113.09
4961 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 23/07/2005 03:48 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/08/2005 22:09 bởi Vanachi

Ca dao mới

Ca dao răn dạy, khuyên nhủ

 1. Ai mà nói dối cùng ai
 2. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 3. Ai mà phụ nghĩa quên công
 4. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 5. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 6. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 7. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 8. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 9. Ai ơi chớ vội khoe mình
 10. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 11. Ai ơi cứ ở cho lành
 12. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 13. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 14. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 15. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 16. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 17. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 18. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 19. Ai ơi được ngọc đừng cười
 20. Ai ơi giữ chí cho bền
 21. Ai ơi gương bể khó hàn
 22. Ai ơi không nghĩ thân sau
 23. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 24. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 25. Ai ơi nhớ lấy lời này
  2
 26. Ai ơi sao chẳng đi về
 27. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 28. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 29. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 30. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 31. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 32. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 33. Ai từng bận áo không bâu
 34. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 35. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 36. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 37. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 38. Anh đi lính hay đi chết nướng
 39. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 40. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 41. Anh đừng thấy cá phụ canh
 42. Anh đương cầm bút ngâm bài
 43. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 44. Anh ham giàu là anh ham dại
 45. Anh kia có vợ sau lưng
  2
 46. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 47. Anh này có tính hoang toàng
 48. Anh nay đương lúc còn trai
 49. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 50. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 51. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 52. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 53. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 54. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 55. Anh ơi có chí canh nông
  2
 56. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 57. Anh ơi uống rượu thì say
 58. Anh thì bạn với ma men
 59. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 60. Anh tỷ như phận anh
 61. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 62. Anh về nối tóc cho dài
 63. Anh về thổi bễ nung kền
 64. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 65. Ao to ta thả cá chơi
 66. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 67. Ăn được ngủ được là tiên
 68. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 69. Ăn mặn uống nước đỏ da
 70. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 71. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 72. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 73. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 74. Ăn thì vóc học thì hay
 75. Ầu ơ bồng bống bông bông
 76. Ba năm ở với người đần
 77. Bạn bè là nghĩa tương tri
 78. Bán hàng thì bán sớm mai
 79. Bảo cho những khách má hồng
 80. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 81. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
 82. Bảy với ba tính ra một chục
 83. Bầu già thì mướp cũng sơ
  2
 84. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 85. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 86. Cây cao thì gió càng lay
 87. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 88. Chẳng chua cũng thể là chanh
 89. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 90. Chẳng lo chi đó cười đây
 91. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 92. Chẳng tham ruộng cả ao liền
 93. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 94. Chẳng tham vựa lúa anh đầy
 95. Chân đi thẳng tới chân ôi
 96. Chi bằng cần trúc, áo tơi
  2
 97. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
  2
 98. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 99. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 100. Chồng người chẳng mượn được lâu
  2
 101. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 102. Chớ nghe quân tử nói dòn
 103. Chớ tham đồng bạc con cò
 104. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 105. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 106. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 107. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 108. Có khó mới có miếng ăn
 109. Có nên thì nói là nên
 110. Có phúc lấy được vợ già
  2
 111. Con gái chơi với con trai
 112. Con gái có hai bến nước
 113. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 114. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 115. Con ơi hãy nhớ câu này
 116. Con ơi mẹ bảo đây này
 117. Con ơi muốn nên thân người
 118. Con tài lo láo lo kiêu
 119. Cờ bạc là bác thằng bần
 120. Cờ bạc nó đã khinh anh
 121. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 122. Của đời cha mẹ để cho
 123. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 124. Cứ gì quần lụa áo tơ
 125. Cứ trong nghĩa lý luân thường
  2
 126. Dạy con từ thuở tiểu sinh
  2
 127. Dù ai nói đông, nói tây
 128. Dù ai nói ngược nói xuôi
 129. Đã đành canh cải nấu gừng
 130. Đã sinh ra kiếp ở đời
 131. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 132. Đã thề phải giữ lời thề
 133. Đã thương thì chớ có nài
  2
 134. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 135. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 136. Đàn bà thì phải nuôi heo
  2
 137. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 138. Đạn đâu mà bắn chim trời
 139. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 140. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 141. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 142. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 143. Đánh cờ nước bí không toan
 144. Đánh giặc mà đánh tay không
 145. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 146. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 147. Đạo làm trai như người ta
 148. Đào liễu em ơi một mình
 149. Đào liễu em ơi một mình
  2
 150. Đắp bờ thì phải khai mương
  2
 151. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 152. Đâu đâu cũng có anh hùng
 153. Đây ta như cây giữa rừng
 154. Đem chuông đi đánh nước người
 155. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 156. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 157. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 158. Đèn hết dầu đèn tắt
 159. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  2
 160. Để hơi mà tát nước bè
 161. Đến đây xứ sở lạ lùng
 162. Đi buôn không lỗ thì lời
 163. Đi cho biết đó biết đây
 164. Đi đâu mà chả cầm que
 165. Đi đâu mà chẳng ăn de
 166. Đi đâu mà chẳng nằm co
 167. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 168. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 169. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 170. Đi lâu mới biết đường dài
 171. Đi ngang nghiêng nón không chào
 172. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 173. Đò công một chuyến năm tiền
 174. Đò dọc phải tránh đò ngang
 175. Đói cơm hơn kẻ no rau
 176. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 177. Đói thì đầu gối phải bò
 178. Đốt đèn thì phải khêu tim
 179. Đời cha cho chí đời con
  2
 180. Đời người có một gang tay
 181. Đời người sống mấy gang tay
 182. Đục thì cũng nước giữa dòng
 183. Đừng có chắc lắm ai ơi
 184. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 185. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 186. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 187. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 188. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 189. Đừng lo cái áo cụt tay
 190. Đừng nài lương giáo khác dòng
 191. Đừng tham của rẻ, của ôi
 192. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 193. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 194. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 195. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 196. Đừng tin cái bụng đờn bà
 197. Được mùa chê gạo vô hơi
 198. Được mùa chớ phụ môn khoai
 199. Đường dài mới biết ngựa hay
 200. Đường không đi sao biết
 201. Đường này anh vẫn đi qua
 202. Đường xa mượn ngựa mà đi
 203. Đứt tay một chút còn đau
 204. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 205. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 206. Em đi anh bảo em rằng
  2
 207. Em đừng bắc bậc làm cao
 208. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 209. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
  2
 210. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 211. Em là con gái Kẻ Mơ
 212. Em là con gái, em có hai bến sông
  2
 213. Em lập cảnh trồng ba
 214. Em lấy chồng anh không có giận
 215. Em nghe tin anh có vợ rồi
 216. Em ơi anh bảo em này
 217. Em ơi anh dặn em này
 218. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 219. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 220. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 221. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 222. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 223. Em về chốn ấy làm chi
 224. Em về giục mẹ cùng thầy
 225. Em về tu bổ chùa chiền
 226. Éo le khôn khéo đặt bày
 227. Gà già khéo ướp lại tơ
  2
 228. Gà khôn gà chẳng đá lang
 229. Gái đừng hay đến nhà trai
 230. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 231. Gàu lành ai nỡ trét chai
 232. Gặp đời hải yến, hà thanh
 233. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 234. Gia bần trí tuệ không bần
 235. Giã ơn canh cải nấu gừng
 236. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 237. Giàu bên cửa ngõ không màng
 238. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
  2
 239. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 240. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 241. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 242. Giàu đâu mà đến tay ta
 243. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
  2
 244. Giàu người ta chẳng có tham
 245. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 246. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 247. Giàu sang phi nghĩa không màng
 248. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 249. Giàu thì dãi vải tháng ba
 250. Giấc hoè giấc quế êm êm
 251. Giận mà nói lại cho hay
 252. Giận mình cắp nón ra đi
 253. Giận thì nói vậy cho hoài
 254. Giận trời xé váy ăn ai
 255. Giấu đầu lại hở cánh tay
 256. Gieo mình vào chốn sập vàng
 257. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 258. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 259. Giếng sâu thì phải thừng dài
 260. Gió bên đông, động bên tây
 261. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 262. Gió day thì mặc gió day
  2
 263. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 264. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 265. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 266. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 267. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 268. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 269. Giúp nhau khi đói mới hay
 270. Gối rơm theo phận gối rơm
 271. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 272. Gươm linh sút cán còn trành
 273. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 274. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 275. Hai bên hai dãy hàng trầm
 276. Hai bên, bên liễu bên đào
  2
 277. Hai chân leo đá đã mòn
 278. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 279. Hai tay bưng đọi chè Tàu
  2
 280. Hai tay ôm lấy ngang lưng
  2
 281. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 282. Hang hùm ai dám mó tay
 283. Hàng xóm để chở một ngày
  2
 284. Hát lên ta nhởi ta chơi
 285. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 286. Hát thanh đây hát với cùng
 287. Hãy cho bền chí câu cua
 288. Hãy xem thuở trước đời đời
 289. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 290. Hễ muốn ra con người tử tế
 291. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 292. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 293. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
  2
 294. Hiu hiu gió thổi đầu non
  2
 295. Hò lên hai mái cho sòng
 296. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 297. Hoạ phước nan lượng
  2
 298. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 299. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 300. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 301. Hoa thơm nở vắng trên đèo
  2
 302. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 303. Hoa xuân có chủ ngăn rào
  2
 304. Hoài hơi mà đấm bị bông
 305. Hoài hơi mà thổi bị bông
 306. Hoài hơi ta nói với mày
 307. Hoài lời mà nói với trâu
 308. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 309. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 310. Hoài phân mà đổ ruộng người
 311. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 312. Hoài tiên cho cú nó vò
 313. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 314. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 315. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 316. Học hành chữ nghĩa chi mi
 317. Học hành thì ích vào thân
 318. Học thầy chữ lại trả thầy
 319. Học trò ăn vụng càng cua
 320. Học trò đèn sách hôm mai
 321. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 322. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 323. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 324. Hơi đâu mà giận người dưng
 325. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 326. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 327. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 328. Hỡi người thục nữ kia ơi
 329. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 330. Hùm tha con lợn không sao
 331. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 332. Hữu bằng tự viễn phương lai
 333. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 334. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 335. Khi say một chén cũng say
 336. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 337. Khó mà biết lẽ, biết lời
 338. Khó nghèo củi núi, rau non
  2
 339. Khó nghèo đòn gánh liền vai
  2
 340. Khó nghèo xé vạt vá vai
  2
 341. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 342. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 343. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  2
 344. Khôn thì trong trí lượng ra
 345. Không cha có chú ai ơi
  2
 346. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 347. Không ham bịch lúa anh đầy
 348. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 349. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 350. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 351. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 352. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 353. Kìa ai học sách thánh hiền
 354. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 355. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 356. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 357. Làm gì những thói đưa đong
  2
 358. Làm người ăn tối lo mai
 359. Làm người cho biết tiện tần
  1
 360. Làm người mà chẳng biết suy
 361. Làm người phải biết cương thường
 362. Làm người suy chín xét xa
 363. Làm người trước liệu hiếu thân
  2
 364. Làm thân con gái phải lo
  2
 365. Làm thơ mà dán cây chanh
 366. Làm trai chí ở cho bền
 367. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 368. Làm trai cho đáng sức trai
 369. Làm trai đi biển, đi sông
 370. Làm trai giữ trọn ba giềng
 371. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 372. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 373. Làm trai nết đủ trăm đường
  2
 374. Làm trai quyết chí tang bồng
 375. Làm trai quyết chí tu thân
 376. Lao xao gà gáy rạng ngày
  2
 377. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 378. Lẳng lơ chết cũng ra ma
  2
 379. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
  2
 380. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
  2
 381. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 382. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 383. Lên non cho biết non cao
  2
 384. Lên non mới biết non cao (I)
  2
 385. Lên non mới biết non cao (II)
 386. Liệu bề thương được thì thương
  2
 387. Liệu cơm em gắp mắm ra
 388. Lòng ta ta đã chắc rồi
 389. Lỡ lầm vào đất cao su
 390. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 391. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 392. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 393. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 394. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 395. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 396. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 397. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 398. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 399. May, không chút nữa em lầm
 400. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 401. Mặt trời tang tảng rạng đông
  2
 402. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 403. Mẹ cha công đức sinh thành
  2
 404. Mẹ cha là biển là trời
  2
 405. Mồng năm, mười bốn, hăm ba
 406. Một cây làm chẳng nên non
  1
 407. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 408. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 409. Một ngày ở với người khôn
  2
 410. Một tay hai trái khó bưng
 411. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 412. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
  2
 413. Mua cá thì phải coi mang
 414. Mua cá thì phải xem mang
 415. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 416. Muốn may thì phải có kim
 417. Muốn no thì phải chăm làm
  2
 418. Muốn rằng tế tửu lang trung
  2
 419. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 420. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 421. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 422. Mừng nay đức chính cao minh
 423. Mừng nay nho sĩ có tài
 424. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 425. Năng mưa thì giếng năng đầy
  2
 426. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 427. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 428. Nên ra tay kiếm tay cờ
 429. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 430. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 431. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 432. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 433. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 434. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 435. Nguồn ân bể ái hẹn hò
  2
 436. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 437. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 438. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 439. Người đời như cánh phù du
  2
 440. Người gian thì sợ người ngay
 441. Người khôn ăn miếng thịt gà
 442. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 443. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 444. Người trồng cây hạnh người chơi
 445. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 446. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
 447. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 448. Những người đi biển làm nghề
  2
 449. Những người phinh phính mặt mo
  2
 450. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 451. Nói chín thì nên làm mười
 452. Nói lời phải giữ lấy lời
 453. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 454. Nói người phải ngẫm đến ta
 455. Non cao cũng có đường trèo
  2
 456. Nơi nào chí quyết một nơi
 457. Nuôi con cho được vuông tròn
  2
 458. Nuôi tằm cần phải có dâu
  2
 459. Nửa đêm trăng sáng mây cao
  2
 460. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
  2
 461. Nước lã mà vã nên hồ
 462. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 463. Ở chi hai dạ ba lòng
  2
 464. Ở đây gần bạn gần thầy
 465. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 466. Ở đời có bốn chuyện ngu
  2
 467. Ở hiền thì lại gặp lành
 468. Ở sao cho toại lòng người
  2
 469. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 470. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
  2
 471. Ơn ai một chút chớ quên
 472. Ơn trời mưa nắng phải thì
  2
 473. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 474. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 475. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 476. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi
 477. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 478. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  2
 479. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
  2
 480. Quý chi một nải chuối xanh
  2
 481. Ra về lòng lại dặn lòng
 482. Ra vời mới biết nông sâu
 483. Rắp toan cưỡi ngựa ra về
 484. Rèm xưa ba bức mành mành
 485. Riêng than đất chín, trời mười
 486. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 487. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
  2
 488. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 489. Rút dây còn sợ động rừng
 490. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 491. Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng
  2
 492. Rượu ngon bất luận be sành
 493. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 494. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 495. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 496. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 497. Sinh không, tử lại hoàn không
 498. Số giàu đem đến dửng dưng
 499. Số giàu tay trắng cũng giàu
 500. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 501. Sông sâu nước chảy đá mòn
  2
 502. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 503. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
  2
 504. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
  2
 505. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 506. Tay nâng chén muối đĩa gừng
  2
 507. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 508. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
  2
 509. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 510. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 511. Thà rằng ăn nửa quả hồng
  2
 512. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 513. Thà rằng làm lẽ thứ mười
  2
 514. Tham thì thâm
 515. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 516. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 517. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 518. Thân tiên lúc túng cũng liều
  2
 519. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 520. Thế gian ba sự khôn chừa
 521. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 522. Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
 523. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 524. Thói thường gần mực thì đen
  2
 525. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 526. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 527. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
  2
 528. Thừa tiền thì đem mà cho
 529. Thức khuya mới biết đêm dài
 530. Thương em anh để trong lòng
 531. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 532. Trách chàng Từ Thức vụng suy
 533. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 534. Trai tân, gái goá thì chơi
  2
 535. Trăm năm đá nát vàng phai (I)
 536. Trăm năm như cõi trời chung
 537. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
  2
 538. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 539. Triều đình còn chuộng thi thư
 540. Trong ba mươi sáu đường tu
  2
 541. Trồng cây chua, ăn quả chua
  2
 542. Trời cao bể rộng bao la
 543. Trời cao đất rộng thênh thênh
 544. Trời Phật thì ở trên mây
 545. Trời sinh ra đã làm người
 546. Trời thu vừa gặp tiết lành
 547. Tu cho trọn kiếp bụi hồng
 548. Tu đâu cho bằng tu nhà
  2
 549. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 550. Vàng thì thử lửa, thử than
 551. Vay chín thì trả cả mười
 552. Văn hay chẳng luận đọc dài
 553. Văn thi phú lục chẳng hay
  2
 554. Vô chùa thắp hết lọn nhang
 555. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3
 556. Vui xem hát, nhạt xem bơi
 557. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 558. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 559. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 560. Xin đừng thấy quế phụ hương
  2
 561. Xin người hiếu tử lắng khuyên
  2

Ca dao than trách thân phận

 1. Ai đem em đến chốn này
  2
 2. Ai đem tôi đến chốn này
  2
 3. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
  2
 4. Ai làm cá bống đi tu
 5. Ai làm cách trở Sâm Thương
  2
 6. Ai làm cho bể kia đầy
 7. Ai làm cho bến xa thuyền
  3
 8. Ai làm cho dạ em buồn
  2
 9. Ai làm cho đó bỏ đăng
  2
 10. Ai làm cho đó xa đây
  2
 11. Ai làm cho nước chảy xuôi
  2
 12. Ai làm nên nỗi nước này
  2
 13. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
  2
 14. Ai làm nông nỗi nước này
 15. Ai ơi có biết cho không
 16. Ai ơi có câu thơ rằng
  2
 17. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)
 18. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
  2
 19. Ai ơi phải nghĩ trước sau
  3
 20. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
 21. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
  2
 22. Ai rằng ta chẳng khôn này
 23. Ai sinh ra bãi cát bồi
 24. Ai thương ta thời nói với ta
 25. Ai trao lời giục giã em mê
 26. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
  2
 27. Ai xui ai khiến trong lòng
 28. Ai xui đất thấp trời cao
 29. Ai xui em lấy học trò
  2
 30. Ai xui tôi đến chốn này
 31. Anh buồn có chốn thở than
 32. Anh buồn có lẽ than ra
 33. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
  2
 34. Anh đây thật khó, không giàu (I)
 35. Anh đi chín quận chín châu
 36. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
  2
 37. Anh đi em ở lại nhà
  2
  1
 38. Anh đi phe cá mũi Son
 39. Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
 40. Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
 41. Anh đi tu cho bạc lông tai
 42. Anh đi vui thú Bắc Thành
 43. Anh đừng chê thiếp xấu xa
 44. Anh giàu quần đôi ba bức
  2
 45. Anh ham xóc đĩa, cò quay
  2
 46. Anh mến chậu hoa hường, anh dốc lòng dựng xén
 47. Anh mong bắt cá chuồn chuồn
 48. Anh mong chuốt ná lau tên
 49. Anh mong gởi cá cho chim
 50. Anh mong làm bạn với trời
 51. Anh ngán cho ai, nhành mai đang thắm
 52. Anh ngồi bậc lở anh câu
 53. Anh ngồi vực thẳm anh câu
 54. Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
 55. Anh như cái võ môn, cao không xiết kể
 56. Anh như con một nhà giàu
 57. Anh như con nhạn bơ thờ
 58. Anh như trái bưởi trái bòng
 59. Anh như trúc mọc ngoài trời
  2
 60. Anh nói với em mía ngọt hơn đường
 61. Anh nói với em như rìu chém xuống đá
 62. Anh ơi khúc sông đã lở khó bồi
 63. Anh ơi quen em từ thuở hàn vi
 64. Anh phân nhiều nỗi đoạn trường
 65. Anh qua chốn tây thành đành tâm nhẹ bước
 66. Anh ra đi để lại cho em năm sào ruộng lương thì vừa mất hạn
 67. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
  2
 68. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
  2
 69. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
  2
 70. Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
 71. Anh thương em không nói khi đầu
 72. Anh tiếc ao cá nước trong
 73. Anh tiếc cái thuyền nho nhỏ mũi nó sơn đen
 74. Anh tới đây ngọn có gốc không
 75. Anh tới nơi đây như cây bị hạn
 76. Anh trèo lên cây táo, anh sang qua cây gạo
 77. Anh về thủ phận lo nghèo
 78. Áo rách chi lắm áo ơi
 79. Ăn mày là ai, ăn mày là ta
 80. Ba năm trấn thủ lưu đồn
  3
 81. Ba tàn ba héo vì cây
  2
 82. Bắc thang thử hỏi trăng già
 83. Bắt tay ông Tơ mà bơ mà bớp
 84. Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
 85. Bốn bề công nợ eo sèo
 86. Bồng bồng con nín con ơi
  2
 87. Bồng bồng mẹ bế con sang
  2
 88. Bồng em đi dạo vườn dưa
 89. Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
 90. Buồn tình cha chả buồn tình
 91. Buồn từ trong dạ buồn ra
 92. Buồng nhà trong mắc dở chăn tằm
 93. Bữa cơm múc nước rửa râu
  2
 94. Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ
 95. Bứt đi thì dạ không đành
 96. Cá bã trầu ăn bọt thia thia
 97. Cá buồn cá lội tung tăng
 98. Cá buồn cá vọt qua đăng
 99. Cách bức chẳng được nói luôn
 100. Cái phận nhà khó khổ thay
 101. Canh nông sớm tối ngoài đồng
 102. Cau non trầu lộc mỉa mai
 103. Căn duyên còn đó hỡi trời
 104. Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu
 105. Cây khô xuống nước cũng khô
 106. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
  2
 107. Chàng trẩy đi kể đã mấy đông
  2
 108. Chẳng đi thì dạ chẳng đành
 109. Chẳng đi thì nhớ thì thương
 110. Chim xanh ăn trái xoài xanh
 111. Chồng em nó chẳng ra gì
  2
 112. Chồng người đi ngược về xuôi
  3
 113. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
  3
 114. Có trầu có vỏ không vôi
 115. Con cá thia lia, nó núp vũng chân bò
 116. Con chim sa sả đậu trên cây sả
 117. Con chim tra trả, ai vay mà trả
 118. Con cò bay bổng bay la
  2
 119. Con cò chết tối hôm qua
  2
 120. Con cò mà đậu cành tre
 121. Con cò mà đi ăn đêm
  2
  2
 122. Con cóc mà ngóc ao bèo
 123. Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
 124. Còn đêm nay nữa, mai đi
  2
 125. Con kiến mà leo cành đa
  2
 126. Công anh bắt tép nuôi cò
  2
 127. Công anh chăn nghé đã lâu
  2
 128. Công anh lên xuống, xuống lên
 129. Công anh ngồi giữ buồng tằm
  2
 130. Công anh tháng đợi năm chờ
  2
 131. Công anh xe chỉ uốn cần
  2
 132. Công em gánh gạch xây tường
 133. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
  2
 134. Cơm cha cơm mẹ đã từng
  3
 135. Của rẻ ấy là của ôi
  2
 136. Cực chẳng đã mới gả cho vua
  2
 137. Cực chẳng đã mới gả con cho chệt
  2
 138. Đã buồn lại giục thêm buồn
 139. Đã cam chịu bạc với tình
 140. Đá Đông Triều đem đổ lò vôi
 141. Đã sinh ra số hay chơi
 142. Đã từng ăn bát cơm đầy
 143. Đá vàng tạc cửa Đông Môn
 144. Đàn bà như cánh hoa tươi
 145. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
  2
 146. Đánh một tiếng chuông, các ngõ nguồn nghe thấu
 147. Đành nhẽ như chị bán bèo
 148. Đau ba năm không ốm
  2
 149. Đau đẻ cũng phải xúc than
 150. Đau đớn thay cho cây quế giữa rừng
 151. Đắng cay cũng phải nuốt đi
 152. Đất bờ lở xuống dưới sông
 153. Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc
 154. Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
 155. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
  2
 156. Đem thân vào chốn cát lầm
 157. Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu
 158. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (II)
 159. Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
 160. Đêm đêm vuốt bụng thở dài
 161. Đêm hôm gió rét mưa phùn
 162. Đêm khuya anh khẩy cái tam huyền
 163. Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
 164. Đêm khuya bấc hết dầu khô
 165. Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi
 166. Đêm khuya dưới đất trên trời
 167. Đêm khuya đèn tắt nhang tàn
 168. Đêm khuya gió quạt, trăng tàn
 169. Đêm khuya giục bóng trăng tà
 170. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ
 171. Đêm khuya lặng gió thanh trời
 172. Đêm khuya nghe tiếng dế kêu
 173. Đêm khuya nghe tiếng vịt kêu
 174. Đêm khuya ôm lấy cây cọc chèo
 175. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (I)
 176. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)
 177. Đêm khuya ra đứng giữa trời (I)
 178. Đêm khuya thắp chút dầu dư
 179. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (I)
 180. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (II)
 181. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (III)
 182. Đêm khuya thắp đĩa dầu vừng
 183. Đêm khuya tôi nằm tôi ngủ
 184. Đêm năm canh em ngủ có ba
 185. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
  2
 186. Đêm năm canh thắp đĩa dầu đầy
 187. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vừng
 188. Đêm năm canh thổn thức
 189. Đêm năm canh, ngày khắc sáu, chàng ơi
 190. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
  2
 191. Đêm nằm chếch gối phòng loan
  2
 192. Đêm nằm đắp chiếu bịt bùng
 193. Đêm nằm giấc ngủ chưa an
  2
 194. Đêm nằm giấc ngủ không yên
 195. Đêm nằm lắng cặp tai nghe
 196. Đêm nằm lấy áo kê đầu
 197. Đêm nằm luống những sầu bi
  2
 198. Đêm nằm luống những thổn thức trăm đường
 199. Đêm nằm nghe dế kêu râm
 200. Đêm nằm nghe giọng anh than
  2
 201. Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
 202. Đêm nằm ôm gối thở than
 203. Đêm nằm trăn trở không yên
 204. Đêm nằm võng rách cùng queo
  2
 205. Đêm ngắn, tình dài
 206. Đêm ơi hỡi đêm, trông cho mau sáng
 207. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
  2
 208. Đêm qua dồn dập mưa mau
  2
 209. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
  2
 210. Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
 211. Đêm qua em có ngủ đâu
 212. Đêm qua hết đứng lại nằm
 213. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (I)
 214. Đêm qua ra đứng bờ ao
  3
  3
 215. Đêm qua rót đĩa dầu đầy
 216. Đêm qua trăng gác đầu non
 217. Đêm qua vắng khách tri âm
 218. Đêm qua vật đổi sao dời
 219. Đêm sáng trăng anh giã gạo ngoài trời
 220. Đi đâu hớt hải hớt hơ
 221. Đi đâu lả cả là cà (I)
 222. Đi đâu lả cả là cà (II)
 223. Đi đâu lưu lạc giang hồ
 224. Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng
 225. Đi mô mà bỏ em đây
 226. Đi ngang lên mũi xa kỳ
 227. Đi ngang nghe tiếng em than
 228. Đi ngang nhà má tay tôi xá, chân tôi quỳ
 229. Đi ngang nhà nhỏ, thấy cây đèn đỏ, tôi thêm buồn
 230. Đi ngang qua đình lột nón chào thần
 231. Đi qua trước cửa nhà thờ
 232. Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
 233. Đó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
 234. Đó đà được chốn giàu sang
 235. Đó đây có vợ có chồng
 236. Đò ra giữa phá giữa vời
 237. Đò tôi ở bến sông Dâu
  2
 238. Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than
 239. Đói ăn thịt chó nấu giềng
  2
 240. Đói lòng ăn đọt chuối ri
 241. Đói lòng ăn khế xót xa
 242. Đói lòng ăn một quả sung
  2
 243. Đôi bên bác mẹ thì già
 244. Đôi bên cửa máng song kề
 245. Đôi duyên ta như loan với phượng
 246. Đôi ta chẳng đặng sum vầy
 247. Đôi ta như cá lờn mơn
 248. Đôi ta như chim từ quy
 249. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
  2
 250. Đôi ta như ngọn nhang trần
  2
 251. Đôi ta như rắn liu điu
  2
 252. Đôi tay cầm đôi quả bòng
 253. Đồn đây có đôi chim hồng
 254. Đồn đây có đôi chim quy
 255. Đồn đây đãi cát ra vàng
  2
 256. Đông hồ sai vì bởi sợi dây thiều
 257. Đồng nào đồng nỏ có chim
 258. Đồng tiền chinh mua vội mua vàng
 259. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
  2
 260. Đợi chờ ba bốn năm ni
 261. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
  2
 262. Đời ông cho chí đời cha
  2
 263. Đờn cầm ai nỡ đứt dây
 264. Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
 265. Đờn kêu tích tịch tình tang
 266. Đờn lưu thuỷ gảy chơi vài dạo
 267. Đưa anh hai chữ ra vời
 268. Đưa nhau giọt lệ không ngừng
 269. Đừng chê tôi xấu, tôi già
 270. Đừng để cho phân rẽ bá tòng
 271. Đứng gần bên anh đôi chuỗi lên màu
 272. Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
 273. Đường dài ngựa chạy cát bay (I)
 274. Đường dài ngựa chạy kiêu sa
 275. Đường đời cách trở non sông
  2
 276. Đường trường cách trở nước non
  2
 277. Đường trường cát nóng truông xa
 278. Đường xa đi có một mình
  2
 279. Đường xa hộp bạc khay vàng
 280. Đường xa ơi hỡi đường xa
 281. Đường xa xa lắm ai ơi
 282. Em bán chi dưới bợ trên tràn
 283. Em buồn vì đã lỡ duyên
  2
 284. Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ
 285. Em chẳng lo cốt rụi xương tàn
 286. Em còn bé dại thơ ngây (I)
  2
 287. Em còn bé dại thơ ngây (II)
  2
 288. Em đang dệt vải quay tơ
 289. Em đi đâu đào liễu một mình
 290. Em đưa anh lên ga Thuận Lý
 291. Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành
 292. Em đương nít nếp xôi xôi
 293. Em không chào thì ra câu tình tệ
 294. Em không lấy chồng thì thua chúng kém bạn
 295. Em không sinh sự, em cũng chẳng bạc tình
 296. Em là chút phận thuyền quyên
 297. Em là con gái đến thì
 298. Em là con gái đồng trinh
 299. Em là con gái nhà giàu (II)
 300. Em là con gái nhà giàu (III)
 301. Em là con gái nhà nghèo (II)
 302. Em là con gái tỉnh Nam
 303. Em là con gái, em có hai bến sông
  2
 304. Em ngồi máy móc tương liên
 305. Em ngồi một mình, em nghĩ một mình
 306. Em ngồi thềm giếng giặt tơ
 307. Em ngồi vòi vọi trông chàng
  2
 308. Em như cá lẹp rút xương
  2
 309. Em như cá lượn đầu cầu
 310. Em như cây quế giữa đồng
 311. Em như cây quế giữa rừng
 312. Em như chim nọ đang bay
 313. Em như con cá giữa vời
 314. Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm
 315. Em như con hạc trong chùa
 316. Em như một đoá hoa đào
 317. Em như quả bí trên cây
 318. Em nói với anh, như rựa chặt xuống đất
 319. Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi
 320. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
  2
 321. Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc
 322. Em quyết theo anh, đầu xanh cho chí tóc bạc, đá tạc thành bia
 323. Em ra lấy chồng cách một cái phá
  2
 324. Em thương anh chẳng dám nói ra
  2
 325. Em thương anh, cha mẹ không cho
  2
 326. Em thương không thương nỏ biết
  2
 327. Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay
 328. Em toan tát bể cấy cần
  2
 329. Em trông một đêm thành hai
 330. Em trở về thì nằm sấp một bề, không trăn không trở
 331. Éo le chi, chê bách khách tình
 332. Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
 333. Gá duyên không được thì thôi
 334. Gà tơ xào với mướp già
  3
 335. Gái trai xầm xì trò trè như cu đôi
 336. Gánh cực mà đổ lên non
 337. Gạo chợ một tiền mười thưng
 338. Gẫm mình chưa mấy xuân thu
 339. Gần chùa chẳng được ăn xôi
 340. Gần nhà mà chẳng sang chơi
 341. Gần nhà mà xa cửa ngõ
 342. Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm
 343. Gần nhà, xa ngõ
 344. Gần sông cội mới ngã kề
 345. Giang san gánh vác một mình
 346. Giang sơn thiếp gánh một mình
  2
 347. Giàu như ai thì tôi không biết
 348. Giàu thì nói một khôn mười
  2
 349. Giàu thì thịt cá cơm canh
  2
 350. Giàu từ trong trứng giàu ra
 351. Giăng tay đón bạn truông mây
 352. Giậm chân ba tiếng kêu trời
 353. Giậm chân đấm ngực kêu trời
  2
 354. Gieo cải cấy cần
 355. Giếng sâu lấp lại sao đầy
 356. Gió chiều thổi héo ngọn dừa
 357. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
  2
 358. Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
 359. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
  2
 360. Gió đưa bụi chuối te tàu
  2
 361. Gió đưa cành liễu quằn hiêu
 362. Gió đưa cây cải về trời
 363. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
  2
 364. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (II)
 365. Gió đưa cây cửu lý hương (II)
  2
 366. Gió đưa cây sậy nằm dài
 367. Gió đưa tàu chuối tan tành
 368. Gió đưa tàu lá tan tành
 369. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
  2
 370. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
  2
 371. Gió đưa tùng bá xiêu liên
 372. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
  2
 373. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
  2
 374. Gió nam non thổi lòn hang chuột
  2
 375. Gió nam thổi kiệt đêm trường
 376. Gió nồm là gió nồm nam
 377. Gió nồm là gió nồm nôm
 378. Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng
 379. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
  2
 380. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
  2
 381. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
  2
 382. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
  2
 383. Gió vàng hiu hắt năm canh
  2
 384. Giơ tay anh hứng sương trời
 385. Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ
 386. Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ
 387. Giữ mình lại giữ cho người
 388. Giữ sào mà đợi nước lên
  2
 389. Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác
 390. Giường dọc mà trải chiếu ngang (I)
 391. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
  2
 392. Giường này ai trải chiếu đây?
 393. Gọi đò chẳng thấy đò sang
 394. Gươm vàng cắt đám cỏ hôi
 395. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
  2
 396. Gương vỡ thì gương lại lành
  2
 397. Hạc dời là xế non tùng
  2
 398. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
  2
 399. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
  2
 400. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
  2
 401. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
  2
 402. Hai hàng nước mắt rưng rưng
  2
 403. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
  2
 404. Hai ta đứng lại bưa ngang
  2
 405. Hai ta làm bạn thong dong
  2
 406. Hai tay bụm cát đắp mồ
 407. Hai vai gánh nặng trìu trìu
 408. Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng
 409. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
  2
 410. Hoa hồng sắp hái đến tay
 411. Hoa sói mà gói xương sông
  2
 412. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
  2
 413. Hoa tàn hoa héo không tươi
 414. Hoa thơm mất nhị đi rồi (I)
 415. Hoa thơm ong bướm đang mê
 416. Hoa xàu vì bởi mất sương
 417. Hoài thân lấy chú thợ khay
  2
 418. Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly
 419. Hỏi anh răng rứa mà buồn
 420. Hỏi thăm chuyện vãn ai bày
 421. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
  2
 422. Hồ Quảng, hồ thiềng
 423. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
  2
 424. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
  2
 425. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
  2
 426. Hồi nào bạn bảo ta gần
  2
 427. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
  2
 428. Hồi nào em nói ưng anh
  2
 429. Hồi nào em nói với chàng
  2
 430. Hồi nào lấy em, anh nói với em
  2
 431. Hồi nào một gối kề lưng
  2
 432. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
  2
 433. Hội này anh bắc em đông
 434. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
  2
 435. Hôm nay tìm trốn nhân duyên
 436. Hôm qua anh đến chơi nhà (I)
  2
 437. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
  2
 438. Hồn rằng hồn chẳng có cửa có nhà
 439. Hồn rằng hồn chẳng được ăn gạo ăn cơm
 440. Hồn rằng hồn thác ban ngày
 441. Hột châu rớt xuống đĩa nghiên
 442. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
  2
 443. Hỡi ai vết chiếu rành rành
 444. Huê tàn bướm chẳng vãng lai
 445. Hữu tình mà hoá vô tình
  2
 446. Kẻ về, người ở trông theo
  2
 447. Kể từ lính mộ ra đi
  2
 448. Khen ai khéo đặt nên nghèo
 449. Khi con thương thầy mẹ không thương
  2
 450. Khi đầu thiếp tính đi về
  2
 451. Khi đi thì bóng đang dài
 452. Khi đi thì quế chưa trồng
 453. Khi xưa ai biết ai đâu
  2
 454. Khi xưa anh ở cùng ai
  2
 455. Khi xưa đằm thắm muôn phần
 456. Khi xưa em ở với mẹ với cha
  2
 457. Khi xưa một hẹn thì nên
 458. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
  2
 459. Khó than, khó thở, khó phân trần
 460. Không đi sợ mất bụng chồng
  2
 461. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
  2
 462. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
  2
 463. Không thương nỏ nói khi đầu
  2
 464. Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha
  2
 465. Lá thắm đã trôi về bến khác
 466. Lại đây anh hỏi cho rành
  2
 467. Làm thì chẳng kém đàn ông
  2
 468. Lâm chữ nghèo ít kẻ vãng lai
 469. Lầm than cực khổ thế này
  2
 470. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
  2
 471. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
  2
 472. Lên non tìm hòn đá trắng
 473. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
  2
 474. Lênh đênh chiếc giã giữa vời
 475. Lênh đênh một chiếc thuyền tình
 476. Lênh đênh nửa nước nửa dầu
 477. Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
 478. Lỗi lầm vì cá trích ve
 479. Lụt nguồn trôi trái lòn bon
  2
 480. Lửa nhen vừa mới bén trầm
  2
 481. Lược tình em chải trên đầu
 482. Mạ non mà cấy đất liền
  2
 483. Mạ úa cây lúa chóng xanh
 484. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
  2
 485. Mấy lâu cách trở giang biên
 486. Mấy năm trời qua tưởng xa em
  2
 487. Mẹ anh năm lọc, bảy lừa
 488. Mẹ cha chi rứa mẹ cha
  2
 489. Mẹ em tham con lợn béo mùi
  2
 490. Mẹ em tham gạo, tham gà
  2
 491. Mẹ em tham thúng xôi rền
  2
 492. Mẹ em tham việc tiếc công
 493. Mẹ em thấy của thời tham
 494. Mẹ già muốn ăn cá thu
  2
 495. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
  3
 496. Mẹ mong gả thiếp về vườn (I)
  2
 497. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
  3
 498. Mẹ ơi trái bí còn non
  3
 499. Mèo hoang lại gặp mèo hoang
  2
 500. Mình em như cây thầu dầu
 501. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
  2
 502. Mình thương cha mẹ không thương
 503. Mồ hôi gió đượm
  2
 504. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
  2
 505. Một mình luống chịu một mình
 506. Một mình vừa chẻ, vừa đan
 507. Một năm chia mười hai kỳ
  2
 508. Một ngày ba bận trèo đèo
  2
 509. Một ngày ba bữa cơm đèn
 510. Một ngày mấy lượt trèo non
 511. Một sông dễ bắc mấy cầu
 512. Mùa đông môi xám như chì
  2
 513. Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
 514. Mưa xuân lác đác vườn đào
  2
 515. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
  2
 516. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
  2
 517. Nắng lên cho héo lá lan
  2
 518. Ngang lưng thì thắt bao vàng
 519. Ngày nào anh bủng anh beo
  2
 520. Ngày nào trời nắng chang chang
  2
 521. Ngày ngày em đứng em trông
 522. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm
  2
 523. Ngày ngày ra đứng mà trông
 524. Ngày xem núi cao xanh ngát
 525. Ngắn tay với chẳng tới kèo
  2
 526. Nghe tin anh có vợ rồi
 527. Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp
 528. Nghỉ việc không gạo bỏ nồi
 529. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
  2
 530. Ngó ra ngoài biển mù mù (II)
 531. Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
 532. Ngọn lau lên khỏi bờ
 533. Ngồi buồn tính đốt ngón tay
 534. Ngồi buồn trách mẹ trách cha
 535. Ngồi trên hòn đá buông câu
 536. Ngỡ rằng ông thử ông thương
  2
 537. Người như huê nở trên cành
  2
 538. Người sao kẻ quạt, người hầu
  2
 539. Người sao một hẹn thì nên
 540. Người ta đi cấy lấy công (II)
  2
 541. Nhà mày lắm đất, lắm ao
 542. Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
 543. Nhà vua bắt lính đàn ông
  2
 544. Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương
 545. Nhiều người một mặt hai lòng
 546. Nhìn nàng nước mắt thấm bâu
 547. Nhờ ai lên đến cung mây
 548. Nhớ khi anh nói anh thề
  2
 549. Những là lên miếu xuống nghè
  2
 550. Những lời mình nói với ta
  2
 551. Nơi thương cha mẹ biểu không
  2
 552. Núi cao chi lắm núi ơi
  2
 553. Núi kia ai đắp nên cao
 554. Nước chảy xuôi, thuyền anh trôi ngược
 555. Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu
 556. Nước non lận đận một mình
 557. Ông cai ơi hỡi ông cai
  3
 558. Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu
  2
 559. Phận em sao lắm dở dang
 560. Phụ anh, tội lắm bớ nàng
  2
 561. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
  2
 562. Phượng hoàng lẻ bạn sầu tư
 563. Qua cầu dừng bước trông cầu
 564. Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
  2
 565. Qua tưởng rằng em má phấn môi son
  2
 566. Ra đi là sự đã liều
 567. Ra về nhớ bạn khóc thầm
  2
 568. Ra về thấy kiểng thêm thương
 569. Rạng ngày vác cuốc ra đồng
  2
 570. Rau răm cắt ngọn còn tươi
  2
 571. Rủ nhau đi bẻ dành dành
 572. Rủ nhau đi gánh nước thuyền
  2
 573. Rủ nhau xuống biển bắt cua
  2
 574. Rương xe, chìa khoá em cầm
  2
 575. Sáng ngày vác cuốc trèo non
  2
 576. Sáng trăng suông em nghĩ tối trời
 577. Sầu ai mặt nọ không vui
 578. Sớm mai anh ngủ dậy
 579. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
  2
 580. Tay bưng chậu cúc năm bông
 581. Tay cầm cái dát nắm nan
  2
 582. Tay cầm cành bứa, lệ ứa hàng hàng
 583. Tay lại bắt tay luỵ rơi ngang má
 584. Tay nâng khăn gói sang sông
  2
 585. Thà rằng biệt tịch chi đồ
 586. Thà rằng chẳng biết cho xong
  2
 587. Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra
  2
 588. Thân ai khổ như thân rùa
 589. Thân anh ba mươi mốt tuổi đầu
 590. Thân em - rau muống dưới hồ
 591. Thân em đi lấy chồng chung
  2
 592. Thân em mười sáu tuổi đầu
  2
 593. Thân em như cánh hoa hồng
  2
 594. Thân em như chổi đầu hè
 595. Thân em như củ ấu gai
 596. Thân em như đoá hoa rơi
 597. Thân em như giếng giữa đàng
 598. Thân em như hạt mưa rào
  3
 599. Thân em như hoa gạo trên cây
 600. Thân em như lọn nhang trầm
 601. Thân em như miếng cau khô
 602. Thân em như ớt chín cây
 603. Thân em như phận con rùa
 604. Thân em như tấm lụa đào
 605. Thân em như tấm lụa điêu
 606. Thân em như thể bèo trôi
 607. Thân em như thể chuông đồng
 608. Thân em như trái bần trôi
 609. Thân em như trái xoài trên cây
 610. Thiếp về lựa chuối thiếp mua
 611. Thiệt hại thay cho thằng bé lên ba
  2
 612. Thuyền tình đã ghé tới nơi
  2
 613. Thương thay con cuốc giữa trời
 614. Thương thay thân phận con tằm
 615. Tiếc công anh chẻ nứa đan lờ
 616. Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần
 617. Tiếc công anh vạch lỗ chun rào
 618. Tiếc công lao đào ao thả cá
 619. Tiếc công lên thác, xuống ghềnh
 620. Tiếc công rày xuống, mai lên
 621. Tiếc thay cái giếng nước trong
 622. Tiếc thay con ngựa bạch mà thắt các dây cương thừng
  2
 623. Tiếng ai than khóc nỉ non
 624. Tính tháng rồi lại tính năm
  2
 625. Tối tối chị giữ mất buồng
  2
 626. Trách cha trách mẹ em lầm
 627. Trách cha trách mẹ muôn phần
 628. Trách duyên lại giận trăng già
 629. Trách duyên, trách số lỡ làng
 630. Trách lòng cha mẹ vụng toan
 631. Trách người quân tử bạc tình (I)
  2
 632. Trách người quân tử bạc tình (II)
  2
 633. Trách người quân tử vụng suy
  2
 634. Trách thân mà lại giận trời
  2
 635. Trăm thức hoa đua nở về tiết tháng giêng
 636. Trăng lên nhu nhú đầu non
 637. Trèo lên cây bưởi hái hoa
  2
 638. Trên ba thu, dưới lại ba thu
 639. Trọc đầu mang tiếng bất lương (II)
 640. Trời mưa cho ướt lá khoai
  2
 641. Trời mưa trời gió, vác đó đi đơm
 642. Trời ơi, sinh giặc làm chi
 643. Trời sao trời ở chẳng cân
 644. Trời sinh ra ông tướng tài
  2
 645. Từ ngày tôi ở cùng cha
  2
 646. Tưởng rằng cây cả bóng cao
  2
 647. Vào rừng chẳng biết lối ra (II)
  2
 648. Về nhà than với chồng con
  2
 649. Vì ai cho thiếp võ vàng
  2
 650. Vì ai kim cúc phân ly
  2
 651. Vì chàng thiếp phải mò cua
  2
 652. Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm
  2
 653. Vì mây cho núi lên trời
  3
 654. Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
  2
 655. Vì sông nên phải luỵ thuyền
  2
 656. Vì sương nên núi bạc đầu
  2
 657. Vì tằm em phải chạy dâu
  2
 658. Vì tình anh phải đi đêm
  2
 659. Vua chúa cấm đoán làm chi
  2
 660. Xưa kia ước tận chân mây

Ca dao trào phúng

 1. Ai về nhắn khách biên thiềm
 2. Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn
 3. Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời
 4. Anh nay quyết chí đi tu
  2
 5. Anh về chẻ lạt bó tro
  2
 6. Anh về dưới Giã hồi hôm
 7. Anh về đếm hết sao trời
  2
 8. Anh về mua lấy năm me
  2
 9. Anh về mua lụa bọc trời
  2
 10. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
  2
 11. Ba cô đội gạo lên chùa
  2
 12. Bà cốt đánh trống long tong
  2
 13. Ba đồng một mớ đàn ông
  2
 14. Bà già đã tám mươi hai
 15. Bà già ra chợ Cầu Đông
 16. Bao giờ cho chuối có cành
  2
 17. Bắc thang lên hỏi ông trăng
 18. Cái bống cõng chồng đi chơi
  2
 19. Cái bống đi chợ Cầu Canh
 20. Cái cò là cái cò kỳ
  2
 21. Cái cò lặn lội bờ ao
  1
 22. Cậu cai nón dấu lông gà
  1
 23. Chập chập thôi lại cheng cheng
 24. Chị em rủ nhau đi tắm đầm
  2
 25. Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
  2
 26. Chiều chiều con quạ lợp nhà
 27. Chồng còng lấy vợ cũng còng
  2
 28. Chồng hen lại lấy vợ hen
  2
 29. Chồng lên tám, vợ mười ba
  2
 30. Chồng người đi ngược về xuôi
  3
 31. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
  3
 32. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
  2
 33. Cóc chết bỏ nhái mồ côi
 34. Con ai đem bỏ chùa này
 35. Con chim sáo sậu, ăn cơm nhà cậu
 36. Con cò chết rũ trên cây
  1
 37. Con cò chết tối hôm qua
  2
 38. Con cò mắc giò mà chết
  2
 39. Con gà cục tác lá chanh
  2
 40. Con mèo mà trèo cây cau
 41. Con ơi ở lại với bà
  2
 42. Con ơi, nhớ lấy câu này
  2
 43. Con tằm nó ăn lá dâu
  2
 44. Cô gái nhà ai tuổi chín nhăm
  2
 45. Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần
  2
 46. Cô kia cắt cỏ bên sông (II)
 47. Cốc cốc, lai lai
  2
 48. Công anh làm rể ba năm (II)
  2
 49. Công anh làm rể Chương Đài
  2
 50. Công anh làm rể có tài
  2
 51. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
  2
 52. Cưới em có cánh con gà
  2
 53. Cưới em có một tiền hai
  2
 54. Cưới nàng anh toan dẫn voi
  2
 55. Dầu mà cha mẹ không dung
  2
 56. Đau bụng lấy bụng mà chườm
 57. Đau bụng thời uống nước sông
 58. Đất đâu đất lạ đất lùng
 59. Đất khô đi bộ mới tài
 60. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai
  2
 61. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (II)
 62. Đêm qua bà chủ ngủ đâu
 63. Đi ngang giữa bãi cát vàng
 64. Đi tu cho trọn đi tu
 65. Đi tu Phật bắt ăn chay
 66. Đố ai bắt trạch đằng đuôi
 67. Đố ai bẻ nạng chống trời
 68. Đố ai đốt cháy ao bèo
 69. Đố ai lặn xuống vực sâu
 70. Đố ai lên võng đừng đưa
 71. Đố ai lượm đá quăng trời
 72. Đố ai quăng đá qua sông
 73. Đố ai tìm vảy con cá trê vàng
 74. Đố anh chi sắc hơn dao
 75. Đố anh đi học không thầy
 76. Đố em đi đến sông Ngân
 77. Đồn rằng cấy lũ thì vui
 78. Đồn rằng quan tướng có danh
 79. Đồng vung ơi hỡi đồng vung
 80. Đù cha đứa bảo ta già
 81. Đưa chàng một bát ngô rang
 82. Em đang dệt chiếu hồi văn
 83. Em đi khắp bốn phương trời (II)
 84. Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên
 85. Em là con gái lỡ thì
  2
 86. Em là con gái nạ dòng
 87. Em là con gái nhà ai (I)
 88. Em là con gái nhà giàu (I)
  2
 89. Em là con gái nhà nghèo (I)
  2
 90. Em là con gái nhà quê
  2
 91. Em là con gái Phủ Từ
  2
 92. Em là thân phận nữ nhi
  2
 93. Em muốn hỏi bạn một lời
 94. Em như hòn cứt trôi sông
  2
 95. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
  2
 96. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
  2
 97. Em về đục núi lòn qua
 98. Gà tơ xào với mướp già
  3
 99. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (I)
  2
 100. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
  2
 101. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (I)
 102. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (II)
 103. Già thời bế cháu bồng con
 104. Già thời bế cháu đỡ con
 105. Giậm chân xuống đất cái bon
 106. Gió đập cành đa
 107. Gió đưa ông đội về kinh
  2
 108. Gió đưa ông đội về Tàu
  2
 109. Gió nam non thổi lòn hang dế
 110. Hai nách những lông xồm xồm
  2
 111. Hai tay cầm hai quả hồng
  2
 112. Hát cho chó cắn bò lồng
 113. Hay nôm gặp bạn hôm nay
 114. Hãy xin bớt giận làm lành
  2
 115. Hiu hiu gió thổi đầu non
  2
 116. Học đòi ăn ớt với gừng
 117. Học hành ba chữ lem nhem
 118. Học trò đi học đã về
 119. Học trò học trỏ học trò
 120. Học trò thò lò mũi xanh
 121. Hòn đất mà biết nói năng
  2
 122. Hôm qua anh đến chơi nhà (II)
  2
 123. Hồng nhan như bát nước chè
 124. Hỡi ai đi ngược về xuôi
 125. Hỡi anh áo trắng vân vân
 126. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
  2
 127. Hỡi cô mặc yếm cổ xây
 128. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
  2
 129. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
  2
 130. Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé
  2
 131. Không chồng mà chửa mới ngoan
  2
 132. Không trơn mà trượt mới tài
 133. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
  2
 134. Làm trai cho đáng nên trai (I)
  2
 135. Làm trai rửa bát, quét nhà
  2
 136. Lẳng lơ cho rách yếm ra
 137. Lẳng lơ cũng một anh chồng
 138. Lấy anh anh sắm sửa cho
  2
 139. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
  2
 140. Lấy chồng từ thuở mười lăm
  2
 141. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  2
  1
 142. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
  3
 143. Mèo hoang lại gặp mèo hoang
  2
 144. Mèo tha miếng thịt xôn xao
  2
 145. Mình rằng mình quyết lấy ta
  2
 146. Một lo con nít trắng răng
  2
 147. Một ly nhâm nhi tình bạn
  2
 148. Một tay gõ mõ, gõ chuông
  2
 149. Mùa xuân nói với mùa thu
 150. Muốn ăn đậu phụ, tương Tàu
 151. Nam mô Bồ tát, bồ hòn
  2
 152. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
  2
 153. Nghe tin anh nói nhọc nhằn
  2
 154. Ngồi buồn đốt một đống rơm
 155. Ngồi rồi may túi đựng trời
 156. Nực cười thầy bói soi gương
  2
 157. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
  2
 158. Ông giăng mà lấy bà sao
  2
 159. Ở đời Kiệt, Trụ sướng sao
  2
 160. Quả báo, ăn cháo gãy răng
 161. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
  2
 162. Quẻ nầy có động
  2
 163. Ra đường mắt mải nhìn anh
  2
 164. Ra đường võng giá nghênh ngang
  2
 165. Rung rinh nước chảy qua đèo
  2
 166. Ruộng gò cấy lúa ba xe
  2
 167. Số cô chẳng giàu thì nghèo
  1
 168. Sống thì con chẳng cho ăn
  2
 169. Sư đang tụng niệm nam mô
  2
 170. Thầy bói lại cãi chủ nhà
  2
 171. Thấy cô yếm trắng răng đen
  2
 172. Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
  2
 173. Thầy dốt mà đọc canh khôn
  2
 174. Thầy khoe thầy cứu được người
  2
 175. Thầy mạnh thầy chữa người ta
  2
 176. Thế gian còn dại chưa khôn
  2
 177. Thiệt tình không phải ba hoa
  2
 178. Thối tai, thối nách rình rình
  2
 179. Thứ nhất thì đỗ thủ khoa
  2
 180. Tiểu tôi, tiểu kính tiểu hiền
 181. Trâu đâu buộc ngõ ông cai
  2
 182. Trên trời có vảy tê tê
  2
 183. Trong ba mươi sáu đường tu
  2
 184. Tử vi xem số cho người
  2
 185. Tưởng rằng khăn trắng có tang
  2
 186. Vắng sao Hôm, có sao Mai
  2
 187. Vợ sư sắm sửa cho sư
  2
 188. Xuân hề xuân bất tái lai
  2

Ca dao về con người, xã hội

 1. Ai cho sen muống một bồn
 2. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
  2
 3. Ai đem em đến chốn này
  2
 4. Ai đem tôi đến chốn này
  2
 5. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
  2
 6. Ai lấy thì lấy giúp
 7. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
  2
 8. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 9. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 10. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 11. Ai ơi ăn bát cơm rau
 12. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 13. Ai về đường ấy mặc ai
 14. Ai về em gửi bức tranh
 15. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 16. Ai về nhắn nhủ ông sư
 17. Ai về nhắn với bạn nguồn
 18. Ai về nhắn với ông câu
 19. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 20. Anh đây chính thực người trời
 21. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 22. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 23. Anh hùng đến đó thì vô
 24. Anh hùng gì anh hùng rơm
 25. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 26. Anh hùng trường trải chín châu
 27. Anh là con cái nhà ai (I)
 28. Anh là con cái nhà ai (II)
 29. Anh này rõ khéo làm ăn
 30. Anh ngồi phần thủ trống reo
 31. Anh nói với em như mía chẻ hai
 32. Anh trông cái mắt em này
 33. Anh trông thân thể em nay
 34. Anh trông thân thể tôi này
 35. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 36. Anh về ngoài Huế lâu vô
 37. Áo chưa rách anh đã thay vai
 38. Áo cũ để vận trong nhà
 39. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 40. Áo đen đơm bộ khuy đen
 41. Áo đen năm nút con rồng
 42. Áo em, áo chiếu mo cau
 43. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 44. Ao thẳm càng lắm cá trê
 45. Áo tứ thân là áo của tôi
 46. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 47. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 48. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 49. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 50. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 51. Ăn rươi chịu bão cho cam
 52. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 53. Ăn thì những muốn cùng ngon
 54. Ăn thời được ăn cả nhà
 55. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 56. Ăn trầu thì mở trầu ra
 57. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 58. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 59. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 60. Ân tình mới đó mau phai
 61. Ân tình nay đã hết trông
 62. Ba cô đội gạo lên chùa
  2
 63. Bà cốt đánh trống long tong
  2
 64. Ba đồng một mớ đàn ông
  2
 65. Ban ngày quan lớn như thần
 66. Bắc cầu cho kiến leo qua
 67. Bầu già thì mướp cũng sơ
  2
 68. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 69. Bé nhưng mà bé hạt tiêu
 70. Bị rách nhưng lại có vàng
 71. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 72. Bớt đồng thì bớt cù lao
 73. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 74. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 75. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 76. Cá không ăn câu thật là cá dại
 77. Cả làng có một thầy đồ
 78. Cách sông nên phải luỵ đò
 79. Cái cò mày mổ cái tôm
 80. Cái cò, cái vạc, cái nông (I)
 81. Cái cò, cái vạc, cái nông (II)
 82. Cái cốc mày lặn ao chà
 83. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 84. Cái kiến mày ở trong nhà
 85. Cái vòng danh lợi cong cong
 86. Cái vòng danh lợi cong cong
 87. Cam sành rã rượi bờ ao
 88. Càng già càng dẻo càng dai
 89. Canh khuya giấc điệp mơ màng
 90. Cau già dao sắc lại non
 91. Cầm vàng mà lội qua sông
 92. Cây cao, bóng mát không ngồi
 93. Chân mình còn lấm mê mê
 94. Chém cha những đứa sang giàu
 95. Chi bằng cần trúc, áo tơi
  2
 96. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 97. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 98. Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
  2
 99. Chị Xuân đi chợ mùa hè
 100. Chiều chiều én liệng, cò bay
 101. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 102. Chim bay về núi túi rồi
 103. Chim chích mà đậu cành chanh
 104. Chim khôn chưa bắt đã bay
 105. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
 106. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 107. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 108. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 109. Chớ chê em xấu em đen
 110. Chợ đang đông em không toan liệu
 111. Chớ thấy áo rách mà cười
 112. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 113. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 114. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 115. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 116. Có mới thì nới cũ ra
 117. Có phúc thì mới có lông
 118. Có phúc thợ mộc, thợ nề
 119. Có quán tình phụ bóng đa
 120. Có tiền chán vạn người hầu
 121. Có trăng tình phụ lòng đèn
 122. Con chim ăn quả bồ nu
 123. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 124. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 125. Con ơi, nhớ lấy câu này
  2
 126. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
  2
 127. Con quan thì lại làm quan
 128. Con sâu làm rầu nồi canh
 129. Con vua lấy thằng bán than
  2
 130. Con vua thì lại làm vua (I)
 131. Con vua thì lại làm vua (II)
 132. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 133. Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần
  2
 134. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 135. Cô kia răng trắng hạt bầu
 136. Cổ tay em trắng như ngà
 137. Cô thỉ cô thi
  2
 138. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 139. Cốc cốc, lai lai
  2
 140. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
  2
 141. Cơm ăn ba bữa thì cho
 142. Của mình thì giữ bo bo
 143. Cùng nhau một bọn đi thi
 144. Cứ trong nghĩa lý luân thường
  2
 145. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 146. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 147. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 148. Đã cam quấn quít má đào
 149. Đã chết mà nết không chừa
 150. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 151. Đã có con mắt xem đàng
 152. Đã có một lượt thì thôi
 153. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 154. Đã đành cắt tóc đi tu
 155. Đã đi đến quán thì nằm
 156. Đã giàu thì lại giàu thêm
 157. Đã lâu mới gặp bạn quen
 158. Đã mang nhân ngãi vào mình
 159. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 160. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 161. Đa tình thì vướng nợ tình
 162. Đã trải phong trần
 163. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 164. Đã trót nhúng tay vào thùng
 165. Đã từng lên dốc xuống nương
 166. Đã từng xem quẻ bói rùa
 167. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 168. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 169. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 170. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 171. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 172. Đàn bà cũng là đàn bà
 173. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 174. Đàn bà như chỉ tìm kim
 175. Đàn bà tốt tóc thời sang
 176. Đàn em khi thẳng khi rùng
 177. Đàn kia long phím chùng dây
 178. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 179. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 180. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 181. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 182. Đàn ông không râu bất nghì
 183. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 184. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 185. Đàn ông năm bảy lá gan
 186. Đàn ông nằm với đàn ông
 187. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 188. Đàn ông quan tắt thì chầy
 189. Đàn ông rộng miệng thì sang
 190. Đàn ông rộng miệng thì tài
 191. Đàn ông sâu sắc nước đời
 192. Đàn ông tích huyết thì sang
 193. Đàn ông tính khí loang toàng
 194. Đàn ông tốt tóc là tiên
 195. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 196. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 197. Đang khi cuộc rượu say nồng
 198. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 199. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 200. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 201. Đào hoa đua nở trong rừng
 202. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 203. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 204. Đắc thời đắc thế thì khôn
 205. Đắng cay cũng thể ruột rà
  2
 206. Đắp lò mà sắm nồi rang
 207. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 208. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 209. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 210. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 211. Đất tốt trồng cây rườm rà
 212. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 213. Đầu thì đội nón mõm bò
 214. Đầu trọc lông lốc bình đào
 215. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 216. Đấy song đây cũng mây già
 217. Đấy song đây cũng mây liền
 218. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 219. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 220. Đem em anh bỏ dưới gành
 221. Đem mình vào chốn sập vàng
 222. Đèn ai leo lét bên bờ
 223. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 224. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 225. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 226. Đèn trời thì sáng bốn phương
 227. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 228. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 229. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 230. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 231. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 232. Đêm nằm luống những sầu bi
  2
 233. Đêm nằm võng rách cùng queo
  2
 234. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 235. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 236. Đêm qua mất một cành sòi
 237. Đến đây chiếu trải trầu mời
 238. Đến đây đất nước nhà người
 239. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 240. Đến đây muốn hát muốn đàn
 241. Đến đây những núi cùng non
 242. Đến đây rượu thịt bánh bò
 243. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 244. Đến đây vàng cũng như son
 245. Đến đây xin hãy mời ngồi
 246. Đến nơi mời bạn vô nhà
 247. Đến ta mới biết của ta
 248. Đĩ dại làm hại thằng tù
 249. Đi đâu chẳng lấy học trò
 250. Đi đâu mà chẳng vào đây
 251. Đi đâu mang sách đi hoài
 252. Đi khắp bốn bể chín chu
 253. Đi ngang cất miệng muốn chào
 254. Đi ngang thấy búp hoa đào
 255. Đi ngang thấy búp hoa sen
 256. Đi ô chả biết đi ô
 257. Đi ô chẳng biết cầm ô
 258. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 259. Đi qua trước cửa vườn đào
 260. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 261. Đi ra đồng đất nước người
 262. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 263. Đi ra gặp bạn giữa đường
 264. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 265. Đó buồn đây nỏ vui chi
 266. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 267. Đò đầy không xuống sợ trưa
 268. Đó đây trước lạ sau quen
 269. Đò đưa là chốn gian nguy
 270. Đò đưa một chuyến năm tiền
 271. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 272. Đò sao đò có không đưa?
 273. Đó trai đây cũng là trai
 274. Đó vàng đây cũng kim ngân
 275. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 276. Đói thì nặng mặt sa mày
 277. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 278. Đòn gánh cho cong
 279. Đòng đong vui đạo đòng đong
 280. Đố ai bưng kín miệng bình
 281. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 282. Đôi anh đi đôi bên đường
 283. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 284. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 285. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 286. Đồn anh đi chợ đã tinh
 287. Đồn chàng là bậc văn nhân
 288. Đồng nào đồng chẳng có chim
 289. Đồng nát thì về cầu Nôm
 290. Đồng tiền không phấn, không hồ
 291. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 292. Đời này lắm kẻ nói khoe
 293. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 294. Đời xưa quả báo còn chầy
 295. Đời xưa trả báo còn lâu
 296. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 297. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 298. Đứa nào có tội thời lo
 299. Đứng xa coi thể là tiên
 300. Được bạn thì lại bỏ bè
 301. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 302. Đường quan và rộng và dài
 303. Đường xa tôi mới tới đây
 304. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 305. Em đây bé nhỏ chưa từng
 306. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 307. Em đến đây xứ lạ quê người
 308. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 309. Em đừng thấy lính mà khinh
 310. Em khôn em ở trong bồ
 311. Em không tham nhà ngói huê tà
 312. Em là con gái cửa dinh
 313. Em là con gái kẻ Đằng
 314. Em là con gái nhà Diêm
 315. Em mai không thiệt như lời
 316. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 317. Em muộn chồng tại số đào hoa
 318. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 319. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 320. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 321. Em tham đồng bạc hoa xoè
 322. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 323. Gà già khéo ướp lại tơ
  2
 324. Gà hồ nấu với măng mai
 325. Gà lôi đội lốt con công
 326. Gà què ăn quẩn cối xay
  1
 327. Gái chưa chồng trông mong đi chợ
  2
 328. Gái có con như bồ hòn có rễ
 329. Gái đâu có gái lạ đời
 330. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 331. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 332. Gái này là gái chả vừa
 333. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 334. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 335. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 336. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 337. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 338. Gẫm trong thế sự nực cười
 339. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
  2
 340. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 341. Gần gương gần lược năng soi
 342. Gần thì rầy viếng mai thăm
 343. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 344. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 345. Giả đò bị gậy đi xin
 346. Già nhưng già dẻo già dai
 347. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 348. Già thì già tóc già tai
  2
 349. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 350. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 351. Giang sơn một gánh chất đầy
 352. Giang sơn một gánh cheo leo
 353. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 354. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 355. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 356. Giàu thì nói một khôn mười
  2
 357. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 358. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 359. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 360. Gió đưa mười tám lá me
 361. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 362. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 363. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 364. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 365. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 366. Giơ tay trao miếng trầu cau
 367. Giường rộng thì ghé lưng vào
 368. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
 369. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 370. Gươm linh treo trước bàn ông
 371. Hai tay bưng cái rổ may
 372. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 373. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 374. Ham chơi đờn thú năm dây
 375. Hát cho lở đất long trời
 376. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 377. Hát đàn cho rạng đông ra
 378. Hát đàn nam nữ đua xuân
 379. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
  2
 380. Hạt tiêu nó bé nó cay
 381. Hãy còn bán tín bán nghi
 382. Hay gì sãi vãi ở chùa
 383. Hay làm mà chẳng hay lo
 384. Hay quần, hay áo, hay hơi
 385. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 386. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 387. Hò chơi bên gái bên trai
 388. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 389. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 390. Hoa thơm trồng dựa cành rào
  2
 391. Hoa tươi trong độ gió đông
 392. Hoài mồm ăn quả quít khô
 393. Hỏi anh chú bác những ai
 394. Hỏi anh hà tính hà danh
 395. Hỏi anh tên họ những chi
 396. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 397. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 398. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 399. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 400. Hỏi người mặc áo thay vai
 401. Hỏi thăm đó mấy chị em
 402. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 403. Hòn đất mà biết nói năng
  2
 404. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 405. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 406. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 407. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 408. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 409. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 410. Hôm nay tứ hải giao tình
 411. Hồn tôi là hồn con cua
 412. Hồng nhan ai kém ai đâu
 413. Hồng nhan đó chín đây mười
 414. Hỡi ai đi trước kia ơi
 415. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 416. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 417. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 418. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 419. Kềnh nghê vui thú kềnh nghê
 420. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 421. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 422. Khi vui non nước cùng vui
 423. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 424. Khó khăn ở quán ở lều
 425. Khôn thế gian làm quan địa ngục
 426. Kinh đô cũng có người rồ
 427. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 428. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 429. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 430. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 431. Mấy khi nam nữ đua đờn
 432. Mẹ em cấm đoán em chi
 433. Mèo tha miếng thịt xôn xao
  2
 434. Miêu linh chẳng dám lại gần
 435. Môi dầy ăn vụng đã xong
 436. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 437. Một lo con nít trắng răng
  2
 438. Một ly nhâm nhi tình bạn
  2
 439. Một năm được mấy mùa xuân
 440. Một ngày đứng mũi thuyền rồng
 441. Một ngày ở với người khôn
  2
 442. Một tay gõ mõ, gõ chuông
  2
 443. Mới hay của trọng hơn người
 444. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 445. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 446. Mười giờ ông chánh về Tây
  2
 447. Nam mô A-di-dà Phật
 448. Nam mô Bồ tát, bồ hòn
  2
 449. Nam mô đức Phật Quan Âm
 450. Nam mô đức Phật Quan Âm
 451. Nam mô một bồ dao găm (I)
 452. Nam mô một bồ dao găm (II)
 453. Năm quan tiền tốt bó mo
  2
 454. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 455. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 456. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
  2
 457. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 458. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 459. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
  2
 460. Nghe tin anh nói nhọc nhằn
  2
 461. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 462. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 463. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 464. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 465. Ngỡ rằng ông thử ông thương
  2
 466. Người đời khác thể phù du
 467. Người đời như cánh phù du
  2
 468. Người sao kẻ quạt, người hầu
  2
 469. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 470. Người ta bán vạn buôn ngàn
 471. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 472. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 473. Người trên ở chẳng chính ngôi
 474. Người xấu duyên lặn vào trong
 475. Nhà giàu nói một hay mười
 476. Nhà thương vô có, ra không
 477. Nhà vua bắt lính đàn ông
  2
 478. Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
 479. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
 480. Những người con mắt lá răm
 481. Những người phinh phính mặt mo
  2
 482. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 483. No thì ra Bụt, đói ra ma
 484. Nực cười thầy bói soi gương
  2
 485. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
  2
 486. Nước lên đầu cống chảy xuôi
 487. Nước sông còn đỏ như vang
 488. Nước trong khe suối chảy ra
 489. Ông cai ơi hỡi ông cai
  3
 490. Ông cha kiếp trước khéo tu
 491. Ông thánh còn có khi lầm
 492. Ông trăng mà bảo ông trời
 493. Ở đời có bốn chuyện ngu
  2
 494. Ở đời phải phải phân phân
  2
 495. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
  2
 496. Ở sao cho toại lòng người
  2
 497. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 498. Quan có cần nhưng dân chưa vội
 499. Quan văn mất một đồng tiền
 500. Quẻ nầy có động
  2
 501. Ra đường ông tú, ông chiêu
  2
 502. Rằm trời, rằm bụt, rằm tiên
 503. Ruộng bà, bà đứng bà trông
  2
 504. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 505. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 506. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 507. Sang chơi thì cứ mà sang
 508. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 509. Sáo đói thì sáo ăn đa
 510. Số thầy là số lôi thôi
 511. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 512. Sông sâu mà sắm đò ngang
 513. Sư đang tụng niệm nam mô
  2
 514. Sự đời nước mắt soi gương
 515. Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy
 516. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
  2
 517. Tay cầm cái dát nắm nan
  2
 518. Tay cầm cái kéo cây kim
 519. Tậu voi chung với đức ông
 520. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 521. Thà rằng chẳng biết cho đừng
 522. Thân chị như cánh hoa sen
 523. Thân tiên lúc túng cũng liều
  2
 524. Thầy bói lại cãi chủ nhà
  2
 525. Thấy cô yếm trắng răng đen
  2
 526. Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
  2
 527. Thầy dốt mà đọc canh khôn
  2
 528. Thầy khoe thầy cứu được người
  2
 529. Thầy mạnh thầy chữa người ta
  2
 530. Thẻ tôi lĩnh có hai đồng
 531. Thế gian chẳng ít thì nhiều
 532. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 533. Thế gian còn dại chưa khôn
  2
 534. Thế gian họ nói không lầm
 535. Thế gian lắm chuyện khôi hài
 536. Thề rằng sẩm chẳng thấy gì
 537. Thi thiên, phú bách
 538. Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng
 539. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 540. Thói thường gần mực thì đen
  2
 541. Thối tai, thối nách rình rình
  2
 542. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
 543. Thuyền rồng chở lá mù u
 544. Thuyền than lại đậu bến than
  2
 545. Thứ nhất là tu tại gia
 546. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
 547. Thứ nhất thì đỗ thủ khoa
  2
 548. Thức lâu mới biết đêm dài
 549. Thương ai thương cả đường đi
 550. Thương nhau nước đục cũng trong
 551. Tiếc thay cái đọi bịt vàng
 552. Tiếc thay hòn ngọc mà rơi xuống bùn
 553. Tiếc vàng đổ lộn với thau
 554. Tiền buộc dải yếm bo bo
 555. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
 556. Tìm duyên mà chẳng thấy duyên
 557. Tin nhau buôn bán cùng nhau
 558. Tình thương quán cũng như nhà
 559. Tóc ngắn thì tóc lại dài
  2
 560. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 561. Tới đây phân rẽ đôi đàng
 562. Trách ai đặng cá quên nơm
 563. Trách ai tham đó bỏ đăng
 564. Trách ai tham phú phụ bần
 565. Trách người cầm lái không minh
 566. Trách người một, trách ta mười
 567. Trách người quân tử bạc tình (I)
  2
 568. Trách người quân tử bạc tình (II)
  2
 569. Trách người quân tử vụng suy
  2
 570. Trai ba mươi hãy đang xoan
 571. Trai lỡ thời như trái chín cây
 572. Tranh quyền, cướp nước chi đây
 573. Trăm năm bia đá thì mòn
 574. Trăng bao nhiêu tuổi trăng non
 575. Trắng da là bởi phấn dồi
 576. Trăng mờ vì đám mây che
 577. Trâu buộc thì ghét trâu ăn
 578. Trâu đâu buộc ngõ ông cai
  2
 579. Trèo lên cây bưởi hái bòng
 580. Trên chùa có tiểu mười ba
 581. Trên trường thi, dưới cũng trường thi
 582. Trọc đầu mang tiếng bất lương (I)
 583. Trong đầm gì đẹp bằng sen
  2
 584. Trọng người người lại trọng thân
 585. Trống chùa ai đánh thì thùng
 586. Trống kia ai dám đánh tùng
 587. Trông mặt mà bắt hình dong
 588. Trời còn khi nắng khi mưa
 589. Trời làm một trận lăng nhăng
 590. Tuy rằng ăn ở chùa này
 591. Tử vi xem số cho người
  2
 592. Tưởng rằng khăn trắng có tang
  2
 593. Vai mang túi bạc kè kè
 594. Văn chương chữ nghĩa bề bề
 595. Văn thì cửu phẩm đã sang
 596. Ví dầu cầu ván đóng đinh (I)
 597. Vì sông nên phải luỵ thuyền
  2
 598. Vợ sư sắm sửa cho sư
  2
 599. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
  2
 600. Xuân hề xuân bất tái lai
  2
 601. Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng
 602. Xưa nay thế thái, nhân tình
 603. Yến sào thêm ít hạt sen

Ca dao về gia đình

 1. Ai bưng trầu rượu tới đó
  2
 2. Ai lên nhắn gửi lời lên
  2
 3. Ai lên ta gửi lời lên
 4. Ai ơi phải nghĩ trước sau
  3
 5. Ai về nhắn nhủ mẹ cha
 6. Ai về tôi gửi buồng cau
 7. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
  2
 8. Anh đi đâu sa quán sỉa cầu
 9. Anh đi vắng cửa vắng nhà
 10. Anh em chín họ mười đời
 11. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
  2
 12. Anh em cốt nhục đồng bào (II)
 13. Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
 14. Anh em hiền thật là hiền
 15. Anh em nào phải người xa
 16. Anh em như chân như tay (I)
 17. Anh em như chân như tay (II)
 18. Anh em như chân như tay (III)
  2
 19. Anh em như thể tay chân
  1
 20. Anh em sắp lại cho đều
 21. Anh em tứ hải giao tình
 22. Anh Hai như con nhà giàu
  2
 23. Anh hùng ẩn sĩ quy điền
 24. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
  2
 25. Anh kia có vợ sau lưng
  2
 26. Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
 27. Anh thương em cha mẹ đều hay
  2
 28. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
  2
 29. Anh về báo nghĩa sinh thành
 30. Anh về Bình Định thăm cha (I)
 31. Anh về Bình Định thăm cha (II)
 32. Anh về Bình Định thăm nhà
 33. Áo rách vai, vá hoài vá huỷ
 34. Ao sâu bắt chẳng đặng cá
 35. Ăn được, ngủ được là tiên
  1
 36. Ân cha nặng lắm ai ơi
 37. Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
 38. Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
 39. Bà ơi cho cháu xin xu
 40. Ba tiền một khứa cá buôi
 41. Bao giờ cá lý hoá long
 42. Bố mẹ là vớ cọc chèo
 43. Bốn con ngồi bốn chân giường
 44. Bồng bồng con nín con ơi
  2
 45. Bồng bồng mẹ bế con sang
  2
 46. Cá chẳng ăn muối cá ươn
 47. Cái bống là cái bống bang (I)
 48. Cái bống là cái bống bang (II)
 49. Cái cân có quỷ, có ma
 50. Cái cò đi đón cơn mưa
 51. Cái cò là cái cò vàng
 52. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
 53. Canh một dọn cửa, dọn nhà
 54. Cậu cai buông áo em ra
 55. Cây khô chưa dễ mọc chồi
 56. Cây xanh thì lá cũng xanh
 57. Cha đời con gái xứ Đông
 58. Cha già con muộn vơi vơi
 59. Cha mẹ đòi ăn cá thu
 60. Cha mẹ giàu con thong thả
 61. Cha sinh mẹ dưỡng ra con
 62. Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
 63. Chết ba năm sống lại một giờ
 64. Chị dại đã có em khôn
 65. Chị em như chuối nhiều tàu
 66. Chiều chiều ra đứng bờ mương
  2
 67. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  2
  1
 68. Chiều chiều xách giỏ hái rau
 69. Chim còn mến cội mến cành
 70. Chim đa đa đậu nhánh đa đa
 71. Chim kêu dưới suối ao đàng
 72. Chim trời ai dễ đếm lông
 73. Chồng cô, vợ cậu, chồng dì
 74. Có cha có mẹ thì hơn
 75. Có con đỡ gánh đỡ gồng
 76. Có vàng, vàng chẳng hay phô
 77. Còn cha cơm trắng cá ngon
 78. Còn cha gót đỏ như son
 79. Con cò bay bổng bay la
  2
 80. Con cò mà đi ăn đêm
  2
  2
 81. Con gái giống cha giàu ba mươi đụn
 82. Con gái như thể hàng săng
 83. Con hư bởi tại cha dung
  2
 84. Con làm con ở cùng bà
 85. Con mẹ có thương mẹ đâu
  2
 86. Con người có tổ có tông
 87. Con ơi ở lại với bà
  2
 88. Con xa mẹ thèm ăn khát bú
 89. Cô kia khăn trắng tang ai
 90. Công cha ba năm sinh thành tạo hoá
 91. Công cha nghĩa mẹ ai đền
  2
 92. Công cha như núi ngất trời
  3
 93. Công cha như núi Thái Sơn
  4
 94. Cồng cộc bắt cá dưới bàu
 95. Công ơn thầy mẹ em không đền được
 96. Cơm cha cơm mẹ đã từng
  3
 97. Cơm cha, áo mẹ, ai ơi
 98. Cũng thì con mẹ, con cha
 99. Dạy con từ thuở còn thơ
  2
 100. Dạy con từ thuở tiểu sinh
  2
 101. Dì ruột thương cháu như con
 102. Đã sanh làm phận nữ nhân
 103. Đắng cay cũng thể ruột rà
  2
 104. Đẻ con không dạy chẳng răn
 105. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai
  2
 106. Đèn sách văn chương
 107. Đêm nằm nước mắt láng lai
 108. Đến đây thủ lễ nghiêng mình
 109. Đi đâu mà bỏ mẹ già
 110. Đói lòng ăn bát cháo môn
 111. Đói lòng ăn hột chà là
 112. Đói lòng ăn khế, ăn sung
 113. Đói lòng ăn trái ổi non
 114. Đói thì ăn ngô ăn khoai
 115. Đồi mô cao bằng đồi danh vọng
 116. Đội ơn chín chữ cù lao
 117. Đôi ta như ngọn nhang trần
  2
 118. Đời cha cho chí đời con
  2
 119. Đời cha đi hái hoa người
 120. Được chữ trung mất dùng chữ hiếu
 121. Đường đi không tới nửa ngày
 122. Đường đời cách trở non sông
  2
 123. Đường tàu nước chảy hai mương
 124. Đường trường cách trở nước non
  2
 125. Đường xa nhân ngãi nào xa
 126. Em chồng ở với chị dâu
 127. Em ngã thì chị phải nâng
 128. Em ơi đừng khóc chị yêu
 129. Em thì trướng gấm màn là
 130. Em thương còn bụng mẹ thầy
 131. Em tôi buồn ngủ buồn nghê
 132. Em về thăm kiểng viếng quê
 133. Gái mà chi, trai mà chi
 134. Ghé vô thăm chút mẹ già
 135. Giã ơn ông núi bà non
 136. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
  2
 137. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
  2
 138. Gió bay cầu thấp cầu cao
 139. Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
 140. Gió đưa cây cửu lý hương (II)
  2
 141. Gió giục đưa duôn, lan hường từ nhuỵ
 142. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
  2
 143. Hàng xóm để chở một ngày
  2
 144. Hát bai, hai bát không no
 145. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
  2
 146. Hỏi anh cây quế mấy chồi
 147. Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé
  2
 148. Khi con thương thầy mẹ không thương
  2
 149. Khó nghèo củi núi, rau non
  2
 150. Khó nghèo đòn gánh liền vai
  2
 151. Khó nghèo xé vạt vá vai
  2
 152. Khoan khoan chờ đợi em cùng
 153. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  2
 154. Không cha có chú ai ơi
  2
 155. Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha
  2
 156. Làm người trước liệu hiếu thân
  2
 157. Làm trai nết đủ trăm đường
  2
 158. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 159. Lăm le muốn nhảy qua mương
 160. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
  2
 161. Lấy chi đền ngãi mẹ chừ
 162. Lấy chi trả thảo cho cha
 163. Lên chùa thấy Phật muốn tu
 164. Lên non mới biết non cao (I)
  2
 165. Lụt nguồn trôi trái lòn bon
  2
 166. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 167. Má ơi con má hư rồi
 168. Má ơi đừng đánh con đau
 169. Mặt trời đã xế ngang đầu
 170. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
  2
 171. Mẹ cha công đức sinh thành
  2
 172. Mẹ cha là biển là trời
  2
 173. Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
 174. Mẹ già chặt đũa từ em
  2
 175. Mẹ già đầu bạc như tơ
 176. Mẹ già hết gạo treo niêu
 177. Mẹ già là mẹ già chung
  2
 178. Mẹ già muốn ăn cá thu
  2
 179. Mẹ già như chuối ba hương
  4
 180. Mẹ già như chuối chín cây
  2
 181. Mẹ già như quả đò ho
 182. Mẹ già ở chốn lều tranh (I)
 183. Mẹ già ở chốn lều tranh (II)
 184. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
  3
 185. Mẹ mong gả thiếp về giồng
  2
 186. Mẹ mong gả thiếp về vườn (I)
  2
 187. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
  3
 188. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
  2
 189. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
 190. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
  3
 191. Mẹ ơi trái bí còn non
  3
 192. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
  2
 193. Mẹ ơi, từ mấy tháng nay
 194. Mẹ sắm cho em cái yếm nhất phẩm hồng
 195. Mồ côi cha đốn cây bần
 196. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời
 197. Một đời gánh nắng, gánh mưa
 198. Một mâm có mấy đĩa ngon
 199. Một mẹ nuôi được mười con
 200. Một nghiên năm bảy bút giao kề
 201. Mùa đông môi xám như chì
  2
 202. Ngày đêm em may vá kiếm tiền
 203. Ngày nào em bé cỏn con
 204. Ngó lên dàng dạng da trời
 205. Ngó lên ngó xuống thì vui
 206. Ngó lên nuộc lạt mái nhà
 207. Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
 208. Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
 209. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
  2
 210. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
 211. Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha
 212. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
  2
 213. Những người chửi mẹ mắng cha
 214. Nuôi con cho được vuông tròn
  2
 215. Nuôi con mới biết sự tình
 216. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
  2
 217. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu
 218. Ơn hoài thai như biển
 219. Ơn thầy bằng núi, nghĩa mẹ tày non
 220. Phềnh phềnh lớn giữa lớn ra
 221. Phụ hề sanh, mẫu hề dưỡng
 222. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 223. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
  2
 224. Phụ mẫu tình thâm
  2
 225. Ru ơi ru hỡi ru hời
 226. Sống thì chẳng cho ăn nào
 227. Sống thì con chẳng cho ăn
  2
 228. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
  2
 229. Thật thà cũng thể lái trâu
 230. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
  2
 231. Thua thì thua mẹ, thua cha
 232. Thuyền không bánh lái thuyền quày
 233. Thương chồng phải khóc mụ gia
  2
 234. Tiếc cây mía tốt có sâu
 235. Tiếng đồn anh con nhà nhân gia tử đệ
 236. Tôm càng lột vỏ để đuôi
 237. Trai mà chi, gái mà chi
 238. Trồng cây cũng muốn cây xanh
 239. Trông lên thấy đạo cha già
 240. Trời cho cày cấy đầy đồng
 241. Trời mưa bong bóng phập phồng
 242. Trứng rồng lại nở ra rồng
 243. Trước không thảo sau nào có thảo
 244. Tu đâu cho bằng tu nhà
  2
 245. Tưởng rằng chị ngã em nâng
 246. Tưởng rằng trong đạo mẹ cha
 247. Vắng mặt nhân ngãi một ngày
  2
 248. Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
  2
 249. Ví dầu cầu ván đóng đanh (II)
 250. Ví dầu cầu ván đóng đanh (III)
 251. Ví dầu cầu ván đóng đinh (II)
 252. Ví dầu tình bậu muốn thôi
 253. Xiết bao bú mớm bù trì
  2
 254. Xin người hiếu tử lắng khuyên
  2
 255. Xưa kia ở với mẹ cha
  2

Ca dao về hôn nhân, vợ chồng

 1. Ai ăn cau cưới thì đền
 2. Ai bì anh có tiền bồ
 3. Ai bưng trầu rượu tới đó
  2
 4. Ai chẳng ham sang trọng
  2
 5. Ai chèo ghe bí qua sông
 6. Ai cho chín lạng không mừng
 7. Ai chồng ai vợ mặc ai
 8. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
  2
 9. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
  2
 10. Ai đi bờ đắp một mình
  2
 11. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 12. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 13. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 14. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
  2
 15. Ai kia một mạn thuyền bồng
 16. Ai làm bát bể cơm rơi
  2
 17. Ai làm bầu bí đứt dây
  2
 18. Ai làm cho bến xa thuyền
  3
 19. Ai làm cho cải tôi ngồng
 20. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
  2
 21. Ai làm cho nước chảy xuôi
  2
 22. Ai làm nên nỗi nước này
  2
 23. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
  2
 24. Ai lên nhắn gửi lời lên
  2
 25. Ai mà nói dối cùng chồng
 26. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 27. Ai ơi có câu thơ rằng
  2
 28. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
  2
 29. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 30. Ai ơi phải nghĩ trước sau
  3
 31. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 32. Ai từng con cú nó mọc sừng
 33. Ai về bên ấy bây giờ
 34. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
  2
 35. Ai về dọn ngõ sửa đường
 36. Ai về nhắn nhủ cô hay
 37. Ai về nhắn với bà cai
 38. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 39. Ai về tôi gửi bức thư
 40. Ai về xẻ gỗ cho dày
 41. Ai vơ rơm rác thì vơ
 42. Ai xinh thì mặc ai xinh
 43. Ai xui ai khiến bất nhơn
 44. Ai xui anh lấy được mình
 45. Ai xui em lấy học trò
  2
 46. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 47. Anh bởi mảng lo nghèo
 48. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
  2
 49. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 50. Anh còn son, em cũng còn son
  2
 51. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 52. Anh đã có vợ anh rồi
 53. Anh đã có vợ con riêng
 54. Anh đây mục hạ vô nhân
 55. Anh đây tài tử giai nhân
 56. Anh đây thật đấng trai lành
 57. Anh đến đây để ở mãi không về
 58. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 59. Anh đi anh dặn em rằng
 60. Anh đi anh nhớ trở về
  2
 61. Anh đi ba bữa anh về
 62. Anh đi Bình Định ở lâu
 63. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 64. Anh đi dù lụa cánh dơi
 65. Anh đi dù lụa năm bông
 66. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
  2
 67. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 68. Anh đi em một ngó chừng
 69. Anh đi em ở lại nhà
  2
  1
 70. Anh đi ghe cá cao cờ
 71. Anh đi ghe nổi chín chèo
 72. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 73. Anh đi làm mướn nuôi ai
 74. Anh đi làm thợ nơi nao
 75. Anh đi lấy vợ cách sông
 76. Anh đi lọng lụa ba bông
 77. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 78. Anh đi ngó trước, ngó sau
 79. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 80. Anh đừng lên xuống uổng công
 81. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
  2
 82. Anh em như chân như tay (III)
  2
 83. Anh em ta lập đám lên đây
 84. Anh giàu quần đôi ba bức
  2
 85. Anh giàu trong trứng giàu ra
 86. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 87. Anh Hai như con nhà giàu
  2
 88. Anh ham xóc đĩa, cò quay
  2
 89. Anh khoe có tỏi anh cay
 90. Anh khôn mà vợ anh đần
 91. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 92. Anh không lấy được em ngoan
 93. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
  2
 94. Anh kia có vợ con rồi
 95. Anh kia đi ô cánh dơi
 96. Anh là con trai học trò
 97. Anh là con trai nhà nghèo
 98. Anh là con út ở nhà
 99. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 100. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 101. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 102. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 103. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 104. Anh mau thức dậy học bài
 105. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 106. Anh năng lên gối làm quen
 107. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 108. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 109. Anh như tấm vóc đại hồng
  2
 110. Anh như trúc mọc ngoài trời
  2
 111. Anh ở sao mà rể gọi là con
 112. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 113. Anh ơi anh hãy mau mau
 114. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 115. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 116. Anh ơi đi lại cho dày
 117. Anh ơi phải lính thì đi
  2
 118. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 119. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 120. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 121. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
  2
 122. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
  2
 123. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 124. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
  2
 125. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 126. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 127. Anh thương em anh để đó đã
 128. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 129. Anh thương em từ thuở trồng cau
 130. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 131. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 132. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 133. Anh về anh bảo mẹ cha
 134. Anh về bán ruộng cây đa
 135. Anh về chẻ lạt bó tro
  2
 136. Anh về cho em về theo (I)
 137. Anh về cho em về theo (II)
 138. Anh về cho em về theo (III)
 139. Anh về cuốc đất trồng cau
  1
 140. Anh về đi học cho chuyên
 141. Anh về đợ ruộng cây đa
 142. Anh về hái đậu trảy cà
 143. Anh về kẻo vợ anh trông
 144. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 145. Anh về liệu lấy trăm mâm
 146. Anh về mắc võng nuôi con
 147. Anh về mắc võng ru con (I)
 148. Anh về mắc võng ru con (II)
 149. Anh về mua gỗ đóng giường
 150. Anh về mua lấy năm me
  2
 151. Anh về mua lụa bọc trời
  2
 152. Anh về mượn thuổng đào hồ
 153. Anh về nhớ ngãi em không
 154. Anh về rẫy vợ anh ra
 155. Anh về sắm nón sắm quai
 156. Anh về số phận ra trò
 157. Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 158. Anh về thắt rế kim cang
 159. Anh về thấy kiểng thêm thương
 160. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 161. Anh về thưa với mẹ nhà
 162. Anh về thưa với mẹ thầy
 163. Anh về thưa với ông bà (I)
 164. Anh về thưa với ông bà (II)
 165. Anh về tìm vảy cá trê
 166. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 167. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 168. Áo dài đứt nút còn khuy
 169. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 170. Áo người mặc đoạn cởi ra
 171. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 172. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 173. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 174. Áo trắng em mặc cho xinh
 175. Áo vá vai vợ ai không biết
 176. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 177. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 178. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 179. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 180. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 181. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
  2
 182. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 183. Ăn đong cho đáng ăn đong
 184. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 185. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 186. Ăn thì có vợ cùng con
 187. Ăn với chồng một bữa
 188. Ăn xin cho đáng ăn xin
 189. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 190. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 191. Ba bốn nơi đến nói không màng
 192. Ba tàn ba héo vì cây
  2
 193. Ba vợ bảy nàng hầu
 194. Bác mẹ em vội tham vàng
 195. Bao giờ cho chuối có cành
  2
 196. Bao giờ cho hương bén hoa
 197. Bắc thang lên đến tận trời
 198. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 199. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 200. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 201. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 202. Bố chồng là lông con lợn
 203. Bố chồng là lông con phượng
 204. Bốn mùa bông cúc nở sây
 205. Bông bống bồng bồng
 206. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 207. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 208. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 209. Buồn về một nỗi phu quân
 210. Bữa cơm múc nước rửa râu
  2
 211. Bực mình lên tận tiên cung
 212. Bướm già thì bướm có râu
 213. Bướm vàng đậu đọt mù u
 214. Cá về biển Bắc hết trông
 215. Cách nhau một bức rào thưa
 216. Cái bống cõng chồng đi chơi
  2
 217. Cái bống là cái bống bình
 218. Cái bống mặc sống ngang chân
 219. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 220. Cái cò là cái cò kỳ
  2
 221. Cái cò là cái cò quăm
 222. Cái cò lặn lội bờ sông
  2
 223. Cái cò trắng bạch như vôi
 224. Cái cóc ăn trầu đỏ môi
 225. Cái cóc lặn lội bờ sông
 226. Cái cóc lặn lội qua ngòi
 227. Cái cuốc là cái cuốc đen
 228. Cái gì anh đổ vào bồ
 229. Cái giường mà biết nói năng
 230. Cái quạt mười tám cái nan
 231. Canh ba trống điểm trên lầu
 232. Canh bầu nấu với cá trê
 233. Canh cải mà nấu với gừng
 234. Canh suông khéo nấu thì ngon
 235. Cau già khéo bổ thì ngon
 236. Cau già quá lứa bán buôn
 237. Căn duyên này, ai phá cho rời
 238. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 239. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 240. Cây cao bóng cả duyên mòn
 241. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 242. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 243. Cha mẹ hồi trước có xem
 244. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 245. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 246. Chàng đừng trời tối trông sao
 247. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 248. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 249. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
  2
 250. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 251. Chàng trẩy đi kể đã mấy đông
  2
 252. Chàng về thiếp cũng xin về
 253. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 254. Chẳng lo thân bậu thân qua
 255. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 256. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 257. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 258. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 259. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 260. Chẻ tre lựa cật đan nia
 261. Chém cha cái giặc, chết hoang
 262. Chém cha con mắt lá khoai
 263. Chị em rủ nhau đi tắm đầm
  2
 264. Chị giàu, chị lấy ông nghè
 265. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 266. Chiều chiều én liệng bờ sông
 267. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 268. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 269. Chiều chiều ra đứng bờ mương
  2
 270. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 271. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  2
  1
 272. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 273. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 274. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 275. Chim khôn đậu nóc nhà quan (I)
 276. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
  2
 277. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 278. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 279. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 280. Chồng chèo thì vợ cũng chèo
 281. Chồng còng lấy vợ cũng còng
  2
 282. Chồng dữ thì em mới rầu
 283. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 284. Chồng em nó chẳng ra gì
  2
 285. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 286. Chồng già vợ trẻ là tiên
 287. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 288. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 289. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 290. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 291. Chồng hen lại lấy vợ hen
  2
 292. Chồng khôn thì nổi cơ đồ
 293. Chồng khôn vợ được đi hài
 294. Chồng lên tám, vợ mười ba
  2
 295. Chồng lớn vợ bé thì xinh
 296. Chồng người chẳng mượn được lâu
  2
 297. Chồng người đi ngược về xuôi
  3
 298. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
  3
 299. Chồng rồi! Chồng rồi, nghĩ rằng chị em đã có chồng rồi
 300. Chồng sang vợ được đi giày
 301. Chồng ta áo rách ta thương
 302. Chồng thấp mà lấy vợ cao
 303. Chồng tôi đi đã ba đông
 304. Chồng yêu cái tóc nên dài
 305. Chớ lo nốc nát, ván hà
 306. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 307. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 308. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
  2
 309. Chuồn chuồn có cánh thì bay (I)
 310. Chuồn chuồn có cánh thì bay (II)
 311. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 312. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 313. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
  2
 314. Chưa chồng nón thúng quai thao
 315. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 316. Có ai những bận cùng ai
 317. Có chồng càng dễ chơi ngang
 318. Có chồng chẳng được đi đâu
 319. Có chồng đêm có đêm đừng
 320. Có chồng mà chẳng có con
 321. Có chồng như ngựa có yên
 322. Có chồng ông nọ bà kia
 323. Có chồng thì mặc có chồng
 324. Có chồng thì phải theo chồng
 325. Có chồng thủ phận thủ duyên
 326. Có chồng thương kẻ không chồng
 327. Có con gây dựng cho con
 328. Có con hơn của anh ơi
 329. Có con nỏ muốn ai bồng
 330. Có con phải khổ vì con
 331. Có cưới mà chẳng có cheo
 332. Có duyên lấy được chồng già
 333. Có phúc lấy được vợ già
  2
 334. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 335. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 336. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 337. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 338. Con cò đậu cọc cầu ao
 339. Con cú ăn trầu đỏ môi
 340. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 341. Còn duyên anh cưới ba heo
  2
 342. Con gái đương thời đã nên con gái
 343. Con gái là con người ta
 344. Con gái mười bảy mười ba
 345. Con hư bởi tại cha dung
  2
 346. Con mẹ có thương mẹ đâu
  2
 347. Con ông mà lấy con bà
 348. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 349. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 350. Con ta gả bán cho người
 351. Con vua lấy thằng bán than
  2
 352. Cô gái nhà ai tuổi chín nhăm
  2
 353. Cô kia đội áo đi đâu
 354. Cô kia má đỏ hòn than
 355. Cô kia nước lọ cơm niêu
 356. Cổ tay đã trắng lại tròn
 357. Cổ tay em trắng lại tròn
 358. Công anh làm rể ba năm (I)
 359. Công anh làm rể ba năm (II)
  2
 360. Công anh làm rể Chương Đài
  2
 361. Công anh làm rể có tài
  2
 362. Cơm chiên ăn với cá ve
 363. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 364. Cơm trắng ăn với chả chim
 365. Của chua ai thấy chẳng thèm
 366. Của rẻ ấy là của ôi
  2
 367. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 368. Củi mục lành đun
 369. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 370. Cực chẳng đã mới gả cho vua
  2
 371. Cực chẳng đã mới gả con cho chệt
  2
 372. Cưới em chín quả cau vàng
 373. Cưới em có cánh con gà
  2
 374. Cưới em có một tiền hai
  2
 375. Cưới nàng anh toan dẫn voi
  2
 376. Dạy con từ thuở còn thơ
  2
 377. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 378. Dốc một lòng lấy chồng dốt nát
 379. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
 380. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 381. Dù cho cha đánh ngõ đình
  2
 382. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 383. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 384. Đã đành nên thiếp nên thê
 385. Đã lâu không gặp bạn vàng
 386. Đã mời không lẽ không vào
 387. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 388. Đã thành gia thất hay chưa
 389. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 390. Đang khi chồng giận mình đi
 391. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 392. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 393. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 394. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 395. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 396. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 397. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 398. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 399. Đào liễu em ơi một mình
  2
 400. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 401. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 402. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 403. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 404. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 405. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 406. Đạp xe nước chảy lên đồng
 407. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 408. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 409. Đầu gà má lợn thì chê
 410. Đầu làng có một cây đa (II)
 411. Đấy còn không, đây cũng còn không
 412. Đấy mây, đây cũng song già
 413. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 414. Đem thân tôi xuống cõi trần
 415. Đèn ai leo lét bên sông
 416. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 417. Đèn lồng khi xách khi treo
 418. Đẹp chi cái áo vải sồng
 419. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 420. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 421. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 422. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 423. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 424. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 425. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
  2
 426. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 427. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 428. Đêm nằm chếch gối phòng loan
  2
 429. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 430. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 431. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 432. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 433. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 434. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 435. Đến đây quen ít lạ nhiều
 436. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 437. Đi cho lang tạ làm chi
 438. Đi chợ hay ăn quà
 439. Đi đâu ba bốn năm nay
 440. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 441. Đi đâu có anh có tôi
 442. Đi đâu đã mấy hôm nay
 443. Đi đâu đi đó bần thần
 444. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 445. Đi đâu từ sớm đến giờ
 446. Đi đò tát nước cho chuyên
 447. Đi mô mà chẳng thấy về
 448. Đi mô mà nỏ thấy về
 449. Đi mô nỏ biết đi mô
 450. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 451. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 452. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 453. Đói cơm rách áo mà gầy
 454. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 455. Đói lòng ăn trái khổ qua
 456. Đói no một vợ một chồng
 457. Đói thì ăn cơm lại no
 458. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 459. Độc bình chưng trước tam sơn
 460. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 461. Đôi bên bác mẹ tư tề
 462. Đôi bên bác mẹ tương tề
 463. Đổi quần đổi áo thời hay
 464. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 465. Đôi ta là nghĩa tao khang
 466. Đôi ta là nợ là tình
 467. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 468. Đôi ta nặng một chữ tình
 469. Đôi ta như cái đòng đòng
 470. Đôi ta như cánh hoa đào
 471. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
  2
 472. Đôi ta như gậy chống rèm
 473. Đôi ta như lúa phơi màu
 474. Đôi ta như thể con bài
 475. Đôi ta như thể con tằm
 476. Đôi ta như vợ với chồng
 477. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 478. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 479. Đôi tay cầm đôi dao cau
 480. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 481. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 482. Đôi tôi quyết lấy người này
 483. Đôi triếc con đưới con côi
 484. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 485. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 486. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 487. Đốt than nướng cá cho vàng
 488. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết dạ
 489. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
  2
 490. Đời người được mấy gang tay
 491. Đời xưa kén những con dòng
 492. Đưa lên ta ví cho đồng
 493. Được như lời nói anh mừng
 494. Được như lời nói em ơi
 495. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 496. Đường đi những lách cùng lau
 497. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 498. Đường xa đi gấp lại gần
 499. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 500. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 501. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 502. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 503. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
  2
 504. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 505. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 506. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 507. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 508. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 509. Em còn bé dại thơ ngây (I)
  2
 510. Em còn bé dại thơ ngây (II)
  2
 511. Em dầu có thác xuống suối vàng
 512. Em đã thật lấy anh chưa?
 513. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 514. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 515. Em đây chỉ mến người tài
 516. Em đây là gái năm con
 517. Em khoe em đẹp em giòn
 518. Em là con gái có chồng
 519. Em là con gái lỡ thì
  2
 520. Em là con gái nhà giàu (I)
  2
 521. Em là con gái nhà nghèo (I)
  2
 522. Em là con gái nhà quê
  2
 523. Em là con gái Phụng Thiên
 524. Em là con út nhất nhà
 525. Em là thân phận nữ nhi
  2
 526. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 527. Em mất chồng em chả có lo
 528. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 529. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 530. Em nay là gái chưa chồng
 531. Em nghe anh tỏ lời này
 532. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 533. Em ngoan lấy phải chồng đần
 534. Em ngồi dệt cửi trên khung
 535. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 536. Em ngồi vòi vọi trông chàng
  2
 537. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 538. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 539. Em như cá lẹp rút xương
  2
 540. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 541. Em ơi chớ khá bôn hành
 542. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 543. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 544. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 545. Em ơi thân thể anh đây
 546. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 547. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
  2
 548. Em ra lấy chồng cách một cái phá
  2
 549. Em rằng em muốn đi buôn
 550. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
  2
 551. Em tham nơi quần rộng áo dài
 552. Em thì đi cấy lấy công
 553. Em thì đi cấy ruộng bông
 554. Em thì vác cuốc thăm đồng
 555. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 556. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 557. Em về cắt rạ đánh tranh
 558. Em về dệt cửi trên khung
 559. Em về em hỏi mẹ cha
 560. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 561. Em về thưa lại mẹ hay
 562. Em về thưa mẹ cùng cha
 563. Em về thưa mẹ cùng thầy
 564. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 565. Em xin cái quạt nhài đồng
 566. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 567. Gà tơ xào với mướp già
  3
 568. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (I)
  2
 569. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)
 570. Gái có chồng như gông đeo cổ
 571. Gái có chồng như rồng có vây
 572. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 573. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 574. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 575. Gái không chồng như thuyền không lái
 576. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 577. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 578. Gái tơ mà lấy chồng già
 579. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 580. Gánh nặng mà đi đường vòng
 581. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 582. Gặp em anh hỏi câu này
 583. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 584. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 585. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 586. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 587. Giã ơn em anh lui kịp nước
 588. Giang sơn một gánh cất ngồi
 589. Giang sơn thiếp gánh một mình
  2
 590. Giáp, Ất, Bính là tam bất hạp
 591. Giàu anh trong trứng giàu ra
 592. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 593. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 594. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 595. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 596. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 597. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 598. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 599. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 600. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 601. Giàu thì thịt cá cơm canh
  2
 602. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 603. Giày ban bóng loáng nuột nà
 604. Giậm chân đấm ngực kêu trời
  2
 605. Giận chồng mà chẳng bế con
 606. Giận chồng xách gói ra đi
 607. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 608. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 609. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 610. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
  2
 611. Gió đưa bụi chuối te tàu
  2
 612. Gió đưa bụi mía lùm tum
 613. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
  2
 614. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 615. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 616. Gió đưa ông đội về kinh
  2
 617. Gió đưa ông đội về Tàu
  2
 618. Gió đưa trái mít qua rào
 619. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 620. Gió nam non thổi lòn hang chuột
  2
 621. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
  2
 622. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 623. Gió vàng hiu hắt năm canh
  2
 624. Giữa trời cây cả bóng cao
 625. Giường lèo mà trải chiếu mây
 626. Gởi thơ một bức
 627. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 628. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 629. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 630. Hai nách những lông xồm xồm
  2
 631. Hai tay cầm hai quả hồng
  2
 632. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 633. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 634. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 635. Hãy xin bớt giận làm lành
  2
 636. Hay xóc đĩa ông mời về
 637. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
  2
 638. Hoa Bụt mọc trước cửa chùa
 639. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 640. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 641. Hoa sói mà gói xương sông
  2
 642. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 643. Hoài thân lấy chú thợ khay
  2
 644. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 645. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 646. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 647. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 648. Hồi nào em nói với chàng
  2
 649. Hồi nào lấy em, anh nói với em
  2
 650. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 651. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 652. Hôm qua tát nước đầu đình
  3
  4
 653. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
  2
 654. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 655. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 656. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
  2
 657. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 658. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 659. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 660. Hỡi cô da đỏ má hồng
 661. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 662. Hỡi cô đi đường cái quan
 663. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 664. Hỡi cô má phấn môi son
 665. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 666. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
  2
 667. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 668. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 669. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
  2
 670. Hỡi cô yếm trắng kia là
 671. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 672. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 673. Kể chi trời rét đồng sâu
  2
 674. Kể từ lính mộ ra đi
  2
 675. Kể từ mộ lính đi Tây
 676. Kể từ ngày tôi lấy anh
 677. Khi anh mặt bủng da chì
 678. Khi đầu thiếp tính đi về
  2
 679. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 680. Khi xưa anh ở cùng ai
  2
 681. Khi xưa em ở với mẹ với cha
  2
 682. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
  2
 683. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 684. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 685. Không chồng mà chửa mới ngoan
  2
 686. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 687. Không đi sợ mất bụng chồng
  2
 688. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
  2
 689. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 690. Không thương để thiếp lui ra
  2
 691. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 692. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 693. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 694. Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền
 695. Lại đây anh hỏi cho rành
  2
 696. Làm dâu khó lắm em ơi
 697. Làm gì những thói đưa đong
  2
 698. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
  2
 699. Làm thân con gái phải lo
  2
 700. Làm trai cho đáng nên trai (I)
  2
 701. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 702. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 703. Làm trai lấy vợ Sơn Đông
 704. Làm trai rửa bát, quét nhà
  2
 705. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 706. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 707. Lẳng lơ chết cũng ra ma
  2
 708. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
  2
 709. Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa
 710. Lắng nghe nàng nói như màu
 711. Lập đông gió lạnh như đồng
 712. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 713. Lấy anh anh sắm sửa cho
  2
 714. Lấy anh ăn cháo hột đào
 715. Lấy anh thì sướng hơn vua
 716. Lấy chồng ăn những của chồng
 717. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
  2
 718. Lấy chồng cờ bạc là tiên
 719. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
  2
 720. Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
 721. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
  2
 722. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 723. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 724. Lấy chồng từ thuở mười ba
 725. Lấy chồng từ thuở mười lăm
  2
 726. Lấy lính thì được ăn lương
 727. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 728. Lên non thiếp cũng lên theo
 729. Lên rừng hoá hổ, về đồng nội hoá long
 730. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
  2
 731. Liệu bề đát đặng thì đươn
 732. Lính vua, lính chúa, lính làng
 733. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  2
  1
 734. Lơ thơ tơ liễu buông mành
 735. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 736. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 737. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 738. Lửa nhen vừa mới bén trầm
  2
 739. Má ơi đừng gả con xa
 740. Mặc ai một dạ đôi lòng
 741. Mắm ngon chấm cá liệt
 742. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 743. Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
 744. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
  2
 745. Mẹ cha chi rứa mẹ cha
  2
 746. Mẹ em muốn ăn cá thu
 747. Mẹ em tham con lợn béo mùi
  2
 748. Mẹ em tham gạo, tham gà
  2
 749. Mẹ em tham thúng xôi rền
  2
 750. Mẹ già chặt đũa từ em
  2
 751. Mẹ già là mẹ già chung
  2
 752. Mẹ già như chuối chín cây
  2
 753. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
  3
 754. Mẹ mong gả thiếp về giồng
  2
 755. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
  3
 756. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
  2
 757. Mẹ ơi con chẳng lấy dân
 758. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
  3
 759. Mẹ ơi trái bí còn non
  3
 760. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
  2
 761. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 762. Miếng trầu là miếng trầu cay
 763. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 764. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 765. Mình hoà cha mẹ không hoà
 766. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 767. Mình nói với ta mình hãy còn son
 768. Mình rằng mình chỉ lấy ta (I)
 769. Mình rằng mình chỉ lấy ta (II)
 770. Mình rằng mình quyết lấy ta
  2
 771. Mình về tôi cũng đi theo
 772. Mồ hôi gió đượm
  2
 773. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
  2
 774. Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông
 775. Một cành dâu, năm bảy cành dâu
 776. Một cành tre, năm bảy cành tre
 777. Một chàng hai thiếp khó phân
 778. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 779. Một đời được mấy anh hùng
 780. Một là em lấy chồng quan
 781. Một lo đứng cửa trông ra
 782. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 783. Một lòng kết tóc xe tơ
 784. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 785. Một mình lo bảy, lo ba
 786. Một năm chia mười hai kỳ
  2
 787. Một năm chưa dễ mấy xuân
 788. Một ngày ba bận trèo đèo
  2
 789. Một quan tiền tốt mang đi
 790. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 791. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 792. Một trăm ông chú không lo
 793. Một trăng là mấy Cuội ngồi
 794. Một vũng nước trong năm bảy dòng nước đục
 795. Mua cam thì chọn lấy cam
 796. Mua cau chọn những buồng sai
 797. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 798. Muốn cho gần bến gần thuyền
 799. Muốn cho no vợ đủ chồng
 800. Muôn nghìn chớ lấy kẻ La
 801. Muốn rằng tế tửu lang trung
  2
 802. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 803. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 804. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 805. Mười giờ ông chánh về Tây
  2
 806. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 807. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
  2
 808. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 809. Nay mai anh lại sang Tây
  2
 810. Nay mừng anh chị tốt đôi
 811. Năm ngoái anh lên ngọn sông Ngâu
 812. Năm quan tiền tốt bó mo
  2
 813. Năm voi anh đúc năm chuông
 814. Năng mưa thì giếng năng đầy
  2
 815. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 816. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 817. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 818. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 819. Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng
 820. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
  2
 821. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 822. Ngồi buồn giở sách ra coi
 823. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 824. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 825. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 826. Người ta câu bể, câu sông
 827. Người ta chọn cá nấu canh
 828. Người ta lên núi thì vui
 829. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 830. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 831. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 832. Nhà anh đã khó lại khăn
 833. Nhà em có bụi trầu cay
 834. Nhà em mả táng hàm rồng
 835. Nhà ta ba bốn chị em
 836. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 837. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 838. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
  2
 839. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 840. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 841. Những khi vai gánh tay đèo
 842. Nói ra sợ chị em cười
 843. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 844. Nuôi con những tưởng về sau
 845. Nuôi lợn thì phải vớt bèo
 846. Nước chảy cho đá trôi nghiêng
 847. Nước còn quyện cát làm doi
 848. Nước đứng mà đựng chậu thau
 849. Nước lên bè anh xuôi
 850. Nước nguồn chảy xuống soi dâu
 851. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
  2
 852. Nước sông pha lẫn nước đồng
  2
 853. Nước trong veo bao giờ có cá
 854. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
  2
 855. Ở đây gần cảnh nhà chùa
 856. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 857. Ở đời nên phải chiều đời
 858. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 859. Ớt nào là ớt chẳng cay
  2
 860. Phận bạc khôn nương nhà bạc
 861. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 862. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
  2
 863. Phụ mẫu tình thâm
  2
 864. Phủ Quỳ đi có về không
  2
 865. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
  2
 866. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 867. Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió
 868. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 869. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
  2
 870. Qua đình ngả nón trông đình
 871. Qua đồng ghé nón thăm đồng
  2
 872. Ra đường ông tú, ông chiêu
  2
 873. Ra đường võng giá nghênh ngang
  2
 874. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
  2
 875. Răng đen nhưng nhức hạt dưa
 876. Răng đen nhưng nhức hạt na
 877. Râu tôm nấu với ruột bầu
 878. Rồi đây ta kiện ông Tơ
 879. Rộng đồng mặc sức chim bay
  2
 880. Rủ nhau đi cấy đi cày
  2
  1
 881. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 882. Rung rinh nước chảy qua đèo
  2
 883. Rừng xanh con cọp nó gầm
 884. Rương xe, chìa khoá em cầm
  2
 885. Rượu chè cờ bạc lu bù
 886. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 887. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
 888. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông
 889. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
 890. Sáu giờ còn ở kinh đô
 891. Sập vàng mà trải chiếu hoa
 892. Sóng sao cho vịt ướt lông
 893. Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 894. Sông dài cá lội biệt tăm
 895. Sông Mơ, sông Mận, sông Đào
 896. Ta rằng ta chẳng có ghen
 897. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
 898. Tai nghe trống điểm trên lầu
 899. Tay anh nắm con dao sắc
 900. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 901. Tay nâng khăn gói sang sông
  2
 902. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 903. Tép đồng ăn với rau mưng
 904. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 905. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 906. Thà rằng làm lẽ thứ mười
  2
 907. Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra
  2
 908. Tháng hai cho chí tháng mười
  2
 909. Thằng chồng em là đứa vô nghì
 910. Thân em đi lấy chồng chung
  2
 911. Thân em làm lẽ chẳng hề
 912. Thân em làm lẽ vô duyên
 913. Thân em làm tốt làm lành
 914. Thân em mười sáu tuổi đầu
  2
 915. Thân em như cánh hoa hồng
  2
 916. Thân thiếp như cánh hoa đào
 917. Thẩn thơ dưới gốc mai già
 918. Thấy anh em cũng muốn theo
 919. Thầy mẹ đập thiếp, chàng đứng chàng coi
 920. Thầy mẹ em tham ruộng đầu cầu
 921. Thế gian được vợ hỏng chồng
 922. Thế gian một vợ, một chồng
 923. Thiếp gặp chàng như Ngưu Lang gặp hội
 924. Thiếp vì chàng, thiếp mới lênh đênh nơi biển ái
 925. Thiếp với chàng vương mang câu tình tự
 926. Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây
 927. Thiếp xa chàng quên ăn, quên ngủ
 928. Thiệt hại thay cho thằng bé lên ba
  2
 929. Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ
 930. Thuyền ai lên xuống bến sông
 931. Thuyền bầu trở lái về đông
 932. Thuyền em lựa bến cắm sào
 933. Thứ nhất vợ dại trong nhà
 934. Thương ai bằng nỗi thương con
 935. Thương ai cho bằng thương chồng
 936. Thương chồng nấu cháo le le
 937. Thương chồng nên phải lầm than
 938. Thương chồng phải khóc mụ gia
  2
 939. Thương chồng phải luỵ cùng chồng
 940. Thương nàng đã đến tháng sinh
 941. Thương nhau vì nết, chẳng hết chi người
 942. Tiếc cho con tôm rằn nấu với ngọn rau má
 943. Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại
 944. Tiếc thay con ngựa bạch mà thắt các dây cương thừng
  2
 945. Tiễn đưa một bước lên đường
 946. Tôi đà biết tính chồng tôi
 947. Tối qua cửa phượng loan phòng
 948. Tối qua lên tận trên mây
 949. Tối tối chị giữ mất buồng
  2
 950. Tốt số lấy được chồng chung
 951. Trách cha trách mẹ nhà chàng
 952. Trách chàng ăn ở chấp chênh
 953. Trách ông Tơ ba bảy mươi phần
 954. Trách ông Tơ giận với bà Tơ
 955. Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ
 956. Trách thân mà lại giận trời
  2
 957. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 958. Trai làm nên năm thê bảy thiếp
 959. Trai tân, gái goá thì chơi
  2
 960. Trai tơ ơi hỡi trai tơ
 961. Trai tứ chiếng, gái giang hồ
 962. Trăm khúc sông khúc lở, khúc bồi
 963. Trăm năm ai chớ bỏ ai
 964. Trăm năm cũng bạn với ta
 965. Trăm năm dạ ở đinh ninh
 966. Trăm năm dốc nguyện đá vàng
 967. Trăm năm đành lỗi hẹn hò
  1
 968. Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
 969. Trăm năm lòng gắn, dạ ghi
 970. Trăm năm tạc một chữ đồng
 971. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (I)
 972. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (II)
 973. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (III)
 974. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
  2
 975. Trăng lên đến đó rồi tề
 976. Trầu không ăn vôi ắt là trầu nhạt
 977. Trâu kia gặm cỏ bờ ao
 978. Trầu này thực của em têm
 979. Trầu vàng còn để trong cơi
 980. Trầu xanh, cau trắng, chay vàng
 981. Trèo lên cây bưởi hái hoa
  2
 982. Trèo lên cây gạo con con
 983. Trên trời có cái cầu vồng
 984. Trên trời có ông sao băng
 985. Trên trời có vảy tê tê
  2
 986. Tròng trành như nón không quai
 987. Trót lời hẹn với lang quân
 988. Trời dông chớp lạnh, mưa nguồn
 989. Trời đã vẹn toàn
 990. Trời đất một vùng, bắc nam đôi ngả
 991. Trời hè lắm trận mưa rào
 992. Trời mưa cho ướt lá khoai
  2
 993. Trời mưa nước chảy qua sân
 994. Trời sinh ra ông tướng tài
  2
 995. Trời xanh nước biếc một màu
 996. Trước mừng chàng như cây có cội
 997. Trước sao đằm thắm muôn phần
 998. Tuy rằng anh ở nhà anh
  2
 999. Từ khi em về làm dâu
 1000. Từ ngày tôi ở cùng cha
  2
 1001. Tưởng rằng trọn thuỷ, chọn chung
 1002. Ước gì anh hoá ra hoa
  2
 1003. Vai mang khăn gói sang sông
 1004. Vái ông Tơ đôi ba chầu hát
 1005. Vái ông Tơ một đĩa bánh bò bông
 1006. Vái ông Tơ vài ve rượu thiệt
 1007. Vào vườn hái quả cau xanh
 1008. Vắng mặt nhân ngãi một ngày
  2
 1009. Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
  2
 1010. Vắng sao Hôm, có sao Mai
  2
 1011. Về nhà than với chồng con
  2
 1012. Vì ai cho thiếp võ vàng
  2
 1013. Vì ai kim cúc phân ly
  2
 1014. Vì chàng thiếp phải mò cua
  2
 1015. Vì chồng nên phải gắng công
 1016. Vì chưng ăn miếng trầu anh
 1017. Ví dầu chồng thấp vợ cao
 1018. Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm
  2
 1019. Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
  2
 1020. Vì tằm em phải chạy dâu
  2
 1021. Võng này đan sợi đay già
  2
 1022. Vô duyên mới lấy chồng khòm
 1023. Vô duyên, vô phúc, múc phải anh chồng già
 1024. Vợ chồng đầu gối má kề
 1025. Vợ chồng hàng sáo chúng ta
 1026. Vợ chồng kết tóc trên trời
 1027. Vợ chồng là nghĩa già đời
 1028. Vợ chồng là nghĩa phu thê
 1029. Vợ chồng là nghĩa tao khang
 1030. Vợ chồng như đôi cu cu
 1031. Vợ chồng như nút với khuy
 1032. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3
 1033. Vợ đôi, chồng một, ra gì
 1034. Vợ nên rồng, chồng nên tiên
 1035. Vua chúa cấm đoán làm chi
  2
 1036. Xấu xa cũng thể chồng ta
 1037. Xét ra trong đạo vợ chồng
 1038. Xiết bao bú mớm bù trì
  2
 1039. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 1040. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 1041. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 1042. Xống thâm vắt ngọn cành hồng
 1043. Xưa kia có thế nầy đâu
 1044. Xưa kia ở với mẹ cha
  2
 1045. Yêu nhau cho mặn cho mà
 1046. Yêu nhau không lấy được nhau
  2
 1047. Yêu vợ được lúc bấy giờ

Ca dao về lao động, sản xuất

 1. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
  2
 2. Ai đem em tới giữa đồng
  2
 3. Ai đi bờ đắp một mình
  2
 4. Ai đi bờ đỗ một mình
  2
 5. Ai ơi nhớ lấy lời này
  2
 6. Ai về nhắn chị hàng cau
 7. Anh là con trai lau tàu
 8. Anh làm thợ mộc Thanh Hoa
 9. Anh ơi có chí canh nông
  2
 10. Anh ơi phải lính thì đi
  2
 11. Anh về đi ngủ kẻo khuya
  2
 12. Anh về đi ngủ mai cày
 13. Anh về giữ việc thú quê
 14. Anh về thưa với mẹ cha (II)
 15. Bao giờ mang hiện đến ngày
 16. Cày đồng đang buổi ban trưa
  1
 17. Cầm chài mà vãi cá căng
 18. Cầm chài mã vãi lỗ tre
 19. Câu cá cá chẳng ăn mồi
 20. Cấy lúa, lúa trổ ra năn
 21. Chẳng làm người bảo rằng ươn
 22. Chiều chiều vịt lội cò bay
 23. Con ơi nhớ lấy lời cha
  2
 24. Cô kia đi đường này với ta
 25. Cô kia đi đường với ta
 26. Cô kia yếm trắng loà loà
  2
 27. Công danh theo đuổi mà chi
 28. Cơm cha cơm mẹ đã từng
  3
 29. Cuối thu trồng cải, trồng cần
 30. Dưa gang một, chạp thì trồng
 31. Đàn bà thì phải nuôi heo
  2
 32. Đắp bờ thì phải khai mương
  2
 33. Đất đập nhỏ, luống đánh to
 34. Đất màu trồng đậu, trồng ngô
 35. Đê kia ai đắp nên cao
 36. Đêm khuya ta chống một cây sào
 37. Đêm khuya trăng tắt, sao tàn
 38. Đêm qua kẻ trộm vào nhà
 39. Đêm trời lạnh trăng sao không tỏ
  2
 40. Đến đây cận thuỷ xa ngư
 41. Đến đây chẳng lẽ ngồi không
 42. Đến đây mượn nống quay tơ
 43. Đi cày mà muốn được mùa
  2
 44. Đi đâu cho lao khổ thân chàng
 45. Đi đâu mà chẳng xe dây
 46. Đi không lại trở về rồi
 47. Đói ăn thịt chó nấu giềng
  2
 48. Đói thì ăn ráy, ăn khoai
 49. Đố ai đếm được đá ngầm
 50. Đố ai tát bể Đông Khê
 51. Đôi ta muốn cấy mướn cày thuê
 52. Đồn đây đãi cát ra vàng
  2
 53. Đua nhau chăm việc cấy cày
 54. Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
 55. Đừng chê em xấu, em đen
 56. Được mùa cơm những tám xoan
 57. Em buôn chi có bị, có cân
 58. Em buôn trầu kể mớ bán trăm
 59. Em cầm cái đấu đi đong
 60. Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề
 61. Em là con gái nữ nhi
 62. Em là con gái Phú Khê
  2
 63. Em là con gái Phụng Đình
  2
 64. Em nay đi cấy đồng sâu
 65. Em ở sông dưới mới lên
 66. Em về cho tốt dây tơ
 67. Em về tát bể trồng hoa
 68. Giả đi thăm lúa ngoài đồng
 69. Giã nay rồi lại giã mai
 70. Gió lên rồi căng buồm cho sướng
 71. Gió nam hây hẩy chiều hôm
 72. Gỗ kiền anh để đóng cày
  2
 73. Hai bên đứng lại hai hàng
 74. Hễ mà hoa quả được mùa
  2
 75. Hồ trơn ngang nhỏ dệt đan
 76. Hôm qua tát nước đầu đình
  3
  4
 77. Hỡi cô đứng bên kia sông
  2
 78. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
  2
 79. Hỡi cô gánh nước chiều hôm
 80. Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng
 81. Hỡi người vác cuốc thăm đồng
 82. Kể chi trời rét đồng sâu
  2
 83. Khéo thay công việc nhà quê
 84. Làm thì chẳng kém đàn ông
  2
 85. Lao xao gà gáy rạng ngày
  2
 86. Lầm than cực khổ thế này
  2
 87. Lên non đón gió lấy trầm
 88. Lòng em đã quyết thi hành
 89. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
  2
 90. Lúa mùa thì cấy cho sâu
 91. Mạ chiêm ba tháng không già
  2
 92. Mặt trời đã xế về tây
  2
 93. Mặt trời tang tảng rạng đông
  2
 94. Mồng tám tháng tám không mưa
  2
 95. Một nong tằm bằng năm nong kén
  2
 96. Muốn no thì phải chăm làm
  2
 97. Nay mừng những kẻ nông phu
 98. Ngày nào trời nắng chang chang
  2
 99. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm
  2
 100. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
  2
 101. Người làm ruộng, kẻ làm thuê
 102. Người ta đi cấy lấy công (I)
  2
 103. Người ta đi cấy lấy công (II)
  2
 104. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
  2
 105. Những người đi biển làm nghề
  2
 106. Nói ra cho cô bác đừng cười
 107. Nuôi tằm cần phải có dâu
  2
 108. Nửa đêm trăng sáng mây cao
  2
 109. Ông cai ơi hỡi ông cai
  3
 110. Ơn trời mưa nắng phải thì
  2
 111. Qua đồng ghé nón thăm đồng
  2
 112. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
  2
 113. Quê anh ngày tám tháng ba
  2
 114. Rạng ngày vác cuốc ra đồng
  2
 115. Rộng đồng mặc sức chim bay
  2
 116. Rủ nhau đi cấy đi cày
  2
  1
 117. Rủ nhau xuống bể mò cua
  2
 118. Rủ nhau xuống biển bắt cua
  2
 119. Ruộng bà, bà đứng bà trông
  2
 120. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
  2
 121. Sáng ngày vác cuốc trèo non
  2
 122. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
  2
 123. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
  2
 124. Tháng chạp là tháng trồng khoai
 125. Tháng giêng ăn Tết ở nhà
 126. Tháng giêng chân bước đi cày
 127. Tháng giêng là tháng ăn chơi (I)
 128. Tháng hai cho chí tháng mười
  2
 129. Tháng sáu mà cấy mạ già
 130. Thương anh dầu dãi nắng mưa
  2
 131. Thương thay chút nỗi anh kheo
 132. Tỏ trăng mười bốn được tằm
 133. Trâu mỏi mệt trâu liền năn nỉ
 134. Trâu ơi ta bảo trâu này (I)
 135. Trâu ơi ta bảo trâu này (II)
  5
 136. Tre già anh để pha nan
 137. Trên trời có ông sao Thần
  2
 138. Trời mưa gió rét đùng đùng
 139. Tua rua một tháng mười ngày
  2
 140. Từ nay tôi cạch đến già
 141. Ù ì cút kít, xay lúa lấy gạo ăn mai
 142. Văn thi phú lục chẳng hay
  2
 143. Việc làm chẳng quản nắng mưa

Ca dao về lịch sử

 1. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
  2
 2. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 3. Ai mà đi đánh trả trời
  2
 4. Ai ơi đi lính cho Tây
 5. Ai về đến huyện Đông Anh
  2
 6. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
  2
 7. Ai về nhắn với quan Đề
 8. Ai về nhắn với quan Thượng
 9. Ai về Phú Thọ cùng ta
  2
 10. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 11. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 12. Anh đi súng ở tay ai
 13. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
  2
 14. Ấy ai vô phúc trên đời
 15. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 16. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 17. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 18. Cái cò lặn lội bờ sông
  2
 19. Cao su đi dễ khó về
 20. Cây cao su quý hơn người
 21. Chi chi chành chành
  2
  1
 22. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 23. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 24. Duy Tân niên hiệu vua ta
 25. Đất này đất tổ đất tiên
 26. Đầu cha lấy làm chân con
 27. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 28. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 29. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 30. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 31. Đi chợ gặp phải đàn bà
 32. Đói lòng ăn lá rau lu
 33. Đói thì ăn nắm cám rang
 34. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 35. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 36. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 37. Đời mô cơ cực như ni
 38. Đời ông cho chí đời cha
  2
 39. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
 40. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 41. Đục cùn thì giữ lấy tông
 42. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 43. Đường đi chín xã sông con
 44. Đường quan đá đổ đá lát
 45. Đường vô xứ Huế quanh quanh
  2
 46. Em đây như chiếc chuông vàng
 47. Em về Kẻ Chợ em coi
 48. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 49. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 50. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 51. Hai ngang ba phết
 52. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 53. Hàng vạn người chết vì Tây
 54. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 55. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 56. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 57. Huyện Nông cao nhất rừng Na
  2
 58. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
  2
 59. Khôn ngoan qua cửa sông La
 60. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 61. Lạy trời cho cả gió lên
 62. Một nhà sinh đặng ba vua
 63. Nay mai anh lại sang Tây
  2
 64. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
  2
 65. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 66. Nguyễn ra thời Nguyễn lại về
 67. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 68. Nhong nhong ngựa ông lại về
 69. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 70. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 71. Nhớ xưa đương thủa triều Hùng
 72. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
  2
 73. Ở đời Kiệt, Trụ sướng sao
  2
 74. Phá đền rồi lại làm đền
 75. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
  2
 76. Ru con con ngủ ngon lành
 77. Sa Nam trên chợ dưới đò (I)
 78. Sông Lam một dải nông sờ
 79. Tháng tám có chiếu vua ra
  3
 80. Thằng Tây nó ở bên Tây
 81. Thóc đâu mà nộp cho Tây
 82. Tiếc công Bình Định xây thành
 83. Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
 84. Trăm quan có mắt như mờ
 85. Trèo lên chuông Bụt múa cờ
 86. Trèo lên trên núi mà coi
 87. Trên trời có ông sao Tua (I)
 88. Trên trời có ông sao Tua (II)
 89. Trời cao thăm thẳm, đất dày
 90. Trời ơi, trông xuống mà coi
 91. Từ ngày Tự Đức lên ngôi
 92. Vạn Niên là Vạn Niên nào
 93. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
  2
 94. Vườn ai trồng trúc, trồng tre

Ca dao về quê hương, đất nước

 1. Ai đem núi Nít sang sông
 2. Ai đi qua đò Do mới biết
 3. Ai đi qua phố Khoa Trường
 4. Ai đi trẩy hội chùa Hương
  2
 5. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 6. Ai đua Sông Trước thì đua
 7. Ai lên điếu dạn quai dài
 8. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 9. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
  2
 10. Ai lên nhắn chị hàng bông
 11. Ai lên Phú Thọ thì lên
 12. Ai mà đi đánh trả trời
  2
 13. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 14. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 15. Ai ơi đứng lại mà coi
 16. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 17. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 18. Ai ơi mồng chín tháng tư
 19. Ai qua núi Tản sông Đà
 20. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 21. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 22. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
  2
 23. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 24. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 25. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
  2
 26. Ai về chợ Vạn thì về
 27. Ai về đến huyện Đông Anh
  2
 28. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 29. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 30. Ai về Giồng Dứa qua truông
 31. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 32. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 33. Ai về Hà Tĩnh thì về
 34. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
  2
 35. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 36. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
  2
 37. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
  2
 38. Ai về khe Mọ cùng đi
 39. Ai về nhớ vải Định Hoà
 40. Ai về Nhượng Bạn thì về
 41. Ai về Phú Thọ cùng ta
  2
 42. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 43. Ai về Thông Lạng mà coi
 44. Ai về Tuy Phước ăn nem
 45. Ai vô Bình Định mà coi
 46. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
  2
 47. Anh đi anh nhớ non Côi
 48. Anh đi anh nhớ quê nhà
 49. Anh đi anh nhớ trở về
  2
 50. Anh đi phe cá Trảng Lường
 51. Anh là con trai Nam Sang
 52. Anh lên đường ngược làm chi
 53. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 54. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 55. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 56. Anh về xứ Đế thành Đô
 57. Ăn chơi cho hết tháng hai
 58. Ăn cơm với cá mòi he
 59. Ba La cuốc đất trồng hành
 60. Bể Đông có lúc vơi đầy
 61. Bình Định có núi Vọng Phu
 62. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 63. Cầu Mông bước tới Cầu Châu
 64. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 65. Chẻ tre bện sáo cho dày
 66. Chém cha cái nước sông Bờ
 67. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 68. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 69. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
  2
 70. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 71. Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ
 72. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 73. Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ
 74. Cô kia đội nón đi đâu
 75. Cô kia thắt cái lưng xanh (II)
 76. Củ lang mỏng vỏ đỏ da
 77. Dịu dàng nết đất An Dương
 78. Dù ai buôn đâu bán đâu
 79. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 80. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
  2
 81. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 82. Đất Châu Thành anh ở
 83. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 84. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 85. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 86. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 87. Đất ta Chu Hoá có gì
 88. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 89. Đất trời sinh được đôi ta
 90. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
  2
 91. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 92. Đèo Ngang san thuỷ hữu tình
 93. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 94. Đề Gi có núi Lam Sơn
 95. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 96. Đến đây anh hát với nàng
 97. Đến đây hỏi thật quê chàng
 98. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 99. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 100. Đến đây ngả nước chia ba
 101. Đến đây sum họp vui cười
 102. Đến đây thì ở lại đây
 103. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 104. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 105. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 106. Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa
 107. Đi đâu mà chẳng biết ta
 108. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 109. Đi ngang nghe khói hương bay
 110. Đi thì mỏi gối trối lề
 111. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 112. Đò đưa sông Vệ nghênh ngang
 113. Đò tôi ở bến sông Dâu
  2
 114. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 115. Đố ai biết rết mấy chân
 116. Đố ai tát bể cấy quỳ
 117. Đố ai tát giếng tìm kim
 118. Đôi ta cân sắc cân tài
 119. Đôi ta chích huyết ăn thề
  2
 120. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 121. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 122. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 123. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 124. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 125. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 126. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 127. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 128. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 129. Đồn rằng trong Huế vui thay
 130. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 131. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 132. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 133. Đôn Thư ăn nói có duyên
 134. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 135. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 136. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 137. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 138. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 139. Đống Đa ghi để lại đây
 140. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  3
 141. Đồng Lầm có vải nâu non
 142. Đông Thành là mẹ là cha
 143. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 144. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 145. Đu Tiên mới dựng năm nay
 146. Đưa anh về Quảng em lo
 147. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 148. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 149. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 150. Đừng đi đường ấy mà xa
 151. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 152. Đừng về đường ấy cho xa
 153. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 154. Đường đi quanh quất ruột dê
 155. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 156. Đường lên Mường Lễ bao xa
 157. Đường lên xứ Lạng bao xa
 158. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 159. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 160. Đường về Đông Việt loanh quanh
 161. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 162. Đường về xứ Bắc còn xa
 163. Đường về xứ Lạng mù xa
 164. Đường vô xứ Huế quanh quanh
  2
 165. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 166. Em buôn chi có sọt có giành
 167. Em đi anh bảo em rằng
  2
 168. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 169. Em đố anh từ nam chí bắc
 170. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 171. Em là con gái Bát Qua
 172. Em là con gái khuê phòng
 173. Em là con gái Phú Khê
  2
 174. Em là con gái Phủ Từ
  2
 175. Em là con gái Phụng Đình
  2
 176. Em là con gái xứ Nam
 177. Em về giã gạo ba trăng
 178. Em về kẻ bể với anh
 179. Em về Thu Vích làm chi
 180. Em về thưa với mẹ cha (II)
 181. Em về thưa với mẹ cha (III)
 182. Eo truông cách trở khó qua
 183. Gà đã giục khách anh hùng
 184. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 185. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 186. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 187. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 188. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 189. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 190. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 191. Gần xa nao nức tưng bừng
 192. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 193. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 194. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 195. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 196. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 197. Giẹp như đầu cá chai
  2
 198. Giếng này là giếng cựu trào
 199. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 200. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 201. Gió đưa cành trúc la đà (I)
  1
 202. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 203. Gió đưa lá chuối te tàu
 204. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 205. Gió đưa ổ dột ton ton
 206. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 207. Giữa làng có một cây đa
 208. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 209. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 210. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 211. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 212. Hà Nội như động tiên sa
 213. Hai bên tranh lấy quả cầu
 214. Hải Phòng là chốn hữu tình
 215. Hai tay bụm gạo vào nừng
 216. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 217. Hết gạo thì có Đồng Nai
 218. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 219. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 220. Hoàng Cương ăn ít đã no
 221. Học trò trong Quảng ra thi
 222. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 223. Hỏi rằng đi chết cho ai
 224. Hỏi thăm chú bán cót bán quynh
 225. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 226. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 227. Hồ về chân lại đưa ngang
 228. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 229. Hội nào cho bằng hội này
 230. Hôm nay ở đất nhà người
 231. Hôm nay vui vẻ thế này
 232. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 233. Hỡi cô đội nón ba tầm
 234. Hỡi cô đội nón quai thao
 235. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 236. Hỡi người kéo vải quay vành
 237. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 238. Huê kia đua nở mùa xuân
 239. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 240. Huyện Nông cao nhất rừng Na
  2
 241. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 242. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
  2
 243. Kể từ sông Vệ chợ Gò
 244. Khi đi cửa Hội còn không
 245. Làng ta mở hội vui mừng
 246. Làng ta phong cảnh hữu tình
 247. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 248. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 249. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 250. Mình về đường ấy thì xa (I)
 251. Mình về đường ấy thì xa (II)
 252. Một đàn cò trắng bay chung
 253. Muốn ăn cá bống kho gừng
 254. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 255. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 256. Mừng nay mưa nắng thuận trời
 257. Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
 258. Nàng đứng ở đó mà chi
 259. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 260. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 261. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 262. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
  2
 263. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 264. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
  2
 265. Núi Truồi ai đắp mà cao
  2
 266. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
  2
 267. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
 268. Nước sông pha lẫn nước đồng
  2
 269. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
  2
 270. Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
 271. Ớt cay là ớt Định Công
 272. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
  2
 273. Phủ Quỳ đi có về không
  2
 274. Quê anh ngày tám tháng ba
  2
 275. Ru em, em théc cho muồi
 276. Rủ nhau chơi khắp Long Thành
 277. Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên
 278. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 279. Sa Nam trên chợ dưới đò (II)
 280. Sông Hương nước chảy lờ đờ
 281. Sớm mai em xuống Quán Cơm
 282. Sơn Bình, chợ Lối chẳng xa
 283. Tháng giêng là tháng ăn chơi (II)
 284. Tháng tư cơm gói ra Hòn
 285. Thanh Trì buôn bán mọi nơi
 286. Thuốc ngon chợ Huyện, giấy quyến Sa Huỳnh
 287. Thuyền thúng là thuyền thúng ơi
 288. Tiếng đồn Đông Phước nhiều tre
 289. Tình về Đại Lược, duyên ngược Kim Long
 290. Trên trời có đám mây xanh (II)
  2
 291. Tùng tùng đánh trống quân sang
 292. Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm
 293. Vạn Vân có bến Thổ Hà
 294. Vui nhất là chợ Đồng Xuân
 295. Vừa nghe tàu điện rung chuông
 296. Yên Thái có giếng trong xanh
  2

Ca dao về sự vật, hiện tượng tự nhiên

 1. Ai đem con kéc vô vườn
 2. Ai đi ngoài ngõ ào ào
 3. Ai làm chùa ngã xuống sông
 4. Ai lên cho tới cung trăng
 5. Ai lên nhắn với trăng già
 6. Ai mà đội đá vá trời
 7. Ai mua con quạ bán cho
 8. Ai về nhắn họ Hy Hoà
 9. Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
 10. Anh đây quân tử trí cao
 11. Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội
 12. Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao
 13. Áo đen không lẽ đen hoài
 14. Áo xanh thì chỉ cũng xanh
 15. Bắc thang lên đến cung mây
 16. Cái bống còn ở trong hang
 17. Càng thắm thì lại càng phai
 18. Chẳng thiêng ai gọi là thần
 19. Chim bay mỏi cánh chim ngơi
 20. Chim chuyền nhành ớt líu lo
 21. Có bột mới quấy nên hồ
 22. Có cây mới có dây leo
 23. Có đỏ mà chẳng có thơm
 24. Có hoa có quả mới hay (I)
 25. Có hoa có quả mới hay (II)
 26. Con cá đối nằm trên cối đá (II)
 27. Con cá rô thia nấp bụi rêu rong
 28. Con chim đa mà đỗ cành đa
 29. Con chuột mắc bẫy, vì gốc tre già
 30. Con cò mắc giò mà chết
  2
 31. Con cóc là cậu ông trời
 32. Con còng dại lắm ai ơi
 33. Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râu
 34. Con gà cồ lại mổ bông kê
 35. Con gà cục tác lá chanh
  2
 36. Con kiến mà leo cành đa
  2
 37. Con ơi nhớ lấy lời cha
  2
 38. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
  2
 39. Con tằm nó ăn lá dâu
  2
 40. Con vượn bồng con lên non hái trái
 41. Cô thỉ cô thi
  2
 42. Công anh xe chỉ uốn cần
  2
 43. Của bụt mất một đền mười
 44. Của trời trời lại lấy đi
 45. Cúc mọc bờ giếng cheo leo
 46. Dã tràng xe cát biển Đông
 47. Đã mừng qua hạn cứ môn
 48. Đào khoe tươi, liễu khoe mềm
 49. Đào thắm thì đào lại phai
 50. Đất Bụt mà ném chim trời
 51. Đất xóm Đồng trồng cây ngô đồng
 52. Đầu gành có con ba ba
 53. Đầu rồng, đuôi phụng le te
 54. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  2
 55. Đèn tối từ thuở Toại Nhân
 56. Đẹp như cái tép kho tương
 57. Đêm khuya cưới xuống dần dần
 58. Đêm khuya giấc ngủ mơ màng
 59. Đêm khuya lác đác sao thưa
 60. Đêm khuya lốm đốm sao tàn
 61. Đêm khuya ra đứng giữa trời (II)
 62. Đêm khuya trăng đã nằm nghiêng
 63. Đêm khuya trông bóng vầng trăng
 64. Đêm nằm giấc ngủ chưa an
  2
 65. Đêm nằm giấc ngủ không an
 66. Đêm qua ra đứng bờ ao
  3
  3
 67. Đêm qua rủ rỉ rù rì
 68. Đêm trời lạnh trăng sao không tỏ
  2
 69. Đến đây hỏi bạn một lời (I)
 70. Đến đây hỏi bạn một lời (II)
 71. Đến đây hỏi bạn một lời (III)
 72. Đến đây hỏi bạn tương tri
 73. Đến đây hỏi khách tương phùng (I)
 74. Đến đây hỏi khách tương phùng (II)
 75. Đến đây mới gặp người quen
 76. Đến đây thiếp mới hỏi chàng
 77. Đi cày mà muốn được mùa
  2
 78. Đó với đăng anh kêu rằng một họ
 79. Đoá phù dung nở chung vườn ngự
 80. Đói lòng ăn một quả sung
  2
 81. Đố ai bến Sét mấy người
 82. Đố ai biết đá mấy hòn
 83. Đố ai biết lúa mấy cây
 84. Đố ai nắm cát lên hòn
 85. Đố anh chi đứng, chi quỳ
 86. Đố anh đố cả người bày
 87. Đố bay biết biển bao sâu
 88. Đố bay biết miếng chi ngon
 89. Đồn anh đi nghề đã tinh
 90. Động trời biển mới dậy theo
 91. Đợi lâu cá chẳng ăn mồi
 92. Đu đủ tía, dền dền cũng tía
 93. Đua chen thu cúc xuân đào
 94. Đục nước thời mới béo cò
 95. Em đố anh chim chi không lông không cánh
 96. Em gặp người nhu, em hỏi người nhu
 97. Em ơi chị bảo em này
 98. Gà kia tốt mã tốt lông
 99. Gà về bới nát cỏ sân
 100. Gặp anh em đố mấy lời
 101. Gặp anh hỏi thiệt đôi lời
 102. Gặp mình ta đố chuyện vui
 103. Ghét trai nấu cháo vịt le
 104. Già thì già tóc già tai
  2
 105. Giàn hoa bể cạn nước đầy
 106. Giang sơn phó mặc hàng mâm
 107. Giăng cung mà bắn con chim huỳnh
 108. Giẻ cùi tốt mã dài đuôi
 109. Giẹp như đầu cá chai
  2
 110. Giêng hai là gió chia vui
 111. Gió day thì mặc gió day
  2
 112. Gió đông nồm chiều hôm thổi lại
 113. Gió đưa bông lách bông lau
 114. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
 115. Gió đưa liễu yếu mai cằn
 116. Gió đưa trăng là trăng đưa gió
 117. Giữa làng có cây đa xanh
 118. Giữa ngày mùng tám tháng tư
 119. Giương cung mà bắn con cò
 120. Giương cung sắp bắn phượng hoàng
 121. Gỗ kiền anh để đóng cày
  2
 122. Gỗ trắc đem lót ván cầu
 123. Hai tay ôm lấy ngang lưng
  2
 124. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
  2
 125. Hễ mà hoa quả được mùa
  2
 126. Hoa hồng trông thật mĩ miều
 127. Hoa lý là chị hoa lài
 128. Hoa lý nghìn dặm thơm xa
 129. Hoa sen hoa khéo giữ màu
 130. Hoa sen lai láng giữa hồ
 131. Hoa sen mọc bãi cát lầm
 132. Hoa thơm giắt để mái hiên
 133. Hoa thơm lan cả vườn hồng
 134. Hoa thơm mất nhị đi rồi (III)
 135. Hoa thơm ở chốn lầu cao
 136. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng
 137. Hoa thơm thơm lửng thơm lừng
 138. Hoa thơm trồng dựa cành rào
  2
 139. Hồ sầu lại gượng làm tươi
 140. Hỡi con vịt nước kia ơi
 141. Hỡi cô gánh nước quang mây
  2
 142. Khế với chanh một lòng chua xót
 143. Khúc sông bên lở, bên bồi
 144. Lác đác mưa ngâu, sình sịch mưa ngâu
 145. Lậy trời mưa xuống
 146. Lòng vả cũng như lòng sung
 147. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
  2
 148. Lúa ngô là cô đậu nành
  2
 149. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 150. Mạ chiêm ba tháng không già
  2
 151. Mồ cha con bướm khôn ngoan
 152. Mồng bốn cá đi ăn thề
 153. Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa
  2
 154. Mồng tám tháng tám không mưa
  2
 155. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
  2
 156. Muốn cho mau lớn mà chơi
 157. Mưa xuân lác đác vườn đào
  2
 158. Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
 159. Nàng ơi anh quyết với mình
 160. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
  2
 161. Nghe tin anh buôn bán tài tình
 162. Nghe tin anh hay hát hay hò
 163. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
  2
 164. Nghiêng tay ngửa vái Phật trời
 165. Ngó qua chùa lớn làm chay
 166. Ngồi buồn xe chỉ uốn câu
 167. Người đời khác nữa là hoa
 168. Người ngoan lên bãi hái chè
  2
 169. Non cao cũng có đường trèo
  2
 170. Núi cao chi lắm núi ơi
  2
 171. Nước không chân sao rằng nước đứng
 172. Nước lớn rồi lại nước ròng
 173. Nước non là nước non trời
 174. Nước trong ai chẳng rửa chân (I)
 175. Nước trong cá lội thấy vi
 176. Nước trong thấy cát mờ nờ
 177. Ông giăng mà lấy bà sao
  2
 178. Ở chi hai dạ ba lòng
  2
 179. Ở đời phải phải phân phân
  2
 180. Ớt nào là ớt chẳng cay
  2
 181. Quý chi một nải chuối xanh
  2
 182. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
  2
 183. Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng
  2
 184. Sao Hôm lấp lánh, sao Mai long lanh
 185. Sông sâu nước chảy đá mòn
  2
 186. Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ
 187. Tấm gương vằng vặc chẳng mòn
 188. Thà rằng ăn nửa quả hồng
  2
 189. Tháng giêng là gió hây hây
 190. Tháng giêng là nắng hơi hơi
 191. Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời
 192. Thiệt tình không phải ba hoa
  2
 193. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
 194. Tò vò mà nuôi con nhện
 195. Tóc ngắn thì tóc lại dài
  2
 196. Trăm thức hoa đua nở trên cành
 197. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
 198. Trăng mờ còn tỏ hơn sao
 199. Trèo lên cây khế nửa ngày
  3
 200. Trên trời có ông sao Thần
  2
 201. Trồng cây chua, ăn quả chua
  2
 202. Trời mưa cho lúa thêm bông
 203. Tua rua một tháng mười ngày
  2
 204. Tuổi tý là con chuột xù
 205. Vào rừng chẳng biết lối ra (I)
 206. Vì mây cho núi lên trời
  3
 207. Vì sương nên núi bạc đầu
  2
 208. Vịt chê lúa lép không ăn
 209. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3

Ca dao về tình yêu, đôi lứa

 1. Ai chẳng ham sang trọng
  2
 2. Ai đem con sáo sang sông
 3. Ai đem em tới giữa đồng
  2
 4. Ai đem mình quạt tới đây
 5. Ai đi bờ đỗ một mình
  2
 6. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 7. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 8. Ai đi giống dạng anh đi
 9. Ai đi trẩy hội chùa Hương
  2
 10. Ai kêu vòi vọi bên tai
 11. Ai làm bát bể cơm rơi
  2
 12. Ai làm bầu bí đứt dây
  2
 13. Ai làm cách trở Sâm Thương
  2
 14. Ai làm cái nón quai thao
 15. Ai làm cho bến xa thuyền
  3
 16. Ai làm cho biển cạn khô
 17. Ai làm cho bướm lìa hoa
 18. Ai làm cho chỉ lìa kim
 19. Ai làm cho cực tấm lòng
 20. Ai làm cho dạ em buồn
  2
 21. Ai làm cho đó bỏ đăng
  2
 22. Ai làm cho đó xa đây
  2
 23. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
  2
 24. Ai làm miếu nọ xa đình
 25. Ai mà đánh trống phụ kèn
 26. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 27. Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
 28. Ai ơi thương lấy cho ta
 29. Ai ơi thương lấy lúc ni
 30. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 31. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 32. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 33. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 34. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 35. Ai về ai ở lại đây
 36. Ai về ai ở mặc ai
 37. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
  2
 38. Ai về anh dặn lời này
 39. Ai về chẻ nứa phết hồ
 40. Ai về cho em về theo
 41. Ai về đằng ấy hôm mai
 42. Ai về đợi với em cùng
 43. Ai về đường ấy hôm mai
 44. Ai về đường ấy hôm nay
 45. Ai về đường ấy mấy đò
 46. Ai về em gởi bức thư
 47. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
  2
 48. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
  2
 49. Ai về ngõ ấy ai ơi
 50. Ai về nhắn hỏi cô ba
 51. Ai vô phân trần tác loạn
 52. Ai xui em có má hồng
 53. Ai xui má đỏ hồng hồng
 54. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 55. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 56. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
  2
 57. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 58. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 59. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 60. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 61. Anh chờ em như liễu chờ đào
 62. Anh chờ em từ thuở mô tê
 63. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 64. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
  2
 65. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 66. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 67. Anh có thương em thì thương cho trót
 68. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 69. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 70. Anh còn son, em cũng còn son
  2
 71. Anh cũng đã hay
 72. Anh cùng em thề đã trước sau
 73. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 74. Anh đi đường ấy xa xa
 75. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 76. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 77. Anh đi qua bờ giếng
 78. Anh đi ra cay đắng như gừng
 79. Anh đi trên đường Ba Vát
 80. Anh đố em đếm hết sao trời
 81. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 82. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 83. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 84. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 85. Anh gặp em đây là việc trời đề
 86. Anh gặp em như nem gặp rượu
 87. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 88. Anh không phải người đặng chim quên ná
 89. Anh kia lịch sự đi đàng
 90. Anh lính là anh lính ơi (I)
 91. Anh lính là anh lính ơi (II)
 92. Anh lo phận anh chưa có vợ
 93. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 94. Anh mong cho cả gió đông
 95. Anh mong đi giã thuyền nào
 96. Anh mong đưa đón em về
 97. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 98. Anh nay con trai Hải Phòng
 99. Anh nay quyết chí đi tu
  2
 100. Anh nay tứ hải giang hồ
 101. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 102. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 103. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 104. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 105. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 106. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 107. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 108. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 109. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 110. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 111. Anh nhất kỳ tâm
 112. Anh như cây gỗ xoan đào
 113. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 114. Anh như Đại Thánh trên mây
 115. Anh như táo rụng sân đình
 116. Anh như tấm vóc đại hồng
  2
 117. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 118. Anh nói em cũng nghe anh
 119. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 120. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 121. Anh ơi cất giọng hò cao
 122. Anh ơi đã vít thì vin
 123. Anh ơi mời anh vô nhà
 124. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 125. Anh quen em những thuở đang bồng
 126. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 127. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 128. Anh ra đi cay đắng như gừng
 129. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 130. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 131. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 132. Anh say em như bướm say hoa
 133. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 134. Anh tham ba chốn bốn quê
 135. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 136. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 137. Anh thương em bất luận xấu xinh
 138. Anh thương em biết nói mần răng
 139. Anh thương em cha mẹ đều hay
  2
 140. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 141. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
  2
 142. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
  2
 143. Anh thương em không muốn vào nhà
 144. Anh thương em nên phải đi đêm
 145. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 146. Anh thương em ruột thắt gan bào
 147. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 148. Anh thương em trầu hết lá lươn
 149. Anh thương em trong chừng một tháng
 150. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 151. Anh thương em, đừng cho ai biết
 152. Anh thương em, thương quấn thương quít
 153. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 154. Anh tiếc công đào ao thả cá
 155. Anh toan thề thốt nàng hay
 156. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 157. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 158. Anh tới đây ở mãi không về
 159. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 160. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 161. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 162. Anh vào anh cũng muốn vào
 163. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 164. Anh về anh cạo râu đi
 165. Anh về anh chẳng ngó lui
 166. Anh về anh lại sang ngay
 167. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 168. Anh về bên xã nay mai
 169. Anh về cất lễ tam sanh
 170. Anh về chẳng có chi đưa
 171. Anh về chẻ nứa đan lồng
 172. Anh về chẻ nứa đan sàng
 173. Anh về chẻ trúc phơi khô
 174. Anh về chi nữa anh ơi
 175. Anh về cho chóng mai lên
 176. Anh về cho nhớ mai sang
 177. Anh về cưa ván đóng đò
 178. Anh về cưa ván đóng thùng
 179. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 180. Anh về đã tới trường quan
 181. Anh về đánh vảy cá trê
 182. Anh về đào lỗ sau hè
 183. Anh về để áo lại đây (I)
 184. Anh về để áo lại đây (II)
 185. Anh về để quạt lại đây
 186. Anh về đếm hết sao trời
  2
 187. Anh về đi ngủ kẻo khuya
  2
 188. Anh về đưa cội cây dừa
 189. Anh về đưa nhạn sang thăm
 190. Anh về đường ấy mấy cung
 191. Anh về em chẳng dám cầm
 192. Anh về em cũng muốn về
 193. Anh về em cũng xin đi
 194. Anh về em không biết gì đưa
 195. Anh về em nắm cổ tay
 196. Anh về em những trông chừng
 197. Anh về em những trông theo
 198. Anh về em nỏ chi đưa
 199. Anh về em nỏ dám đưa
 200. Anh về em ở hai nơi
 201. Anh về em ở lại bơ vơ
 202. Anh về học lấy chữ nhu
 203. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 204. Anh về không lẽ về luôn
 205. Anh về kiếm vợ kẻo già
 206. Anh về kiếm vợ là xong
 207. Anh về láp biển trồng cây
 208. Anh về lấy vợ cách sông
 209. Anh về mai đã lên chưa
 210. Anh về mai mốt anh sang
 211. Anh về mai mốt qua chơi
 212. Anh về mai sớm anh lên
 213. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 214. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 215. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 216. Anh về răng đứt anh ơi
 217. Anh về sao được mà về
 218. Anh về sắm bộ sào tương
 219. Anh về tìm vợ con anh
 220. Anh về tô lý tô lăng
 221. Anh về trồng chuối nuôi chim
 222. Anh về xẻ ván cho dài
 223. Anh về xẻ ván cho dày
 224. Anh vỗ trống đất kêu vang
 225. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 226. Anh với em như bát nước đầy
 227. Anh với em như mía với gừng
 228. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 229. Anh xa em chưa đầy một tháng
 230. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 231. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 232. Anh yêu em từ thuở lên ba
 233. Áo ai đi ở mặc ai
 234. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 235. Ao cạn cá phải về sông
 236. Áo đen ai nhuộm cho mình
 237. Áo đen năm nút viền bâu
 238. Áo em ai nhuộm cho mình
 239. Áo gài năm nút hở bâu
 240. Ao hồ cá lội trông sao
 241. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 242. Áo ngắn cũng như áo dài
 243. Áo rách có cách anh thương
 244. Ao thu nước gợn trong veo
 245. Áo trắng em tưởng là tiên
 246. Áo tứ thân em treo trên mắc
 247. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 248. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 249. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 250. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 251. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 252. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 253. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 254. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 255. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 256. Ăn sao cho được mà mời
 257. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 258. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 259. Ấy ai cắt mối tơ mành
 260. Ấy ai dắt mối tơ mành
 261. Ba cô cùng ở một nhà
 262. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 263. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 264. Ba phen lên ngựa mà về
 265. Bãi dài cát nhỏ tăm tăm
 266. Bãi dài cát nhỏ, hột to
 267. Bạn ơi, ơi bạn vô đây
 268. Bao giờ cho gạo bén sàng
 269. Bao giờ cho sóng bỏ gành
 270. Bao giờ Chợ Lớn hết vôi (II)
 271. Bắc Nam lòng chẳng thương tình
 272. Bắc thang lên hái hoa vàng
 273. Bây giờ mận mới hỏi đào
  2
 274. Bây giờ ta gặp nhau đây
 275. Bây giờ ta lại gặp ta
 276. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 277. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 278. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 279. Bấy lâu vắng mặt khát khao
 280. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 281. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 282. Bên hữu con thiên lý mã
 283. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 284. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 285. Biển sâu cá lội mất tăm
 286. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 287. Bốn màu bông cúc nở xây
 288. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 289. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 290. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 291. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 292. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 293. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 294. Bởi thương nên dạ mới trông
 295. Bởi thương nên ốm nên gầy
 296. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 297. Buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương
 298. Bữa ăn có cá cùng canh
 299. Bữa nay giọng tắt tiếng khan
 300. Bước qua vườn ổi hái trầu
 301. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 302. Cá buồn cá vượt qua đò
 303. Cá lên khỏi nước cá khô
 304. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 305. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 306. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 307. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 308. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 309. Cách mấy thu tưởng là em đi biệt
 310. Cách sông cách núi cho cam
 311. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 312. Cái cò là cái cò con
 313. Cái cò, cái vạc, cái nông (III)
 314. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 315. Canh một cho chí canh hai
 316. Căn duyên gặp gỡ giữa trời
 317. Cầm lược lại nhớ đến gương
 318. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 319. Cất lên một tiếng la đà
 320. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 321. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 322. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 323. Cây chanh lại nở hoa chanh
 324. Cây chi trên rừng không có lá
 325. Cây đa bậc cũ lở rồi
 326. Cây đa bến cũ năm xưa
 327. Cây đa cũ, bến đò xưa
 328. Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn
 329. Cây oằn vì bởi gió nam
 330. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 331. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 332. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 333. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 334. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 335. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 336. Chàng về để áo lại đây
 337. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 338. Chàng về thiếp cũng xin đưa
 339. Chàng về thiếp cũng xin theo
 340. Chàng về thời thiếp xin đưa
 341. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 342. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 343. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 344. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 345. Chẳng tham nhà ngói rung rinh
 346. Chẳng tư túi chẳng trăng hoa
 347. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 348. Chật hào cá lội sen rung
 349. Chèo ghe xuống Vạn múc dầu
 350. Chèo mau để thiếp gặp an