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 570. Anh về kẻo vợ anh trông
 571. Anh về không lẽ về luôn
 572. Anh về kiếm chốn kẻo già
 573. Anh về kiếm vợ kẻo già
 574. Anh về kiếm vợ là xong
 575. Anh về láp biển trồng cây
 576. Anh về lấy vợ cách sông
 577. Anh về liệu lấy trăm mâm
 578. Anh về mai đã lên chưa
 579. Anh về mai mốt anh sang
 580. Anh về mai mốt qua chơi
 581. Anh về mai sớm anh lên
 582. Anh về mắc võng nuôi con
 583. Anh về mắc võng ru con (I)
 584. Anh về mắc võng ru con (II)
 585. Anh về mua gỗ đóng giường
 586. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 587. Anh về mua lấy năm me
 588. Anh về mua lụa bọc trời
 589. Anh về mượn thuổng đào hồ
 590. Anh về ngoài Huế lâu vô
 591. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 592. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 593. Anh về nhớ ngãi em không
 594. Anh về nối tóc cho dài
 595. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 596. Anh về răng đứt anh ơi
 597. Anh về rẫy vợ anh ra
 598. Anh về sao được mà về
 599. Anh về sắm bộ sào tương
 600. Anh về sắm nón sắm quai
 601. Anh về số phận ra trò
 602. Anh về tem một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 603. Anh về thắt dế kim cang
 604. Anh về thấy kiểng thêm thương
 605. Anh về thổi bễ nung kền
 606. Anh về thủ phận lo nghèo
 607. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 608. Anh về thưa với mẹ cha (II)
 609. Anh về thưa với mẹ nhà
 610. Anh về thưa với mẹ thầy
 611. Anh về thưa với ông bà (I)
 612. Anh về thưa với ông bà (II)
 613. Anh về tìm vảy cá trê
 614. Anh về tìm vợ con anh
 615. Anh về tô lý tô lăng
 616. Anh về trồng chuối nuôi chim
 617. Anh về xẻ ván cho dài
 618. Anh về xứ Đế thành Đô
 619. Anh vỗ trống đất kêu vang
 620. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 621. Anh với em như bát nước đầy
 622. Anh với em như mía với gừng
 623. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 624. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 625. Anh xa em chưa đầy một tháng
 626. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 627. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 628. Anh yêu em từ thuở lên ba
 629. Áo ai đi ở mặc ai
 630. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 631. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 632. Ao cạn cá phải về sông
 633. Áo chưa rách anh đã thay vai
 634. Áo cũ để vận trong nhà
 635. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 636. Áo dài đứt nút còn khuy
 637. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 638. Áo đen ai nhuộm cho mình
 639. Áo đen đơm bộ khuy đen
 640. Áo đen không lẽ đen hoài
 641. Áo đen năm nút con rồng
 642. Áo đen năm nút viền bâu
 643. Áo em ai nhuộm cho mình
 644. Áo em, áo chiếu mo cau
 645. Áo gài năm nút hở bâu
 646. Ao hồ cá lội trông sao
 647. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 648. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 649. Áo ngắn cũng như áo dài
 650. Áo người mặc đoạn cởi ra
 651. Áo rách chi lắm áo ơi
 652. Áo rách có cách anh thương
 653. Áo rách vai, vá hoài vá huỷ
 654. Ao sâu bắt chẳng đặng cá
 655. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 656. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 657. Ao thẳm càng lắm cá trê
 658. Ao thu nước gợn trong veo
 659. Ao to ta thả cá chơi
 660. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 661. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 662. Áo trắng em mặc cho xinh
 663. Áo trắng em tưởng là tiên
 664. Áo tứ thân em treo trên mắc
 665. Áo tứ thân là áo của tôi
 666. Áo vá vai vợ ai không biết
 667. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 668. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 669. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 670. Áo xanh thì chỉ cũng xanh
 671. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 672. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 673. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 674. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 675. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 676. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 677. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 678. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 679. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
 680. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 681. Ăn chơi cho hết tháng hai
 682. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 683. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 684. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 685. Ăn cơm với cá mòi he
 686. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 687. Ăn đong cho đáng ăn đong
 688. Ăn được ngủ được là tiên
 689. Ăn được, ngủ được là tiên
 690. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 691. Ăn mày là ai, ăn mày là ta
 692. Ăn mặn uống nước đỏ da
 693. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 694. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 695. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 696. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 697. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 698. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 699. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 700. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 701. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 702. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 703. Ăn rươi chịu bão cho cam
 704. Ăn sao cho được mà mời
 705. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 706. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 707. Ăn thì có vợ cùng con
 708. Ăn thì những muốn cùng ngon
 709. Ăn thì vóc học thì hay
 710. Ăn thời được ăn cả nhà
 711. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 712. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 713. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 714. Ăn trầu thì mở trầu ra
 715. Ăn với chồng một bữa
 716. Ăn xin cho đáng ăn xin
 717. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 718. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 719. Ân cha nặng lắm ai ơi
 720. Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
 721. Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
 722. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 723. Ân tình mới đó mau phai
 724. Ân tình nay đã hết trông
 725. Ân tình rày hết đã trông
 726. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 727. Ầu ơ... bồng bống bông bông
 728. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 729. Ấy ai cắt mối tơ mành
 730. Ấy ai dắt mối tơ mành
 731. Ấy ai vô phúc trên đời
 732. Ba cô cùng ở một nhà
 733. Ba cô đội gạo lên chùa
 734. Ba đồng một mớ đàn ông
 735. Bà già đã tám mươi hai
 736. Bà già ra chợ Cầu Đông
 737. Ba La cuốc đất trồng hành
 738. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 739. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 740. Ba năm trấn thủ lưu đồn
  2
 741. Bà ơi cho cháu xin xu
 742. Ba tàn ba héo vì cây
 743. Ba tiền một khứa cá buôi
 744. Bác mẹ em vội tham vàng
 745. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 746. Bạn bè là nghĩa tương tri
 747. Bán hàng thì bán sớm mai
 748. Ban ngày quan lớn như thần
 749. Bao giờ cá lý hoá long
 750. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 751. Bao giờ cho chuối có cành
 752. Bao giờ cho đến tháng ba
 753. Bao giờ cho gạo bén sàng
 754. Bao giờ chợ Lớn hết vôi (II)
 755. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 756. Bao giờ mang hiện đến ngày
 757. Bảy với ba tính ra một chục
 758. Bắc thang lên đến cung mây
 759. Bắc thang lên đến tận trời
 760. Bắc thang lên hỏi ông trăng
 761. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 762. Bắt tay ông Tơ mà bơ mà bớp
 763. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 764. Bầu ơi thương lấy bí cùng
 765. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 766. Bây giờ mận mới hỏi đào
 767. Bây giờ ta gặp nhau đây
 768. Bây giờ ta lại gặp ta
 769. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 770. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 771. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 772. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 773. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 774. Bể Đông có lúc vơi đầy
 775. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 776. Bị rách nhưng lại có vàng
 777. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 778. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 779. Biển sâu cá lội mất tăm
 780. Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
 781. Bình Định có núi Vọng Phu
 782. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 783. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 784. Bốn bề công nợ eo sèo
 785. Bốn con ngồi bốn chân giường
 786. Bốn mùa bông cúc nở sây
 787. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 788. Bông bống bồng bồng
 789. Bồng bồng con nín con ơi
 790. Bồng bồng mẹ bế con sang
 791. Bồng em đi dạo vườn dưa
 792. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 793. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 794. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 795. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 796. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 797. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 798. Bởi thương nên dạ mới trông
 799. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 800. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 801. Bớt đồng thì bớt cù lao
 802. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 803. Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
 804. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 805. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 806. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 807. Buồn tình cha chả buồn tình
 808. Buồn từ trong dạ buồn ra
 809. Buồn về một nỗi phu quân
 810. Bữa ăn có cá cùng canh
 811. Bữa cơm múc nước rửa râu
 812. Bực mình lên tận tiên cung
 813. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 814. Bước qua vườn ổi hái trầu
 815. Bước sang tháng sáu giá chân
 816. Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ
 817. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 818. Bướm già thì bướm có râu
 819. Bướm vàng đậu đọt mù u
 820. Bứt đi thì dạ không đành
 821. Cá bã trầu ăn bọt thia thia
 822. Cá buồn cá lội tung tăng
 823. Cá buồn cá vọt qua đăng
 824. Cá buồn cá vượt qua đò
 825. Cá chẳng ăn muối cá ươn
 826. Ca dao về các loại quả
 827. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 828. Cá không ăn câu thật là cá dại
 829. Cả làng có một thầy đồ
 830. Cá lên khỏi nước cá khô
 831. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 832. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 833. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 834. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 835. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 836. Cá về biển Bắc hết trông
 837. Cá về chợ Dĩnh hết mong
 838. Cách nhau một bức rào thưa
 839. Cách sông cách núi cho cam
 840. Cách sông nên phải luỵ đò
 841. Cái bống còn ở trong hang
 842. Cái bống cõng chồng đi chơi
 843. Cái bống đi chợ Cầu Canh
 844. Cái bống là cái bống bang (I)
 845. Cái bống là cái bống bang (II)
 846. Cái bống là cái bống bình
 847. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 848. Cái cân có quỷ, có ma
 849. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 850. Cái cò đi đón cơn mưa
 851. Cái cò là cái cò con
 852. Cái cò là cái cò kỳ
 853. Cái cò là cái cò quăm
 854. Cái cò là cái cò vàng
 855. Cái cò lặn lội bờ ao
  1
 856. Cái cò lặn lội bờ sông
 857. Cái cò mày mổ cái tôm
 858. Cái cò trắng bạch như vôi
 859. Cái cò, cái vạc, cái nông (I)
 860. Cái cò, cái vạc, cái nông (II)
 861. Cái cò, cái vạc, cái nông (III)
 862. Cái cốc mày lặn ao chà
 863. Cái cuốc là cái cuốc đen
 864. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 865. Cái gì anh đổ vào bồ
 866. Cái giường mà biết nói năng
 867. Cái kiến mày ở trong nhà
 868. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
 869. Cái phận nhà khó khổ thay
 870. Cái quạt mười tám cái nan
 871. Cái vòng danh lợi cong cong
 872. Cam sành rã rượi bờ ao
 873. Càng thắm thì lại càng phai
 874. Canh ba trống điểm trên lầu
 875. Canh bầu nấu với cá trê
 876. Canh cải mà nấu với gừng
 877. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 878. Canh khuya giấc điệp mơ màng
 879. Canh một cho chí canh hai
 880. Canh một dọn cửa, dọn nhà
 881. Canh nông sớm tối ngoài đồng
 882. Canh suông khéo nấu thì ngon
 883. Cao su đi dễ khó về
 884. Cau già khéo bổ thì ngon
 885. Cau già quá lứa bán buôn
 886. Cau non trầu lộc mỉa mai
 887. Cày đồng đang buổi ban trưa
 888. Căn duyên còn đó hỡi trời
 889. Căn duyên này, ai phá cho rời
 890. Cầm chài mà vãi cá căng
 891. Cầm chài mã vãi lỗ tre
 892. Cầm vàng mà lội qua sông
 893. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 894. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 895. Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu
 896. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 897. Câu cá cá chẳng ăn mồi
 898. Cậu cai buông áo em ra
 899. Cậu cai nón dấu lông gà
  1
 900. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 901. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 902. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 903. Cây cao bóng cả duyên mòn
 904. Cây cao bóng mát không ngồi
 905. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 906. Cây cao su quý hơn người
 907. Cây cao thì gió càng lay
 908. Cây cao, bóng mát không ngồi
 909. Cây chanh lại nở hoa chanh
 910. Cây chi trên rừng không có lá
 911. Cây đa bậc cũ lở rồi
 912. Cây đa bến cũ năm xưa
 913. Cây đa cũ, bến đò xưa
 914. Cây khô chưa dễ mọc chồi
 915. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 916. Cây khô xuống nước cũng khô
 917. Cấy lúa, lúa trổ ra năn
 918. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 919. Cây oằn vì bởi gió nam
 920. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 921. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 922. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 923. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 924. Cây xanh thời lá cũng xanh
 925. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 926. Cha đời con gái xứ Đông
 927. Cha già con muộn vơi vơi
 928. Cha mẹ giàu con thong thả
 929. Cha mẹ hồi trước có xem
 930. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 931. Cha sinh mẹ dưỡng ra con
 932. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 933. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 934. Chàng đừng trời tối trông sao
 935. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 936. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 937. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 938. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 939. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
 940. Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
 941. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 942. Chàng về để áo lại đây
 943. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 944. Chàng về thiếp cũng xin theo
 945. Chàng về thiếp cũng xin về
 946. Chàng về thời thiếp xin đưa
 947. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 948. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 949. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 950. Chẳng chua cũng thể là chanh
 951. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 952. Chẳng làm người bảo rằng ươn
 953. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 954. Chẳng lo chi đó cười đây
 955. Chẳng lo thân bậu thân qua
 956. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 957. Chẳng tham nhà ngói ba toà
 958. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 959. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 960. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 961. Chân mình còn lấm mê mê
 962. Chập chập thôi lại cheng cheng
 963. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 964. Chẻ tre bện sáo cho dày
 965. Chẻ tre lựa cật đan nia
 966. Chém cha cái giặc, chết hoang
 967. Chém cha cái nước sông Bờ
 968. Chém cha con mắt lá khoai
 969. Chém cha những đứa sang giàu
 970. Chèo ghe xuống Vạn múc dầu
 971. Chê tôm ăn cá lù đù
 972. Chết ba năm sống lại một giờ
 973. Chỉ còn đương nối trong cuồng
 974. Chị dại đã có em khôn
 975. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 976. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 977. Chỉ điều ai khéo vấn vương
 978. Chị em như chuối nhiều tàu
 979. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 980. Chị Xuân đi chợ mùa hè
 981. Chiếc buồm nho nhỏ
 982. Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
 983. Chiếc khăn cô đội trên đầu
 984. Chiều chiều bóng ngả về tây
 985. Chiều chiều con quạ lợp nhà
 986. Chiều chiều én liệng, cò bay
 987. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
 988. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 989. Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 990. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 991. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 992. Chiều chiều ra đứng bờ mương
 993. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 994. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 995. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
 996. Chiều chiều ra ngõ đứng trông
 997. Chiều chiều vịt lội cò bay
 998. Chiều chiều xách giỏ hái rau
 999. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 1000. Chiều nay có kẻ thất tình
 1001. Chiều nay người nghĩa xa anh
 1002. Chim bay cá lội chăn văn
 1003. Chim bay mỏi cánh chim ngơi
 1004. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 1005. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 1006. Chim bay về núi túi rồi
 1007. Chim bay về rú, về non
 1008. Chim buồn tình chim bay về núi
 1009. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 1010. Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy
 1011. Chim chuyền nhành ớt líu lo
 1012. Chim còn mến cội mến cành
 1013. Chim đa đa đậu nhánh đa đa
 1014. Chim kêu dưới suối ao đàng
 1015. Chim khôn chưa bắt đã bay
 1016. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
 1017. Chim khôn mắc phải lưới hồng
 1018. Chim khôn nói tiếng rảnh rang
 1019. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
 1020. Chim manh manh bay quanh vòng cỏ
 1021. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 1022. Chim nhạn bắt cá lượn khơi
 1023. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 1024. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 1025. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 1026. Chim quyên xuống suối tha mồi
 1027. Chim trời ai dễ đếm lông
 1028. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (I)
 1029. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 1030. Chim xanh ăn trái xoài xanh
 1031. Chính chuyên lấy được chín chồng
 1032. Cho anh một miếng trầu vàng
 1033. Chồng còng lấy vợ cũng còng
 1034. Chồng dữ thì em mới rầu
 1035. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 1036. Chồng em nó chẳng ra gì
 1037. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 1038. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 1039. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 1040. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 1041. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 1042. Chồng hen lại lấy vợ hen
 1043. Chồng khôn vợ được đi hài
 1044. Chồng lên tám, vợ mười ba
 1045. Chồng người đi ngược về xuôi
 1046. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
 1047. Chồng sang vợ được đi giày
 1048. Chồng ta áo rách ta thương
 1049. Chồng tôi đi đã ba đông
 1050. Chồng yêu cái tóc nên dài
 1051. Chờ anh, em gắng sức chờ
 1052. Chớ chê em xấu, em đen
 1053. Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
 1054. Chợ đang đông em không toan liệu
 1055. Chớ lo nốc nát, ván hà
 1056. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 1057. Chớ nghe quân tử ỉ on
 1058. Chớ tham đồng bạc con cò
 1059. Chớ thấy áo rách mà cười
 1060. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 1061. Chớ thấy sóng cả mà lo
 1062. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
 1063. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 1064. Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
 1065. Chuông già đồng điếu chuông kêu
 1066. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 1067. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 1068. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 1069. Chuột kêu rúc rít trong rương
 1070. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 1071. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 1072. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 1073. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
 1074. Chưa chi anh đã vội về
 1075. Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh
 1076. Chưa chồng nón thúng quai thao
 1077. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 1078. Chưa quen đi lại cho quen
 1079. Chừng nào cho được bắt tay
 1080. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 1081. Có ai những bận cùng ai
 1082. Có ai thêm bận vì ai
 1083. Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ
 1084. Có bột mới quấy nên hồ
 1085. Có cây mới có dây leo
 1086. Có chà cá mới ở ao
 1087. Có cha có mẹ thì hơn
 1088. Có chả em tình phụ xôi
 1089. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 1090. Có chàng, nói một cười hai
 1091. Có chồng càng dễ chơi ngang
 1092. Có chồng chẳng được đi đâu
 1093. Có chồng đêm có đêm đừng
 1094. Có chồng mà chẳng có con
 1095. Có chồng như ngựa có yên
 1096. Có chồng ông nọ bà kia
 1097. Có chồng thì mặc có chồng
 1098. Có chồng thì phải theo chồng
 1099. Có chồng thủ phận thủ duyên
 1100. Có chuôm cá mới ở đìa
 1101. Có con đỡ gánh đỡ gồng
 1102. Có con gây dựng cho con
 1103. Có con hơn của anh ơi
 1104. Có con nỏ muốn ai bồng
 1105. Có con phải khổ vì con
 1106. Có đỏ mà chẳng có thơm
 1107. Có khó mới có miếng ăn
 1108. Có mới thì nới cũ ra
 1109. Có nên thì nói là nên
 1110. Có phúc lấy được vợ già
 1111. Có quán tình phụ bóng đa
 1112. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 1113. Có thương thì thương, không thương thì nói
 1114. Có tiền chán vạn người hầu
 1115. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 1116. Có trăng anh phụ lồng đèn
 1117. Có trăng tình phụ lòng đèn
 1118. Có vàng, vàng chẳng hay phô
 1119. Có yêu thì nói rằng yêu
 1120. Cóc chết bỏ nhái mồ côi
 1121. Con ai đem bỏ chùa này
 1122. Con cá bống cát, nằm trên bãi cát
 1123. Con cá đối bỏ trong cối đá
 1124. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 1125. Con cá đối nằm trên cối đá (II)
 1126. Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc
 1127. Con cá rô thia nấp bụi rêu rong
 1128. Con cá thia lia, nó núp vũng chân bò
 1129. Còn cha cơm trắng cá ngon
 1130. Còn cha gót đỏ như son
 1131. Con chim ăn quả bồ nu
 1132. Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao
 1133. Con chim chiền chiện, nó liệng trên cao
 1134. Con chim đa mà đỗ cành đa
 1135. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 1136. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 1137. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 1138. Con chim sa sả đậu trên cây sả
 1139. Con chim sáo sậu, ăn cơm nhà cậu
 1140. Con chim trên cành cắn cây ngậm lá
 1141. Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót
 1142. Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy
 1143. Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
 1144. Con chuột mắc bẫy, vì gốc tre già
 1145. Con cò bay bổng bay la
 1146. Con cò chết rũ trên cây
  1
 1147. Con cò chết tối hôm qua
 1148. Con cò đậu cọc cầu ao
 1149. Con cò mà đậu cành tre
 1150. Con cò mà đi ăn đêm
  1
 1151. Con cò mắc giò mà chết
 1152. Con cóc mà ngóc ao bèo
 1153. Con còng dại lắm ai ơi
 1154. Con cú ăn trầu đỏ môi
 1155. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 1156. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 1157. Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
 1158. Con dao be bé sắc thay
 1159. Con dao vàng dọc lá trầu vàng
 1160. Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râu
 1161. Còn duyên buôn cậy bán hồng
 1162. Còn duyên kẻ đón người đưa
 1163. Còn duyên kẻ đợi người chờ
 1164. Còn duyên kén cá, chọn canh
 1165. Còn duyên, anh cưới ba heo
  2
 1166. Con gà cồ lại mổ bông kê
 1167. Con gà cục tác lá chanh
 1168. Con gái đương thời đã nên con gái
 1169. Con gái là con người ta
 1170. Con gái như thể hàng săng
 1171. Con hư bởi tại cha dung
 1172. Con kiến mà leo cành đa
 1173. Con làm con ở cùng bà
 1174. Con mẹ có thương mẹ đâu
 1175. Con mèo mà trèo cây cau
 1176. Con người có cố, có ông
 1177. Con người có tổ có tông
 1178. Con nước chảy, bèo nọ có tua
 1179. Con ơi hãy nhớ câu này
 1180. Con ơi mẹ bảo đây này
 1181. Con ơi muốn nên thân người
 1182. Con ơi nhớ lấy lời cha
 1183. Con ơi ở lại với bà
 1184. Con ơi, nhớ lấy câu này
 1185. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
 1186. Con quan thì lại làm quan
 1187. Con sâu làm rầu nồi canh
 1188. Con ta gả bán cho người
 1189. Con tài lo láo lo kiêu
 1190. Con tằm nó ăn lá dâu
 1191. Còn trời còn nước còn non
 1192. Con vua lấy thằng bán than
 1193. Con vua thì lại làm vua (I)
 1194. Con vua thì lại làm vua (II)
 1195. Con xa mẹ thèm ăn khát bú
 1196. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 1197. Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ
 1198. Cô kia cắt cỏ bên sông
 1199. Cô kia cắt cỏ một mình
 1200. Cô kia đi đường với ta
 1201. Cô kia đội áo đi đâu
 1202. Cô kia đội nón đi đâu
 1203. Cô kia đứng ở bên sông
 1204. Cô kia khăn trắng tang ai
 1205. Cô kia má đỏ hòn than
 1206. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 1207. Cô kia răng trắng hạt bầu
 1208. Cô kia thắt cái lưng xanh
 1209. Cô kia tóc bỏ đuôi gà
 1210. Cô kia yếm trắng loà loà
 1211. Cổ tay đã trắng lại tròn
 1212. Cổ tay em trắng lại tròn
 1213. Cổ tay em trắng như ngà
 1214. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 1215. Cốc cốc, lai lai
 1216. Công anh bắt tép nuôi cò
 1217. Công anh chăn nghé đã lâu
 1218. Công anh gánh đá tạc bia
 1219. Công anh làm rể ba năm (I)
 1220. Công anh làm rể ba năm (II)
 1221. Công anh làm rể Chương Đài
 1222. Công anh lên rừng đốn trúc
 1223. Công anh lên xuống, xuống lên
 1224. Công anh ngồi giữ buồng tằm
 1225. Công anh tháng đợi năm chờ
 1226. Công anh xe chỉ uốn cần
 1227. Công cha ba năm sinh thành tạo hoá
 1228. Công cha nghĩa mẹ ai đền
 1229. Công cha như núi ngất trời
 1230. Công cha như núi Thái Sơn
  2
 1231. Cồng cộc bắt cá dưới bàu
 1232. Công danh theo đuổi mà chi
 1233. Công em gánh gạch xây tường
 1234. Công nợ thiếp trả cho chàng
 1235. Công ơn thầy mẹ em không đền được
 1236. Cờ bạc là bác thằng bần
 1237. Cờ bạc nó đã khinh anh
 1238. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
 1239. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
 1240. Cơm ăn ba bữa thì cho
 1241. Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để
 1242. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (I)
 1243. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 1244. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 1245. Cơm cha cơm mẹ đã từng
 1246. Cơm cha, áo mẹ, ai ơi
 1247. Cơm chiên ăn với cá ve
 1248. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 1249. Cơm trắng ăn với chả chim
 1250. Củ lang Đống Ngỗ, đỗ phụng Đồng Đinh
 1251. Củ lang mỏng vỏ đỏ da
 1252. Củ lang năm tiền sắc giạ
 1253. Của bụt mất một đền mười
 1254. Của chua ai thấy chẳng thèm
 1255. Của đời cha mẹ để cho
 1256. Của mình thì giữ bo bo
 1257. Của trời trời lại lấy đi
 1258. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
 1259. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 1260. Cúc mọc bờ giếng cheo leo
 1261. Cùng nguyền một tấm lòng son
 1262. Cũng thì con mẹ, con cha
 1263. Cuối thu trồng cải, trồng cần
 1264. Cứ gì quần lụa áo tơ
 1265. Cưới em chín quả cau vàng
 1266. Cưới em có cánh con gà
 1267. Cưới em có một tiền hai
 1268. Cưới nàng anh toan dẫn voi
 1269. Dạ ai hoài dù cho xa ngái
 1270. Dã tràng xe cát biển Đông
 1271. Dang tay đánh thiếp sao đành
 1272. Dao vàng cắt ruột máu rơi
 1273. Dao vàng mà liếc đá vàng
 1274. Dạy con từ thuở còn thơ
 1275. Dạy con từ thuở tiểu sinh
 1276. Dạy con, dạy thuở còn thơ
 1277. Dãy dọc toà ngang, giàu sang có số
 1278. Dầu chàng năm bảy mặt con
 1279. Dầu mà cha mẹ không dung
 1280. Dẫu mà không lấy được em
 1281. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 1282. Dẫu rằng đá nát, vàng phai
 1283. Dầu thầy mẹ không thương
 1284. Dì ruột thương cháu như con
 1285. Dịu dàng nết đất An Dương
 1286. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 1287. Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
 1288. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 1289. Dù ai buôn đâu bán đâu
 1290. Dù ai nói đông, nói tây
 1291. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 1292. Dù cho cha đánh ngõ đình
 1293. Duy Tân niên hiệu vua ta
 1294. Dưa gang một, chạp thì trồng
 1295. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 1296. Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ
 1297. Đã buồn lại giục thêm buồn
 1298. Đã cam chịu bạc với tình
 1299. Đã cam quấn quít má đào
 1300. Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt
 1301. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 1302. Đã chết mà nết không chừa
 1303. Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
 1304. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 1305. Đã có con mắt xem đàng
 1306. Đã có một lượt thì thôi
 1307. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 1308. Đã đành canh cải nấu gừng
 1309. Đã đành cắt tóc đi tu
 1310. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 1311. Đã đành một phận thương ôi
 1312. Đã đành nên thiếp nên thê
 1313. Đã đi đến quán thì nằm
 1314. Đá Đông Triều đem đổ lò vôi
 1315. Đã giàu thì lại giàu thêm
 1316. Đã lâu không gặp bạn vàng
 1317. Đã lâu mới gặp bạn quen
 1318. Đã liều muối mặn dưa xanh
 1319. Đã lòng đùm bọc yêu vì
 1320. Đã mang lấy cái thân tằm
 1321. Đã mang nhân ngãi vào mình
 1322. Đã mong kết nghĩa tương giao
 1323. Đã mời không lẽ không vào
 1324. Đã mừng qua hạn cứ môn
 1325. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 1326. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 1327. Đã sa lời hẹn khi chiều
 1328. Đã sanh làm phận nữ nhân
 1329. Đã sinh ra kiếp đàn ông
 1330. Đã sinh ra kiếp ở đời
 1331. Đã sinh ra số hay chơi
 1332. Đã thành gia thất hay chưa
 1333. Đã thành gia thất thì thôi
 1334. Đã thề phải giữ lời thề
 1335. Đã thương cắt tóc trao tay
 1336. Đã thương thì chớ có nài
 1337. Đã thương thì thương cho chắc
 1338. Đa tình thì vướng nợ tình
 1339. Đã trải phong trần
 1340. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 1341. Đã trót nhúng tay vào thùng
 1342. Đã từng ăn bát cơm đầy
 1343. Đã từng lên dốc xuống nương
 1344. Đã từng xem quẻ bói rùa
 1345. Đá vàng đây giữ một màu
 1346. Đá vàng tạc cửa Đông Môn
 1347. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 1348. Đại giả vương, tiểu giả hầu
 1349. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 1350. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 1351. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 1352. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 1353. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 1354. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 1355. Đàn ai khéo gẩy tính tinh (I)
 1356. Đàn ai khéo gẩy tính tinh (II)
 1357. Đàn bà cũng là đàn bà
 1358. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 1359. Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi
 1360. Đàn bà như cánh hoa tươi
 1361. Đàn bà như chỉ tìm kim
 1362. Đàn bà thì phải nuôi heo
 1363. Đàn bà tốt tóc thời sang
 1364. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 1365. Đàn cầm chửa bén duyên tơ
 1366. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
 1367. Đạn đâu mà bắn chim trời
 1368. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 1369. Đàn em khi thẳng khi rùng
 1370. Đàn kia long phím chùng dây
 1371. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 1372. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 1373. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
 1374. Đàn ông học sảy học sàng
 1375. Đàn ông không râu bất nghì
 1376. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 1377. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 1378. Đàn ông năm bảy lá gan
 1379. Đàn ông nằm với đàn ông
 1380. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 1381. Đàn ông quan tắt thì chầy
 1382. Đàn ông rộng miệng thì sang
 1383. Đàn ông rộng miệng thì tài
 1384. Đàn ông sâu sắc nước đời
 1385. Đàn ông tích huyết thì sang
 1386. Đàn ông tính khí loang toàng
 1387. Đàn ông tốt tóc là tiên
 1388. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 1389. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 1390. Đàn tranh sánh với đàn cầm
 1391. Đang khi chồng giận mình đi
 1392. Đang khi cuộc rượu say nồng
 1393. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 1394. Đang trưa bóng nắng chang chang
 1395. Đàng xa biết mấy dặm trường
 1396. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 1397. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 1398. Đánh cờ nước bí không toan
 1399. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 1400. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 1401. Đánh giặc mà đánh tay không
 1402. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 1403. Đánh một tiếng chuông, các ngõ nguồn nghe thấu
 1404. Đành nhẽ như chị bán bèo
 1405. Đành tâm rối sợi chỉ mành
 1406. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 1407. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 1408. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 1409. Đào ao mà thả đam kềnh
 1410. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 1411. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 1412. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 1413. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 1414. Đào hoa đua nở trong rừng
 1415. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 1416. Đào khoe tươi, liễu khoe mềm
 1417. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 1418. Đạo làm trai như người ta
 1419. Đào liễu em ơi một mình
 1420. Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan
 1421. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 1422. Đào non xấp xới non tiên
 1423. Đào thắm thì đào lại phai
 1424. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 1425. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 1426. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 1427. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 1428. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 1429. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 1430. Đạp xe nước chảy lên đồng
 1431. Đau ba năm không ốm
 1432. Đau bụng lấy bụng mà chườm
 1433. Đau bụng thời uống nước sông
 1434. Đau đẻ cũng phải xúc than
 1435. Đau đớn thay cho cây quế giữa rừng
 1436. Đau tương tư uống nước bạc trăm
 1437. Đắc thời đắc thế thì khôn
 1438. Đắng cay cũng phải nuốt đi
 1439. Đắng cay cũng thể ruột rà
 1440. Đắng cay ta phải chung phần
 1441. Đằng đông hửng sáng mất rồi
 1442. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 1443. Đắp bờ thì phải khai mương
 1444. Đắp đập thì có be bờ
 1445. Đắp lò mà sắm nồi rang
 1446. Đắp nấm trồng chanh
 1447. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 1448. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 1449. Đấm một đấm hai tay ôm quàng
 1450. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 1451. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 1452. Đất bằng nổi tiếng sấm ran
 1453. Đất bờ lở xuống dưới sông
 1454. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 1455. Đất Bụt mà ném chim trời
 1456. Đất Châu Thành anh ở
 1457. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 1458. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 1459. Đất đập nhỏ, luống đánh to
 1460. Đất đâu đất lạ đất lùng
 1461. Đất khô đi bộ mới tài
 1462. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 1463. Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc
 1464. Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
 1465. Đất Lưu Dương anh về tang chú
 1466. Đất màu trồng đậu, trồng ngô
 1467. Đất này đất tổ đất tiên
 1468. Đất này là đất tổ tiên
 1469. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 1470. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 1471. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 1472. Đất sông lại lở xuống sông
 1473. Đất ta Chu Hoá có gì
 1474. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 1475. Đất tốt trồng cây rườm rà
 1476. Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi
 1477. Đất trời sinh được đôi ta
 1478. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 1479. Đất xóm Đồng trồng cây ngô đồng
 1480. Đầu cha lấy làm chân con
 1481. Đầu chợ có trái bí rợ
 1482. Đâu đâu cũng có anh hùng
 1483. Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
 1484. Đầu đường có một cây duối
 1485. Đầu em đội cái khăn vuông
 1486. Đầu gà má lợn thì chê
 1487. Đầu gành có con ba ba
 1488. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (I)
 1489. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (II)
 1490. Đầu làng có bụi chuối khô
 1491. Đầu làng có cái giếng thơi
 1492. Đầu làng có con chim xanh
 1493. Đầu làng có một cây đa (I)
 1494. Đầu làng có một cây đa (II)
 1495. Đầu làng có một cây thông
 1496. Đầu làng có một cây trôi
 1497. Đầu làng có một cơn đa
 1498. Đầu năm ăn quả chanh yên
 1499. Đầu năm ăn quả tranh yên (I)
 1500. Đầu năm ăn quả tranh yên (II)
 1501. Đầu rồng, đuôi phụng le te
 1502. Đầu thì đội nón mõm bò
 1503. Đầu trọc lông lốc bình đào
 1504. Đầu xóm nọ có cây núc nác
 1505. Đấy còn không đây cũng còn không
 1506. Đấy còn không, đây cũng còn không
 1507. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
 1508. Đấy đông thì bên đây tây
 1509. Đây là chĩnh gạo tám xoan
 1510. Đấy lạ thì đây cũng lạ
 1511. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 1512. Đấy song đây cũng mây già
 1513. Đấy song đây cũng mây liền
 1514. Đây ta như cây giữa rừng
 1515. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 1516. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 1517. Đấy vàng, đây cũng đồng đen
 1518. Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
 1519. Đây với đó như gió nọ đưa buồm
 1520. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 1521. Đẻ con không dạy chẳng răn
 1522. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai
 1523. Đem chuông đi đánh nước người
 1524. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 1525. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 1526. Đem đờn ra khảy vườn chay
 1527. Đem em anh bỏ dưới gành
 1528. Đem em ra bỏ xuống gành
 1529. Đem lòng ngơ ngáo sao đành
 1530. Đem mình vào chốn sập vàng
 1531. Đem thân tôi xuống cõi trần
 1532. Đem thân vào chốn cát lầm
 1533. Đèn ai leo lét bên bờ
 1534. Đèn ai leo lét bên sông
 1535. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 1536. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 1537. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 1538. Đèn ai lu lít bất nhân
 1539. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 1540. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 1541. Đèn hết dầu đèn tắt
 1542. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 1543. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
 1544. Đèn lồng khi xách khi treo
 1545. Đèn lồng theo cột phướn
 1546. Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu
 1547. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (I)
 1548. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (II)
 1549. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 1550. Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
 1551. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 1552. Đèn sách văn chương
 1553. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 1554. Đèn tàn nhìn bóng thở than
 1555. Đèn treo cột đáy, nước chảy cột đèn rung
 1556. Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh
 1557. Đèn treo trước gió đèn tắt
 1558. Đèn trời thì sáng bốn phương
 1559. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 1560. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
 1561. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 1562. Đèo ngang san thuỷ hữu tình
 1563. Đẹp chi cái áo vải sồng
 1564. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 1565. Đẹp như cái tép kho tương
 1566. Đề Gi có núi Lam Sơn
 1567. Để hơi mà tát nước bè
 1568. Đê kia ai đắp nên cao
 1569. Đêm anh nằm khô héo lá gan
 1570. Đêm dài gà gáy canh ba
 1571. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
 1572. Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
 1573. Đêm đêm thức giấc mơ màng
 1574. Đêm đêm vuốt bụng thở dài
 1575. Đêm đông giá ngắt như đồng
 1576. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 1577. Đêm đông nguyệt xế sao tà
 1578. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 1579. Đêm hè gió mát trăng thanh (I)
 1580. Đêm hè gió mát trăng thanh (II)
 1581. Đêm hôm gió rét mưa phùn
 1582. Đêm hôm người chẳng biết chi
 1583. Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang
 1584. Đêm hôm rằm người gọi tôi chi
 1585. Đêm khuya anh khẩy cái tam huyền
 1586. Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
 1587. Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng
 1588. Đêm khuya bấc hết dầu khô
 1589. Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi
 1590. Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
 1591. Đêm khuya cưởi lạnh canh trường
 1592. Đêm khuya cưới xuống dần dần
 1593. Đêm khuya dưới đất trên trời
 1594. Đêm khuya đèn tắt nhang tàn
 1595. Đêm khuya giấc ngủ mơ màng
 1596. Đêm khuya gió lọt qua song
 1597. Đêm khuya gió lọt thấu xương
 1598. Đêm khuya gió quạt, trăng tàn
 1599. Đêm khuya giục bóng trăng tà
 1600. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ
 1601. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 1602. Đêm khuya lác đác sao thưa
 1603. Đêm khuya lặng gió thanh trời
 1604. Đêm khuya lòng không dạ đói
 1605. Đêm khuya lốm đốm sao tàn
 1606. Đêm khuya nghe tiếng dế kêu
 1607. Đêm khuya nghe tiếng vịt kêu
 1608. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 1609. Đêm khuya ngồi dựa phòng loan
 1610. Đêm khuya ngồi dựa thảo lư
 1611. Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
 1612. Đêm khuya nguyệt lặn sao dời
 1613. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh
 1614. Đêm khuya nước mắt ròng ròng
 1615. Đêm khuya ôm lấy cây cọc chèo
 1616. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (I)
 1617. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)
 1618. Đêm khuya ra đứng giữa trời (I)
 1619. Đêm khuya ra đứng giữa trời (II)
 1620. Đêm khuya sao tận, trăng ngà cũng lặn
 1621. Đêm khuya sương xuống đất im
 1622. Đêm khuya ta chống một cây sào
 1623. Đêm khuya thanh vắng một mình
 1624. Đêm khuya thắp chút dầu dư
 1625. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (I)
 1626. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (II)
 1627. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (III)
 1628. Đêm khuya thắp đĩa dầu vừng
 1629. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 1630. Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau
 1631. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 1632. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (II)
 1633. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 1634. Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng
 1635. Đêm khuya tôi nằm tôi ngủ
 1636. Đêm khuya trăng đã nằm nghiêng
 1637. Đêm khuya trăng giọi thềm đình
 1638. Đêm khuya trăng lệch trời trong
 1639. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 1640. Đêm khuya trăng tắt, sao tàn
 1641. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 1642. Đêm khuya trông bóng vầng trăng
 1643. Đêm khuya trời lạnh sương im
 1644. Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả
 1645. Đêm nay anh gối tay nàng
 1646. Đêm nay hoa nở nhuỵ vàng
 1647. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 1648. Đêm nay trăng bạc gió ngàn
 1649. Đêm nằm bỏ tóc qua mình
 1650. Đêm năm canh anh bỏ tay qua
 1651. Đêm năm canh anh dựa bức rèm
 1652. Đêm năm canh anh ngủ có ba
 1653. Đêm năm canh anh nhắc
 1654. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 1655. Đêm năm canh em ngủ có ba
 1656. Đêm năm canh gà kia gáy thúc
 1657. Đêm năm canh giấc ngủ tư lường
 1658. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
 1659. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 1660. Đêm năm canh luỵ sa cúc dục
 1661. Đêm năm canh luỵ sa không ráo
 1662. Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
 1663. Đêm năm canh mơ màng mường tượng
 1664. Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu
 1665. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 1666. Đêm năm canh ngày cũng năm canh
 1667. Đêm năm canh nghe con dế thốt
 1668. Đêm năm canh nghe con vạc tác canh
 1669. Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá
 1670. Đêm năm canh ruột thắt gan bào
 1671. Đêm năm canh than vắn thở dài
 1672. Đêm năm canh thắp đĩa dầu đầy
 1673. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi
 1674. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vừng
 1675. Đêm năm canh thổn thức
 1676. Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
 1677. Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
 1678. Đêm năm canh trời thanh bể lặng
 1679. Đêm năm canh, ngày khắc sáu, chàng ơi
 1680. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
 1681. Đêm nằm chếch gối phòng loan
 1682. Đêm nằm đắp chiếu bịt bùng
 1683. Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
 1684. Đêm nằm giấc ngủ chưa an
 1685. Đêm nằm giấc ngủ không an
 1686. Đêm nằm giấc ngủ không yên
 1687. Đêm nằm gối chếch nệm giường
 1688. Đêm nằm gối gấm không êm
 1689. Đêm nằm héo ruột khô gan
 1690. Đêm nằm lắng cặp tai nghe
 1691. Đêm nằm lấy áo kê đầu
 1692. Đêm nằm luống những sầu bi
 1693. Đêm nằm luống những thổn thức trăm đường
 1694. Đêm nằm luỵ đổ chứa chan
 1695. Đêm nằm lưng chẳng bén giường
 1696. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
 1697. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 1698. Đêm nằm nghe dế kêu râm
 1699. Đêm nằm nghe giọng anh than
 1700. Đêm nằm nghe vạc trở canh
 1701. Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
 1702. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 1703. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 1704. Đêm nằm nước mắt láng lai
 1705. Đêm nằm ôm gối thở than
 1706. Đêm nằm ở dưới bóng trăng
 1707. Đêm nằm tàu chuối có đôi
 1708. Đêm nằm tay gối chân co
 1709. Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng
 1710. Đêm nằm thổn thức vào ra
 1711. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 1712. Đêm nằm trăn trở không yên
 1713. Đêm nằm võng rách cùng queo
 1714. Đêm ngắn, tình dài
 1715. Đêm ơi hỡi đêm, trông cho mau sáng
 1716. Đêm qua anh mới hỏi nàng
 1717. Đêm qua anh nằm nhà ngoài
 1718. Đêm qua bà chủ ngủ đâu
 1719. Đêm qua bóc uốn một mình
 1720. Đêm qua bước chân lên trời
 1721. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
 1722. Đêm qua chung bóng chung hơi
 1723. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 1724. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 1725. Đêm qua dồn dập mưa mau
 1726. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
 1727. Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
 1728. Đêm qua em có ngủ đâu
 1729. Đêm qua gánh nước bên đàng
 1730. Đêm qua gió lạnh thấu xương
 1731. Đêm qua gió lọt song đào
 1732. Đêm qua gió mát trăng thanh
 1733. Đêm qua hết đứng lại nằm
 1734. Đêm qua kẻ trộm vào nhà
 1735. Đêm qua là cái đêm gì
 1736. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 1737. Đêm qua mận mới hỏi đào
 1738. Đêm qua mất một cành sòi
 1739. Đêm qua mây kéo đen rầm
 1740. Đêm qua mới gọi là đêm
 1741. Đêm qua mới khéo là đêm
 1742. Đêm qua mới thật là đêm
 1743. Đêm qua mưa bụi gió bay
 1744. Đêm qua nằm mộng mơ màng
 1745. Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài
 1746. Đêm qua nằm ngủ sập vàng
 1747. Đêm qua nằm trọ nhà hàng
 1748. Đêm qua nghe hạc cầm canh
 1749. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (I)
 1750. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (II)
 1751. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 1752. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (I)
 1753. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (II)
 1754. Đêm qua nguyệt lặn về tây
 1755. Đêm qua ra đứng bờ ao
  3
 1756. Đêm qua rót đĩa dầu đầy
 1757. Đêm qua rủ rỉ rù rì
 1758. Đêm qua súc miệng ấm đồng
 1759. Đêm qua trăng gác đầu non
 1760. Đêm qua trời sáng trăng rằm
 1761. Đêm qua tựa gối loan phòng
 1762. Đêm qua vắng khách tri âm
 1763. Đêm qua vật đổi sao dời
 1764. Đêm sáng trăng anh giã gạo ngoài trời
 1765. Đêm thanh gió mát
 1766. Đêm thanh nguyệt rạng mái đình
 1767. Đêm thu đông khách văn nhân
 1768. Đêm thu nguyệt chiếu hà giang
 1769. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
 1770. Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
 1771. Đêm trông đêm trời đà mau rạng
 1772. Đêm trời lạnh trăng sao không tỏ
 1773. Đến đây anh hát với nàng
 1774. Đến đây cận thuỷ xa ngư
 1775. Đến đây chẳng lẽ ngồi không
 1776. Đến đây chiếu trải trầu mời
 1777. Đến đây đất nước nhà người
 1778. Đến đây đầu lạ sau quen
 1779. Đến đây đông thật là đông
 1780. Đến đây đường trẽ san đôi
 1781. Đến đây em hỏi thiệt lòng
 1782. Đến đây hỏi bạn một lời (I)
 1783. Đến đây hỏi bạn một lời (II)
 1784. Đến đây hỏi bạn một lời (III)
 1785. Đến đây hỏi bạn một lời (IV)
 1786. Đến đây hỏi bạn tương tri
 1787. Đến đây hỏi khách tương phùng
 1788. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 1789. Đến đây hỏi thật quê chàng
 1790. Đến đây lại bến lạ rào
 1791. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 1792. Đến đây mới gặp người quen
 1793. Đến đây muốn hát muốn đàn
 1794. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 1795. Đến đây mượn nống quay tơ
 1796. Đến đây ngả nước chia ba
 1797. Đến đây những núi cùng non
 1798. Đến đây nước thẳm non cao
 1799. Đến đây quen ít lạ nhiều
 1800. Đến đây rượu thịt bánh bò
 1801. Đến đây sum họp vui cười
 1802. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 1803. Đến đây thì ở lại đây
 1804. Đến đây thiếp mới hỏi chàng
 1805. Đến đây thủ lễ nghiêng mình
 1806. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 1807. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 1808. Đến đây vàng cũng như son
 1809. Đến đây xin hãy mời ngồi
 1810. Đến đây xứ sở lạ lùng
 1811. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 1812. Đến nơi mời bạn vô nhà
 1813. Đến ta mới biết của ta
 1814. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 1815. Đi buôn không lỗ thì lời
 1816. Đi cày mà muốn được mùa
 1817. Đi cho biết đó biết đây
 1818. Đi cho lang tạ làm chi
 1819. Đi chợ gặp phải đàn bà
 1820. Đi chợ hay ăn quà
 1821. Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa
 1822. Đĩ dại làm hại thằng tù
 1823. Đi đâu ba bốn năm nay
 1824. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 1825. Đi đâu bỏ quạt loan châu
 1826. Đi đâu chẳng lấy học trò
 1827. Đi đâu cho đổ mồ hôi
 1828. Đi đâu cho lao khổ thân chàng
 1829. Đi đâu có anh có tôi
 1830. Đi đâu đã mấy hôm nay
 1831. Đi đâu đi đó bần thần
 1832. Đi đâu đi đó một mình
 1833. Đi đâu hớt hải hớt hơ
 1834. Đi đâu lả cả là cà (I)
 1835. Đi đâu lả cả là cà (II)
 1836. Đi đâu lưu lạc giang hồ
 1837. Đi đâu mà bỏ mẹ già
 1838. Đi đâu mà chả cầm que
 1839. Đi đâu mà chẳng ăn de
 1840. Đi đâu mà chẳng biết ta
 1841. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 1842. Đi đâu mà chẳng thấy về (I)
 1843. Đi đâu mà chẳng thấy về (II)
 1844. Đi đâu mà chẳng thấy về (III)
 1845. Đi đâu mà chẳng vào đây
 1846. Đi đâu mà chẳng xe dây
 1847. Đi đâu mà vội lắm thay
 1848. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 1849. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 1850. Đi đâu mang sách đi hoài
 1851. Đi đâu từ sớm đến giờ
 1852. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 1853. Đi đâu từ tối đến giờ (II)
 1854. Đi đâu từ tối đến giờ (III)
 1855. Đi đêm thì sợ đường lầy
 1856. Đi đò tát nước cho chuyên
 1857. Đi khắp bốn bể chín chu
 1858. Đi không lại trở về rồi
 1859. Đi lâu mới biết đường dài
 1860. Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng
 1861. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 1862. Đi mô mà bỏ em đây
 1863. Đi mô mà chẳng thấy về
 1864. Đi mô mà nỏ thấy về
 1865. Đi mô nỏ biết đi mô
 1866. Đi ngang cất miệng muốn chào
 1867. Đi ngang giữa bãi cát vàng
 1868. Đi ngang lên mũi xa kỳ
 1869. Đi ngang lò mía thơm đường
 1870. Đi ngang nghe khói hương bay
 1871. Đi ngang nghe tiếng em than
 1872. Đi ngang nghiêng nón không chào
 1873. Đi ngang nhà má tay tôi xá, chân tôi quỳ
 1874. Đi ngang nhà nhỏ, thấy cây đèn đỏ, tôi thêm buồn
 1875. Đi ngang qua đình lột nón chào thần
 1876. Đi ngang qua ngõ ba lần
 1877. Đi ngang thấy búp hoa đào
 1878. Đi ngang thấy búp hoa sen
 1879. Đi ngang thấy ngọn đèn chong
 1880. Đi ngang trước cửa nàng Kiều
 1881. Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
 1882. Đi ô chả biết đi ô
 1883. Đi ô chẳng biết cầm ô
 1884. Đi qua nghe tiếng em đàn (I)
 1885. Đi qua nghe tiếng em đàn (II)
 1886. Đi qua nghe tiếng em đàn (III)
 1887. Đi qua nghe tiếng em reo
 1888. Đi qua nghiêng nón cúi lưng
 1889. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 1890. Đi qua thấy ngọn đèn chong
 1891. Đi qua trước cửa nhà thờ
 1892. Đi qua trước cửa vườn đào
 1893. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 1894. Đi ra đồng đất nước người
 1895. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 1896. Đi ra gặp bạn giữa đường
 1897. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 1898. Đi thì mỏi gối trối lề
 1899. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 1900. Đi tu cho trọn đi tu
 1901. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 1902. Đi tu Phật bắt ăn chay
 1903. Đi về quyết liệu làm sao
 1904. Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
 1905. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 1906. Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm
 1907. Điếu này là điếu của ai?
 1908. Điếu này là điếu xuân tình
 1909. Điếu say điếu bổ điếu lăn
 1910. Đìu hiu lặng lẽ hơi thu
 1911. Đó buồn đây nỏ vui chi
 1912. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 1913. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 1914. Đó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
 1915. Đò công một chuyến năm tiền
 1916. Đò dọc phải tránh đò ngang
 1917. Đò dọc ròi lại đò ngang
 1918. Đó đà được chốn giàu sang
 1919. Đó đây có vợ có chồng
 1920. Đò đầy đông khách khoan sang
 1921. Đò đầy không xuống sợ trưa
 1922. Đó đây trước lạ sau quen
 1923. Đó đây xa lạ chi nhau
 1924. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 1925. Đò đưa đò đậu mặc đò
 1926. Đò đưa là chốn gian nguy
 1927. Đò đưa một chuyến năm tiền
 1928. Đò đưa sông Vệ nghênh ngang
 1929. Đò đưa tới bến đò ngừng
 1930. Đó gặp đây như rồng gặp hội
 1931. Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền
 1932. Đò này thiếp chẳng dám sang
 1933. Đó nghèo thì đây cũng nghèo
 1934. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 1935. Đò ơi có nhớ bến không?
 1936. Đò ra giữa phá giữa vời
 1937. Đò ra nước mặn có ngời
 1938. Đò sao đò có không đưa?
 1939. Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
 1940. Đò tôi ở bến sông Dâu
 1941. Đó trai đây cũng là trai
 1942. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 1943. Đó tưởng lòng mình, mình tưởng nghĩa ta
 1944. Đó vàng đây cũng kim ngân
 1945. Đó với đăng anh kêu rằng một họ
 1946. Đó với đây như cây tạo hoá
 1947. Đoá phù dung nở chung vườn ngự
 1948. Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than
 1949. Đói ăn thịt chó nấu giềng
 1950. Đói cơm hơn kẻ no rau
 1951. Đói cơm rách áo mà gầy
 1952. Đói lòng ăn bát cháo môn
 1953. Đói lòng ăn đọt chuối ri
 1954. Đói lòng ăn hột chà là
 1955. Đói lòng ăn khế xót xa
 1956. Đói lòng ăn khế, ăn sung
 1957. Đói lòng ăn lá rau lu
 1958. Đói lòng ăn một quả sung
 1959. Đói lòng ăn nắm lá sung
 1960. Đói lòng ăn nửa quả sim
 1961. Đói lòng ăn trái khổ qua
 1962. Đói lòng ăn trái ổi non
 1963. Đói lòng ăn trái thanh yên
 1964. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 1965. Đói no một vợ một chồng
 1966. Đói thì ăn cơm lại no
 1967. Đói thì ăn nắm cám rang
 1968. Đói thì ăn ngô ăn khoai
 1969. Đói thì ăn ráy, ăn khoai
 1970. Đói thì đầu gối phải bò
 1971. Đói thì nặng mặt sa mày
 1972. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 1973. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 1974. Đòn gánh cho cong
 1975. Đón ngăn đường sắt, tôi hỏi gắt chung tình
 1976. Đòng đong vui đạo đòng đong
 1977. Đố ai bắt trạch đằng đuôi
 1978. Đố ai bẻ nạng chống trời
 1979. Đố ai bến Sét mấy người
 1980. Đố ai biết đá mấy hòn
 1981. Đố ai biết lúa mấy cây
 1982. Đố ai biết rết mấy chân
 1983. Đố ai bưng kín miệng bình
 1984. Đố ai đếm được đá ngầm
 1985. Đố ai đốt cháy ao bèo
 1986. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 1987. Đố ai lặn xuống vực sâu
 1988. Đố ai lên cõi ông trăng
 1989. Đố ai lên võng đừng đưa
 1990. Đố ai lượm đá quăng trời
 1991. Đố ai nắm cát lên hòn
 1992. Đố ai quăng đá qua sông
 1993. Đố ai tát bể cấy quỳ
 1994. Đố ai tát bể Đông Khê
 1995. Đố ai tát giếng tìm kim
 1996. Đố ai tìm vảy con cá trê vàng
 1997. Đố anh chi đứng, chi quỳ
 1998. Đố anh chi sắc hơn dao
 1999. Đố anh chừa được rượu tăm
 2000. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 2001. Đố anh đi học không thầy
 2002. Đố anh đố cả người bày
 2003. Đố bay biết biển bao sâu
 2004. Đố bay biết miếng chi ngon
 2005. Đố em đi đến sông Ngân
 2006. Đổ lửa than nên vàng lộn trấu
 2007. Độc bình chưng trước tam sơn
 2008. Đôi anh đi đôi bên đường
 2009. Đôi ba nơi có đó anh nờ
 2010. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 2011. Đôi bên bác mẹ thì già
 2012. Đôi bên bác mẹ tư tề
 2013. Đôi bên bác mẹ tương tề
 2014. Đôi bên cửa máng song kề
 2015. Đôi bên hàng xứ giãn ra
 2016. Đôi bên thung cỗi huyên già
 2017. Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày
 2018. Đôi chúng ta duyên phận phải chiều
 2019. Đôi cô vác gậy chòi đào
 2020. Đôi duyên ta như loan với phượng
 2021. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 2022. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 2023. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 2024. Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
 2025. Đôi hồi dan díu vì duyên
 2026. Đồi mô cao bằng đồi danh vọng
 2027. Đội ơn chín chữ cù lao
 2028. Đổi quần đổi áo thời hay
 2029. Đôi ta ăn một quả cau
 2030. Đôi ta bắt bén nhau rồi (I)
 2031. Đôi ta bắt bén nhau rồi (II)
 2032. Đôi ta bên bàn án giao lân
 2033. Đôi ta cách một con sông
 2034. Đôi ta cách trở Hớn Ngô
 2035. Đôi ta cân sắc cân tài
 2036. Đôi ta chẳng đặng sum vầy
 2037. Đôi ta chẳng mốt thì mai
 2038. Đôi ta chỉ quyết đôi ta
 2039. Đôi ta chích huyết ăn thề
 2040. Đôi ta cùng bạn chăn trâu
 2041. Đôi ta đã kết lời nguyền
 2042. Đôi ta đã quyết một bề
 2043. Đôi ta đã quyết thì liều
 2044. Đôi ta đã thốt lời thề
 2045. Đôi ta đã trót lời thề
 2046. Đôi ta đứng lại song song
 2047. Đôi ta gặp gỡ giữa đường
 2048. Đôi ta gặp nhau giữa đàng
 2049. Đôi ta gặp nhau giữa đồng
 2050. Đôi ta giấy trắng một tờ
 2051. Đôi ta kết nghĩa phải thì
 2052. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 2053. Đôi ta là nghĩa tao khang
 2054. Đôi ta là nợ là tình
 2055. Đôi ta là phận đôi ta
 2056. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 2057. Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm
 2058. Đôi ta mới ngộ hôm nay
 2059. Đôi ta muốn cấy mướn cày thuê
 2060. Đôi ta mưa ướt áo rồi
 2061. Đôi ta nặng một chữ tình
 2062. Đôi ta như bấc như dầu
 2063. Đôi ta như bộ chén chung
 2064. Đôi ta như bộ con cờ
 2065. Đôi ta như cá lờn mơn
 2066. Đôi ta như cái dây lưng
 2067. Đôi ta như cái đòng đòng
 2068. Đôi ta như cánh hoa đào
 2069. Đôi ta như chỉ mới xe
 2070. Đôi ta như chỉ xe ba
 2071. Đôi ta như chỉ xe mười
 2072. Đôi ta như chỉ xe trăm
 2073. Đôi ta như chỉ xe tư
 2074. Đôi ta như chỉ, chỉ xe
 2075. Đôi ta như chim từ quy
 2076. Đôi ta như cóc me tường
 2077. Đôi ta như con một nhà (I)
 2078. Đôi ta như con một nhà (II)
 2079. Đôi ta như cúc với khuy
 2080. Đôi ta như đá với dao
 2081. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
 2082. Đôi ta như đũa tre non
 2083. Đôi ta như đũa trong kho
 2084. Đôi ta như đũa trong so
 2085. Đôi ta như gậy chống rèm
 2086. Đôi ta như khoá với chìa
 2087. Đôi ta như lúa đòng đòng
 2088. Đôi ta như lụa gặp đào
 2089. Đôi ta như lúa phai màu
 2090. Đôi ta như lửa mới nhen
 2091. Đôi ta như mạ mới gieo
 2092. Đôi ta như miếng trầu cau
 2093. Đôi ta như ngãi Phan Trần
 2094. Đôi ta như nghệ với gừng
 2095. Đôi ta như ngọn nhang trần
 2096. Đôi ta như nước một chum
 2097. Đôi ta như quế trong ngăn
 2098. Đôi ta như rắn liu điu
 2099. Đôi ta như rắn với rồng
 2100. Đôi ta như ruộng năm sào
 2101. Đôi ta như thể con bài
 2102. Đôi ta như thể con tằm
 2103. Đôi ta như thể Đào Nguyên
 2104. Đôi ta như thể đôi chim
 2105. Đôi ta như thuỷ với ngư
 2106. Đôi ta như tượng mới tô
 2107. Đôi ta như vợ với chồng
 2108. Đôi ta ở đất làm thừng
 2109. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 2110. Đôi ta quấn quít tơ vương
 2111. Đôi ta thề chắc một lời
 2112. Đôi ta thời cứ đôi ta
 2113. Đôi ta thương lén thương thầm
 2114. Đôi ta thương mãi nhớ lâu
 2115. Đôi ta tốt khóm giữa đồng
 2116. Đôi ta tốt tuổi vừa đôi
 2117. Đôi ta từ lúc gặp nhau
 2118. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 2119. Đôi tay cầm con dao vàng
 2120. Đôi tay cầm đôi dao cau
 2121. Đôi tay cầm đôi ống tơ
 2122. Đôi tay cầm đôi quả bòng
 2123. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 2124. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 2125. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 2126. Đôi tôi như mạ mới gieo
 2127. Đôi tôi quyết lấy người này
 2128. Đôi triếc con đưới con côi
 2129. Đồn anh đi chợ đã tinh
 2130. Đồn anh đi nghề đã tinh
 2131. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 2132. Đồn chàng là bậc văn nhân
 2133. Đồn đây có đôi chim hồng
 2134. Đồn đây có đôi chim quy
 2135. Đồn đây có gái hát tài
 2136. Đồn đây có gái kén chồng
 2137. Đồn đây có gái má đào
 2138. Đồn đây có gái má hồng
 2139. Đồn đây có nhánh hoa mai
 2140. Đồn đây đãi cát ra vàng
 2141. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 2142. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 2143. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 2144. Đồn rằng cá uốn thân cây
 2145. Đồn rằng cấy lũ thì vui
 2146. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 2147. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 2148. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 2149. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 2150. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 2151. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 2152. Đồn rằng quan tướng có danh
 2153. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 2154. Đồn rằng trong Huế vui thay
 2155. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 2156. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 2157. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 2158. Đôn Thư ăn nói có duyên
 2159. Đồn vui sai thú đi thăm
 2160. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 2161. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 2162. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 2163. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 2164. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 2165. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 2166. Đống Đa ghi để lại đây
 2167. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  2
 2168. Đồng hồ còn có khi sai
 2169. Đông hồ sai vì bởi sợi dây thiều
 2170. Đồng hồ vội trở sang canh
 2171. Đông ken cho rét quăn da
 2172. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 2173. Đồng Lầm có vải nâu non
 2174. Đồng nào đồng chẳng có chim
 2175. Đồng nào đồng nỏ có chim
 2176. Đồng nát thì về cầu Nôm
 2177. Đồng tâm son sắt với nhau
 2178. Đông Thành là mẹ là cha
 2179. Đồng tiền chiếc đũa phân ly
 2180. Đồng tiền chinh mua vội mua vàng
 2181. Đồng tiền không phấn, không hồ
 2182. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
 2183. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 2184. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 2185. Động trời biển mới dậy theo
 2186. Đồng vung ơi hỡi đồng vung
 2187. Đốt đèn thì phải khêu tim
 2188. Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm
 2189. Đốt than nướng cá cho vàng
 2190. Đợi ai ra ngẩn vào ngơ
 2191. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 2192. Đời cha cho chí đời con
 2193. Đời cha đi hái hoa người
 2194. Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu
 2195. Đợi chờ ba bốn năm ni
 2196. Đợi chờ trúc ở với mai (I)
 2197. Đợi chờ trúc ở với mai (II)
 2198. Đợi lâu cá chẳng ăn mồi
 2199. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết da
 2200. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
 2201. Đời mô cơ cực như ni
 2202. Đời nào bánh đúc có xương
 2203. Đời này lắm kẻ nói khoe
 2204. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 2205. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 2206. Đời người có một gang tay
 2207. Đời người được mấy gang tay
 2208. Đời người sống mấy gang tay
 2209. Đời ông cho chí đời cha
 2210. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
 2211. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 2212. Đời xưa kén những con dòng
 2213. Đời xưa quả báo còn chầy
 2214. Đời xưa trả báo còn lâu
 2215. Đờn cầm ai nỡ đứt dây
 2216. Đờn cò lên trục kêu vang
 2217. Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
 2218. Đờn kêu tích tịch tình tang
 2219. Đờn lưu thuỷ gảy chơi vài dạo
 2220. Đù cha đứa bảo ta già
 2221. Đu đủ tía, dền dền cũng tía
 2222. Đu Tiên mới dựng năm nay
 2223. Đua chen thu cúc xuân đào
 2224. Đũa ngọc sánh với bát vàng
 2225. Đua nhau chăm việc cấy cày
 2226. Đũa tre một chiếc khó cầm
 2227. Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc
 2228. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (I)
 2229. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)
 2230. Đũa vàng đầu bịt đầu sơn
 2231. Đục cùn thì giữ lấy tông
 2232. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 2233. Đục nước thời mới béo cò
 2234. Đục thì cũng nước giữa dòng
 2235. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 2236. Đưa anh hai chữ ra vời
 2237. Đưa anh ra tới làng Hồ
 2238. Đưa anh về Quảng em lo
 2239. Đưa chàng một bát ngô rang
 2240. Đưa em cho tới bến đò
 2241. Đưa em cho tới rạch Chanh
 2242. Đưa em về tới ngoài sân
 2243. Đưa lên ta ví cho đồng
 2244. Đưa lên ta ví dăm ba
 2245. Đứa nào có tội thời lo
 2246. Đưa nhau giọt lệ không ngừng
 2247. Đưa ta lên ví đôi lời (I)
 2248. Đưa ta lên ví đôi lời (II)
 2249. Đưa tay vuốt ngực tình nhơn
 2250. Đưa thư không thấy đưa sang
 2251. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 2252. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 2253. Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
 2254. Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
 2255. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
 2256. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 2257. Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
 2258. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
 2259. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 2260. Đừng chê em xấu, em đen
 2261. Đừng chê tôi xấu, tôi già
 2262. Đừng có chắc lắm ai ơi
 2263. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 2264. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 2265. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 2266. Đứng đây quyết đợi một thì
 2267. Đừng để cho phân rẽ bá tòng
 2268. Đừng đi đường ấy mà xa
 2269. Đứng gần bên anh đôi chuỗi lên màu
 2270. Đứng gần bên em gan nọ phập phồng
 2271. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 2272. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 2273. Đừng khôn ngoan chớ vụng về
 2274. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 2275. Đừng lo cái áo cụt tay
 2276. Đừng nài lương giáo khác dòng
 2277. Đừng tham của rẻ, của ôi
 2278. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 2279. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 2280. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 2281. Đừng thấy em bé mà chòng
 2282. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 2283. Đừng tin cái bụng đờn bà
 2284. Đừng về đường ấy cho xa
 2285. Đứng xa coi thể là tiên
 2286. Đứng xa hỏi với ông trăng
 2287. Đứng xa nghe mái chèo giục thúc
 2288. Đứng xa nghe tiếng em hò
 2289. Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
 2290. Đứng xa thấy dạng em cười
 2291. Được bạn thì lại bỏ bè
 2292. Được bóng ông trăng chớ phụ bóng đèn
 2293. Được buồng này anh khuây buồng nọ
 2294. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 2295. Được chữ trung mất dùng chữ hiếu
 2296. Được hoặc chữ trung mất dùng chữ hiếu
 2297. Được mùa chê gạo vô hơi
 2298. Được mùa chớ phụ môn khoai
 2299. Được mùa cơm những tám xoan
 2300. Được như lời nói anh mừng
 2301. Được như lời nói anh thoả tấm lòng
 2302. Được như lời nói em ơi
 2303. Được như lời nói không sai
 2304. Đường bạn kim duyên ơi
 2305. Đường cũ anh chớ rấp gai
 2306. Đường dài mới biết ngựa hay
 2307. Đường dài ngựa chạy biệt tăm
 2308. Đường dài ngựa chạy cát bay (I)
 2309. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 2310. Đường dài ngựa chạy kiều sa
 2311. Đường đi cả lách với lau
 2312. Đường đi cát nhỏ cỏ mòn
 2313. Đường đi chín xã sông con
 2314. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 2315. Đường đi không tới nửa ngày
 2316. Đường đi lên lận đận lịu địu
 2317. Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu
 2318. Đường đi loanh quanh léo quéo
 2319. Đường đi một ngày có xe tay võng cáng
 2320. Đường đi những lách cùng lau
 2321. Đường đi những suối cùng khe
 2322. Đường đi quanh quất ruột dê
 2323. Đường đi trên chợ dưới đò
 2324. Đường đi trên suối dưới đầm
 2325. Đường đi xa trạm ngái cung
 2326. Đường đời cách trở non sông
 2327. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 2328. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 2329. Đường không đi sao biết
 2330. Đường lên Mường Lễ bao xa
 2331. Đường lên xứ Lạng bao xa
 2332. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 2333. Đường này anh vẫn đi qua
 2334. Đường này em vẫn đi qua
 2335. Đường quan đá đổ đá lát
 2336. Đường quan và rộng và dài
 2337. Đường rồng khéo đắp vững vàng
 2338. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 2339. Đường tàu nước chảy hai mương
 2340. Đường trơn trợt gượng đi kẻo té
 2341. Đường trường cách trở nước non
 2342. Đường trường cát nóng truông xa
 2343. Đường trường nước chảy như reo
 2344. Đường về Đông Việt loanh quanh
 2345. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 2346. Đường về xứ Bắc còn xa
 2347. Đường về xứ Lạng mù xa
 2348. Đường vô xứ Huế quanh quanh
 2349. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 2350. Đường xa đi có một mình
 2351. Đường xa đi gấp lại gần
 2352. Đường xa hộp bạc khay vàng
 2353. Đường xa mượn ngựa mà đi
 2354. Đường xa nhân ngãi nào xa
 2355. Đường xa ơi hỡi đường xa
 2356. Đường xa tôi mới tới đây
 2357. Đường xa xa lắm ai ơi
 2358. Đường xa xa thật là xa
 2359. Đứt dây nên gỗ mới chìm
 2360. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 2361. Đứt tay một chút còn đau
 2362. E khi thắm lạt vàng phai
 2363. E mai em nói không thương
 2364. Em bán chi dưới bợ trên tràn
 2365. Em buôn chi có bị, có cân
 2366. Em buôn chi có sọt có giành
 2367. Em buôn chi rồi lại bán chi
 2368. Em buôn trầu kể mớ bán trăm
 2369. Em buồn vì đã lỡ duyên
 2370. Em cầm cái đấu đi đong
 2371. Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ
 2372. Em chả tham nhà ngói tày đình
 2373. Em chẳng lo cốt rụi xương tàn
 2374. Em chồng ở với chị dâu
 2375. Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề
 2376. Em chớ thấy anh bé mà sầu
 2377. Em chớ thấy em bé mà sầu
 2378. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 2379. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 2380. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 2381. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 2382. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
 2383. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 2384. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 2385. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 2386. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
 2387. Em có chồng rồi, em nói rằng chưa
 2388. Em có chồng sao em chẳng cho hay
 2389. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 2390. Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
 2391. Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo
 2392. Em còn bé dại thơ ngây (I)
 2393. Em còn bé dại thơ ngây (II)
 2394. Em còn buôn bán cõi này
 2395. Em dầu có thác xuống suối vàng
 2396. Em đã có chồng như ngựa đủ yên
 2397. Em đã thật lấy anh chưa?
 2398. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 2399. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 2400. Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
 2401. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 2402. Em đang dệt chiếu hồi văn
 2403. Em đang dệt vải quay tơ
 2404. Em đang giã gạo giong đèn
 2405. Em đang kéo vải dựa thềm
 2406. Em đang tựa cửa hiên mai
 2407. Em đây bé nhỏ chưa từng
 2408. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 2409. Em đây chỉ mến người tài
 2410. Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền
 2411. Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
 2412. Em đây là gái má đào
 2413. Em đây là gái năm con
 2414. Em đây như chiếc chuông vàng
 2415. Em đẹp như thể ông sao
 2416. Em đến đây xứ lạ quê người
 2417. Em đi anh bảo em rằng
 2418. Em đi đâu đào liễu một mình
 2419. Em đi khắp bốn phương trời (I)
 2420. Em đi khắp bốn phương trời (II)
 2421. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 2422. Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la
 2423. Em đố anh chim chi không lông không cánh
 2424. Em đố anh từ nam chí bắc
 2425. Em đưa anh lên ga Thuận Lý
 2426. Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên
 2427. Em đừng bắc bậc làm cao
 2428. Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở
 2429. Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì
 2430. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 2431. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 2432. Em đừng thăm ván bán thuyền
 2433. Em đừng thấy lính mà khinh
 2434. Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành
 2435. Em đương dệt gấm thoi vàng
 2436. Em đương nít nếp xôi xôi
 2437. Em gặp anh đây, người đã nên người
 2438. Em gặp người nhu, em hỏi người nhu
 2439. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 2440. Em khoe em đẹp em giòn
 2441. Em khôn em ở trong bồ
 2442. Em không chào thì ra câu tình tệ
 2443. Em không lấy chồng thì thua chúng kém bạn
 2444. Em không sinh sự, em cũng chẳng bạc tình
 2445. Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy
 2446. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
 2447. Em không tham nhà ngói huê tà
 2448. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 2449. Em không thương chi tài sắc của người
 2450. Em là chút phận thuyền quyên
 2451. Em là con gái Bát Qua
 2452. Em là con gái chợ Cơ
 2453. Em là con gái có chồng
 2454. Em là con gái cửa dinh
 2455. Em là con gái đến thì
 2456. Em là con gái đồng trinh
 2457. Em là con gái Đường Trong
 2458. Em là con gái kẻ Đằng
 2459. Em là con gái Kẻ Mơ
 2460. Em là con gái kẻ Ngâu
 2461. Em là con gái khuê phòng
 2462. Em là con gái lỡ thì
 2463. Em là con gái nạ dòng
 2464. Em là con gái nhà ai (I)
 2465. Em là con gái nhà ai (II)
 2466. Em là con gái nhà Diêm
 2467. Em là con gái nhà giàu (I)
 2468. Em là con gái nhà giàu (II)
 2469. Em là con gái nhà giàu (III)
 2470. Em là con gái nhà nghèo (I)
 2471. Em là con gái nhà nghèo (II)
 2472. Em là con gái nhà quê
 2473. Em là con gái nữ nhi
 2474. Em là con gái Phú Khê
 2475. Em là con gái Phủ Từ
 2476. Em là con gái Phụng Đình
 2477. Em là con gái Phụng Thiên
 2478. Em là con gái tỉnh Nam
 2479. Em là con gái tổng trên
 2480. Em là con gái xứ Nam
 2481. Em là con gái, em có hai bến sông
 2482. Em là con út nhất nhà
 2483. Em là gái út ông trời
 2484. Em là giàn cho mướp nó leo
 2485. Em là thân phận nữ nhi
 2486. Em lập cảnh trồng ba
 2487. Em lấy chồng anh không có giận
 2488. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 2489. Em mà không lấy được anh
 2490. Em mai không thiệt như lời
 2491. Em may gối tai bèo một cặp
 2492. Em mất chồng em chả có lo
 2493. Em một khuyên anh bớt thảm
 2494. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 2495. Em muộn chồng tại số đào hoa
 2496. Em muốn hỏi bạn một lời
 2497. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 2498. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 2499. Em nay chính thật ngai thờ
 2500. Em nay đi cấy đồng sâu
 2501. Em nay khăn khắn một lòng
 2502. Em nay là gái chưa chồng
 2503. Em nằm em nghĩ mà coi
 2504. Em ngã thì chị phải nâng
 2505. Em nghe anh tỏ lời này
 2506. Em nghe tin anh có vợ rồi
 2507. Em nghe tin anh gióng giả ra về (I)
 2508. Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)
 2509. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 2510. Em nghiêng tai dưới gió
 2511. Em ngoan lấy phải chồng đần
 2512. Em ngồi dệt cửi trên khung
 2513. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 2514. Em ngồi dựa bóng dòm song
 2515. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 2516. Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu
 2517. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 2518. Em ngồi máy móc tương liên
 2519. Em ngồi một mình, em nghĩ một mình
 2520. Em ngồi thềm giếng giặt tơ
 2521. Em ngồi vòi vọi trông chàng
 2522. Em ngủ dậy sớm mai, em xúc hai chén cơm
 2523. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 2524. Em nhớ ngày nào bên ao cá lội
 2525. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 2526. Em như bánh lá bóc trần
 2527. Em như bức tượng đang tô
 2528. Em như cá lẹp rút xương
 2529. Em như cá lượn đầu cầu
 2530. Em như cái búp hoa hồng
 2531. Em như cây quế giữa đồng
 2532. Em như cây quế giữa rừng
 2533. Em như cây quế trong nhà
 2534. Em như cây quế trong rừng
 2535. Em như chim nọ đang bay
 2536. Em như con cá giữa vời
 2537. Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm
 2538. Em như con hạc trong chùa
 2539. Em như hòn cứt trôi sông
 2540. Em như một đoá hoa đào
 2541. Em như quả bí trên cây
 2542. Em như tấm vóc đại hồng
 2543. Em như tố nữ trong tranh (I)
 2544. Em như tố nữ trong tranh (II)
 2545. Em như trái phật thủ khác gì
 2546. Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo
 2547. Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả
 2548. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 2549. Em nói với anh, như rựa chặt xuống đất
 2550. Em ôm bó mạ xuống đồng
 2551. Em ở sông dưới mới lên
 2552. Em ở trong nớ càng thương càng nhớ
 2553. Em ơi anh bảo em này
 2554. Em ơi anh dặn em này
 2555. Em ơi chị bảo em này
 2556. Em ơi chớ khá bôn hành
 2557. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
 2558. Em ơi chớ lấy quân buôn
 2559. Em ơi chớ thảm đừng phiền
 2560. Em ơi dù ngái, dù gần
 2561. Em ơi đừng khóc chị yêu
 2562. Em ơi đừng lấy quân buôn
 2563. Em ơi không lấy chồng đi
 2564. Em ơi ngoảnh mặt lại đây
 2565. Em ơi ta nguyện nhau cùng
 2566. Em ơi thân thể anh đây
 2567. Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi
 2568. Em ơi, em ở cho ngoan
 2569. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
 2570. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
 2571. Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc
 2572. Em quyết theo anh, đầu xanh cho chí tóc bạc, đá tạc thành bia
 2573. Em quyết tình nương dựa bóng tòng
 2574. Em ra lấy chồng cách một cái phá
 2575. Em ra về cho anh mượn cái khăn tay
 2576. Em ra về rồi, đừng nhắc em liền
 2577. Em rằng em muốn đi buôn
 2578. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 2579. Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
 2580. Em tham đồng bạc hoa xoè
 2581. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
 2582. Em tham nơi quần rộng áo dài
 2583. Em thấy anh bé chớ sầu
 2584. Em thấy anh em cũng muốn chào (I)
 2585. Em thấy anh em cũng muốn chào (II)
 2586. Em thấy anh em cũng muốn chào (III)
 2587. Em thấy anh em cũng muốn thương
 2588. Em thì đi cấy lấy công
 2589. Em thì đi cấy ruộng bông
 2590. Em thì trướng gấm màn là
 2591. Em thì vác cuốc thăm đồng
 2592. Em thời canh cửi trong nhà (I)
 2593. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 2594. Em thưa với anh: Đôi nước anh em ta
 2595. Em thương ai nấp bụi nấp bờ
 2596. Em thương anh chẳng dám nói ra
 2597. Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà
 2598. Em thương anh không dám thị thiềng
 2599. Em thương anh một chút mẹ già
 2600. Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng
 2601. Em thương anh như nước đầy ăm ắp
 2602. Em thương anh ruột thắt gan bào
 2603. Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe
 2604. Em thương anh, cha mẹ không cho
 2605. Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
 2606. Em thương còn bụng mẹ thầy
 2607. Em thương em những khóc thầm
 2608. Em thương không thương nỏ biết
 2609. Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay
 2610. Em toan tát bể cấy cần
 2611. Em tôi buồn ngủ buồn nghê
 2612. Em trao đôi đũa nhỏ
 2613. Em trèo đèo, em lặn suối
 2614. Em trông anh như cá trông sao
 2615. Em trông một đêm thành hai
 2616. Em trông thấy anh dạ sầu như muối
 2617. Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
 2618. Em trở về thì nằm sấp một bề, không trăn không trở
 2619. Em về anh có nhớ không
 2620. Em về bẻ lá giấu đây
 2621. Em về cắt rạ đánh tranh
 2622. Em về cho tốt dây tơ
 2623. Em về chong chóng mà ra
 2624. Em về chốn ấy làm chi
 2625. Em về dệt cửi trên khung
 2626. Em về dọn quán bán hàng
 2627. Em về đục núi lòn qua
 2628. Em về em hỏi mẹ cha
 2629. Em về em lại ra ngay
 2630. Em về giã gạo ba trăng
 2631. Em về giục mẹ cùng thầy
 2632. Em về kẻ bể với anh
 2633. Em về Kẻ Chợ em coi
 2634. Em về không lẽ anh đưa
 2635. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 2636. Em về mua thuốc nhuộm răng
 2637. Em về mua tờ giấy thanh thiên
 2638. Em về nhớ phố nhớ phường
 2639. Em về sao được mà về
 2640. Em về sắm sọt buôn chè
 2641. Em về tát bể trồng hoa
 2642. Em về thăm kiểng viếng quê
 2643. Em về Thu Vích làm chi
 2644. Em về thưa lại mẹ hay
 2645. Em về thưa mẹ cùng thầy
 2646. Em về thưa với mẹ cha (I)
 2647. Em về thưa với mẹ cha (II)
 2648. Em về thưa với mẹ cha (III)
 2649. Em về thưa với mẹ thầy
 2650. Em về thưa với mẹ với cha
 2651. Em về thưa với thung huyên
 2652. Em về tu bổ chùa chiền
 2653. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 2654. Em xin cái quạt nhài đồng
 2655. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 2656. Éo le chi, chê bách khách tình
 2657. Éo le khôn khéo đặt bày
 2658. Eo truông cách trở khó qua
 2659. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 2660. Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
 2661. Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút
 2662. Gá duyên không được thì thôi
 2663. Gà đã giục khách anh hùng
 2664. Gà già khéo ướp lại tơ
 2665. Gà hồ nấu với măng mai
 2666. Gà khôn gà chẳng đá lang
 2667. Gà kia tốt mã tốt lông
 2668. Gà lôi đội lốt con công
 2669. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 2670. Gà què ăn quẩn cối xay
  1
 2671. Gà tơ xào với mướp già
 2672. Gà về bới nát cỏ sân
 2673. Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền
 2674. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (I)
 2675. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)
 2676. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 2677. Gái đâu có gái lạ đời
 2678. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 2679. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 2680. Gái đừng hay đến nhà trai
 2681. Gái đương xuân đi chợ hạ
 2682. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 2683. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 2684. Gái mà chi, trai mà chi
 2685. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 2686. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 2687. Gái này là gái chả vừa
 2688. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 2689. Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan
 2690. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
 2691. Gái phải lòng trai đem của về nhà
 2692. Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt
 2693. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 2694. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 2695. Gái tơ mà lấy chồng già
 2696. Gái trai cất giọng đêm hè
 2697. Gái trai xầm xì trò trè như cu đôi
 2698. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 2699. Gan khô ruột thắt chín từng
 2700. Gan vàng chẳng cắt mà đau
 2701. Gánh cực mà đổ lên non
 2702. Gánh nặng mà đi đường vòng
 2703. Gạo chợ một tiền mười thưng
 2704. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 2705. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 2706. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 2707. Gàu lành ai nỡ trét chai
 2708. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 2709. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 2710. Gặp anh đáng lẽ không chào
 2711. Gặp anh đây em hỏi giao hoà
 2712. Gặp anh em đố mấy lời
 2713. Gặp anh em nở nụ cười
 2714. Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào
 2715. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 2716. Gặp anh hỏi thiệt đôi lời
 2717. Gặp anh không ăn cũng no
 2718. Gặp anh không nỡ phân trần
 2719. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 2720. Gặp chàng giữa hội đò đông
 2721. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 2722. Gặp đây anh hỏi thực nàng (I)
 2723. Gặp đây anh hỏi thực nàng (II)
 2724. Gặp đây anh nắm cổ tay (I)
 2725. Gặp đây anh nắm cổ tay (II)
 2726. Gặp đây anh nói anh thương
 2727. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 2728. Gặp đây ăn một miếng trầu (II)
 2729. Gặp đây em xơi miếng trầu
 2730. Gặp đây hỏi khách má đào
 2731. Gặp đây thiếp giã ơn chàng
 2732. Gặp em anh hỏi câu này
 2733. Gặp em ăn một miếng trầu
 2734. Gặp em giữa chốn đò đưa
 2735. Gặp em giữa chốn vườn đào
 2736. Gặp em giữa ngã ba đàng
 2737. Gặp em như cá gặp mồi
 2738. Gặp em thì gặp cho lâu
 2739. Gặp lúc trăng thanh gió mát (I)
 2740. Gặp lúc trăng thanh gió mát (II)
 2741. Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ
 2742. Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào
 2743. Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn
 2744. Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào
 2745. Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ
 2746. Gặp mình giữa đám ruộng vuông
 2747. Gặp mình ta đố chuyện vui
 2748. Gặp nàng anh nắm cổ tay
 2749. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 2750. Gặp nhau chỉ có một lần
 2751. Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
 2752. Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng
 2753. Gặp nhau đây khôn hỏi lỡ chào
 2754. Gặp nhau đây là ngãi đá vàng
 2755. Gặp nhau giữa bãi cát dài
 2756. Gặp nhau giữa cánh đồng này
 2757. Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
 2758. Gặp nhau giữa quãng đường này
 2759. Gặp nhau khó hỏi lỡ trông
 2760. Gặp nhau một chút nên duyên
 2761. Gặp nhau ở ngã ba Sình
 2762. Gặp nhau trao tặng khăn tay
 2763. Gặp nhau từ bến Đại Đồng
 2764. Gặp nhau từ bến Phú Nhi
 2765. Gặp tôi không hỏi không chào
 2766. Gặt rồi đống rạ chơ vơ
 2767. Gẫm mình chưa mấy xuân thu
 2768. Gẫm trong thế sự nực cười
 2769. Gần chùa chẳng được ăn xôi
 2770. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
 2771. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 2772. Gần gương gần lược năng soi
 2773. Gần nhà mà chẳng sang chơi
 2774. Gần nhà mà xa cửa ngõ
 2775. Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm
 2776. Gần nhà, xa ngõ
 2777. Gần sông cội mới ngã kề
 2778. Gần thì chẳng hợp duyên cho
 2779. Gần thì rầy viếng mai thăm
 2780. Gần xa nao nức tưng bừng
 2781. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 2782. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 2783. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (I)
 2784. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (II)
 2785. Ghe anh lui về Gia Định, em thọ bịnh đau liền
 2786. Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo
 2787. Ghe anh nhỏ mũi trảng lườn
 2788. Ghe anh trở bến cắm sào
 2789. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 2790. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 2791. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 2792. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 2793. Ghe lui còn để dấu dằm
 2794. Ghe lui khỏi bến còn dầm
 2795. Ghe lui thì bạn nhổ sào
 2796. Ghé vô thăm chút mẹ già
 2797. Ghét trai nấu cháo vịt le
 2798. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 2799. Gia bần trí tuệ không bần
 2800. Giã chàng cho thiếp hồi hương
 2801. Giả đi thăm lúa ngoài đồng
 2802. Giả đò bắt ốc hái rau
 2803. Giả đò bị gậy đi xin
 2804. Giả đò buôn kén bán tơ
 2805. Giả đò mua khế bán chanh
 2806. Giả đò neo chiếc thuyền tình
 2807. Giả đò xin một miếng trầu
 2808. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 2809. Giã nay rồi lại giã mai
 2810. Già nhưng già dẻo già dai
 2811. Giã ơn ai có cây dừa
 2812. Giã ơn canh cải nấu gừng
 2813. Giã ơn em anh lui kịp nước
 2814. Giã ơn ông núi bà non
 2815. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 2816. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 2817. Già thời bế cháu bồng con
 2818. Già thời bế cháu đỡ con
 2819. Giả tỉnh say dò lòng thục nữ
 2820. Giàn hoa bể cạn nước đầy
 2821. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 2822. Giang san đưa chàng xuống vịnh
 2823. Giang san gánh vác một mình
 2824. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 2825. Giang sơn một gánh cất ngồi
 2826. Giang sơn một gánh chất đầy
 2827. Giang sơn một gánh cheo leo
 2828. Giang sơn phó mặc hàng mâm
 2829. Giang sơn thiếp gánh một mình
 2830. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 2831. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 2832. Giao ngôn dầu đá nát vàng phai
 2833. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 2834. Giàu anh trong trứng giàu ra
 2835. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 2836. Giàu bên cửa ngõ không màng
 2837. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
 2838. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 2839. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
 2840. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 2841. Giàu đâu mà đến tay ta
 2842. Giàu nghèo em chẳng luận chi
 2843. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
 2844. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 2845. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 2846. Giàu người ta chẳng có tham
 2847. Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
 2848. Giàu như ai thì tôi không biết
 2849. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 2850. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 2851. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 2852. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 2853. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 2854. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 2855. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 2856. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 2857. Giàu sang lắm kẻ đón chào
 2858. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 2859. Giàu sang phi nghĩa không màng
 2860. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 2861. Giàu thì dãi vải tháng ba
 2862. Giàu thì nói một khôn mười
 2863. Giàu thì thịt cá cơm canh
 2864. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 2865. Giàu từ trong trứng giàu ra
 2866. Giày ban bóng loáng nuột nà
 2867. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 2868. Giăng cung mà bắn con chim huỳnh
 2869. Giăng tay đón bạn truông mây
 2870. Giấc hoè giấc quế êm êm
 2871. Giậm chân ba tiếng kêu trời
 2872. Giậm chân đấm ngực kêu trời
 2873. Giậm chân xuống đất cái bon
 2874. Giận chồng mà chẳng bế con
 2875. Giận chồng xách gói ra đi
 2876. Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng
 2877. Giận mà nói lại cho hay
 2878. Giận mình cắp nón ra đi
 2879. Giận thì nói vậy cho hoài
 2880. Giận trời xé váy ăn ai
 2881. Giấu đầu lại hở cánh tay
 2882. Giẻ cùi tốt mã dài đuôi
 2883. Gieo cải cấy cần
 2884. Gieo mình vào chốn sập vàng
 2885. Giẹp như đầu cá chai
 2886. Giêng hai là gió chia vui
 2887. Giếng khơi gàu múc lưng chừng
 2888. Giếng làng em vừa trong vừa mát
 2889. Giếng này là giếng cựu trào
 2890. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 2891. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 2892. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 2893. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 2894. Giếng sâu lấp lại sao đầy
 2895. Giếng sâu thì phải thừng dài
 2896. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 2897. Gió bay cầu thấp cầu cao
 2898. Gió bên đông, động bên tây
 2899. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
 2900. Gió chiều thổi héo ngọn dừa
 2901. Gió day thì mặc gió day
 2902. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 2903. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
 2904. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
 2905. Gió đâu thổi mát sau lưng
 2906. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
 2907. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu
 2908. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 2909. Gió đông nam một dải đồng điền
 2910. Gió đông nồm chiều hôm thổi lại
 2911. Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
 2912. Gió đưa bông lách bông lau
 2913. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 2914. Gió đưa bụi chuối sau hè (II)
 2915. Gió đưa bụi chuối sau hè (III)
 2916. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
 2917. Gió đưa bụi chuối te tàu
 2918. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 2919. Gió đưa bụi mía lùm tum
 2920. Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
 2921. Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
 2922. Gió đưa cành bưởi cành bòng
 2923. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 2924. Gió đưa cành liễu quằn hiêu
 2925. Gió đưa cành mận, gió lận cành đào
 2926. Gió đưa cành trúc la đà (I)
 2927. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 2928. Gió đưa cây cải về trời
 2929. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
 2930. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (II)
 2931. Gió đưa cây cửu lý hương (I)
 2932. Gió đưa cây cửu lý hương (II)
 2933. Gió đưa cây sậy nằm dài
 2934. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 2935. Gió đưa cột phướn hao dầu
 2936. Gió đưa diều gió hội mây
 2937. Gió đưa duyên tới gác Đằng
 2938. Gió đưa đỏng đảnh lá me
 2939. Gió đưa gió đẩy bông trang (I)
 2940. Gió đưa gió đẩy bông trang (II)
 2941. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 2942. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
 2943. Gió đưa lá chuối te tàu
 2944. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 2945. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 2946. Gió đưa lắt lẻo cột đình
 2947. Gió đưa liễu yếu mai cằn
 2948. Gió đưa mười tám lá me
 2949. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 2950. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 2951. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
 2952. Gió đưa ổ dột ton ton
 2953. Gió đưa ông đội về kinh
 2954. Gió đưa ông đội về Tàu
 2955. Gió đưa tàu chuối tan tành
 2956. Gió đưa tàu lá tan tành
 2957. Gió đưa thuyền gỗ qua sông
 2958. Gió đưa tờ giấy lên mây
 2959. Gió đưa trái mít qua rào
 2960. Gió đưa trái mướp toòng teng
 2961. Gió đưa trăng con muỗi mòng xao xuyến
 2962. Gió đưa trăng là trăng đưa gió
 2963. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 2964. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
 2965. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
 2966. Gió đưa tùng bá xiêu liên
 2967. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 2968. Gió giục đưa duôn, lan hường từ nhuỵ
 2969. Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng
 2970. Gió hiu hiu chiều ruột thắt
 2971. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 2972. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 2973. Gió lên rồi căng buồm cho sướng
 2974. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
 2975. Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế
 2976. Gió mùa thu mây mù trăng tối
 2977. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
 2978. Gió mưa xào xạc lá xoài
 2979. Gió nam hây hẩy chiều hôm
 2980. Gió nam non thổi lòn hang chuột
 2981. Gió nam non thổi lòn hang dế
 2982. Gió nam thổi kiệt đêm trường
 2983. Gió nam thổi lạnh phòng hương
 2984. Gió nam thổi xuống lò vôi
 2985. Gió nồm là gió nồm nam
 2986. Gió sao gió mát sau lưng
 2987. Gió sao gió mát trên đầu
 2988. Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng
 2989. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
 2990. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
 2991. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
 2992. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
 2993. Gió từ hốc đá gió ra
 2994. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 2995. Gió vàng hiu hắt năm canh
 2996. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 2997. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 2998. Giở sách ra lệ sa ướt sách
 2999. Giơ tay anh hứng sương trời
 3000. Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ
 3001. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 3002. Giơ tay trao miếng trầu cau
 3003. Giơ tay vít ngọn tre còng
 3004. Giở xem một chuyện phong tình
 3005. Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ
 3006. Giúp nhau khi đói mới hay
 3007. Giữ mình lại giữ cho người
 3008. Giữ sào mà đợi nước lên
 3009. Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác
 3010. Giữa đường đứt gánh tương tư
 3011. Giữa làng có cây đa xanh
 3012. Giữa làng có một cây đa
 3013. Giữa ngày mùng tám tháng tư
 3014. Giữa trời cây cả bóng cao
 3015. Giương cung mà bắn con cò
 3016. Giương cung sắp bắn phượng hoàng
 3017. Giường dọc mà trải chiếu ngang (I)
 3018. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
 3019. Giường lèo mà trải chiếu mây
 3020. Giường này ai trải chiếu đây?
 3021. Giường rộng thì ghé lưng vào
 3022. Gọi đò chẳng thấy đò sang
 3023. Gọi là chút nghĩa trầu vàng
 3024. Gỗ kiền anh để đóng cày
 3025. Gỗ trắc đem lót ván cầu
 3026. Gối chăn gối chiếu chẳng êm
 3027. Gối luôn chẳng đặng giao đầu
 3028. Gối luôn một gối đôi đầu
 3029. Gối rơm theo phận gối rơm
 3030. Gởi anh quạt tỉnh quạt tình
 3031. Gởi lời thăm huệ viếng lan
 3032. Gởi thơ chắc chắn chi thơ
 3033. Gởi thơ em lậu bạn cười
 3034. Gởi thơ một bức
 3035. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
 3036. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
 3037. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
 3038. Gươm linh sút cán còn trành
 3039. Gươm linh treo trước bàn ông
 3040. Gươm vàng cắt đám cỏ hôi
 3041. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 3042. Gương không có thuỷ gương mờ (I)
 3043. Gương không có thuỷ gương mờ (II)
 3044. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
 3045. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 3046. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 3047. Gương vỡ gương lại lành
 3048. Gương vỡ thì gương lại lành
 3049. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 3050. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 3051. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 3052. Hà Nội như động tiên sa
 3053. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 3054. Hạc dời là xế non tùng
 3055. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 3056. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 3057. Hai bên đứng lại hai hàng
 3058. Hai bên hai chiếc thuyền kề
 3059. Hai bên hai dãy hàng hương
 3060. Hai bên hai dãy hàng trầm
 3061. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 3062. Hai bên tranh lấy quả cầu
 3063. Hai bên, bên liễu bên đào
 3064. Hai chân leo đá đã mòn
 3065. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 3066. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
 3067. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
 3068. Hai đứa mình một lòng một bụng
 3069. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
 3070. Hai đứa mình xứng gái xứng trai
 3071. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
 3072. Hai hàng nước mắt rưng rưng
 3073. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
 3074. Hai má nàng trắng phau phau
 3075. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 3076. Hai nách những lông xồm xồm
 3077. Hai ngang ba phết
 3078. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 3079. Hải Phòng là chốn hữu tình
 3080. Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền
 3081. Hai ta đà cân đôi vừa lứa
 3082. Hai ta đã đẹp đôi rồi
 3083. Hai ta đã lỗi lời thề
 3084. Hai ta đã trót nặng tình
 3085. Hai ta đang nhớ đang thương
 3086. Hai ta đứng lại bưa ngang
 3087. Hai ta gá nghĩa ngoài đồng
 3088. Hai ta hái củi một rừng
 3089. Hai ta làm bạn thong dong
 3090. Hai ta như áo mới may
 3091. Hai ta như cặp chim quyên
 3092. Hai ta như chỉ lộn vòng
 3093. Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều
 3094. Hai ta như rượu với nem
 3095. Hai ta như sợi dây dài
 3096. Hai ta như trái đậu quyên
 3097. Hai ta sang một chuyến đò
 3098. Hai ta thề thốt giữa đàng
 3099. Hai ta thương chắc mần ri
 3100. Hai ta uống nước một bàu
 3101. Hai tay bụm cát đắp mồ
 3102. Hai tay bụm gạo vào nừng
 3103. Hai tay bưng cái rổ may
 3104. Hai tay bưng chén rượu đào
 3105. Hai tay bưng đọi chè Tàu
 3106. Hai tay cầm bốn tao nôi
 3107. Hai tay cầm bốn trái dưa
 3108. Hai tay cầm hai quả hồng
 3109. Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
 3110. Hai tay cầm tám gươm vàng
 3111. Hai tay che lấy mặt trời
 3112. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 3113. Hai tay ôm bản đàn kìm
 3114. Hai tay ôm bốn quả bòng
 3115. Hai tay ôm lấy ngang lưng
 3116. Hai tay ôm trái bưởi non
 3117. Hai trái ổ qua đặt trên bàn hạnh
 3118. Hai vai gánh nặng trìu trìu
 3119. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 3120. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 3121. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 3122. Ham chơi đờn thú năm dây
 3123. Ham giàu mà lấy đứa ngu
 3124. Hang hùm ai dám mó tay
 3125. Hang mai anh cũng muốn lòn
 3126. Hang sâu núi hiểm như vầy
 3127. Hàng vạn người chết vì Tây
 3128. Hàng xóm để chở một ngày
 3129. Hát bai, hai bát không no
 3130. Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng
 3131. Hát cho chó cắn bò kêu
 3132. Hát cho chó cắn bò lồng
 3133. Hát cho lở đất long trời
 3134. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 3135. Hát đàn cho rạng đông ra
 3136. Hát đàn nam nữ đua xuân
 3137. Hát lên ta nhởi ta chơi
 3138. Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng
 3139. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 3140. Hát thanh đây hát với cùng
 3141. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
 3142. Hạt tiêu nó bé nó cay
 3143. Hãy cho bền chí câu cua
 3144. Hãy còn bán tín bán nghi
 3145. Hãy còn bền chí câu cua
 3146. Hay gì sãi vãi ở chùa
 3147. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 3148. Hay làm mà chẳng hay lo
 3149. Hay nôm gặp bạn hôm nay
 3150. Hay quần, hay áo, hay hơi
 3151. Hãy xem thuở trước đời đời
 3152. Hãy xin bớt giận làm lành
 3153. Hay xóc đĩa ông mời về
 3154. Hăn chừ cho nếp hoe vàng
 3155. Hằng ngày kinh sử dùi mài
 3156. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
 3157. Hèn mà làm bạn với sang
 3158. Hẹn với nước non
 3159. Hễ mà hoa quả được mùa
 3160. Hễ muốn ra con người tử tế
 3161. Hết gạo thì có Đồng Nai
 3162. Hết lời cặn kẽ chí tình
 3163. Hiếm hoi con gái đầu lòng
 3164. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 3165. Hiu hiu gió thổi đầu non
 3166. Hò chơi bên gái bên trai
 3167. Hò chơi hồ rộng hoa rơi
 3168. Họ giàu họ nghinh hôn giá thú
 3169. Hò lên hai mái cho sòng
 3170. Hoa bụt mọc trước cửa chùa
 3171. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 3172. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
 3173. Hoa đào héo nhuỵ anh thương
 3174. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
 3175. Hoa hồng sắp hái đến tay
 3176. Hoa hồng trông thật mĩ miều
 3177. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 3178. Hoa kia tươi tốt rườm rà
 3179. Hoa lục bình trôi riu ríu
 3180. Hoa lý là chị hoa lài
 3181. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 3182. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 3183. Hoa lý nghìn dặm thơm xa
 3184. Hoạ may thiếp bén duyên chàng
 3185. Hoạ phước nan lượng
 3186. Hoa sen hoa khéo giữ màu
 3187. Hoa sen lai láng giữa hồ
 3188. Hoa sen mọc bãi cát lầm
 3189. Hoa sói mà gói xương sông
 3190. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
 3191. Hoa tàn hoa héo không tươi
 3192. Hoa tàn mà lại gặp sương
 3193. Hoa tàn vì bởi mất sương
 3194. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 3195. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 3196. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 3197. Hoa thơm giắt để mái hiên
 3198. Hoa thơm hoa ở trên cây
 3199. Hoa thơm lan cả vườn hồng
 3200. Hoa thơm mất nhị đi rồi (I)
 3201. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
 3202. Hoa thơm mất nhị đi rồi (III)
 3203. Hoa thơm nở vắng trên đèo
 3204. Hoa thơm ong bướm đang mê
 3205. Hoa thơm ở chốn lầu cao
 3206. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng
 3207. Hoa thơm thơm lửng thơm lừng
 3208. Hoa thơm trồng dựa cành rào
 3209. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 3210. Hoa tươi trong độ gió đông
 3211. Hoa xàu vì bởi mất sương
 3212. Hoa xuân có chủ ngăn rào
 3213. Hoài hơi mà đấm bị bông
 3214. Hoài hơi mà thổi bị bông
 3215. Hoài hơi ta nói với mày
 3216. Hoài lời mà nói với trâu
 3217. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 3218. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 3219. Hoài mồm ăn quả quít khô
 3220. Hoài phân mà đổ ruộng người
 3221. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 3222. Hoài thân lấy chú thợ khay
 3223. Hoài tiên cho cú nó vò
 3224. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 3225. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 3226. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 3227. Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly
 3228. Hoàng Cương ăn ít đã no
 3229. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 3230. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 3231. Học đòi ăn ớt với gừng
 3232. Học hành ba chữ lem nhem
 3233. Học hành chữ nghĩa chi mi
 3234. Học hành thì ích vào thân
 3235. Học thầy chữ lại trả thầy
 3236. Học trò ăn vụng càng cua
 3237. Học trò đèn sách hôm mai
 3238. Học trò đi học đã về
 3239. Học trò học trỏ học trò
 3240. Học trò thò lò mũi xanh
 3241. Học trò trong Quảng ra thi
 3242. Hỏi anh cây quế mấy chồi
 3243. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 3244. Hỏi anh chú bác những ai
 3245. Hỏi anh hà tính hà danh
 3246. Hỏi anh răng rứa mà buồn
 3247. Hỏi anh răng rứa mà sầu
 3248. Hỏi anh tên họ những chi
 3249. Hỏi anh thề thốt với ai
 3250. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 3251. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 3252. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 3253. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 3254. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng
 3255. Hỏi chàng khách lạ đường xa
 3256. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 3257. Hỏi chàng quê quán nơi nao
 3258. Hỏi cua cua nói có
 3259. Hỏi nàng đã có chồng chưa
 3260. Hỏi người chân đạp tay đưa
 3261. Hỏi người mặc áo thay vai
 3262. Hỏi rằng đi chết cho ai
 3263. Hỏi thăm anh ở đâu ta
 3264. Hỏi thăm chú bán cót bán quynh
 3265. Hỏi thăm chuyện vãn ai bày
 3266. Hỏi thăm đó mấy chị em
 3267. Hỏi thăm quê quán ở mô?
 3268. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 3269. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 3270. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
 3271. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 3272. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
 3273. Hòn đất mà biết nói năng
 3274. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 3275. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 3276. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 3277. Hồ Quảng, hồ thiềng
 3278. Hồ sầu lại gượng làm tươi
 3279. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 3280. Hồ trơn ngang nhỏ dệt đan
 3281. Hồ về chân lại đưa ngang
 3282. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 3283. Hồi hôm có bói ông thầy
 3284. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 3285. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
 3286. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
 3287. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
 3288. Hồi nào bạn bảo ta gần
 3289. Hội nào cho bằng hội này
 3290. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
 3291. Hồi nào em nói ưng anh
 3292. Hồi nào em nói với chàng
 3293. Hồi nào giã gạo hai lần
 3294. Hồi nào lấy em, anh nói với em
 3295. Hồi nào một gối kề lưng
 3296. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
 3297. Hội này anh bắc em đông
 3298. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 3299. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 3300. Hồi xưa ai biết ai đâu
 3301. Hôm ba mươi là ngày tháng chạp
 3302. Hôm nay gặp buổi êm trời
 3303. Hôm nay lan huệ sánh bày
 3304. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 3305. Hôm nay mười bốn mai rằm (II)
 3306. Hôm nay ở đất nhà người
 3307. Hôm này sum họp trúc mai
 3308. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
 3309. Hôm nay tìm trốn nhân duyên
 3310. Hôm nay tứ hải giao tình
 3311. Hôm nay vui vẻ thế này
 3312. Hôm qua anh đến chơi nhà (I)
 3313. Hôm qua anh đi chợ giời
 3314. Hôm qua anh nằm nhà anh
 3315. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 3316. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 3317. Hôm qua đi trước nhà nường
 3318. Hôm qua em mất cành sòi
 3319. Hôm qua tát nước đầu đình
  4
 3320. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
 3321. Hồn rằng hồn chẳng có cửa có nhà
 3322. Hồn rằng hồn chẳng được ăn gạo ăn cơm
 3323. Hồn rằng hồn thác ban ngày
 3324. Hồn tôi là hồn con cua
 3325. Hồng Hà nước đỏ như son
 3326. Hồng nhan ai kém ai đâu
 3327. Hồng nhan đó chín đây mười
 3328. Hồng nhan như bát nước chè
 3329. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 3330. Hột châu rớt xuống đĩa nghiên
 3331. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
 3332. Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ
 3333. Hỡi ai có nhớ chăng ai
 3334. Hỡi ai đi ngược về xuôi
 3335. Hỡi ai đi trước kia ơi
 3336. Hỡi ai vết chiếu rành rành
 3337. Hỡi anh áo trắng quần là
 3338. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 3339. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 3340. Hỡi anh áo trắng vân vân
 3341. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
 3342. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 3343. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 3344. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 3345. Hỡi anh đi đường cái quan (IV)
 3346. Hỡi anh đi ở trên bờ
 3347. Hỡi anh nón chóp quai dầu
 3348. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 3349. Hỡi chàng da trắng tóc dài
 3350. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 3351. Hỡi con vịt nước kia ơi
 3352. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 3353. Hỡi cô con gái bên bờ
 3354. Hỡi cô da đỏ má hồng
 3355. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 3356. Hỡi cô đi đường cái quan
 3357. Hỡi cô đội nón ba tầm
 3358. Hỡi cô đội nón quai thao
 3359. Hỡi cô đứng bên kia sông
 3360. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
 3361. Hỡi cô gánh nước chiều hôm
 3362. Hỡi cô gánh nước quang mây
 3363. Hỡi cô hát ống tối qua
 3364. Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng
 3365. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 3366. Hỡi cô má phấn môi son
 3367. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 3368. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
 3369. Hỡi cô mặc yếm cổ xây
 3370. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 3371. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
 3372. Hỡi cô tát nước quang mây
 3373. Hỡi cô thắt dải lưng xanh
 3374. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 3375. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 3376. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
 3377. Hỡi cô yếm thắm loà loà
 3378. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 3379. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 3380. Hỡi cô yếm trắng kia là
 3381. Hỡi cô yếm trắng loà loà (I)
 3382. Hỡi cô yếm trắng loà loà (II)
 3383. Hơi đâu mà giận người dưng
 3384. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 3385. Hỡi hời ông trời kia ơi
 3386. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 3387. Hỡi người bạn cũ quen ta
 3388. Hỡi người bạn cũ tri âm
 3389. Hỡi người đi cái ô đen
 3390. Hỡi người đi dép quai ngang
 3391. Hỡi người đi đường cái đê
 3392. Hỡi người đi ở bên bờ
 3393. Hỡi người kéo vải quay vành
 3394. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 3395. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 3396. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 3397. Hỡi người thục nữ kia ơi
 3398. Hỡi người tóc tốt xanh non
 3399. Hỡi người vác cuốc thăm đồng
 3400. Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
 3401. Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé
 3402. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 3403. Huê kia đua nở mùa xuân
 3404. Huê tàn bướm chẳng vãng lai
 3405. Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi
 3406. Hùm tha con lợn không sao
 3407. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 3408. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 3409. Huyện Nông cao nhất rừng Na
 3410. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 3411. Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý
 3412. Hừ la vui vẻ thế này
 3413. Hửng đông nhìn mặt cho tường
 3414. Hương trầm bay ngọn thơm xa
 3415. Hữu bằng tự viễn phương lai
 3416. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 3417. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 3418. Hữu khách, hữu khách nàng ơi
 3419. Hữu tình mà hoá vô tình
 3420. Kẻ về, người ở trông theo
 3421. Kể chi trời rét đồng sâu
 3422. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
 3423. Kể từ khi mới gặp nàng
 3424. Kể từ lính mộ ra đi
 3425. Kể từ mộ lính đi Tây
 3426. Kể từ sông Vệ chợ Gò
 3427. Kết phức đi đây duyên đó nợ
 3428. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 3429. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
  3
 3430. Khen ai khéo đặt nên nghèo
 3431. Khéo thay công việc nhà quê
 3432. Khế với chanh một lòng chua xót
 3433. Khi anh mặt bủng da chì
 3434. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 3435. Khi con thương thầy mẹ không thương
 3436. Khi đầu thiếp tính đi về
 3437. Khi đi cửa Hội còn không
 3438. Khi đi thì bóng đang dài
 3439. Khi đi thì quế chưa trồng
 3440. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
 3441. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 3442. Khi giận thì rầy thì la
 3443. Khi say một chén cũng say
 3444. Khi vui non nước cùng vui
 3445. Khi vui thì vỗ tay vào
 3446. Khi xưa ai biết ai đâu
 3447. Khi xưa anh ở cùng ai
 3448. Khi xưa đằm thắm muôn phần
 3449. Khi xưa em ở ngoài biển, anh ở trốn lâm trung
 3450. Khi xưa em ở với mẹ với cha
 3451. Khi xưa một hẹn thì nên
 3452. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
 3453. Khó đi mẹ dắt con đi
 3454. Khó mà biết lẽ, biết lời
 3455. Khó nghèo củi núi, rau non
 3456. Khó nghèo đòn gánh liền vai
 3457. Khó nghèo xé vạt vá vai
 3458. Khó than, khó thở, khó phân trần
 3459. Khoan khoan buông áo em ra
 3460. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 3461. Khoan khoan chờ đợi em cùng
 3462. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 3463. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 3464. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
 3465. Khôn ngoan qua cửa sông La
 3466. Khôn thì trong trí lượng ra
 3467. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 3468. Không cha có chú ai ơi
 3469. Không chồng mà chửa mới ngoan
 3470. Không chồng trông dọc, trông ngang
 3471. Không đi sợ mất bụng chồng
 3472. Không ham bịch lúa anh đầy
 3473. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
 3474. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
 3475. Không thiêng cũng thể bụt nhà
 3476. Không thương để thiếp lui ra
 3477. Không thương nỏ nói khi đầu
 3478. Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha
 3479. Không trơn mà trượt mới tài
 3480. Khúc sông bên lở, bên bồi
 3481. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
 3482. Khuyên anh đi học em vâng
 3483. Kiếp sau đừng hoá ra người
 3484. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 3485. Kinh đô cũng có người rồ
 3486. Lá này gọi lá xoan đào
 3487. Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
 3488. Lá thắm đã trôi về bến khác
 3489. Lác đác mưa ngâu, sình sịch mưa ngâu
 3490. Lại đây anh hỏi cho rành
 3491. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 3492. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 3493. Làm dâu khó lắm em ơi
 3494. Làm gì những thói đưa đong
 3495. Làm người ăn tối lo mai
 3496. Làm người cho biết tiện tần
  1
 3497. Làm người mà chẳng biết suy
 3498. Làm người phải biết cương thường
 3499. Làm người suy chín xét xa
 3500. Làm người trước liệu hiếu thân
 3501. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
 3502. Làm thân con gái phải lo
 3503. Làm thì chẳng kém đàn ông
 3504. Làm trai chí ở cho bền
 3505. Làm trai cho chí nên trai
 3506. Làm trai cho đáng nên trai (I)
 3507. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 3508. Làm trai cho đáng sức trai
 3509. Làm trai đi biển, đi sông
 3510. Làm trai giữ trọn ba giềng
 3511. Làm trai học sảy, học sàng
 3512. Làm trai lấy được vợ hiền
 3513. Làm trai nết đủ trăm đường
 3514. Làm trai quyết chí tang bồng
 3515. Làm trai quyết chí tu thân
 3516. Làm trai rửa bát, quét nhà
 3517. Làng ta phong cảnh hữu tình
 3518. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 3519. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 3520. Lao xao gà gáy rạng ngày
 3521. Lạy trời cho cả gió lên
 3522. Lăm le muốn nhảy qua mương
 3523. Lẳng lơ cho rách yếm ra
 3524. Lẳng lơ cũng một anh chồng
 3525. Lắng nghe nàng nói cũng xinh
 3526. Lắng nghe nàng nói như màu
 3527. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
 3528. Lầm than cực khổ thế này
 3529. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 3530. Lấy anh anh sắm sửa cho
 3531. Lấy anh ăn cháo hột đào
 3532. Lấy anh thì sướng hơn vua
 3533. Lấy chi đền ngãi mẹ chừ
 3534. Lấy chi trả thảo cho cha
 3535. Lấy chồng ăn những của chồng
 3536. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
 3537. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
 3538. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
 3539. Lấy chồng thì phải theo chồng
 3540. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 3541. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 3542. Lấy chồng từ thuở mười ba
 3543. Lấy chồng từ thuở mười lăm
 3544. Lấy nhau cho trọn đạo trời
 3545. Lậy trời mưa xuống
 3546. Lên chùa thấy Phật muốn tu
 3547. Lên non cho biết non cao
 3548. Lên non đón gió lấy trầm
 3549. Lên non mới biết non cao (I)
 3550. Lên non mới biết non cao (II)
 3551. Lên non thiếp cũng lên theo
 3552. Lên non tìm hòn đá trắng
 3553. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
 3554. Lênh đênh chiếc giã giữa vời
 3555. Lênh đênh một chiếc thuyền tình
 3556. Lênh đênh nửa nước nửa dầu
 3557. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 3558. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
 3559. Liệu bề thương được thì thương
 3560. Lính vua, lính chúa, lính làng
 3561. Lòng em đã quyết thi hành
 3562. Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
 3563. Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
 3564. Lòng ta ta đã chắc rồi
 3565. Lòng vả cũng như lòng sung
 3566. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  1
 3567. Lỗi lầm vì cá trích ve
 3568. Lỡ lầm vào đất cao su
 3569. Lời nói chẳng mất tiền mua
 3570. Lúa chiêm đứng nép đầu bờ
 3571. Lúa mùa thì cấy cho sâu
 3572. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 3573. Lúc khó thì chẳng ai màng
 3574. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
 3575. Lụt nguồn trôi trái lòn bon
 3576. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 3577. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 3578. Lược tình em chải trên đầu
 3579. Lưỡi câu anh đã uốn vừa
 3580. Lươn ngắn lại chê trạch dài
 3581. Mạ chiêm ba tháng không già
 3582. Mạ non mà cấy đất liền
 3583. Má ơi con má hư rồi
 3584. Má ơi đừng đánh con đau
 3585. Má ơi đừng gả con xa
 3586. Mạ úa cây lúa chóng xanh
 3587. Mài dừa đạp cám cho nhanh
 3588. May, không chút nữa em lầm
 3589. Mặc ai một dạ đôi lòng
 3590. Mặc cho ong bướm rộn ràng
 3591. Mặc dầu cha đánh mẹ treo
 3592. Mắm ngon chấm cá liệt
 3593. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 3594. Mặt trời đã xế ngang đầu
 3595. Mặt trời đã xế về tây
 3596. Mặt trời tang tảng rạng đông
 3597. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 3598. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 3599. Mây bay xao xác gặp rồng
 3600. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
 3601. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 3602. Mấy khi nam nữ đua đờn
 3603. Mấy lâu cách trở giang biên
 3604. Mấy lời em nói, anh hong khói để bền
 3605. Mấy năm trời qua tưởng xa em
 3606. Mẹ anh năm lọc, bảy lừa
 3607. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
 3608. Mẹ cha công đức sinh thành
 3609. Mẹ cha là biển là trời
 3610. Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
 3611. Mẹ em cấm đoán em chi
 3612. Mẹ em khéo đẻ em ra (I)
 3613. Mẹ em khéo đẻ em ra (II)
 3614. Mẹ em muốn ăn cá thu
 3615. Mẹ em tham con lợn béo mùi
 3616. Mẹ em tham gạo, tham gà
 3617. Mẹ em tham thúng xôi rền
 3618. Mẹ em tham việc tiếc công
 3619. Mẹ em thấy của thời tham
 3620. Mẹ già chặt đũa từ em
 3621. Mẹ già đầu bạc như tơ
 3622. Mẹ già hết gạo treo niêu
 3623. Mẹ già là mẹ già chung
 3624. Mẹ già muốn ăn cá thu
 3625. Mẹ già như chuối ba hương
  2
 3626. Mẹ già như quả đò ho
 3627. Mẹ già ở chốn lều tranh (I)
 3628. Mẹ già ở chốn lều tranh (II)
 3629. Mẹ già ở tấm lều tranh
 3630. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
 3631. Mẹ mong gả thiếp về vườn (I)
 3632. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
 3633. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
 3634. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
 3635. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
 3636. Mẹ ơi trái bí còn non
 3637. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
 3638. Mẹ ơi, từ mấy tháng nay
 3639. Mèo hoang lại gặp mèo hoang
 3640. Mèo tha miếng thịt xôn xao
 3641. Mía càng già càng tốt, mía càng đốt càng ngon
 3642. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 3643. Miếng trầu là miếng trầu cay
 3644. Mình buồn tôi dễ chẳng buồn
 3645. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 3646. Mình đừng đặng cá quên nơm
 3647. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 3648. Mình em như cá giữa rào
 3649. Mình em như cá hoá long
 3650. Mình em như cây thầu dầu
 3651. Mình em như con cá giữa vời
 3652. Mình em như con cá trong thùng
 3653. Mình hoà cha mẹ không hoà
 3654. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 3655. Mình nói với ta mình hãy còn son
 3656. Mình ơi có nhớ ta chăng
 3657. Mình ơi ta hỏi thực mình
 3658. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
 3659. Mình rằng mình chỉ lấy ta
 3660. Mình rằng mình quyết lấy ta
 3661. Mình thương cha mẹ không thương
 3662. Mình về có nhớ ta chăng
 3663. Mình về đường ấy thì xa
 3664. Mình về mình bỏ ta đây
 3665. Mình về mình có nhớ chăng
  1
 3666. Mình về sao được mà về
 3667. Mình về ta chẳng cho về
 3668. Mình về tôi cũng đi theo
 3669. Mong sao anh biến ra tằm
 3670. Mồ cha con bướm khôn ngoan
 3671. Mồ côi cha đốn cây bần
 3672. Mồ hôi gió đượm
 3673. Môi dầy ăn vụng đã xong
 3674. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời
 3675. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
 3676. Mồng bốn cá đi ăn thề
 3677. Mồng tám tháng tám không mưa
 3678. Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông
 3679. Một cành tre, năm bảy cành tre
 3680. Một cây làm chẳng nên non
 3681. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 3682. Một chàng hai thiếp khó phân
 3683. Một duyên hai nợ ba tình
 3684. Một đàn cò trắng bay quanh
 3685. Một đêm quân tử nằm kề
 3686. Một đời được mấy anh hùng
 3687. Một đời gánh nắng, gánh mưa
 3688. Một lo con nít trắng răng
 3689. Một lo đứng cửa trông ra
 3690. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 3691. Một lòng kết tóc xe tơ
 3692. Một lời thề không duyên thì nợ
 3693. Một ly nhâm nhi tình bạn
 3694. Một mâm có mấy đĩa ngon
 3695. Một mẹ nuôi được mười con
 3696. Một miếng trầu năm ba lời dặn
 3697. Một mình lo bảy, lo ba
 3698. Một mình luống chịu một mình
 3699. Một mình thiếp giữ lời thề
 3700. Một mình vừa chẻ, vừa đan
 3701. Một năm chia mười hai kỳ
 3702. Một ngày ba bận trèo đèo
 3703. Một ngày ba bữa cơm đèn
 3704. Một ngày mấy lượt trèo non
 3705. Một ngày ở với người khôn
 3706. Một nghiên năm bảy bút giao kề
 3707. Một nhà sinh đặng ba vua
 3708. Một nong tằm bằng năm nong kén
 3709. Một quan tiền tốt mang đi
 3710. Một sông dễ bắc mấy cầu
 3711. Một tay gõ mõ, gõ chuông
 3712. Một tay hai trái khó bưng
 3713. Một thuyền, một bến, một dây
 3714. Một thương tóc bỏ đuôi gà
 3715. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 3716. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
 3717. Mới hay của trọng hơn người
 3718. Mù u nhỏ rễ ăn bàn
 3719. Mua cá thì phải xem mang
 3720. Mua cau chọn những buồng sai
 3721. Mùa đông môi xám như chì
 3722. Mùa xuân nói với mùa thu
 3723. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 3724. Muối ba năm muối đang còn mặn
 3725. Muốn ăn cá bống kho gừng
 3726. Muốn ăn cơm trắng cá kho
 3727. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 3728. Muốn ăn đậu phụ, tương Tàu
 3729. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 3730. Muốn cho biển hẹp như ao
 3731. Muốn cho mau lớn mà chơi
 3732. Muốn cho no vợ đủ chồng
 3733. Muốn cho sông cạn đất liền
 3734. Muốn may thì phải có kim
 3735. Muốn no thì phải chăm làm
 3736. Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
 3737. Muốn sang thì bắc cầu kiều
 3738. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 3739. Mưa rơi gió tạt vô thành
 3740. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
 3741. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 3742. Mưa từ trong núi mưa ra
 3743. Mưa xuân lác đác vườn đào
 3744. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 3745. Mười giờ cửa bể, cô nàng
 3746. Mười giờ ông chánh về Tây
 3747. Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
 3748. Nam mô đức Phật Quan Âm
 3749. Nàng đứng ở đó mà chi
 3750. Nàng ơi anh quyết với mình
 3751. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 3752. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
 3753. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
 3754. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 3755. Nay mai anh lại sang Tây
 3756. Nay mừng những kẻ nông phu
 3757. Năm canh sáu khắc còn dư
 3758. Nằm đêm nghĩ lại trách thầm
 3759. Năm quan tiền tốt bó mo
 3760. Nắm tay em lại hỏi tay
 3761. Năm Thìn trời bão thình lình
 3762. Năm voi anh đúc năm chuông
 3763. Nắng đâu nắng mãi thế này
 3764. Nắng lên cho héo lá lan
 3765. Năng mưa thì giếng năng đầy
 3766. Năng mưa thì tốt lúa vườn
 3767. Nâng niu cho đáng nâng niu
 3768. Nên ra tay kiếm tay cờ
 3769. Nên ra trên kính dưới nhường
 3770. Nếu anh có dạ thương em
 3771. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
 3772. Ngại vì một nỗi xa đàng
 3773. Ngán thay sửa dép vườn dưa
 3774. Ngang lưng thì thắt bao vàng
 3775. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
 3776. Ngày đêm em may vá kiếm tiền
 3777. Ngày đi trúc chửa mọc măng
 3778. Ngày nào anh bủng anh beo
 3779. Ngày nào em bé cỏn con
 3780. Ngày nào trời nắng chang chang
 3781. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 3782. Ngày ngày em đứng em trông
 3783. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm
 3784. Ngày ngày ra đứng bờ ao
 3785. Ngày ngày ra đứng mà trông
 3786. Ngày xem núi cao xanh ngát
 3787. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 3788. Ngắn tay với chẳng tới kèo
 3789. Ngậm ngùi chả dám nói ra
 3790. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
 3791. Nghe tin anh buôn bán tài tình
 3792. Nghe tin anh có vợ rồi
 3793. Nghe tin anh hay hát hay hò
 3794. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
 3795. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 3796. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
 3797. Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp
 3798. Nghỉ việc không gạo bỏ nồi
 3799. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
 3800. Nghĩa non sông há dễ thờ ơ
 3801. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 3802. Nghiêng tai hỏi nhỏ phật đồng
 3803. Ngó hoài ra tận biển Đông
 3804. Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
 3805. Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
 3806. Ngó lên dàng dạng da trời
 3807. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 3808. Ngó lên ngó xuống thì vui
 3809. Ngó lên nuộc lạt mái nhà
 3810. Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
 3811. Ngó lên trời thấy một đám mây bạch
 3812. Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện
 3813. Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
 3814. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 3815. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
 3816. Ngó ra ngoài biển mù mù (II)
 3817. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
 3818. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 3819. Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
 3820. Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
 3821. Ngọn lau lên khỏi bờ
 3822. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
 3823. Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện
 3824. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 3825. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 3826. Ngồi buồn đốt một đống rơm
 3827. Ngồi buồn giở sách ra coi
 3828. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 3829. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
 3830. Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha
 3831. Ngồi buồn trách mẹ trách cha
 3832. Ngồi buồn tước lạt bẻ cò
 3833. Ngồi buồn xe chỉ uốn câu
 3834. Ngồi rồi chăn chiếu trải êm
 3835. Ngồi rồi may túi đựng trời
 3836. Ngồi trên hòn đá buông câu
 3837. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 3838. Nguồn ân bể ái hẹn hò
 3839. Nguồn cơn tôi biết thế này
 3840. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
 3841. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 3842. Người đời khác nữa là hoa
 3843. Người đời như cánh phù du
 3844. Người gian thì sợ người ngay
 3845. Người khôn ăn miếng thịt gà
 3846. Người làm ruộng, kẻ làm thuê
 3847. Người ngoan lên bãi hái chè
 3848. Người như huê nở trên cành
 3849. Người sao kẻ quạt, người hầu
 3850. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 3851. Người sao một hẹn thì nên
 3852. Người ta bán vạn buôn ngàn
 3853. Người ta câu bể, câu sông
 3854. Người ta chọn cá nấu canh
 3855. Người ta đi cấy lấy công (I)
  1
 3856. Người ta đi cấy lấy công (II)
 3857. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 3858. Người ta hữu tử hữu sanh
 3859. Người ta thích lấy nhiều chồng
 3860. Người trên ở chẳng chính ngôi
 3861. Người xấu duyên lặn vào trong
 3862. Người yêu ta để trên cơi
 3863. Nhà anh chỉ có một gian
 3864. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 3865. Nhà anh đã khó lại khăn
 3866. Nhà em có bụi trầu cay
 3867. Nhà em mả táng hàm rồng
 3868. Nhà em ở cạnh vườn đình
 3869. Nhà giàu nói một hay mười
 3870. Nhà mày lắm đất, lắm ao
 3871. Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
 3872. Nhà người có bụi chuối non
 3873. Nhà thương vô có, ra không
 3874. Nhà tôi có dãy vườn hoa
 3875. Nhà vua bắt lính đàn ông
 3876. Nhác trông tấm áo vá vai
 3877. Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương
 3878. Nhắn người ở tận chốn xa
 3879. Nhân bất tri nhi bất uẩn
 3880. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 3881. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 3882. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
 3883. Nhiều người một mặt hai lòng
 3884. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 3885. Nhìn nàng nước mắt thấm bâu
 3886. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 3887. Nhong nhong ngựa ông lại về
 3888. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 3889. Nhớ ai con mắt lim dim
 3890. Nhờ ai lên đến cung mây
 3891. Nhớ ai nhớ mãi thế này
 3892. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 3893. Nhớ ai như điếu thuốc lào
 3894. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
 3895. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
 3896. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 3897. Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
 3898. Nhớ em anh gửi chút tình
 3899. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
 3900. Nhớ khi anh nói anh thề
 3901. Nhớ khi gánh nặng anh chờ
 3902. Nhớ lời giao hẹn khi chiều
 3903. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 3904. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
 3905. Nhớ xưa đương thủa triều Hùng
 3906. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 3907. Những khi vai gánh tay đèo
 3908. Những là lên miếu xuống nghè
 3909. Những lời mình nói với ta
 3910. Những người chửi mẹ mắng cha
 3911. Những người con mắt lá răm
 3912. Những người đi biển làm nghề
 3913. Những người phinh phính mặt mo
 3914. Những người thắt đáy lưng ong
 3915. Nói chín thì nên làm mười
 3916. Nói lời thì giữ lấy lời
 3917. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 3918. Nói người phải ngẫm đến ta
 3919. Nói ra sợ chị em cười
 3920. Non cao cũng có đường trèo
 3921. Nòng nọc đứt đuôi
 3922. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 3923. Nơi nào chí quyết một nơi
 3924. Nơi thương cha mẹ biểu không
 3925. Núi cao chi lắm núi ơi
 3926. Núi kia ai đắp nên cao
 3927. Nuôi con cho được vuông tròn
 3928. Nuôi con mới biết sự tình
 3929. Nuôi con những tưởng về sau
 3930. Nuôi tằm cần phải có dâu
 3931. Nửa đêm trăng sáng mây cao
 3932. Nước chảy cho đá trôi nghiêng
 3933. Nước chảy đá vẫn chưa mòn
 3934. Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng
 3935. Nước chảy xuôi, thuyền anh trôi ngược
 3936. Nước đứng mà đựng chậu thau
 3937. Nước không chân sao rằng nước đứng
 3938. Nước lã mà vã nên hồ
 3939. Nước lên bè anh xuôi
 3940. Nước lên cho bóng lên theo
 3941. Nước lên con cá đối theo lên
 3942. Nước lên đầu cống chảy xuôi
 3943. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 3944. Nước lớn rồi lại nước ròng
 3945. Nước mắm ngon dầm con cá đối
 3946. Nước nguồn chảy xuống soi dâu
 3947. Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu
 3948. Nước non là nước non trời
 3949. Nước non lận đận một mình
 3950. Nước sông còn đỏ như vang
 3951. Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi
 3952. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
 3953. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
 3954. Nước sông pha lẫn nước đồng
 3955. Nước trong ai chẳng rửa chân
 3956. Nước trong cá lội thấy vi
 3957. Nước trong cá lội, thấy kỳ
 3958. Nước trong cá lượn bên bờ
 3959. Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình
 3960. Nước trong khe suối chảy ra
 3961. Nước trong nước chảy quanh chùa
 3962. Nước trong thấy cát mờ nờ
 3963. Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình
 3964. Nước trong xanh thả con cá vàng
 3965. Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát trắng
 3966. Ông cai ơi hỡi ông cai
 3967. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
 3968. Ông giăng mà lấy bà sao
 3969. Ông Nguyệt Lão ngồi rồi xe chỉ thắm
 3970. Ông thánh còn có khi lầm
 3971. Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu
 3972. Ông Tơ xe chi nghe đà oan khổ
 3973. Ông trăng mà bảo ông trời
 3974. Ông trời năng mưa, năng vận chuyển
 3975. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
 3976. Ở chi hai dạ ba lòng
 3977. Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
 3978. Ở đây ai có sẵn tiền
 3979. Ở đây lắm kẻ gièm pha
 3980. Ở đời ba, bảy lần chồng
 3981. Ở đời nên phải chiều đời
 3982. Ở đời phải phải phân phân
 3983. Ở gần mà chẳng sang chơi
 3984. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
 3985. Ở sao cho toại lòng người
 3986. Ở sao như lụa đừng phai
 3987. Ở xa nghe tiếng em cười
 3988. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
 3989. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu
 3990. Ơn hoài thai như biển
 3991. Ơn thầy bằng núi, nghĩa mẹ tày non
 3992. Ơn trời mưa nắng phải thì
 3993. Ớt cay là ớt Định Công
 3994. Ớt nào là ớt chẳng cay
 3995. Phá đền rồi lại làm đền
 3996. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
 3997. Phải căn duyên cái áo rách cũng mang
 3998. Phải duyên em nhất định theo
 3999. Phải duyên phải kiếp thì theo
 4000. Phải duyên thì bám như keo
 4001. Phận bạc khôn nương nhà bạc
 4002. Phận em sao lắm dở dang
 4003. Phềnh phềnh lớn giữa lớn ra
 4004. Phụ anh, tội lắm bớ nàng
 4005. Phụ hề sanh, mẫu hề dưỡng
 4006. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
 4007. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
 4008. Phụ mẫu tình thâm
 4009. Phủ Quỳ đi có về không
 4010. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
 4011. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
 4012. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
 4013. Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió
 4014. Phương ngôn câu ví để đời
 4015. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
 4016. Qua cầu dừng bước trông cầu
 4017. Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
 4018. Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
 4019. Qua đình ngả nón trông đình
 4020. Qua đồng ghé nón thăm đồng
 4021. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
 4022. Qua tưởng rằng em má phấn môi son
 4023. Quan văn mất một đồng tiền
 4024. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
 4025. Quê anh ngày tám tháng ba
 4026. Quý chi một nải chuối xanh
 4027. Ra đi là sự đã liều
 4028. Ra đường mắt mải nhìn anh
 4029. Ra đường võng giá nghênh ngang
 4030. Ra về én bắc, nhạn đông
 4031. Ra về lòng lại dặn lòng
 4032. Ra về nhớ bạn khóc thầm
 4033. Ra về tay nắm lấy tay
 4034. Ra về thấy kiểng thêm thương
 4035. Ra vời mới biết nông sâu
 4036. Rạng ngày vác cuốc ra đồng
 4037. Rau răm cắt ngọn còn tươi
 4038. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
 4039. Rau răm ngắt ngọn còn tươi
 4040. Răng đen nhoẻn miệng em cười
 4041. Răng đen nhưng nhức hạt dưa
 4042. Răng đen nhưng nhức hạt na
 4043. Râu tôm nấu với ruột bầu
 4044. Riêng than đất chín, trời mười
 4045. Rồi đây ta kiện ông Tơ
 4046. Rộng đồng mặc sức chim bay
 4047. Ru con con ngủ ngon lành
 4048. Ru em, em théc cho muồi
 4049. Rủ nhau chơi khắp Long Thành
 4050. Rủ nhau đi bẻ dành dành
 4051. Rủ nhau đi cấy đi cày
 4052. Rủ nhau đi gánh nước thuyền
 4053. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
 4054. Rủ nhau xuống bể mò cua
 4055. Rủ nhau xuống biển bắt cua
 4056. Ru ơi ru hỡi ru hời
 4057. Rung rinh nước chảy qua đèo
 4058. Ruộng bà, bà đứng bà trông
 4059. Ruộng gò cấy lúa ba xe
 4060. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
 4061. Ruộng ta ta cấy ta cày
 4062. Rừng có mạch, vách có tai
 4063. Rừng xanh con cọp nó gầm
 4064. Rương xe, chìa khoá em cầm
 4065. Rượu chè cờ bạc lu bù
 4066. Rượu nằm trong nhạo chờ nem
 4067. Rượu ngon bất luận be sành
 4068. Rượu ngon cái cặn cũng ngon
 4069. Rượu nhạt uống lắm cũng say
 4070. Sa Nam trên chợ dưới đò (I)
 4071. Sa Nam trên chợ dưới đò (II)
 4072. Sạch con thì lắm người bồng
 4073. Sang chơi thì cứ mà sang
 4074. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
 4075. Sáng ngày tôi đi hái dâu
 4076. Sáng ngày vác cuốc trèo non
 4077. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông
 4078. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
 4079. Sao Hôm lấp lánh, sao Mai long lanh
 4080. Sáu giờ còn ở kinh đô
 4081. Sập vàng mà trải chiếu hoa
 4082. Sóng sao cho vịt ướt lông
 4083. Số cô chẳng giàu thì nghèo
  1
 4084. Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 4085. Sông dài cá lặn biệt tăm
 4086. Sông dài cá lội biệt tăm
 4087. Sông Hương nước chảy lờ đờ
 4088. Sông Lam một dải nông sờ
 4089. Sông Mơ, sông Mận, sông Đào
 4090. Sống ở dương gian không bắt được tay chàng
 4091. Sông sâu cá lội lờ mờ
 4092. Sông sâu còn có kẻ dò
 4093. Sông sâu nước chảy đá mòn
 4094. Sống thì chẳng cho ăn nào
 4095. Sống thì con chẳng cho ăn
 4096. Sông Tương ai gọi rằng sâu
  1
 4097. Sớm mai anh ngủ dậy
 4098. Sớm mai em xuống Quán Cơm
 4099. Sư đang tụng niệm nam mô
 4100. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 4101. Sự đời nước mắt soi gương
 4102. Ta rằng ta chẳng có ghen
 4103. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
 4104. Tai nghe trống điểm trên lầu
 4105. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
 4106. Tạnh trời mây kéo về non
 4107. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
 4108. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
 4109. Tay anh nắm con dao sắc
 4110. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
 4111. Tay cầm cái dát nắm nan
 4112. Tay cầm cành bứa, lệ ứa hàng hàng
 4113. Tay lại bắt tay luỵ rơi ngang má
 4114. Tay nâng chén muối đĩa gừng
 4115. Tay nâng khăn gói sang sông
 4116. Tay tiên chuốc chén rượu đào
 4117. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
 4118. Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ
 4119. Tấm gương vằng vặc chẳng mòn
 4120. Tậu voi chung với Đức Ông
 4121. Tép đồng ăn với rau mưng
 4122. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
 4123. Thà rằng ăn bát cơm rau
 4124. Thà rằng ăn nửa quả hồng
 4125. Thà rằng chẳng biết cho đừng
 4126. Thà rằng chẳng biết cho xong
 4127. Thà rằng chịu lạnh nằm không
 4128. Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra
 4129. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 4130. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 4131. Tháng chạp là tháng trồng khoai
 4132. Tháng giêng ăn Tết ở nhà
 4133. Tháng giêng chân bước đi cày
 4134. Tháng giêng là tháng ăn chơi (I)
 4135. Tháng giêng là tháng ăn chơi (II)
 4136. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 4137. Tháng hai cho chí tháng mười
 4138. Tháng sáu mà cấy mạ già
 4139. Tháng tám có chiếu vua ra
  3
 4140. Tháng tư cơm gói ra Hòn
 4141. Thanh Trì buôn bán mọi nơi
 4142. Thằng chồng em là đứa vô nghì
 4143. Thằng Tây nó ở bên Tây
 4144. Thân ai khổ như thân rùa
 4145. Thân anh ba mươi mốt tuổi đầu
 4146. Thân chị như cánh hoa sen
 4147. Thân em - rau muống dưới hồ
 4148. Thân em đi lấy chồng chung
 4149. Thân em làm lẽ chẳng hề
 4150. Thân em làm lẽ vô duyên
 4151. Thân em làm tốt làm lành
 4152. Thân em mười sáu tuổi đầu
 4153. Thân em như cá lội tranh mồi
 4154. Thân em như cái sập vàng
 4155. Thân em như cánh hoa hồng
 4156. Thân em như chổi đầu hè
 4157. Thân em như củ ấu gai
 4158. Thân em như đoá hoa rơi
 4159. Thân em như giếng giữa đàng
 4160. Thân em như hạt mưa rào
 4161. Thân em như hoa gạo trên cây
 4162. Thân em như lọn nhang trầm
 4163. Thân em như miếng cau khô
 4164. Thân em như ớt chín cây
 4165. Thân em như phận con rùa
 4166. Thân em như tấm lụa đào
 4167. Thân em như tấm lụa điêu
 4168. Thân em như thể bèo trôi
 4169. Thân em như thể chuông đồng
 4170. Thân em như trái bần trôi
 4171. Thân em như trái xoài trên cây
 4172. Thân thiếp như cánh hoa đào
 4173. Thẩn thơ dưới gốc mai già
 4174. Thẩn thơ đứng gốc cây mai
 4175. Thật thà cũng thể lái trâu
 4176. Thấy anh em cũng muốn theo
 4177. Thầy anh hay chữ hỏi thử đôi lời
 4178. Thấy anh như thấy mặt trời
 4179. Thấy cô yếm trắng, răng đen
 4180. Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
 4181. Thấy em anh cũng muốn thương
 4182. Thấy em đẹp nói đẹp cười
 4183. Thầy mẹ đập thiếp, chàng đứng chàng coi
 4184. Thầy mẹ em tham ruộng đầu cầu
 4185. Thấy người nam, bắc, tây, đông
 4186. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 4187. Thẻ tôi lĩnh có hai đồng
 4188. Thèm trầu mà chẳng dám xin
 4189. Theo nhau cho trọn lời vàng đá
 4190. Thế gian chẳng ít thì nhiều
 4191. Thế gian chuộng của chuộng công
 4192. Thế gian còn dại chưa khôn
 4193. Thế gian được vợ hỏng chồng
 4194. Thế gian họ nói không lầm
 4195. Thế gian lắm chuyện khôi hài
 4196. Thế gian một vợ, một chồng
 4197. Thiếp đây không phải con người lòng chim dạ cá
 4198. Thiếp gặp chàng như Ngưu Lang gặp hội
 4199. Thiếp nhớ chàng tấm phên hư nuột lạt đứt
 4200. Thiếp như cá ở Biển Đông
 4201. Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng
 4202. Thiếp về lựa chuối thiếp mua
 4203. Thiếp vì chàng, thiếp mới lênh đênh nơi biển ái
 4204. Thiếp với chàng vương mang câu tình tự
 4205. Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây
 4206. Thiếp xa chàng quên ăn, quên ngủ
 4207. Thiệt tình không phải ba hoa
 4208. Thóc đâu mà nộp cho Tây
 4209. Thói đời hay chuộng bề ngoài
 4210. Thói thường gần mực thì đen
 4211. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 4212. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 4213. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
 4214. Thua thì thua mẹ, thua cha
 4215. Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ
 4216. Thuốc ngon chợ Huyện, giấy quyến Sa Huỳnh
 4217. Thuỷ chung em giữ trọn lời
 4218. Thuỷ để ngư, thiên biên nhạn
 4219. Thuyền ai lên xuống bến sông
 4220. Thuyền ai trôi trước, đợi bước tới cùng
 4221. Thuyền anh ngược thác lên đây
 4222. Thuyền bầu trở lái về đông
 4223. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
 4224. Thuyền dời bến khác
 4225. Thuyền em lựa bến cắm sào
 4226. Thuyền không bánh lái thuyền quày
 4227. Thuyền ơi có nhớ bến chăng
 4228. Thuyền quyên gặp kẻ anh hùng
 4229. Thuyền rồng chở lá mù u
 4230. Thuyền thúng là thuyền thúng ơi
 4231. Thư một bức gửi người thục nữ
 4232. Thứ nhất là tu tại gia
 4233. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
 4234. Thứ nhất vợ dại trong nhà
 4235. Thức khuya mới biết đêm dài
 4236. Thức lâu mới biết đêm dài
 4237. Thương ai bằng nỗi thương con
 4238. Thương ai cho bằng thương chồng
 4239. Thương ai da diết diết da
 4240. Thương ai em nói khi đầu
 4241. Thương ai thương cả đường đi
 4242. Thương anh bụng sát tận da
 4243. Thương anh chẳng biết để đâu
 4244. Thương cha thương mẹ có khi
 4245. Thương chồng nấu cháo le le
 4246. Thương chồng nên phải lầm than
 4247. Thương chồng phải khóc mụ gia
 4248. Thương chồng phải luỵ cùng chồng
 4249. Thương em anh cũng muốn thương
 4250. Thương em chẳng biết để đâu
 4251. Thương em chẳng quản xa gần
 4252. Thương em không biết để đâu
 4253. Thương em một nỗi thật thà
 4254. Thương em như lá đài bi
 4255. Thương em nỏ biết mần răng
 4256. Thương em phát dại phát khờ
 4257. Thương em ruột nát da vàng
 4258. Thương em vô giá quá chừng
 4259. Thương mình lắm lắm mình ơi
 4260. Thương mình mình chẳng biết cho
 4261. Thương nàng đã đến tháng sinh
 4262. Thương nàng đi xuống đi lên
 4263. Thương nhau nước đục cũng trong
 4264. Thương nhau vì nết, chẳng hết chi người
 4265. Thương thay chút nỗi anh kheo
 4266. Thương thay con cuốc giữa trời
 4267. Thương thay thân phận con tằm
 4268. Thương thì củ ấu cũng tròn
 4269. Thương thì kết tóc, giao tay
 4270. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (I)
 4271. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (II)
 4272. Tiếc cây mía tốt có sâu
 4273. Tiếc cho con tôm rằn nấu với ngọn rau má
 4274. Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại
 4275. Tiếc công anh chẻ nứa đan lờ
 4276. Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần
 4277. Tiếc công anh xe sợ nhợ uống cây cần
 4278. Tiếc công Bình Định xây thành
 4279. Tiếc công lao đào ao thả cá
 4280. Tiếc công lên thác, xuống ghềnh
 4281. Tiếc công rày xuống, mai lên
 4282. Tiếc công vạch lỗ, chui rào
 4283. Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
 4284. Tiếc thay cái đọi bịt vàng
 4285. Tiếc thay cái giếng nước trong
 4286. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
 4287. Tiếc thay hòn ngọc mà rơi xuống bùn
 4288. Tiếc vàng đổ lộn với thau
 4289. Tiền buộc dải yếm bo bo
 4290. Tiện đây đưa một miếng trầu
 4291. Tiễn đưa một bước lên đường
 4292. Tiếng ai than khóc nỉ non
 4293. Tiếng đồn anh con nhà nhân gia tử đệ
 4294. Tiếng đồn Đông Phước nhiều tre
 4295. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
 4296. Tiểu tôi, tiểu kính tiểu hiền
 4297. Tìm duyên mà chẳng thấy duyên
 4298. Tin nhau buôn bán cùng nhau
 4299. Tình anh như nước dâng cao
 4300. Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
 4301. Tình thương quán cũng như nhà
 4302. Tỏ trăng mười bốn được tằm
 4303. Tò vò mà nuôi con nhện
 4304. Tóc đến lưng vừa chừng em bối
 4305. Tôi đà biết tính chồng tôi
 4306. Tối qua cửa phượng loan phòng
 4307. Tối qua lên tận trên mây
 4308. Tôi rằng Lâm Tri chút ngãi đèo bòng
 4309. Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau
 4310. Tôm càng lột vỏ để đuôi
 4311. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 4312. Tới đây phân rẽ đôi đàng
 4313. Trách ai ăn giấy bỏ bìa
 4314. Trách ai đặng cá quên nơm
 4315. Trách ai tham đó bỏ đăng
 4316. Trách ai tham phú phụ bần
 4317. Trách cha trách mẹ em lầm
 4318. Trách cha trách mẹ muôn phần
 4319. Trách cha trách mẹ nhà chàng
 4320. Trách chàng ăn ở chấp chênh
 4321. Trách chàng chẳng dám trách ai
 4322. Trách duyên lại giận trăng già
 4323. Trách duyên, trách số lỡ làng
 4324. Trách lòng cha mẹ vụng toan
 4325. Trách người cầm lái không minh
 4326. Trách người một, trách ta mười
 4327. Trách người quân tử bạc tình
 4328. Trách ông Tơ ba bảy mươi phần
 4329. Trách ông Tơ giận với bà Tơ
 4330. Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ
 4331. Trách thân mà lại giận trời
 4332. Trách trời sao vội mưa giông
 4333. Trai ba mươi hãy đang xoan
 4334. Trải chiếu ra chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc
 4335. Trai khôn tìm vợ chợ đông
 4336. Trai lỡ thời như trái chín cây
 4337. Trai mà chi, gái mà chi
 4338. Trai tơ ơi hỡi trai tơ
 4339. Trai tứ chiếng, gái giang hồ
 4340. Tranh quyền, cướp nước chi đây
 4341. Trăm khúc sông khúc lở, khúc bồi
 4342. Trăm năm ai chớ bỏ ai
 4343. Trăm năm bia đá thì mòn
 4344. Trăm năm cũng bạn với ta
 4345. Trăm năm dạ ở đinh ninh
 4346. Trăm năm dốc nguyện đá vàng
 4347. Trăm năm đá nát vàng phai
 4348. Trăm năm đành lỗi hẹn hò
 4349. Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
 4350. Trăm năm lòng gắn, dạ ghi
 4351. Trăm năm tạc đá bia vàng
 4352. Trăm năm tạc một chữ đồng
 4353. Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
 4354. Trăm năm ước bạn chung tình
 4355. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (I)
 4356. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (II)
 4357. Trăm nguồn đổ xuống một khe
 4358. Trăm quan có mắt như mờ
 4359. Trăm thức hoa đua nở về tiết tháng giêng
 4360. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
 4361. Trăng bao nhiêu tuổi trăng non
 4362. Trắng da là bởi phấn dồi
 4363. Trăng lên đến đó rồi tề
 4364. Trăng lên đỉnh núi trăng tà
 4365. Trăng lên khỏi núi trăng sáng
 4366. Trăng lên khỏi núi trăng tròn
 4367. Trăng lên nhu nhú đầu non
 4368. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 4369. Trăng mờ còn tỏ hơn sao
 4370. Trăng mờ vì đám mây che
 4371. Trăng rằm đã tỏ lại tròn
 4372. Trăng trên trời có khi tròn khi méo
 4373. Trăng tròn chỉ có đêm rằm
 4374. Trâu buộc thì ghét trâu ăn
 4375. Trầu em têm tối hôm qua
 4376. Trầu không ăn vôi ắt là trầu nhạt
 4377. Trâu kia gặm cỏ bờ ao
 4378. Trâu mỏi mệt trâu liền năn nỉ
 4379. Trầu này thực của em têm
 4380. Trầu này trầu quế, trầu hồi
 4381. Trầu này trầu tính, trầu tình
 4382. Trâu ơi ta bảo trâu này (I)
 4383. Trâu ơi ta bảo trâu này (II)
  5
 4384. Trầu vàng còn để trong cơi
 4385. Trầu xanh, cau trắng, chay vàng
 4386. Tre già anh để pha nan
 4387. Trèo lên cây bưởi hái bòng
 4388. Trèo lên cây bưởi hái hoa
 4389. Trèo lên cây gạo con con
 4390. Trèo lên cây khế nửa ngày
 4391. Trèo lên chuông Bụt múa cờ
 4392. Trèo lên trên núi mà coi
 4393. Trên chùa có tiểu mười ba
 4394. Trên có trăng, dưới có nước, anh giao ước một lời
 4395. Trên đầu em đội khăn vuông
 4396. Trên rừng có cây bông kiểng
 4397. Trên sơn dưới thuỷ, anh thấy em con cá lý ngư
 4398. Trên trời có cái cầu vồng
 4399. Trên trời có đám mây xanh (I)
 4400. Trên trời có đám mây xanh (II)
 4401. Trên trời có ông sao băng
 4402. Trên trời có ông sao Thần
 4403. Trên trời có ông sao Tua (I)
 4404. Trên trời có ông sao Tua (II)
 4405. Trên trời có sao tua rua
 4406. Trên trời có vẩy tê tê
 4407. Trong đầm gì đẹp bằng sen
 4408. Trọng người người lại trọng thân
 4409. Tròng trành như nón không quai
 4410. Trót lời hẹn với lang quân
 4411. Trông anh như bấc trông dầu
 4412. Trông anh như cá trông sao
 4413. Trông anh như thể nghìn vàng
 4414. Trồng cây cũng muốn cây xanh
 4415. Trống chùa ai đánh thì thùng
 4416. Trông em đã mấy thu tròn
 4417. Trống kia ai dám đánh tùng
 4418. Trông lên thấy đạo cha già
 4419. Trông mặt mà bắt hình dong
 4420. Trông mây thấy cặp rồng xanh
 4421. Trời cao thăm thẳm, đất dày
 4422. Trời cho cày cấy đầy đồng
 4423. Trời còn khi nắng khi mưa
 4424. Trời dông chớp lạnh, mưa nguồn
 4425. Trời đã vẹn toàn
 4426. Trời đất một vùng, bắc, nam đôi ngả
 4427. Trời hè lắm trận mưa rào
 4428. Trời mưa bong bóng phập phồng
 4429. Trời mưa cho lúa thêm bông
 4430. Trời mưa cho ướt lá khoai
 4431. Trời mưa gió rét đùng đùng
 4432. Trời mưa gió rét kìn kìn
 4433. Trời mưa lác đác ruộng dâu
 4434. Trời mưa trời gió, vác đó đi đơm
 4435. Trời ơi, sinh giặc làm chi
 4436. Trời ơi, trông xuống mà coi
 4437. Trời sao trời ở chẳng cân
 4438. Trời sinh con mắt là gương
 4439. Trời sinh ra đã làm người
 4440. Trời sinh ra ông tướng tài
 4441. Trời xanh dưới nước cũng xanh
 4442. Trời xanh đất đỏ mây vàng
 4443. Trời xanh nước biếc một màu
 4444. Trúc xinh trúc mọc bờ ao
 4445. Trứng rồng lại nở ra rồng
 4446. Trước không thảo sau nào có thảo
 4447. Trước mừng chàng như cây có cội
 4448. Trước sao đằm thắm muôn phần
 4449. Tu đâu cho bằng tu nhà
 4450. Tua rua một tháng mười ngày
 4451. Tùng tùng đánh trống quân sang
 4452. Tuổi tý là con chuột xù
 4453. Tuy rằng anh ở nhà anh
 4454. Từ khi em về làm dâu
 4455. Từ khi gặp mặt giữa đàng
 4456. Từ nay tôi cạch đến già
 4457. Từ ngày chưa bén duyên chàng
 4458. Từ ngày gặp gỡ giữa đường
 4459. Từ ngày ta phải lòng mình
 4460. Từ ngày thiếp bén duyên chàng
 4461. Từ ngày tôi ở cùng cha
 4462. Từ ngày Tự Đức lên ngôi
 4463. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 4464. Tưởng rằng cây cả bóng cao
 4465. Tưởng rằng chị ngã em nâng
 4466. Tưởng rằng trọn thuỷ, chọn chung
 4467. Tưởng rằng trong đạo mẹ cha
 4468. Tương tư chẳng ốm cũng sầu
 4469. Ù ì cút kít, xay lúa lấy gạo ăn mai
 4470. Ước ao ăn ở một nhà
 4471. Ước gì anh hoá ra hoa
 4472. Ước gì sông rộng một gang
 4473. Vai mang khăn gói sang sông
 4474. Vai mang túi bạc kè kè
 4475. Vái ông Tơ đôi ba chầu hát
 4476. Vái ông Tơ một đĩa bánh bò bông
 4477. Vái ông Tơ vài ve rượu thiệt
 4478. Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm
 4479. Vạn Niên là Vạn Niên nào
 4480. Vạn Vân có bến Thổ Hà
 4481. Vàng thì thử lửa, thử than
 4482. Vào rừng chẳng biết lối ra (I)
 4483. Vào rừng chẳng biết lối ra (II)
 4484. Vào vườn hái quả cau xanh
 4485. Vào vườn trảy quả cau non
 4486. Vay chín thì trả cả mười
 4487. Văn chương phú lục chẳng hay
 4488. Văn thi phú lục chẳng hay
 4489. Vắng mặt nhân ngãi một ngày
 4490. Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
 4491. Về nhà than với chồng con
 4492. Vên vên cứng, dành dành cũng cứng
 4493. Vì ai cho thiếp võ vàng
 4494. Vì ai kim cúc phân ly
 4495. Vì chàng thiếp phải mò cua
 4496. Vì chồng nên phải gắng công
 4497. Vì chưng ăn miếng trầu anh
 4498. Ví dầu cầu ván đóng đanh (II)
 4499. Ví dầu cầu ván đóng đanh (III)
 4500. Ví dầu cầu ván đóng đinh (I)
 4501. Ví dầu tình bậu muốn thôi
 4502. Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm
 4503. Vì mây cho núi lên trời
 4504. Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
 4505. Vì sông nên phải luỵ thuyền
 4506. Vì sương nên núi bạc đầu
 4507. Vì tằm em phải chạy dâu
 4508. Vì tình anh phải đi đêm
 4509. Việc làm chẳng quản nắng mưa
 4510. Viết thư sang hỏi thăm chàng
 4511. Vịt chê lúa lép không ăn
 4512. Võng này đan sợi đay già
 4513. Vô duyên mới lấy chồng khòm
 4514. Vô duyên, vô phúc, múc phải anh chồng già
 4515. Vợ chồng đầu gối má kề
 4516. Vợ chồng kết tóc trên trời
 4517. Vợ chồng là nghĩa già đời
 4518. Vợ chồng là nghĩa phu thê
 4519. Vợ chồng là nghĩa tao khang
 4520. Vợ chồng như đôi cu cu
 4521. Vợ chồng như nút với khuy
 4522. Vợ đôi, chồng một, ra gì
 4523. Vợ nên rồng, chồng nên tiên
 4524. Vợ sư sắm sửa cho sư
 4525. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
 4526. Vườn ai trồng trúc, trồng tre
 4527. Xa xôi chi nữa mà lầm
 4528. Xấu tre uốn chẳng nên cần
 4529. Xấu xa cũng thể chồng ta
 4530. Xét ra trong đạo vợ chồng
 4531. Xiết bao bú mớm bù trì
 4532. Xin anh đi học cho ngoan
 4533. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
 4534. Xin chàng kinh sử học hành
 4535. Xin đừng thấy quế phụ hương
 4536. Xin người hiếu tử lắng khuyên
 4537. Xống thâm vắt ngọn cành hồng
 4538. Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng
 4539. Xưa kia ở với mẹ cha
 4540. Xưa kia ước tận chân mây
 4541. Xưa nay thế thái, nhân tình
 4542. Xưa rày biệt tích âm hao
 4543. Yên Thái có giếng trong xanh
 4544. Yêu ai thì nói quá ưa
 4545. Yêu em anh cũng muốn vô
 4546. Yêu nhau cho mặn cho mà
 4547. Yêu nhau chưa ráo mồ hôi
 4548. Yêu nhau cởi áo cho nhau
 4549. Yêu nhau đi nhớ về thương
 4550. Yêu nhau gánh gạch về đây
 4551. Yêu nhau không lấy được nhau
 4552. Yêu nhau mấy núi cũng leo
 4553. Yêu nhau quá đỗi nên mê
 4554. Yêu nhau tâm trí hao mòn
 4555. Yêu nhau thì ném bã trầu
 4556. Yêu nhau thời ném miếng trầu
 4557. Yêu nhau vạn sự chẳng nề
 4558. Yêu nhau xa mấy cũng gần
 4559. Yêu nhau xé lụa may quần
 4560. Yêu nhau xin quyết một lòng
 4561. Yêu vợ được lúc bấy giờ

Hát đối đáp

Sử thi Đam San

Tục ngữ

 1. Ác nhân tự hữu ác nhân ma
 2. Ách giữa đàng mang qua cổ
 3. Ai chết trước thì được mồ mả
 4. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 5. Ai làm dữ nấy lo
 6. Ai mà nói dối cùng chồng, thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao
 7. Ái nhân như kỷ
 8. Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân
 9. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ
 10. An bộ khả dĩ đương xa
 11. An cư lự nguy
 12. Anh em chém nhau đằng dọng, không chém đằng lưỡi
 13. Anh em gạo, đạo ngãi tiền
 14. Anh em hạt máu sẻ đôi
 15. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 16. Anh em như chân tay
 17. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau
 18. Anh em xem mặt cho vay
 19. Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm
 20. Áo mặc sao qua khỏi đầu
 21. Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường
 22. Ao sâu tốt cá
 23. Ao sâu tốt cá, nước cả cá to
 24. Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại
 25. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
 26. Ăn bụi tre, dè bụi hóp
 27. Ăn cây nào rào cây ấy
 28. Ăn chưa no, lo chưa tới
 29. Ăn có bữa lo không có bữa
 30. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 31. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 32. Ăn cơm chúa, múa tối ngày
 33. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 34. Ăn cơm mắm thấm về lâu
 35. Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ
 36. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 37. Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục
 38. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 39. Ăn không rau như đau không thuốc
 40. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
 41. Ăn làm sóng, nói làm gió
 42. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 43. Ăn lúc đói, nói lúc say
 44. Ăn một đọi nói một lời
 45. Ăn một miếng, tiếng một đời
 46. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 47. Ăn no sinh sự
 48. Ăn nồi bẩy thì ra, ăn nồi ba thì mất
 49. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 50. Ăn quen, nhịn không quen
 51. Ăn tại thủ, ngủ tại công đường
 52. Ăn tấm trả giặt
 53. Ăn theo thuở, ở theo thì
 54. Ăn thì cho, buôn thì so
 55. Ăn thì vóc, học thì hay
 56. Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
 57. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 58. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ
 59. Ăn vặt quen mồm
 60. Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ
 61. Ăn xôi chùa ngọng miệng
 62. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột
 63. Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà
 64. Ba người đánh một, không chột cũng què
 65. Bà phải có ông, chồng phải có vợ
 66. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi
 67. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả
 68. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 69. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ
 70. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng
 71. Bát nước giải bằng vại thuốc
 72. Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt
 73. Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
 74. Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu
 75. Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển
 76. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề
 77. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
 78. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con
 79. Biết sự đời, mười đời chẳng khó
 80. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 81. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm
 82. Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha
 83. Bói ra ma, quét nhà ra rác
 84. Bói rẻ còn hơn ngồi không
 85. Bố chồng là lông con phượng, mẹ chồng là tượng mới tô, nàng dâu là bồ nghe chửi
 86. Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
 87. Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
 88. Bồi ở lở đi
 89. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
 90. Bới bèo ra bọ
 91. Bới lông tìm vết
 92. Bụng làm dạ chịu
 93. Buộc cổ mèo, treo cổ chó
 94. Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện
 95. Bút sa, gà chết
 96. Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau
 97. Cả giận mất khôn
 98. Cả gió tắt đuốc
 99. Cá lớn nuốt cá bé
 100. Cá mè một lứa
 101. Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con
 102. Cả vốn lớn lãi
 103. Cái khó bó cái khôn
 104. Cái răng, cái tóc là góc con người
 105. Cau phơi tái
 106. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em
 107. Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em
 108. Cần tái, cải nhừ
 109. Câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn
 110. Cây chạm lá, cá chạm vây
 111. Cây có cội, nước có nguồn
 112. Cây ngay chẳng sợ chết đứng
 113. Cha anh hùng, con hảo hán
 114. Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất
 115. Cha cầm khoáng, con bẻ măng
 116. Cha chung không ai khóc
 117. Cha đào ngạch, con xách nồi
 118. Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày
 119. Cha già con cọc
 120. Cha già đi nuôi con mượn
 121. Cha hổ mang đẻ con liu điu
 122. Cha làm thầy, con bán sách
 123. Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
 124. Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn
 125. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 126. Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá
 127. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá
 128. Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng
 129. Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh
 130. Cha thương con út, con út đái lụt chân giường
 131. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với
 132. Cháu bà nội, tội bà ngoại
 133. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 134. Chạy như cờ lông công
 135. Cháy thành vạ lây
 136. Chạy trời không khỏi nắng
 137. Chắc rễ bền cây
 138. Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm
 139. Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
 140. Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn
 141. Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh
 142. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm
 143. Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn
 144. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người
 145. Chết trong còn hơn sống đục
 146. Chỉ đường cho hươu chạy
 147. Chị em dâu như bầu nước lã
 148. Chị em không thèm đến ngõ
 149. Chị em nắm nem ba đồng
 150. Chị ngã em nâng
 151. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau
 152. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con
 153. Chim có tổ, người có tông
 154. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè
 155. Chim, thu, nụ, dé
 156. Chó cắn thì chìa con ra
 157. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 158. Chó gầy hổ mặt người nuôi
 159. Chó treo, mèo đậy
 160. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở
 161. Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại
 162. Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào
 163. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa
 164. Chơi chó, chó liếm mặt
 165. Chơi dao sắc có ngày đứt tay
 166. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa
 167. Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú
 168. Chú như cha, già như mẹ
 169. Chung nhau thì giầu, chia nhau thì khó
 170. Chuối sau, cau trước
 171. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
 172. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
 173. Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng
 174. Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng
 175. Chửi cha không bằng pha tiếng
 176. Có an cư mới lạc nghiệp
 177. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất
 178. Có bột mới gột nên hồ
 179. Có bụng ăn, có bụng lo
 180. Có chí làm quan, có gan làm giầu
 181. Có chí thì nên
 182. Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh
 183. Có con không dậy để vậy mà nuôi
 184. Có con nhờ con, có của nhờ của
 185. Có công mài sắt có ngày nên kim
 186. Có cứng mới đứng đầu gió
 187. Có dốt mới có khôn
 188. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
 189. Có hay không mùa đông mới biết
 190. Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu
 191. Có mình thì phải giữ
 192. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 193. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo
 194. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng
 195. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
 196. Có thực mới vực được đạo
 197. Có tiền mua tiên cũng được
 198. Có tiếng không có miếng
 199. Có vay có trả, mới thoả lòng nhau
 200. Con ai cha mẹ ấy
 201. Con ai người ấy xót
 202. Con ấp vú mẹ
 203. Con biết ngồi, mẹ rời tay
 204. Con biết nói, mẹ hói đầu
 205. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
 206. Còn cha ăn cơm với cá
 207. Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo
 208. Con chị cõng con em, con em lèn con chị
 209. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
 210. Con có khóc, mẹ mới cho bú
 211. Con có mạ như thiên hạ có vua
 212. Con có mẹ như măng ấp bẹ
 213. Con dại cái mang
 214. Con dâu mới về đan bồ chịu chửi
 215. Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
 216. Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi
 217. Con đóng khố, bố cởi truồng
 218. Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò
 219. Con gái giống cha giàu ba đụn
 220. Con gái là cái bòn
 221. Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ
 222. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu
 223. Con giàu một bó, con khó một nén
 224. Con giun xéo lắm cũng quằn
 225. Con giữ cha, gà giữ ổ
 226. Con học, thóc vay
 227. Con hơn cha là nhà có phúc
 228. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
 229. Con khó có lòng
 230. Con khôn nở mặt mẹ cha
 231. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
 232. Con lên ba mới ra lòng mẹ
 233. Con lên ba, mẹ sa xương sườn
 234. Con lở ghẻ, mẹ hắc lào
 235. Con mắt là mặt đồng cân
 236. Con mẹ đẻ con con
 237. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu
 238. Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm
 239. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
 240. Còn nước, còn tát
 241. Con sâu bỏ rầu nồi canh
 242. Con thì mạ, cá thì nước
 243. Con trâu là đầu cơ nghiệp
 244. Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu
 245. Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu
 246. Cõng rắn cắn gà nhà
 247. Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ
 248. Cốc mò cò xơi
 249. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh
 250. Cờ đến tay ai người ấy phất
 251. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
 252. Cơm không ăn, gạo còn đó
 253. Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng
 254. Cơm treo, mèo nhịn đói
 255. Cơm và, cháo húp
 256. Cú đói ăn con
 257. Cũ người mới ta
 258. Của anh như của chú
 259. Của bền tại người
 260. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết
 261. Của làm ăn no, của cho ăn thèm
 262. Của mình để, của rể thì bòn
 263. Của mòn, con lớn
 264. Của một đồng, công một nén
 265. Của như kho không lo cũng hết
 266. Của thế gian đãi người thiên hạ
 267. Của thiên trả địa
 268. Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều
 269. Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô
 270. Dâu dâu rể rể cũng kể là con
 271. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng
 272. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
 273. Dâu là con, rể là khách
 274. Dễ người dễ ta
 275. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
 276. Đã khó, chó cắn thêm
 277. Đã tu thời tu cho trót
 278. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm
 279. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
 280. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
 281. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt
 282. Đánh chó ngó chủ nhà
 283. Đánh rắn phải đánh dập đầu
 284. Đắt ra quế, ế ra củi
 285. Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
 286. Đất có lề, quê có thói
 287. Đất có thổ công, sông có hà bá
 288. Đất lành chim đậu
 289. Đất sỏi có chạch vàng
 290. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm
 291. Đầu đi đuôi lọt
 292. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
 293. Đầu xuôi đuôi lọt
 294. Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ
 295. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ
 296. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 297. Đến chậm gậm xương
 298. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối
 299. Đi dối cha, về nhà dối chú
 300. Đi đêm lắm có ngày gặp ma
 301. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 302. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 303. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em
 304. Điếc không sợ súng
 305. Đình đám người, mẹ con ta
 306. Đo bò làm chuồng
 307. Đói ăn vụng, túng làm liều
 308. Đói bụng chồng, hồng má vợ
 309. Đói cho sạch, rách cho thơm
 310. Đói lòng con, héo hon cha mẹ
 311. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
 312. Đóng cửa đi ăn mày
 313. Đong đầy bán vơi
 314. Đông chết se, hè chết lụt
 315. Đông tay hơn hay làm
 316. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại
 317. Đồng tiền liền khúc ruột
 318. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
 319. Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ
 320. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
 321. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
 322. Đuổi con vào đám giỗ
 323. Được làm vua, thua làm giặc
 324. Được lòng ta xót xa lòng người
 325. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà
 326. Được mùa lúa, úa mùa cau
 327. Được mùa quéo, héo mùa chiêm
 328. Được mùa thày chùa no bụng
 329. Đường đi hay lối, nói dối hay cùng
 330. Đường ở cửa miệng
 331. Đứt tay hay thuốc
 332. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em
 333. Én bay cao mưa rào lại tạnh
 334. Én bay thấp mưa ngập cầu ao
 335. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 336. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
 337. Ếch tháng ba, gà tháng bảy
 338. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
 339. Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường
 340. Gái có con như bồ hòn có rễ
 341. Gái có công chồng chẳng phụ
 342. Gái dở thèm của chua
 343. Gái không chồng như thuyền không lái
 344. Gái lỗ tai, trai con mắt
 345. Gái ngoan làm quan cho chồng
 346. Gái tham tài, trai tham sắc
 347. Gái thở dài, trai nằm sấp
 348. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng
 349. Gần lửa rát mặt
 350. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 351. Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
 352. Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn
 353. Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ
 354. Già kén kẹn hom
 355. Giàu bán chó, khó bán con
 356. Giàu làm chị, khó luỵ làm em
 357. Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn
 358. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
 359. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 360. Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần
 361. Giầu bán ló, khó bán con
 362. Giầu con út, khó con út
 363. Giầu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ
 364. Giầu về bạn, sang về vợ
 365. Giấy rách phải giữ lấy lề
 366. Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ
 367. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
 368. Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa
 369. Gió heo may mía bay lên ngọn
 370. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 371. Gió thổi là chổi trời
 372. Góp gió thành bão, góp cây nên rừng
 373. Há miệng mắc quai
 374. Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn
 375. Hay ăn miếng ngon chồng con trả người
 376. Hay ăn thì lăn vào bếp
 377. Hay đi chợ để nợ cho con
 378. Hay làm thì đói, hay nói thì no
 379. Hay ở, dở đi
 380. Học thầy không tầy học bạn
 381. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
 382. Hổ phụ sinh hổ tử
 383. Hơi đâu mà giận người dưng
 384. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
 385. Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
 386. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó
 387. Khác máu tanh lòng
 388. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn
 389. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 390. Khi nên, trời cũng chiều người
 391. Khỏi nhà ra thất nghiệp
 392. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già
 393. Khôn từ trong trứng khôn ra
 394. Khôn với vợ, dại với anh em
 395. Không có lửa sao có khói
 396. Không con héo hon một đời
 397. Không con, chó ỉa mả
 398. Không mẹ lẹ chân tay
 399. Không ưa thì dưa có giòi
 400. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
 401. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 402. Lá rụng về cội
 403. Làm chị phải lành, làm anh phải khó
 404. Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề
 405. Làm hàng săng, chết bó chiếu
 406. Làm khi lành để dành khi đau
 407. Làm nghề gì ăn nghề ấy
 408. Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
 409. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật
 410. Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại
 411. Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi
 412. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng
 413. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa
 414. Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
 415. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
 416. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
 417. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
 418. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống
 419. Lễ vào quan như than vào lò
 420. Lệnh ông không bằng cồng bà
 421. Liệu cơm gắp mắm
 422. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
 423. Lọt sàng xuống nia
 424. Lời chào cao hơn mâm cỗ
 425. Lời nói không cánh mà bay
 426. Lợn giò, bò bắp
 427. Lớn vú bụ con
 428. Lụt thì lút cả làng
 429. Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
 430. Lựa được con dâu, sâu con mắt
 431. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 432. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 433. Mài mực dạy con, mài son đánh giặc
 434. Mạnh về gạo, bạo về tiền
 435. Máu chảy ruột mềm
 436. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
 437. Mất bò mới lo làm chuồng
 438. Mất cả chì lẫn chài
 439. Mất lòng trước, được lòng sau
 440. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà
 441. Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác
 442. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
 443. Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng
 444. Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa
 445. Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ
 446. Mẹ con một lần da đến ruột
 447. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc
 448. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
 449. Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng
 450. Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi
 451. Mẹ già như chuối chín cây
 452. Mẹ già thì sâu nước ăn
 453. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
 454. Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo
 455. Mẻ không ăn cũng chết
 456. Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm
 457. Mẹ lừa ưa con ngọng
 458. Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối
 459. Mẹ với con lúa non cũng lấy
 460. Miệng ăn núi lở
 461. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
 462. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời
 463. Miệng nhà giầu nói đâu ra đấy
 464. Miệng quan trôn trẻ
 465. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
 466. Môi hở răng lạnh
 467. Mồm miệng đỡ chân tay
 468. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
 469. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 470. Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể
 471. Một câu nhịn, chín câu lành
 472. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 473. Một con so bằng mười con dạ
 474. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội
 475. Một đời kiện, chín đời thù
 476. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 477. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
 478. Một mẹ già bằng ba đứa ở
 479. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 480. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần
 481. Một người làm quan cả họ được nhờ
 482. Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ
 483. Một sào lúa non nuôi con nửa ngày
 484. Một tiền gà, ba tiền thóc
 485. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê
 486. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè
 487. Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói
 488. Muốn nói oan làm quan mà nói
 489. Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
 490. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi
 491. Mưa tháng ba hoa đất
 492. Mưa tháng tư hư đất
 493. Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen
 494. Mưu cao chẳng bằng chí dày
 495. Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu
 496. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
 497. Năm trước được cau, năm sau được lúa
 498. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
 499. Nắng đan đó, mưa gió đan gầu
 500. Năng nhặt chặt bị
 501. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
 502. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 503. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
 504. Ngày lắm mối, tối nằm không
 505. Ngày năm thê bảy thiếp
 506. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
 507. Nghe con lon xon mắng láng giềng
 508. Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em
 509. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
 510. Ngựa quen đường cũ
 511. Người ăn thì còn, con ăn thì mất
 512. Người ba đấng, của ba loài
 513. Người chửa cửa mả
 514. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân
 515. Người khôn dồn ra mặt
 516. Người là hoa đất
 517. Người làm nên của, của không làm nên người
 518. Người làm sao, chiêm bao làm vậy
 519. Người lười, đất không lười
 520. Người sống đống vàng
 521. Người sống về gạo, cá bạo về nước
 522. Người ta là hoa đất
 523. Nhà dột từ nóc dột xuống
 524. Nhà gần chợ để nợ cho con
 525. Nhà khó đẻ con khôn
 526. Nhà không chủ như tủ không khoá
 527. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
 528. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
 529. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 530. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
 531. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ
 532. Nhất tội, nhì nợ
 533. Nhất vợ nhì trời
 534. Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
 535. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
 536. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
 537. Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
 538. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng
 539. No ba ngày tết, đói ba tháng hè
 540. Nó lú có chú nó khôn
 541. Nói có sách, mách có chứng
 542. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
 543. Nói hay hơn hay nói
 544. Nòi nào giống ấy
 545. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
 546. Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc
 547. Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải
 548. Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó
 549. Nuôi ong tay áo
 550. Nứa trôi sông chẳng giập thì gẫy
 551. Nước chảy chỗ trũng
 552. Nước chảy đá mòn
 553. Nước khe đè nước suối
 554. Nước mưa là cưa trời
 555. Ôm rơm rặm bụng
 556. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
 557. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
 558. Ở hiền gặp lành
 559. Ở trong chăn mới biết chăn có rận
 560. Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu
 561. Phận đàn em ăn thèm vác nặng
 562. Phép vua thua lệ làng
 563. Phú quý sinh lễ nghĩa
 564. Qua đò khinh sóng
 565. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng
 566. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
 567. Quan nhất thời, dân vạn đại
 568. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ
 569. Quan thời xa, bản nha thời gần
 570. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy
 571. Quen mặt đắt hàng
 572. Quen mui thấy mùi ăn mãi
 573. Quen tay hay làm
 574. Quỷ tha ma bắt
 575. Rán sành ra mỡ
 576. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
 577. Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
 578. Rau nào sâu ấy
 579. Rắn già rắn lột, người già người chột
 580. Râu ông nọ cắm cằm bà kia
 581. Rế rách đỡ nóng tay
 582. Rộng miệng cả tiếng
 583. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay
 584. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm
 585. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng
 586. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
 587. Rút dây động rừng
 588. Rượu cổ be, chè đầy ấm
 589. Rượu vào, lời ra
 590. Sai con toán, bán con trâu
 591. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
 592. Sáng mưa, trưa tạnh
 593. Sanh không thủng cá đi đằng nào
 594. Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
 595. Sẩy đàn tan nghé
 596. Sinh được một con, mất một hòn máu
 597. Sóng cả chớ ngã tay chèo
 598. Sống cậy nhà, già cậy mồ
 599. Sông có khúc, người có lúc
 600. Sống dầu đèn, chết kèn trống
 601. Sống lâu biết nhiều sự lạ
 602. Sống lâu lên lão làng
 603. Sông lở cát bồi
 604. Sống quê cha, ma quê chồng
 605. Sợ người ở phải, hãi người cho ăn
 606. Sớm rửa cưa
 607. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người
 608. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 609. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm
 610. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
 611. Tấc đất, tấc vàng
 612. Tẩm ngẩm mà đấm chết voi
 613. Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo
 614. Thả con săn sắt, bắt con cá rô
 615. Tham thì thâm, đa dâm thì chết
 616. Tháng ba bà già chết rét
 617. Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về
 618. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 619. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thuỷ
 620. Tháng bảy mưa gãy cành tràm
 621. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào
 622. Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc
 623. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ
 624. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân
 625. Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu
 626. Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết
 627. Tháng tám nắng rám trái bưởi
 628. Thánh cũng có khi nhầm
 629. Thắng không kiêu, bại không nản
 630. Thằng mõ có bỏ đám nào
 631. Thẳng mực tầu, đau lòng gỗ
 632. Thâm đông thì mưa
 633. Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu
 634. Thầy bói nói dựa
 635. Theo voi ăn bã mía
 636. Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ
 637. Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng tư mất hoa cốc
 638. Thua keo này, bày keo khác
 639. Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly
 640. Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn
 641. Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh
 642. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng
 643. Thuyền mạnh về lái, gái mạnh về chồng
 644. Thuyền theo lái, gái theo chồng
 645. Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng
 646. Thứ nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn
 647. Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi
 648. Thương con mà dễ, thương rể mà khó
 649. Thương con ngon rể, vác ghế đi tìm
 650. Thương gậm xương chẳng được
 651. Tích tiểu thành đại
 652. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau
 653. Tiền không chân xa gần đi khắp
 654. Tiền lĩnh quần chị không bằng tiền chỉ quần em
 655. Tiền lĩnh quần chị, tiền chỉ quần em
 656. Tiền trao cháo múc
 657. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống
 658. Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình
 659. Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa
 660. Tốt danh hơn lành áo
 661. Tốt mốc ngon tương
 662. Tốt quá hoá lốp
 663. Trai có vợ như giỏ có hom
 664. Trai có vợ như rợ buộc chân
 665. Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa
 666. Trai thời loạn, gái thời bình
 667. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
 668. Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch
 669. Trăm hay không bằng tay quen
 670. Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê
 671. Trăm nghe không bằng một thấy
 672. Trăm rác lấy nác làm sạch
 673. Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu
 674. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
 675. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết
 676. Trâu buộc ghét trâu ăn
 677. Trâu đẻ tháng sáu, vợ đẻ tháng mười
 678. Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy
 679. Trẻ cậy cha, già cậy con
 680. Tre già măng mọc
 681. Trẻ lên ba cả nhà học nói
 682. Trẻ muối cà, già muối dưa
 683. Trẻ trồng na, già trồng chuối
 684. Trẻ vui nhà, già vui chùa
 685. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay
 686. Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen
 687. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
 688. Trời không đóng cửa ai
 689. Trước lạ sau quen
 690. Trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng
 691. Tuần hà là cha kẻ cướp
 692. Tức nước vỡ bờ
 693. Vạch lá tìm sâu
 694. Vạn sự khởi đầu nan
 695. Vàng thật không sợ lửa
 696. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp
 697. Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy
 698. Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt
 699. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
 700. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
 701. Vịt già, gà tơ
 702. Vợ chồng đầu gối, tay ấp
 703. Vợ dại không hại bằng đũa vênh
 704. Vợ đàn bà, nhà hướng nam
 705. Vua thua thằng liều
 706. Vụng sá vụng sịt lắm thịt cũng ngon
 707. Xanh nhà hơn già đồng
 708. Xanh vỏ đỏ lòng
 709. Xay lúa thì thôi ẵm em
 710. Xấu đều hơn tốt lỏi
 711. Xem trong bếp biết nết đàn bà
 712. Yếu chân chạy trước
 713. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
 714. Yêu con cậu, mới đậu con mình
 715. Yêu con chị vị con em
 716. Yêu nên tốt, ghét nên xấu
 717. Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể

Vè, đồng dao