1. Ai đem núi Nít sang sông
 2. Ai đi qua đò Do mới biết
 3. Ai đi qua phố Khoa Trường
 4. Ai đi trẩy hội chùa Hương
  2
 5. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 6. Ai đua Sông Trước thì đua
 7. Ai lên điếu dạn quai dài
 8. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 9. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
  2
 10. Ai lên nhắn chị hàng bông
 11. Ai lên Phú Thọ thì lên
 12. Ai mà đi đánh trả trời
  2
 13. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 14. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 15. Ai ơi đứng lại mà coi
 16. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 17. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 18. Ai ơi mồng chín tháng tư
 19. Ai qua núi Tản sông Đà
 20. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 21. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 22. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
  2
 23. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 24. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 25. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
  2
 26. Ai về chợ Vạn thì về
 27. Ai về đến huyện Đông Anh
  2
 28. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 29. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 30. Ai về Giồng Dứa qua truông
 31. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 32. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 33. Ai về Hà Tĩnh thì về
 34. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
  2
 35. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 36. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
  2
 37. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
  2
 38. Ai về khe Mọ cùng đi
 39. Ai về nhớ vải Định Hoà
 40. Ai về Nhượng Bạn thì về
 41. Ai về Phú Thọ cùng ta
  2
 42. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 43. Ai về Thông Lạng mà coi
 44. Ai về Tuy Phước ăn nem
 45. Ai vô Bình Định mà coi
 46. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
  2
 47. Anh đi anh nhớ non Côi
 48. Anh đi anh nhớ quê nhà
 49. Anh đi anh nhớ trở về
  2
 50. Anh đi phe cá Trảng Lường
 51. Anh là con trai Nam Sang
 52. Anh lên đường ngược làm chi
 53. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 54. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 55. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 56. Anh về xứ Đế thành Đô
 57. Ăn chơi cho hết tháng hai
 58. Ăn cơm với cá mòi he
 59. Ba La cuốc đất trồng hành
 60. Bể Đông có lúc vơi đầy
 61. Bình Định có núi Vọng Phu
 62. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 63. Cầu Mông bước tới Cầu Châu
 64. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 65. Chẻ tre bện sáo cho dày
 66. Chém cha cái nước sông Bờ
 67. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 68. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 69. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
  2
 70. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 71. Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ
 72. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 73. Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ
 74. Cô kia đội nón đi đâu
 75. Cô kia thắt cái lưng xanh (II)
 76. Củ lang mỏng vỏ đỏ da
 77. Dịu dàng nết đất An Dương
 78. Dù ai buôn đâu bán đâu
 79. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 80. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
  2
 81. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 82. Đất Châu Thành anh ở
 83. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 84. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 85. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 86. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 87. Đất ta Chu Hoá có gì
 88. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 89. Đất trời sinh được đôi ta
 90. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
  2
 91. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 92. Đèo Ngang san thuỷ hữu tình
 93. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 94. Đề Gi có núi Lam Sơn
 95. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 96. Đến đây anh hát với nàng
 97. Đến đây hỏi thật quê chàng
 98. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 99. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 100. Đến đây ngả nước chia ba
 101. Đến đây sum họp vui cười
 102. Đến đây thì ở lại đây
 103. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 104. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 105. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 106. Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa
 107. Đi đâu mà chẳng biết ta
 108. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 109. Đi ngang nghe khói hương bay
 110. Đi thì mỏi gối trối lề
 111. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 112. Đò đưa sông Vệ nghênh ngang
 113. Đò tôi ở bến sông Dâu
  2
 114. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 115. Đố ai biết rết mấy chân
 116. Đố ai tát bể cấy quỳ
 117. Đố ai tát giếng tìm kim
 118. Đôi ta cân sắc cân tài
 119. Đôi ta chích huyết ăn thề
  2
 120. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 121. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 122. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 123. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 124. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 125. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 126. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 127. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 128. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 129. Đồn rằng trong Huế vui thay
 130. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 131. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 132. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 133. Đôn Thư ăn nói có duyên
 134. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 135. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 136. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 137. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 138. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 139. Đống Đa ghi để lại đây
 140. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  3
 141. Đồng Lầm có vải nâu non
 142. Đông Thành là mẹ là cha
 143. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 144. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 145. Đu Tiên mới dựng năm nay
 146. Đưa anh về Quảng em lo
 147. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 148. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 149. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 150. Đừng đi đường ấy mà xa
 151. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 152. Đừng về đường ấy cho xa
 153. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 154. Đường đi quanh quất ruột dê
 155. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 156. Đường lên Mường Lễ bao xa
 157. Đường lên xứ Lạng bao xa
 158. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 159. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 160. Đường về Đông Việt loanh quanh
 161. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 162. Đường về xứ Bắc còn xa
 163. Đường về xứ Lạng mù xa
 164. Đường vô xứ Huế quanh quanh
  2
 165. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 166. Em buôn chi có sọt có giành
 167. Em đi anh bảo em rằng
  2
 168. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 169. Em đố anh từ nam chí bắc
 170. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 171. Em là con gái Bát Qua
 172. Em là con gái khuê phòng
 173. Em là con gái Phú Khê
  2
 174. Em là con gái Phủ Từ
  2
 175. Em là con gái Phụng Đình
  2
 176. Em là con gái xứ Nam
 177. Em về giã gạo ba trăng
 178. Em về kẻ bể với anh
 179. Em về Thu Vích làm chi
 180. Em về thưa với mẹ cha (II)
 181. Em về thưa với mẹ cha (III)
 182. Eo truông cách trở khó qua
 183. Gà đã giục khách anh hùng
 184. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 185. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 186. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 187. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 188. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 189. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 190. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 191. Gần xa nao nức tưng bừng
 192. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 193. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 194. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 195. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 196. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 197. Giẹp như đầu cá chai
  2
 198. Giếng này là giếng cựu trào
 199. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 200. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 201. Gió đưa cành trúc la đà (I)
  1
 202. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 203. Gió đưa lá chuối te tàu
 204. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 205. Gió đưa ổ dột ton ton
 206. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 207. Giữa làng có một cây đa
 208. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 209. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 210. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 211. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 212. Hà Nội như động tiên sa
 213. Hai bên tranh lấy quả cầu
 214. Hải Phòng là chốn hữu tình
 215. Hai tay bụm gạo vào nừng
 216. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 217. Hết gạo thì có Đồng Nai
 218. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 219. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 220. Hoàng Cương ăn ít đã no
 221. Học trò trong Quảng ra thi
 222. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 223. Hỏi rằng đi chết cho ai
 224. Hỏi thăm chú bán cót bán quynh
 225. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 226. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 227. Hồ về chân lại đưa ngang
 228. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 229. Hội nào cho bằng hội này
 230. Hôm nay ở đất nhà người
 231. Hôm nay vui vẻ thế này
 232. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 233. Hỡi cô đội nón ba tầm
 234. Hỡi cô đội nón quai thao
 235. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 236. Hỡi người kéo vải quay vành
 237. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 238. Huê kia đua nở mùa xuân
 239. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 240. Huyện Nông cao nhất rừng Na
  2
 241. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 242. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
  2
 243. Kể từ sông Vệ chợ Gò
 244. Khi đi cửa Hội còn không
 245. Làng ta mở hội vui mừng
 246. Làng ta phong cảnh hữu tình
 247. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 248. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 249. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 250. Mình về đường ấy thì xa (I)
 251. Mình về đường ấy thì xa (II)
 252. Một đàn cò trắng bay chung
 253. Muốn ăn cá bống kho gừng
 254. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 255. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 256. Mừng nay mưa nắng thuận trời
 257. Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
 258. Nàng đứng ở đó mà chi
 259. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 260. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 261. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 262. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
  2
 263. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 264. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
  2
 265. Núi Truồi ai đắp mà cao
  2
 266. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
  2
 267. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
 268. Nước sông pha lẫn nước đồng
  2
 269. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
  2
 270. Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
 271. Ớt cay là ớt Định Công
 272. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
  2
 273. Phủ Quỳ đi có về không
  2
 274. Quê anh ngày tám tháng ba
  2
 275. Ru em, em théc cho muồi
 276. Rủ nhau chơi khắp Long Thành
 277. Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên
 278. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 279. Sa Nam trên chợ dưới đò (II)
 280. Sông Hương nước chảy lờ đờ
 281. Sớm mai em xuống Quán Cơm
 282. Sơn Bình, chợ Lối chẳng xa
 283. Tháng giêng là tháng ăn chơi (II)
 284. Tháng tư cơm gói ra Hòn
 285. Thanh Trì buôn bán mọi nơi
 286. Thuốc ngon chợ Huyện, giấy quyến Sa Huỳnh
 287. Thuyền thúng là thuyền thúng ơi
 288. Tiếng đồn Đông Phước nhiều tre
 289. Tình về Đại Lược, duyên ngược Kim Long
 290. Trên trời có đám mây xanh (II)
  2
 291. Tùng tùng đánh trống quân sang
 292. Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm
 293. Vạn Vân có bến Thổ Hà
 294. Vui nhất là chợ Đồng Xuân
 295. Vừa nghe tàu điện rung chuông
 296. Yên Thái có giếng trong xanh
  2