1. Ai cho sen muống một bồn
 2. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
  2
 3. Ai đem em đến chốn này
  2
 4. Ai đem tôi đến chốn này
  2
 5. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
  2
 6. Ai lấy thì lấy giúp
 7. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
  2
 8. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 9. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 10. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 11. Ai ơi ăn bát cơm rau
 12. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 13. Ai về đường ấy mặc ai
  2
 14. Ai về em gửi bức tranh
 15. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 16. Ai về nhắn nhủ ông sư
 17. Ai về nhắn với bạn nguồn
 18. Ai về nhắn với ông câu
 19. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 20. Anh đây chính thực người trời
 21. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 22. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 23. Anh hùng đến đó thì vô
 24. Anh hùng gì anh hùng rơm
 25. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 26. Anh hùng trường trải chín châu
 27. Anh là con cái nhà ai (I)
 28. Anh là con cái nhà ai (II)
 29. Anh này rõ khéo làm ăn
 30. Anh ngồi phần thủ trống reo
 31. Anh nói với em như mía chẻ hai
 32. Anh ơi trời đã nhá nhem
 33. Anh trông cái mắt em này
 34. Anh trông thân thể em nay
 35. Anh trông thân thể tôi này
 36. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 37. Anh về ngoài Huế lâu vô
 38. Áo chưa rách anh đã thay vai
 39. Áo cũ để vận trong nhà
 40. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 41. Áo đen đơm bộ khuy đen
 42. Áo đen năm nút con rồng
 43. Áo em, áo chiếu mo cau
 44. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 45. Ao thẳm càng lắm cá trê
 46. Áo tứ thân là áo của tôi
 47. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 48. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 49. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 50. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 51. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 52. Ăn rươi chịu bão cho cam
 53. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 54. Ăn thì những muốn cùng ngon
 55. Ăn thời được ăn cả nhà
 56. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 57. Ăn trầu thì mở trầu ra
 58. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 59. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 60. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 61. Ân tình mới đó mau phai
 62. Ân tình nay đã hết trông
 63. Ba cô đội gạo lên chùa
  2
 64. Bà cốt đánh trống long tong
  2
 65. Ba đồng một mớ đàn ông
  2
 66. Ba gian nhà khách, chiếu sạch giường cao
 67. Ba mươi súc miệng ăn chay
  2
 68. Ban ngày quan lớn như thần
 69. Bắc cầu cho kiến leo qua
 70. Bầu già thì mướp cũng sơ
  2
 71. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 72. Bé nhưng mà bé hạt tiêu
 73. Bị rách nhưng lại có vàng
 74. Biết nhau từ thuở buôn thừng
  2
 75. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 76. Bớt đồng thì bớt cù lao
 77. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 78. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 79. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 80. Cá không ăn câu thật là cá dại
 81. Cả làng có một thầy đồ
 82. Cách sông nên phải luỵ đò
 83. Cái cò mày mổ cái tôm
 84. Cái cò, cái vạc, cái nông (I)
 85. Cái cò, cái vạc, cái nông (II)
 86. Cái cốc mày lặn ao chà
 87. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 88. Cái kiến mày ở trong nhà
 89. Cái vòng danh lợi cong cong
 90. Cam sành rã rượi bờ ao
 91. Càng già càng dẻo càng dai
 92. Canh khuya giấc điệp mơ màng
 93. Canh khuya nghe khúc tì bà
 94. Cau già dao sắc lại non
 95. Cầm vàng mà lội qua sông
 96. Cây cao, bóng mát không ngồi
 97. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
  2
 98. Chân mình còn lấm mê mê
 99. Chém cha những đứa sang giàu
 100. Chết thời điểm thực điểm trà
  2
 101. Chi bằng cần trúc, áo tơi
  2
 102. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 103. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 104. Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
  2
 105. Chiều chiều én liệng, cò bay
 106. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều (II)
  3
 107. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 108. Chim bay về núi túi rồi
 109. Chim chích mà đậu cành chanh
 110. Chim khôn chết mệt vì mồi
  2
 111. Chim khôn chưa bắt đã bay
 112. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
 113. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 114. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 115. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 116. Cho hay nhất quỷ nhì ma
  2
 117. Chớ chê em xấu em đen
 118. Chợ đang đông em không toan liệu
 119. Chớ thấy áo rách mà cười
 120. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 121. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 122. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 123. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 124. Có mới thì nới cũ ra
 125. Có phúc thì mới có lông
 126. Có phúc thợ mộc, thợ nề
 127. Có quán tình phụ bóng đa
 128. Có tiền chán vạn người hầu
 129. Có tiền xuống xóm Khâm Thiên
 130. Có trăng tình phụ lòng đèn
 131. Con chim ăn quả bồ nu
 132. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 133. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 134. Con gái ở trại Hàng Hoa
 135. Con ơi nhớ lấy câu này
  2
 136. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
  2
 137. Con quan thì lại làm quan
 138. Con sâu làm rầu nồi canh
 139. Con vua lấy thằng bán than
  2
 140. Con vua thì lại làm vua (I)
 141. Con vua thì lại làm vua (II)
 142. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 143. Cô đầu, cô đít, cô đuôi
 144. Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần
  2
 145. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 146. Cô kia răng trắng hạt bầu
 147. Cổ tay em trắng như ngà
 148. Cô Tây ở trại Hàng Hoa
  2
 149. Cô thỉ cô thi
  2
 150. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 151. Cốc cốc, lai lai
  2
 152. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
  2
 153. Cơm ăn ba bữa thì cho
 154. Của mình thì giữ bo bo
 155. Cùng nhau một bọn đi thi
 156. Cứ trong nghĩa lý luân thường
  2
 157. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 158. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 159. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 160. Đã cam quấn quít má đào
 161. Đã chết mà nết không chừa
 162. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 163. Đã có con mắt xem đàng
 164. Đã có một lượt thì thôi
 165. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 166. Đã đành cắt tóc đi tu
 167. Đã đi đến quán thì nằm
 168. Đã giàu thì lại giàu thêm
 169. Đã lâu mới gặp bạn quen
 170. Đã mang nhân ngãi vào mình
 171. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 172. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 173. Đa tình thì vướng nợ tình
 174. Đã trải phong trần
 175. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 176. Đã trót nhúng tay vào thùng
 177. Đã từng lên dốc xuống nương
 178. Đã từng xem quẻ bói rùa
 179. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 180. Đài Khâm Thiên Giám ở đâu
  2
 181. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 182. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 183. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 184. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 185. Đàn bà cũng là đàn bà
 186. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 187. Đàn bà như chỉ tìm kim
 188. Đàn bà tốt tóc thời sang
 189. Đàn em khi thẳng khi rùng
 190. Đàn kia long phím chùng dây
 191. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 192. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 193. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 194. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 195. Đàn ông không râu bất nghì
 196. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 197. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 198. Đàn ông năm bảy lá gan
 199. Đàn ông nằm với đàn ông
 200. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 201. Đàn ông quan tắt thì chầy
 202. Đàn ông rộng miệng thì sang
 203. Đàn ông rộng miệng thì tài
 204. Đàn ông sâu sắc nước đời
 205. Đàn ông tích huyết thì sang
 206. Đàn ông tính khí loang toàng
 207. Đàn ông tốt tóc là tiên
 208. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 209. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 210. Đang khi cuộc rượu say nồng
 211. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 212. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 213. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 214. Đào hoa đua nở trong rừng
 215. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 216. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 217. Đắc thời đắc thế thì khôn
 218. Đắng cay cũng thể ruột rà
  2
 219. Đắp lò mà sắm nồi rang
 220. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 221. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 222. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 223. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 224. Đất tốt trồng cây rườm rà
 225. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 226. Đầu thì đội nón mõm bò
  2
 227. Đầu trọc lông lốc bình đào
 228. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 229. Đấy song đây cũng mây già
 230. Đấy song đây cũng mây liền
 231. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 232. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 233. Đem em anh bỏ dưới gành
 234. Đem mình vào chốn sập vàng
 235. Đèn ai leo lét bên bờ
 236. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 237. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 238. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 239. Đèn trời thì sáng bốn phương
 240. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 241. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 242. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 243. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 244. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 245. Đêm nằm luống những sầu bi
  2
 246. Đêm nằm võng rách cùng queo
  2
 247. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 248. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 249. Đêm qua mất một cành sòi
 250. Đến đây chiếu trải trầu mời
 251. Đến đây đất nước nhà người
 252. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 253. Đến đây muốn hát muốn đàn
 254. Đến đây những núi cùng non
 255. Đến đây rượu thịt bánh bò
 256. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 257. Đến đây vàng cũng như son
 258. Đến đây xin hãy mời ngồi
 259. Đến nơi mời bạn vô nhà
 260. Đến ta mới biết của ta
 261. Đĩ dại làm hại thằng tù
 262. Đi đâu chẳng lấy học trò
 263. Đi đâu mà chẳng vào đây
 264. Đi đâu mang sách đi hoài
 265. Đi khắp bốn bể chín chu
 266. Đi ngang cất miệng muốn chào
 267. Đi ngang thấy búp hoa đào
 268. Đi ngang thấy búp hoa sen
 269. Đi ô chả biết đi ô
 270. Đi ô chẳng biết cầm ô
 271. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 272. Đi qua trước cửa vườn đào
 273. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 274. Đi ra đồng đất nước người
 275. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 276. Đi ra gặp bạn giữa đường
 277. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 278. Đó buồn đây nỏ vui chi
 279. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 280. Đò đầy không xuống sợ trưa
 281. Đó đây trước lạ sau quen
 282. Đò đưa là chốn gian nguy
 283. Đò đưa một chuyến năm tiền
 284. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 285. Đò sao đò có không đưa?
 286. Đó trai đây cũng là trai
 287. Đó vàng đây cũng kim ngân
 288. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 289. Đói thì nặng mặt sa mày
 290. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 291. Đòn gánh cho cong
 292. Đòng đong vui đạo đòng đong
 293. Đố ai bưng kín miệng bình
 294. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 295. Đôi anh đi đôi bên đường
 296. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 297. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 298. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 299. Đồn anh đi chợ đã tinh
 300. Đồn chàng là bậc văn nhân
 301. Đồng nào đồng chẳng có chim
 302. Đồng nát thì về cầu Nôm
 303. Đồng tiền không phấn, không hồ
 304. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 305. Đời này lắm kẻ nói khoe
 306. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 307. Đời xưa quả báo còn chầy
 308. Đời xưa trả báo còn lâu
 309. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 310. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 311. Đứa nào có tội thời lo
 312. Đừng mê ăn trắng mặc trơn
 313. Đứng xa coi thể là tiên
 314. Được bạn thì lại bỏ bè
 315. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 316. Đường quan và rộng và dài
 317. Đường xa tôi mới tới đây
 318. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 319. Em đây bé nhỏ chưa từng
 320. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 321. Em đến đây xứ lạ quê người
 322. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 323. Em đừng thấy lính mà khinh
 324. Em khôn em ở trong bồ
 325. Em không tham nhà ngói huê tà
 326. Em là con gái cửa dinh
 327. Em là con gái kẻ Đằng
 328. Em là con gái nhà Diêm
  2
 329. Em mai không thiệt như lời
 330. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 331. Em muộn chồng tại số đào hoa
 332. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 333. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 334. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 335. Em tham đồng bạc hoa xoè
 336. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 337. Gà già khéo ướp lại tơ
  2
 338. Gà hồ nấu với măng mai
 339. Gà lôi đội lốt con công
 340. Gà què ăn quẩn cối xay
  1
 341. Gái chưa chồng trông mong đi chợ
  2
 342. Gái có con như bồ hòn có rễ
 343. Gái đâu có gái lạ đời
 344. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 345. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 346. Gái này là gái chả vừa
 347. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 348. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 349. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 350. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 351. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 352. Gẫm trong thế sự nực cười
 353. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
  2
 354. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 355. Gần gương gần lược năng soi
 356. Gần thì rầy viếng mai thăm
 357. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 358. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 359. Giả đò bị gậy đi xin
 360. Già nhưng già dẻo già dai
 361. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 362. Già thì già tóc già tai
  2
 363. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 364. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 365. Giang sơn một gánh chất đầy
 366. Giang sơn một gánh cheo leo
 367. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 368. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 369. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 370. Giàu thì nói một khôn mười
  2
 371. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 372. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 373. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 374. Gió đưa mười tám lá me
 375. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 376. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 377. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 378. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 379. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 380. Giơ tay trao miếng trầu cau
 381. Giường rộng thì ghé lưng vào
 382. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
  2
 383. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 384. Gươm linh treo trước bàn ông
 385. Hai tay bưng cái rổ may
 386. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 387. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 388. Ham chơi đờn thú năm dây
 389. Hát cho lở đất long trời
 390. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 391. Hát đàn cho rạng đông ra
 392. Hát đàn nam nữ đua xuân
 393. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
  2
 394. Hạt tiêu nó bé nó cay
 395. Hãy còn bán tín bán nghi
 396. Hay gì sãi vãi ở chùa
 397. Hay làm mà chẳng hay lo
 398. Hay quần, hay áo, hay hơi
 399. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 400. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 401. Hò chơi bên gái bên trai
 402. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 403. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 404. Hoa thơm trồng dựa cành rào
  2
 405. Hoa tươi trong độ gió đông
 406. Hoài mồm ăn quả quít khô
 407. Hỏi anh chú bác những ai
 408. Hỏi anh hà tính hà danh
 409. Hỏi anh tên họ những chi
 410. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 411. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 412. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 413. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 414. Hỏi người mặc áo thay vai
 415. Hỏi thăm đó mấy chị em
 416. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 417. Hòn đất mà biết nói năng
  2
 418. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 419. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 420. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 421. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 422. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 423. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 424. Hôm nay thứ bảy mình ơi
 425. Hôm nay thứ sáu mình ơi
 426. Hôm nay tứ hải giao tình
 427. Hôm qua tôi đến chơi nhà
  2
 428. Hồn tôi là hồn con cua
 429. Hồng nhan ai kém ai đâu
 430. Hồng nhan đó chín đây mười
 431. Hỡi ai đi trước kia ơi
 432. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 433. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 434. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 435. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 436. Kèn Tây đã thổi tò le
  2
 437. Kềnh nghê vui thú kềnh nghê
 438. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 439. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 440. Khi vui non nước cùng vui
 441. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 442. Khó khăn ở quán ở lều
 443. Khôn thế gian làm quan địa ngục
 444. Kinh đô cũng có người rồ
 445. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 446. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 447. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 448. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 449. Mấy khi nam nữ đua đờn
 450. Mẹ em cấm đoán em chi
  2
 451. Mèo tha miếng thịt xôn xao
  2
 452. Miêu linh chẳng dám lại gần
 453. Mình em nào hột, nào hoa
 454. Môi dầy ăn vụng đã xong
 455. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 456. Một lo con nít trắng răng
  2
 457. Một ly nhâm nhi tình bạn
  2
 458. Một năm được mấy mùa xuân
 459. Một ngày đứng mũi thuyền rồng
 460. Một ngày ở với người khôn
  2
 461. Một tay gõ mõ, gõ chuông
  2
 462. Mới hay của trọng hơn người
 463. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 464. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 465. Mười giờ ông chánh về Tây
  2
 466. Nam mô A-di-dà Phật
 467. Nam mô Bồ tát, bồ hòn
  2
 468. Nam mô đức Phật Quan Âm
 469. Nam mô đức Phật Quan Âm
 470. Nam mô một bồ dao găm (I)
 471. Nam mô một bồ dao găm (II)
 472. Năm quan tiền tốt bó mo
  2
 473. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 474. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 475. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
  2
 476. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 477. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 478. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
  2
 479. Nghe tin anh nói nhọc nhằn
  2
 480. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 481. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 482. Nghĩ xem cái nước Nam mình
  2
 483. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 484. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 485. Ngỡ rằng ông thử ông thương
  2
 486. Người đâu mà lại lạ đời
  2
 487. Người đời khác thể phù du
 488. Người đời như cánh phù du
  2
 489. Người khôn ai chả nâng niu
  2
 490. Người sao kẻ quạt, người hầu
  2
 491. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 492. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 493. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 494. Người trên ở chẳng chính ngôi
 495. Người xấu duyên lặn vào trong
 496. Nhà em mả táng hàm rồng
  3
 497. Nhà giàu nói một hay mười
 498. Nhà thương vô có, ra không
 499. Nhà vua bắt lính đàn ông
  2
 500. Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
 501. Nhất cao là núi Tản Viên
 502. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
  3
 503. Nhìn lên: máy bạc trời xanh
  2
 504. Những người con mắt lá răm
 505. Những người phinh phính mặt mo
  2
 506. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 507. No thì ra Bụt, đói ra ma
 508. Nửa đêm sênh phách đổ rền
  2
 509. Nực cười thầy bói soi gương
  2
 510. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
  2
 511. Nước lên đầu cống chảy xuôi
 512. Nước Liên Hoa chảy ra Cống Trắng
 513. Nước sông còn đỏ như vang
 514. Nước trong khe suối chảy ra
 515. Nước Văn Hồ tha hồ tắm mát
  2
 516. Ông cai ơi hỡi ông cai
  3
 517. Ông cha kiếp trước khéo tu
 518. Ông thánh còn có khi lầm
 519. Ông trăng mà bảo ông trời
 520. Ở đời có bốn chuyện ngu
  2
 521. Ở đời phải phải phân phân
  2
 522. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
  2
 523. Ở sao cho toại lòng người
  2
 524. Phận gái bến nước mười hai
  2
 525. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 526. Quan có cần nhưng dân chưa vội
 527. Quan văn mất một đồng tiền
 528. Quan viên ba bẩy quan viên
 529. Quẻ nầy có động
  2
 530. Ra đường ông tú, ông chiêu
  2
 531. Rằm trời, rằm bụt, rằm tiên
 532. Rồi mùa toóc rã, rơm khô
  2
 533. Ruộng bà, bà đứng bà trông
  2
 534. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 535. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 536. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 537. Sang chơi thì cứ mà sang
 538. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 539. Sáo đói thì sáo ăn đa
 540. Sinh hoạt thì có bảy đồng
  2
 541. Số thầy là số lôi thôi
 542. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 543. Sông sâu mà sắm đò ngang
 544. Sớm mưa, trưa nắng, chiều nồm
 545. Sư đang tụng niệm nam mô
  2
 546. Sự đời nước mắt soi gương
 547. Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy
 548. Tài trai lấy năm, lấy bảy
  2
 549. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
  2
 550. Tay cầm cái dát nắm nan
  2
 551. Tay cầm cái kéo cây kim
 552. Tậu voi chung với đức ông
 553. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 554. Thà rằng chẳng biết cho đừng
 555. Thân chị như cánh hoa sen
 556. Thân tiên lúc túng cũng liều
  2
 557. Thầy bói lại cãi chủ nhà
  2
 558. Thấy cô yếm trắng răng đen
  2
 559. Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
  2
 560. Thầy dốt mà đọc canh khôn
  2
 561. Thầy khoe thầy cứu được người
  2
 562. Thầy mạnh thầy chữa người ta
  2
 563. Thẻ tôi lĩnh có hai đồng
 564. Thế gian chẳng ít thì nhiều
 565. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 566. Thế gian còn dại chưa khôn
  2
 567. Thế gian họ nói không lầm
 568. Thế gian lắm chuyện khôi hài
 569. Thề rằng sẩm chẳng thấy gì
 570. Thi thiên, phú bách
 571. Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng
 572. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 573. Thói thường gần mực thì đen
  2
 574. Thôi đừng lấy chú biện tuần
  3
 575. Thối tai, thối nách rình rình
  2
 576. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
 577. Thuyền rồng chở lá mù u
 578. Thuyền than lại đậu bến than
  2
 579. Thứ nhất cung voi ra na
  3
 580. Thứ nhất là tu tại gia
 581. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
 582. Thứ nhất thì đỗ thủ khoa
  2
 583. Thừa con chẳng gả cho anh hàng tờ
  3
 584. Thức lâu mới biết đêm dài
 585. Thương ai thương cả đường đi
 586. Thương nhau nước đục cũng trong
 587. Tiếc nồi cơm trắng để ôi
  2
 588. Tiếc thay cái đọi bịt vàng
  2
 589. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
  2
 590. Tiếc thay hòn ngọc mà rơi xuống bùn
 591. Tiếc vàng đổ lộn với thau
 592. Tiền buộc dải yếm bo bo
 593. Tiếng gà gáy giục năm canh
  2
 594. Tiếng gà gáy giục năm canh
  2
 595. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
 596. Tìm duyên mà chẳng thấy duyên
 597. Tin nhau buôn bán cùng nhau
 598. Tình thương quán cũng như nhà
  3
 599. Tóc ngắn thì tóc lại dài
  2
 600. Tối thì đẹp tựa tiên sa
 601. Tốt đẹp là chị hàng hoa
  2
 602. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 603. Tới đây phân rẽ đôi đàng
 604. Trách ai đặng cá quên nơm
 605. Trách ai tham đó bỏ đăng
 606. Trách ai tham phú phụ bần
 607. Trách người cầm lái không minh
 608. Trách người một, trách ta mười
 609. Trách người quân tử bạc tình (I)
  3
 610. Trách người quân tử bạc tình (II)
  2
 611. Trách người quân tử vụng suy
  2
 612. Trai ba mươi hãy đang xoan
 613. Trai lỡ thời như trái chín cây
 614. Tranh quyền, cướp nước chi đây
 615. Trăm năm bia đá thì mòn
 616. Trăng bao nhiêu tuổi trăng non
 617. Trắng da là bởi phấn dồi
 618. Trăng mờ vì đám mây che
 619. Trâu buộc thì ghét trâu ăn
 620. Trâu đâu buộc ngõ ông cai
  2
 621. Trèo lên cây bưởi hái bòng
 622. Trên chùa có tiểu mười ba
 623. Trên trời có ông sao dâu
 624. Trên trường thi, dưới cũng trường thi
 625. Trọc đầu mang tiếng bất lương (I)
 626. Trong đầm gì đẹp bằng sen
  2
 627. Trong làng bà tú, bà cai
  2
 628. Trọng người người lại trọng thân
 629. Trống chùa ai đánh thì thùng
 630. Trống kia ai dám đánh tùng
 631. Trông mặt mà bắt hình dong
 632. Trời còn khi nắng khi mưa
 633. Trời làm một trận lăng nhăng
 634. Trước đường xe ngựa bời bời
 635. Trước tôi chào anh em đông đủ
  2
 636. Tuy rằng ăn ở chùa này
 637. Từ ngày có Phú Lãng Sa
  2
 638. Tử vi xem số cho người
  2
 639. Tưởng rằng khăn trắng có tang
  2
 640. Vai mang túi bạc kè kè
 641. Văn chương chữ nghĩa bề bề
 642. Văn thì cửu phẩm đã sang
 643. Ví dầu cầu ván đóng đinh (I)
 644. Ví dầu nhà dột cột xiêu
  2
 645. Vì sông nên phải luỵ thuyền
  2
 646. Vợ sư sắm sửa cho sư
  2
 647. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
  3
 648. Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng
  2
 649. Xuân hề xuân bất tái lai
  2
 650. Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng
 651. Xưa nay thế thái, nhân tình
 652. Yếm trắng vã nước Văn Hồ
  2
 653. Yến sào thêm ít hạt sen