Ca dao

Hát đối đáp

Sử thi Đam San

Tục ngữ

Vè, đồng dao

 1. Bà còng đi chợ trời mưa
 2. Bắt được con công
 3. Cái cáo mặc áo em tao
 4. Cái gì nó kêu
 5. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
  1
 6. Cam, quýt, mít, hồng
 7. Câu ếch
 8. Chim hát
 9. Chim sẻ
 10. Chim xuất quân
 11. Cho và trả
 12. Chuồn chuồn
 13. Con chim chích choè
 14. Con cò cao cẳng
 15. Con cò nó đậu nhành tre
 16. Con công hay múa
 17. Con công ngồi ước
 18. Con cua hai càng
 19. Con gà, con diều
 20. Con vịt, con vạc
 21. Con voi
 22. Dung dăng dung dẻ (I)
 23. Dung dăng dung dẻ (II)
 24. Đi cầu đi quán
 25. Đồng hồ treo
 26. Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm
 27. Gà lên chuồng
 28. Gà ri
 29. Gánh gánh gồng gồng
 30. Hì hà hì hụi
 31. Kéo cưa lừa xẻ
 32. Kéo dây
 33. Khuyến trẻ học hành
 34. Lúa ngô là cô đậu nành
 35. Mau mau tỉnh dậy
 36. Mèo trèo cây duối
 37. Nòng nọc đứt đuôi
 38. Nu na nu nống
 39. Ông giẳng ông giăng (I)
 40. Ông giẳng ông giăng (II)
 41. Ông sao
  1
 42. Ông sấm ông sét
 43. Ông tiển ông tiên
 44. Rạng đông
 45. Rềnh rềnh ràng ràng
 46. Súc sắc súc sẻ (I)
 47. Súc sắc súc sẻ (II)
 48. Tay cầm con dao
 49. Tay đẹp
  2
 50. Tập tầm vông
 51. Thả đỉa ba ba
 52. Thằng Bờm có cái quạt mo
  5
 53. Tiếng con chim ri
 54. Trăng cười, trăng khóc
 55. Trận đánh Sơn Trà
 56. Trò chơi rồng rắn
 57. Vấn đáp (I)
 58. Vấn đáp (II)
 59. Vè ăn thịt chó
 60. Vè bậu lỡ thời
 61. Vè bông hoa
 62. Vè cá
 63. Vè cá biển
 64. Vè cầm thú
 65. Vè chim chóc
 66. Vè con cá
 67. Vè con dao
 68. Vè đánh bạc
 69. Vè đi ở
 70. Vè nói láo (I)
 71. Vè nói láo (II)
 72. Vè nói ngược (I)
 73. Vè nói ngược (II)
 74. Vè rau
 75. Vè thằng nhác
 76. Vè thuế nặng
 77. Vè trái cây
 78. Vè Trương Định
 79. Vuốt nuột hổ
  1
 80. Xu xoa xu xuýt