Ai về đường ấy mặc ai,
Ta về cày ruộng trồng đồi ta ăn.
Đỉnh chung là miếng nợ nần,
Hay chi bó buộc mà lăn lưng vào.
Mùa xuân phơi phới vườn hồng,
Ta về đắp đất mà trồng lấy cây.
Trồng lấy cây mong ngày ăn quả,
Can chi mà vất vả ai ơi.
Long đong nay ngược mai xuôi,
Đỉnh chung là cạm trên đời hay chi.
Ai giàu thì mặc ai giàu,
Ta về ta ở hái dâu nuôi tằm.
Ta chăn tằm lấy tơ ta dệt,
May quần áo khỏi rét ai ơi!
Tham chi tấm áo của người,
Họ cho ta mặc họ đòi lại ngay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001