Giang sơn một gánh cheo leo,
Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non.
Giang sơn một gánh nặng nề,
Quản chi xa ngái đi về mấy phen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001