1. Ai đem núi Nít sang sông
 2. Ai đi qua đò Do mới biết
 3. Ai đi qua phố Khoa Trường
 4. Ai đi trẩy hội chùa Hương
  2
 5. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 6. Ai đua Sông Trước thì đua
 7. Ai lên điếu dạn quai dài
 8. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 9. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
  2
 10. Ai lên nhắn chị hàng bông
 11. Ai lên Phú Thọ thì lên
 12. Ai mà đi đánh trả trời
  2
 13. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 14. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 15. Ai ơi đứng lại mà coi
 16. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 17. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 18. Ai ơi mồng chín tháng tư
 19. Ai qua núi Tản sông Đà
 20. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 21. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 22. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
  2
 23. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 24. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 25. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
  2
 26. Ai về chợ Vạn thì về
 27. Ai về đến huyện Đông Anh
  2
 28. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 29. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 30. Ai về Giồng Dứa qua truông
 31. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 32. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 33. Ai về Hà Tĩnh thì về
 34. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
  2
 35. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 36. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
  2
 37. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
  2
 38. Ai về khe Mọ cùng đi
 39. Ai về nhớ vải Định Hoà
 40. Ai về Nhượng Bạn thì về
 41. Ai về Phú Thọ cùng ta
  2
 42. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 43. Ai về Thông Lạng mà coi
 44. Ai về Tuy Phước ăn nem
 45. Ai vô Bình Định mà coi
 46. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
  2
 47. Anh đi anh nhớ non Côi
 48. Anh đi anh nhớ trở về
  2
 49. Anh đi phe cá Trảng Lường
 50. Anh là con trai Nam Sang
 51. Anh lên đường ngược làm chi
 52. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 53. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 54. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 55. Anh về xứ Đế thành Đô
 56. Ăn chơi cho hết tháng hai
 57. Ăn cơm với cá mòi he
 58. Ba La cuốc đất trồng hành
 59. Bể Đông có lúc vơi đầy
 60. Bình Định có núi Vọng Phu
 61. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 62. Cầu Mông bước tới Cầu Châu
 63. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 64. Chẻ tre bện sáo cho dày
 65. Chém cha cái nước sông Bờ
 66. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 67. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 68. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
  2
 69. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 70. Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ
 71. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 72. Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ
 73. Cô kia đội nón đi đâu
 74. Cô kia thắt cái lưng xanh (II)
 75. Củ lang mỏng vỏ đỏ da
 76. Dịu dàng nết đất An Dương
 77. Dù ai buôn đâu bán đâu
 78. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 79. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
  2
 80. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 81. Đất Châu Thành anh ở
 82. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 83. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 84. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 85. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 86. Đất ta Chu Hoá có gì
 87. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 88. Đất trời sinh được đôi ta
 89. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
  2
 90. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 91. Đèo Ngang san thuỷ hữu tình
 92. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 93. Đề Gi có núi Lam Sơn
 94. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 95. Đến đây anh hát với nàng
 96. Đến đây hỏi thật quê chàng
 97. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 98. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 99. Đến đây ngả nước chia ba
 100. Đến đây sum họp vui cười
 101. Đến đây thì ở lại đây
 102. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 103. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 104. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 105. Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa
 106. Đi đâu mà chẳng biết ta
 107. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 108. Đi ngang nghe khói hương bay
 109. Đi thì mỏi gối trối lề
 110. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 111. Đò đưa sông Vệ nghênh ngang
 112. Đò tôi ở bến sông Dâu
  2
 113. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 114. Đố ai biết rết mấy chân
 115. Đố ai tát bể cấy quỳ
 116. Đố ai tát giếng tìm kim
 117. Đôi ta cân sắc cân tài
 118. Đôi ta chích huyết ăn thề
  2
 119. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 120. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 121. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 122. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 123. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 124. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 125. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 126. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 127. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 128. Đồn rằng trong Huế vui thay
 129. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 130. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 131. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 132. Đôn Thư ăn nói có duyên
 133. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 134. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 135. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 136. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 137. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 138. Đống Đa ghi để lại đây
 139. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  4
 140. Đồng Lầm có vải nâu non
 141. Đông Thành là mẹ là cha
 142. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 143. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 144. Đu Tiên mới dựng năm nay
 145. Đưa anh về Quảng em lo
 146. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 147. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 148. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 149. Đừng đi đường ấy mà xa
 150. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 151. Đừng về đường ấy cho xa
 152. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 153. Đường đi quanh quất ruột dê
 154. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 155. Đường lên Mường Lễ bao xa
 156. Đường lên xứ Lạng bao xa
 157. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 158. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 159. Đường về Đông Việt loanh quanh
 160. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 161. Đường về xứ Bắc còn xa
 162. Đường về xứ Lạng mù xa
 163. Đường vô xứ Huế quanh quanh
  2
 164. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 165. Em buôn chi có sọt có giành
 166. Em đi anh bảo em rằng
  2
 167. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 168. Em đố anh từ nam chí bắc
 169. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 170. Em là con gái Bát Qua
 171. Em là con gái khuê phòng
 172. Em là con gái Phú Khê
  2
 173. Em là con gái Phủ Từ
  2
 174. Em là con gái Phụng Đình
  2
 175. Em là con gái xứ Nam
 176. Em về giã gạo ba trăng
 177. Em về kẻ bể với anh
 178. Em về Thu Vích làm chi
 179. Em về thưa với mẹ cha (II)
 180. Em về thưa với mẹ cha (III)
 181. Eo truông cách trở khó qua
 182. Gà đã giục khách anh hùng
 183. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 184. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 185. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 186. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 187. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 188. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 189. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 190. Gần xa nao nức tưng bừng
 191. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 192. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 193. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 194. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 195. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 196. Giẹp như đầu cá chai
  2
 197. Giếng này là giếng cựu trào
 198. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 199. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 200. Gió đưa cành trúc la đà (I)
  1
 201. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 202. Gió đưa lá chuối te tàu
 203. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 204. Gió đưa ổ dột ton ton
 205. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 206. Giữa làng có một cây đa
 207. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 208. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 209. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 210. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 211. Hà Nội như động tiên sa
 212. Hai bên tranh lấy quả cầu
 213. Hải Phòng là chốn hữu tình
 214. Hai tay bụm gạo vào nừng
 215. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 216. Hết gạo thì có Đồng Nai
 217. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 218. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 219. Hoàng Cương ăn ít đã no
 220. Học trò trong Quảng ra thi
 221. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 222. Hỏi rằng đi chết cho ai
 223. Hỏi thăm chú bán cót bán quynh
 224. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 225. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 226. Hồ về chân lại đưa ngang
 227. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 228. Hội nào cho bằng hội này
 229. Hôm nay ở đất nhà người
 230. Hôm nay vui vẻ thế này
 231. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 232. Hỡi cô đội nón ba tầm
 233. Hỡi cô đội nón quai thao
 234. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 235. Hỡi người kéo vải quay vành
 236. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 237. Huê kia đua nở mùa xuân
 238. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 239. Huyện Nông cao nhất rừng Na
  2
 240. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 241. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
  2
 242. Kể từ sông Vệ chợ Gò
 243. Khi đi cửa Hội còn không
 244. Làng ta mở hội vui mừng
 245. Làng ta phong cảnh hữu tình
 246. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 247. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 248. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 249. Mình về đường ấy thì xa (I)
 250. Mình về đường ấy thì xa (II)
 251. Một đàn cò trắng bay chung
 252. Muốn ăn cá bống kho gừng
 253. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 254. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 255. Mừng nay mưa nắng thuận trời
 256. Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
 257. Nàng đứng ở đó mà chi
 258. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 259. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 260. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 261. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
  2
 262. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 263. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
  2
 264. Núi Truồi ai đắp mà cao
  2
 265. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
  2
 266. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
 267. Nước sông pha lẫn nước đồng
  2
 268. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
  2
 269. Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
 270. Ớt cay là ớt Định Công
 271. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
  2
 272. Phủ Quỳ đi có về không
  2
 273. Quê anh ngày tám tháng ba
  2
 274. Ru em, em théc cho muồi
 275. Rủ nhau chơi khắp Long Thành
 276. Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên
 277. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 278. Sa Nam trên chợ dưới đò (II)
 279. Sông Hương nước chảy lờ đờ
 280. Sớm mai em xuống Quán Cơm
 281. Sơn Bình, chợ Lối chẳng xa
 282. Tháng giêng là tháng ăn chơi (II)
 283. Tháng tư cơm gói ra Hòn
 284. Thanh Trì buôn bán mọi nơi
 285. Thuốc ngon chợ Huyện, giấy quyến Sa Huỳnh
 286. Thuyền thúng là thuyền thúng ơi
 287. Thứ nhất cung voi ra na
  3
 288. Tiếng đồn Đông Phước nhiều tre
 289. Tình về Đại Lược, duyên ngược Kim Long
 290. Trèo lên Ba Dội tôi coi
  2
 291. Trên trời có đám mây xanh (II)
  2
 292. Tùng tùng đánh trống quân sang
 293. Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm
 294. Vạn Vân có bến Thổ Hà
 295. Vui nhất là chợ Đồng Xuân
 296. Vừa nghe tàu điện rung chuông
 297. Yên Thái có giếng trong xanh
  2