1. Ai cho sen muống một bồn
 2. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
  2
 3. Ai đem em đến chốn này
  2
 4. Ai đem tôi đến chốn này
  2
 5. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
  2
 6. Ai lấy thì lấy giúp
 7. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
  2
 8. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 9. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 10. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 11. Ai ơi ăn bát cơm rau
 12. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 13. Ai về đường ấy mặc ai
 14. Ai về em gửi bức tranh
 15. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 16. Ai về nhắn nhủ ông sư
 17. Ai về nhắn với bạn nguồn
 18. Ai về nhắn với ông câu
 19. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 20. Anh đây chính thực người trời
 21. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 22. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 23. Anh hùng đến đó thì vô
 24. Anh hùng gì anh hùng rơm
 25. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 26. Anh hùng trường trải chín châu
 27. Anh là con cái nhà ai (I)
 28. Anh là con cái nhà ai (II)
 29. Anh này rõ khéo làm ăn
 30. Anh ngồi phần thủ trống reo
 31. Anh nói với em như mía chẻ hai
 32. Anh trông cái mắt em này
 33. Anh trông thân thể em nay
 34. Anh trông thân thể tôi này
 35. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 36. Anh về ngoài Huế lâu vô
 37. Áo chưa rách anh đã thay vai
 38. Áo cũ để vận trong nhà
 39. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 40. Áo đen đơm bộ khuy đen
 41. Áo đen năm nút con rồng
 42. Áo em, áo chiếu mo cau
 43. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 44. Ao thẳm càng lắm cá trê
 45. Áo tứ thân là áo của tôi
 46. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 47. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 48. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 49. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 50. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 51. Ăn rươi chịu bão cho cam
 52. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 53. Ăn thì những muốn cùng ngon
 54. Ăn thời được ăn cả nhà
 55. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 56. Ăn trầu thì mở trầu ra
 57. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 58. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 59. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 60. Ân tình mới đó mau phai
 61. Ân tình nay đã hết trông
 62. Ba cô đội gạo lên chùa
  2
 63. Bà cốt đánh trống long tong
  2
 64. Ba đồng một mớ đàn ông
  2
 65. Ban ngày quan lớn như thần
 66. Bắc cầu cho kiến leo qua
 67. Bầu già thì mướp cũng sơ
  2
 68. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 69. Bé nhưng mà bé hạt tiêu
 70. Bị rách nhưng lại có vàng
 71. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 72. Bớt đồng thì bớt cù lao
 73. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 74. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 75. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 76. Cá không ăn câu thật là cá dại
 77. Cả làng có một thầy đồ
 78. Cách sông nên phải luỵ đò
 79. Cái cò mày mổ cái tôm
 80. Cái cò, cái vạc, cái nông (I)
 81. Cái cò, cái vạc, cái nông (II)
 82. Cái cốc mày lặn ao chà
 83. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 84. Cái kiến mày ở trong nhà
 85. Cái vòng danh lợi cong cong
 86. Cái vòng danh lợi cong cong
 87. Cam sành rã rượi bờ ao
 88. Càng già càng dẻo càng dai
 89. Canh khuya giấc điệp mơ màng
 90. Cau già dao sắc lại non
 91. Cầm vàng mà lội qua sông
 92. Cây cao, bóng mát không ngồi
 93. Chân mình còn lấm mê mê
 94. Chém cha những đứa sang giàu
 95. Chi bằng cần trúc, áo tơi
  2
 96. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 97. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 98. Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
  2
 99. Chị Xuân đi chợ mùa hè
 100. Chiều chiều én liệng, cò bay
 101. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 102. Chim bay về núi túi rồi
 103. Chim chích mà đậu cành chanh
 104. Chim khôn chưa bắt đã bay
 105. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
 106. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 107. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 108. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 109. Chớ chê em xấu em đen
 110. Chợ đang đông em không toan liệu
 111. Chớ thấy áo rách mà cười
 112. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 113. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 114. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 115. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 116. Có mới thì nới cũ ra
 117. Có phúc thì mới có lông
 118. Có phúc thợ mộc, thợ nề
 119. Có quán tình phụ bóng đa
 120. Có tiền chán vạn người hầu
 121. Có trăng tình phụ lòng đèn
 122. Con chim ăn quả bồ nu
 123. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 124. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 125. Con ơi, nhớ lấy câu này
  2
 126. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
  2
 127. Con quan thì lại làm quan
 128. Con sâu làm rầu nồi canh
 129. Con vua lấy thằng bán than
  2
 130. Con vua thì lại làm vua (I)
 131. Con vua thì lại làm vua (II)
 132. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 133. Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần
  2
 134. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 135. Cô kia răng trắng hạt bầu
 136. Cổ tay em trắng như ngà
 137. Cô thỉ cô thi
  2
 138. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 139. Cốc cốc, lai lai
  2
 140. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
  2
 141. Cơm ăn ba bữa thì cho
 142. Của mình thì giữ bo bo
 143. Cùng nhau một bọn đi thi
 144. Cứ trong nghĩa lý luân thường
  2
 145. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 146. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 147. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 148. Đã cam quấn quít má đào
 149. Đã chết mà nết không chừa
 150. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 151. Đã có con mắt xem đàng
 152. Đã có một lượt thì thôi
 153. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 154. Đã đành cắt tóc đi tu
 155. Đã đi đến quán thì nằm
 156. Đã giàu thì lại giàu thêm
 157. Đã lâu mới gặp bạn quen
 158. Đã mang nhân ngãi vào mình
 159. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 160. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 161. Đa tình thì vướng nợ tình
 162. Đã trải phong trần
 163. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 164. Đã trót nhúng tay vào thùng
 165. Đã từng lên dốc xuống nương
 166. Đã từng xem quẻ bói rùa
 167. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 168. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 169. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 170. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 171. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 172. Đàn bà cũng là đàn bà
 173. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 174. Đàn bà như chỉ tìm kim
 175. Đàn bà tốt tóc thời sang
 176. Đàn em khi thẳng khi rùng
 177. Đàn kia long phím chùng dây
 178. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 179. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 180. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 181. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 182. Đàn ông không râu bất nghì
 183. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 184. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 185. Đàn ông năm bảy lá gan
 186. Đàn ông nằm với đàn ông
 187. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 188. Đàn ông quan tắt thì chầy
 189. Đàn ông rộng miệng thì sang
 190. Đàn ông rộng miệng thì tài
 191. Đàn ông sâu sắc nước đời
 192. Đàn ông tích huyết thì sang
 193. Đàn ông tính khí loang toàng
 194. Đàn ông tốt tóc là tiên
 195. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 196. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 197. Đang khi cuộc rượu say nồng
 198. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 199. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 200. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 201. Đào hoa đua nở trong rừng
 202. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 203. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 204. Đắc thời đắc thế thì khôn
 205. Đắng cay cũng thể ruột rà
  2
 206. Đắp lò mà sắm nồi rang
 207. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 208. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 209. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 210. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 211. Đất tốt trồng cây rườm rà
 212. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 213. Đầu thì đội nón mõm bò
 214. Đầu trọc lông lốc bình đào
 215. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 216. Đấy song đây cũng mây già
 217. Đấy song đây cũng mây liền
 218. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 219. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 220. Đem em anh bỏ dưới gành
 221. Đem mình vào chốn sập vàng
 222. Đèn ai leo lét bên bờ
 223. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 224. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 225. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 226. Đèn trời thì sáng bốn phương
 227. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 228. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 229. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 230. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 231. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 232. Đêm nằm luống những sầu bi
  2
 233. Đêm nằm võng rách cùng queo
  2
 234. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 235. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 236. Đêm qua mất một cành sòi
 237. Đến đây chiếu trải trầu mời
 238. Đến đây đất nước nhà người
 239. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 240. Đến đây muốn hát muốn đàn
 241. Đến đây những núi cùng non
 242. Đến đây rượu thịt bánh bò
 243. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 244. Đến đây vàng cũng như son
 245. Đến đây xin hãy mời ngồi
 246. Đến nơi mời bạn vô nhà
 247. Đến ta mới biết của ta
 248. Đĩ dại làm hại thằng tù
 249. Đi đâu chẳng lấy học trò
 250. Đi đâu mà chẳng vào đây
 251. Đi đâu mang sách đi hoài
 252. Đi khắp bốn bể chín chu
 253. Đi ngang cất miệng muốn chào
 254. Đi ngang thấy búp hoa đào
 255. Đi ngang thấy búp hoa sen
 256. Đi ô chả biết đi ô
 257. Đi ô chẳng biết cầm ô
 258. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 259. Đi qua trước cửa vườn đào
 260. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 261. Đi ra đồng đất nước người
 262. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 263. Đi ra gặp bạn giữa đường
 264. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 265. Đó buồn đây nỏ vui chi
 266. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 267. Đò đầy không xuống sợ trưa
 268. Đó đây trước lạ sau quen
 269. Đò đưa là chốn gian nguy
 270. Đò đưa một chuyến năm tiền
 271. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 272. Đò sao đò có không đưa?
 273. Đó trai đây cũng là trai
 274. Đó vàng đây cũng kim ngân
 275. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 276. Đói thì nặng mặt sa mày
 277. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 278. Đòn gánh cho cong
 279. Đòng đong vui đạo đòng đong
 280. Đố ai bưng kín miệng bình
 281. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 282. Đôi anh đi đôi bên đường
 283. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 284. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 285. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 286. Đồn anh đi chợ đã tinh
 287. Đồn chàng là bậc văn nhân
 288. Đồng nào đồng chẳng có chim
 289. Đồng nát thì về cầu Nôm
 290. Đồng tiền không phấn, không hồ
 291. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 292. Đời này lắm kẻ nói khoe
 293. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 294. Đời xưa quả báo còn chầy
 295. Đời xưa trả báo còn lâu
 296. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 297. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 298. Đứa nào có tội thời lo
 299. Đứng xa coi thể là tiên
 300. Được bạn thì lại bỏ bè
 301. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 302. Đường quan và rộng và dài
 303. Đường xa tôi mới tới đây
 304. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 305. Em đây bé nhỏ chưa từng
 306. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 307. Em đến đây xứ lạ quê người
 308. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 309. Em đừng thấy lính mà khinh
 310. Em khôn em ở trong bồ
 311. Em không tham nhà ngói huê tà
 312. Em là con gái cửa dinh
 313. Em là con gái kẻ Đằng
 314. Em là con gái nhà Diêm
 315. Em mai không thiệt như lời
 316. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 317. Em muộn chồng tại số đào hoa
 318. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 319. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 320. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 321. Em tham đồng bạc hoa xoè
 322. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 323. Gà già khéo ướp lại tơ
  2
 324. Gà hồ nấu với măng mai
 325. Gà lôi đội lốt con công
 326. Gà què ăn quẩn cối xay
  1
 327. Gái chưa chồng trông mong đi chợ
  2
 328. Gái có con như bồ hòn có rễ
 329. Gái đâu có gái lạ đời
 330. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 331. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 332. Gái này là gái chả vừa
 333. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 334. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 335. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 336. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 337. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 338. Gẫm trong thế sự nực cười
 339. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
  2
 340. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 341. Gần gương gần lược năng soi
 342. Gần thì rầy viếng mai thăm
 343. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 344. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 345. Giả đò bị gậy đi xin
 346. Già nhưng già dẻo già dai
 347. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 348. Già thì già tóc già tai
  2
 349. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 350. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 351. Giang sơn một gánh chất đầy
 352. Giang sơn một gánh cheo leo
 353. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 354. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 355. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 356. Giàu thì nói một khôn mười
  2
 357. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 358. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 359. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 360. Gió đưa mười tám lá me
 361. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 362. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 363. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 364. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 365. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 366. Giơ tay trao miếng trầu cau
 367. Giường rộng thì ghé lưng vào
 368. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
 369. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 370. Gươm linh treo trước bàn ông
 371. Hai tay bưng cái rổ may
 372. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 373. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 374. Ham chơi đờn thú năm dây
 375. Hát cho lở đất long trời
 376. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 377. Hát đàn cho rạng đông ra
 378. Hát đàn nam nữ đua xuân
 379. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
  2
 380. Hạt tiêu nó bé nó cay
 381. Hãy còn bán tín bán nghi
 382. Hay gì sãi vãi ở chùa
 383. Hay làm mà chẳng hay lo
 384. Hay quần, hay áo, hay hơi
 385. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 386. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 387. Hò chơi bên gái bên trai
 388. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 389. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 390. Hoa thơm trồng dựa cành rào
  2
 391. Hoa tươi trong độ gió đông
 392. Hoài mồm ăn quả quít khô
 393. Hỏi anh chú bác những ai
 394. Hỏi anh hà tính hà danh
 395. Hỏi anh tên họ những chi
 396. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 397. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 398. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 399. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 400. Hỏi người mặc áo thay vai
 401. Hỏi thăm đó mấy chị em
 402. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 403. Hòn đất mà biết nói năng
  2
 404. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 405. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 406. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 407. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 408. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 409. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 410. Hôm nay tứ hải giao tình
 411. Hồn tôi là hồn con cua
 412. Hồng nhan ai kém ai đâu
 413. Hồng nhan đó chín đây mười
 414. Hỡi ai đi trước kia ơi
 415. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 416. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 417. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 418. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 419. Kềnh nghê vui thú kềnh nghê
 420. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 421. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 422. Khi vui non nước cùng vui
 423. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 424. Khó khăn ở quán ở lều
 425. Khôn thế gian làm quan địa ngục
 426. Kinh đô cũng có người rồ
 427. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 428. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 429. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 430. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 431. Mấy khi nam nữ đua đờn
 432. Mẹ em cấm đoán em chi
  2
 433. Mèo tha miếng thịt xôn xao
  2
 434. Miêu linh chẳng dám lại gần
 435. Môi dầy ăn vụng đã xong
 436. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 437. Một lo con nít trắng răng
  2
 438. Một ly nhâm nhi tình bạn
  2
 439. Một năm được mấy mùa xuân
 440. Một ngày đứng mũi thuyền rồng
 441. Một ngày ở với người khôn
  2
 442. Một tay gõ mõ, gõ chuông
  2
 443. Mới hay của trọng hơn người
 444. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 445. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 446. Mười giờ ông chánh về Tây
  2
 447. Nam mô A-di-dà Phật
 448. Nam mô Bồ tát, bồ hòn
  2
 449. Nam mô đức Phật Quan Âm
 450. Nam mô đức Phật Quan Âm
 451. Nam mô một bồ dao găm (I)
 452. Nam mô một bồ dao găm (II)
 453. Năm quan tiền tốt bó mo
  2
 454. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 455. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 456. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
  2
 457. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 458. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 459. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
  2
 460. Nghe tin anh nói nhọc nhằn
  2
 461. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 462. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 463. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 464. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 465. Ngỡ rằng ông thử ông thương
  2
 466. Người đời khác thể phù du
 467. Người đời như cánh phù du
  2
 468. Người sao kẻ quạt, người hầu
  2
 469. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 470. Người ta bán vạn buôn ngàn
 471. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 472. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 473. Người trên ở chẳng chính ngôi
 474. Người xấu duyên lặn vào trong
 475. Nhà giàu nói một hay mười
 476. Nhà thương vô có, ra không
 477. Nhà vua bắt lính đàn ông
  2
 478. Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
 479. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
  3
 480. Những người con mắt lá răm
 481. Những người phinh phính mặt mo
  2
 482. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 483. No thì ra Bụt, đói ra ma
 484. Nực cười thầy bói soi gương
  2
 485. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
  2
 486. Nước lên đầu cống chảy xuôi
 487. Nước sông còn đỏ như vang
 488. Nước trong khe suối chảy ra
 489. Ông cai ơi hỡi ông cai
  3
 490. Ông cha kiếp trước khéo tu
 491. Ông thánh còn có khi lầm
 492. Ông trăng mà bảo ông trời
 493. Ở đời có bốn chuyện ngu
  2
 494. Ở đời phải phải phân phân
  2
 495. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
  2
 496. Ở sao cho toại lòng người
  2
 497. Phận gái bến nước mười hai
  2
 498. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 499. Quan có cần nhưng dân chưa vội
 500. Quan văn mất một đồng tiền
 501. Quẻ nầy có động
  2
 502. Ra đường ông tú, ông chiêu
  2
 503. Rằm trời, rằm bụt, rằm tiên
 504. Ruộng bà, bà đứng bà trông
  2
 505. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 506. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 507. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 508. Sang chơi thì cứ mà sang
 509. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 510. Sáo đói thì sáo ăn đa
 511. Số thầy là số lôi thôi
 512. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 513. Sông sâu mà sắm đò ngang
 514. Sư đang tụng niệm nam mô
  2
 515. Sự đời nước mắt soi gương
 516. Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy
 517. Tài trai lấy năm, lấy bảy
  2
 518. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
  2
 519. Tay cầm cái dát nắm nan
  2
 520. Tay cầm cái kéo cây kim
 521. Tậu voi chung với đức ông
 522. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 523. Thà rằng chẳng biết cho đừng
 524. Thân chị như cánh hoa sen
 525. Thân tiên lúc túng cũng liều
  2
 526. Thầy bói lại cãi chủ nhà
  2
 527. Thấy cô yếm trắng răng đen
  2
 528. Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
  2
 529. Thầy dốt mà đọc canh khôn
  2
 530. Thầy khoe thầy cứu được người
  2
 531. Thầy mạnh thầy chữa người ta
  2
 532. Thẻ tôi lĩnh có hai đồng
 533. Thế gian chẳng ít thì nhiều
 534. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 535. Thế gian còn dại chưa khôn
  2
 536. Thế gian họ nói không lầm
 537. Thế gian lắm chuyện khôi hài
 538. Thề rằng sẩm chẳng thấy gì
 539. Thi thiên, phú bách
 540. Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng
 541. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 542. Thói thường gần mực thì đen
  2
 543. Thôi đừng lấy chú biện tuần
  3
 544. Thối tai, thối nách rình rình
  2
 545. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
 546. Thuyền rồng chở lá mù u
 547. Thuyền than lại đậu bến than
  2
 548. Thứ nhất cung voi ra na
  3
 549. Thứ nhất là tu tại gia
 550. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
 551. Thứ nhất thì đỗ thủ khoa
  2
 552. Thức lâu mới biết đêm dài
 553. Thương ai thương cả đường đi
 554. Thương nhau nước đục cũng trong
 555. Tiếc thay cái đọi bịt vàng
 556. Tiếc thay hòn ngọc mà rơi xuống bùn
 557. Tiếc vàng đổ lộn với thau
 558. Tiền buộc dải yếm bo bo
 559. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
 560. Tìm duyên mà chẳng thấy duyên
 561. Tin nhau buôn bán cùng nhau
 562. Tình thương quán cũng như nhà
  3
 563. Tóc ngắn thì tóc lại dài
  2
 564. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 565. Tới đây phân rẽ đôi đàng
 566. Trách ai đặng cá quên nơm
 567. Trách ai tham đó bỏ đăng
 568. Trách ai tham phú phụ bần
 569. Trách người cầm lái không minh
 570. Trách người một, trách ta mười
 571. Trách người quân tử bạc tình (I)
  2
 572. Trách người quân tử bạc tình (II)
  2
 573. Trách người quân tử vụng suy
  2
 574. Trai ba mươi hãy đang xoan
 575. Trai lỡ thời như trái chín cây
 576. Tranh quyền, cướp nước chi đây
 577. Trăm năm bia đá thì mòn
 578. Trăng bao nhiêu tuổi trăng non
 579. Trắng da là bởi phấn dồi
 580. Trăng mờ vì đám mây che
 581. Trâu buộc thì ghét trâu ăn
 582. Trâu đâu buộc ngõ ông cai
  2
 583. Trèo lên cây bưởi hái bòng
 584. Trên chùa có tiểu mười ba
 585. Trên trường thi, dưới cũng trường thi
 586. Trọc đầu mang tiếng bất lương (I)
 587. Trong đầm gì đẹp bằng sen
  2
 588. Trong làng bà tú, bà cai
  2
 589. Trọng người người lại trọng thân
 590. Trống chùa ai đánh thì thùng
 591. Trống kia ai dám đánh tùng
 592. Trông mặt mà bắt hình dong
 593. Trời còn khi nắng khi mưa
 594. Trời làm một trận lăng nhăng
 595. Trước đường xe ngựa bời bời
 596. Trước tôi chào anh em đông đủ
  2
 597. Tuy rằng ăn ở chùa này
 598. Tử vi xem số cho người
  2
 599. Tưởng rằng khăn trắng có tang
  2
 600. Vai mang túi bạc kè kè
 601. Văn chương chữ nghĩa bề bề
 602. Văn thì cửu phẩm đã sang
 603. Ví dầu cầu ván đóng đinh (I)
 604. Ví dầu nhà dột cột xiêu
  2
 605. Vì sông nên phải luỵ thuyền
  2
 606. Vợ sư sắm sửa cho sư
  2
 607. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
  2
 608. Xuân hề xuân bất tái lai
  2
 609. Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng
 610. Xưa nay thế thái, nhân tình
 611. Yến sào thêm ít hạt sen