1. Ai ăn cau cưới thì đền
 2. Ai bì anh có tiền bồ
 3. Ai bưng trầu rượu tới đó
  2
 4. Ai chẳng ham sang trọng
  2
 5. Ai chèo ghe bí qua sông
 6. Ai cho chín lạng không mừng
 7. Ai chồng ai vợ mặc ai
 8. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
  2
 9. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
  2
 10. Ai đi bờ đắp một mình
  2
 11. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 12. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 13. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 14. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
  2
 15. Ai kia một mạn thuyền bồng
 16. Ai làm bát bể cơm rơi
  2
 17. Ai làm bầu bí đứt dây
  2
 18. Ai làm cho bến xa thuyền
  3
 19. Ai làm cho cải tôi ngồng
 20. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
  2
 21. Ai làm cho nước chảy xuôi
  2
 22. Ai làm nên nỗi nước này
  2
 23. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
  2
 24. Ai lên nhắn gửi lời lên
  2
 25. Ai mà nói dối cùng chồng
 26. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 27. Ai ơi có câu thơ rằng
  2
 28. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
  2
 29. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 30. Ai ơi phải nghĩ trước sau
  3
 31. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 32. Ai từng con cú nó mọc sừng
 33. Ai về bên ấy bây giờ
 34. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
  2
 35. Ai về dọn ngõ sửa đường
 36. Ai về nhắn nhủ cô hay
 37. Ai về nhắn với bà cai
 38. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 39. Ai về tôi gửi bức thư
 40. Ai về xẻ gỗ cho dày
 41. Ai vơ rơm rác thì vơ
 42. Ai xinh thì mặc ai xinh
 43. Ai xui ai khiến bất nhơn
 44. Ai xui anh lấy được mình
 45. Ai xui em lấy học trò
  2
 46. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 47. Anh bởi mảng lo nghèo
 48. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
  2
 49. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 50. Anh còn son, em cũng còn son
  2
 51. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 52. Anh đã có vợ anh rồi
 53. Anh đã có vợ con riêng
 54. Anh đây mục hạ vô nhân
 55. Anh đây tài tử giai nhân
 56. Anh đây thật đấng trai lành
 57. Anh đến đây để ở mãi không về
 58. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 59. Anh đi anh dặn em rằng
 60. Anh đi anh nhớ trở về
  2
 61. Anh đi ba bữa anh về
 62. Anh đi Bình Định ở lâu
 63. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 64. Anh đi dù lụa cánh dơi
 65. Anh đi dù lụa năm bông
 66. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
  2
 67. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 68. Anh đi em một ngó chừng
 69. Anh đi em ở lại nhà
  2
  1
 70. Anh đi ghe cá cao cờ
 71. Anh đi ghe nổi chín chèo
 72. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 73. Anh đi làm mướn nuôi ai
 74. Anh đi làm thợ nơi nao
 75. Anh đi lấy vợ cách sông
 76. Anh đi lọng lụa ba bông
 77. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 78. Anh đi ngó trước, ngó sau
 79. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 80. Anh đừng lên xuống uổng công
 81. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
  2
 82. Anh em như chân như tay (III)
  2
 83. Anh em ta lập đám lên đây
 84. Anh giàu quần đôi ba bức
  2
 85. Anh giàu trong trứng giàu ra
 86. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 87. Anh Hai như con nhà giàu
  2
 88. Anh ham xóc đĩa, cò quay
  2
 89. Anh khoe có tỏi anh cay
 90. Anh khôn mà vợ anh đần
 91. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 92. Anh không lấy được em ngoan
 93. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
  2
 94. Anh kia có vợ con rồi
 95. Anh kia đi ô cánh dơi
 96. Anh là con trai học trò
 97. Anh là con trai nhà nghèo
 98. Anh là con út ở nhà
 99. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 100. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 101. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 102. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 103. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 104. Anh mau thức dậy học bài
 105. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 106. Anh năng lên gối làm quen
 107. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 108. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 109. Anh như tấm vóc đại hồng
  2
 110. Anh như trúc mọc ngoài trời
  2
 111. Anh ở sao mà rể gọi là con
 112. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 113. Anh ơi anh hãy mau mau
 114. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 115. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 116. Anh ơi đi lại cho dày
 117. Anh ơi phải lính thì đi
  2
 118. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 119. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 120. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 121. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
  2
 122. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
  2
 123. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 124. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
  2
 125. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 126. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 127. Anh thương em anh để đó đã
 128. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 129. Anh thương em từ thuở trồng cau
 130. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 131. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 132. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 133. Anh về anh bảo mẹ cha
 134. Anh về bán ruộng cây đa
 135. Anh về chẻ lạt bó tro
  2
 136. Anh về cho em về theo (I)
 137. Anh về cho em về theo (II)
 138. Anh về cho em về theo (III)
 139. Anh về cuốc đất trồng cau
  1
 140. Anh về đi học cho chuyên
 141. Anh về đợ ruộng cây đa
 142. Anh về hái đậu trảy cà
 143. Anh về kẻo vợ anh trông
 144. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 145. Anh về liệu lấy trăm mâm
 146. Anh về mắc võng nuôi con
 147. Anh về mắc võng ru con (I)
 148. Anh về mắc võng ru con (II)
 149. Anh về mua gỗ đóng giường
 150. Anh về mua lấy năm me
  2
 151. Anh về mua lụa bọc trời
  2
 152. Anh về mượn thuổng đào hồ
 153. Anh về nhớ ngãi em không
 154. Anh về rẫy vợ anh ra
 155. Anh về sắm nón sắm quai
 156. Anh về số phận ra trò
 157. Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 158. Anh về thắt rế kim cang
 159. Anh về thấy kiểng thêm thương
 160. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 161. Anh về thưa với mẹ nhà
 162. Anh về thưa với mẹ thầy
 163. Anh về thưa với ông bà (I)
 164. Anh về thưa với ông bà (II)
 165. Anh về tìm vảy cá trê
 166. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 167. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 168. Áo dài đứt nút còn khuy
 169. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 170. Áo người mặc đoạn cởi ra
 171. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 172. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 173. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 174. Áo trắng em mặc cho xinh
 175. Áo vá vai vợ ai không biết
 176. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 177. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 178. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 179. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 180. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 181. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
  2
 182. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 183. Ăn đong cho đáng ăn đong
 184. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 185. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 186. Ăn thì có vợ cùng con
 187. Ăn với chồng một bữa
 188. Ăn xin cho đáng ăn xin
 189. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 190. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 191. Ba bốn nơi đến nói không màng
 192. Ba tàn ba héo vì cây
  2
 193. Ba vợ bảy nàng hầu
 194. Bác mẹ em vội tham vàng
 195. Bao giờ cho chuối có cành
  2
 196. Bao giờ cho hương bén hoa
 197. Bắc thang lên đến tận trời
 198. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 199. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 200. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 201. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 202. Bố chồng là lông con lợn
 203. Bố chồng là lông con phượng
 204. Bốn mùa bông cúc nở sây
 205. Bông bống bồng bồng
 206. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 207. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 208. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 209. Buồn về một nỗi phu quân
 210. Bữa cơm múc nước rửa râu
  2
 211. Bực mình lên tận tiên cung
 212. Bướm già thì bướm có râu
 213. Bướm vàng đậu đọt mù u
 214. Cá về biển Bắc hết trông
 215. Cách nhau một bức rào thưa
 216. Cái bống cõng chồng đi chơi
  2
 217. Cái bống là cái bống bình
 218. Cái bống mặc sống ngang chân
 219. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 220. Cái cò là cái cò kỳ
  2
 221. Cái cò là cái cò quăm
 222. Cái cò lặn lội bờ sông
  2
 223. Cái cò trắng bạch như vôi
 224. Cái cóc ăn trầu đỏ môi
 225. Cái cóc lặn lội bờ sông
 226. Cái cóc lặn lội qua ngòi
 227. Cái cuốc là cái cuốc đen
 228. Cái gì anh đổ vào bồ
 229. Cái giường mà biết nói năng
 230. Cái quạt mười tám cái nan
 231. Canh ba trống điểm trên lầu
 232. Canh bầu nấu với cá trê
 233. Canh cải mà nấu với gừng
 234. Canh suông khéo nấu thì ngon
 235. Cau già khéo bổ thì ngon
 236. Cau già quá lứa bán buôn
 237. Căn duyên này, ai phá cho rời
 238. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 239. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 240. Cây cao bóng cả duyên mòn
 241. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 242. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 243. Cha mẹ hồi trước có xem
 244. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 245. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 246. Chàng đừng trời tối trông sao
 247. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 248. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 249. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
  2
 250. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 251. Chàng trẩy đi kể đã mấy đông
  2
 252. Chàng về thiếp cũng xin về
 253. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 254. Chẳng lo thân bậu thân qua
 255. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 256. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 257. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 258. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 259. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 260. Chẻ tre lựa cật đan nia
 261. Chém cha cái giặc, chết hoang
 262. Chém cha con mắt lá khoai
 263. Chị em rủ nhau đi tắm đầm
  2
 264. Chị giàu, chị lấy ông nghè
 265. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 266. Chiều chiều én liệng bờ sông
 267. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 268. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 269. Chiều chiều ra đứng bờ mương
  2
 270. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 271. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  2
  1
 272. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 273. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 274. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 275. Chim khôn đậu nóc nhà quan (I)
 276. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
  2
 277. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 278. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 279. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 280. Chồng chèo thì vợ cũng chèo
 281. Chồng còng lấy vợ cũng còng
  2
 282. Chồng dữ thì em mới rầu
 283. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 284. Chồng em nó chẳng ra gì
  2
 285. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 286. Chồng già vợ trẻ là tiên
 287. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 288. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 289. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 290. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 291. Chồng hen lại lấy vợ hen
  2
 292. Chồng khôn thì nổi cơ đồ
 293. Chồng khôn vợ được đi hài
 294. Chồng lên tám, vợ mười ba
  2
 295. Chồng lớn vợ bé thì xinh
 296. Chồng người chẳng mượn được lâu
  2
 297. Chồng người đi ngược về xuôi
  3
 298. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
  3
 299. Chồng rồi! Chồng rồi, nghĩ rằng chị em đã có chồng rồi
 300. Chồng sang vợ được đi giày
 301. Chồng ta áo rách ta thương
 302. Chồng thấp mà lấy vợ cao
 303. Chồng tôi đi đã ba đông
 304. Chồng yêu cái tóc nên dài
 305. Chớ lo nốc nát, ván hà
 306. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 307. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 308. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
  2
 309. Chuồn chuồn có cánh thì bay (I)
 310. Chuồn chuồn có cánh thì bay (II)
 311. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 312. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 313. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
  2
 314. Chưa chồng nón thúng quai thao
 315. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 316. Có ai những bận cùng ai
 317. Có chồng càng dễ chơi ngang
 318. Có chồng chẳng được đi đâu
 319. Có chồng đêm có đêm đừng
 320. Có chồng mà chẳng có con
 321. Có chồng như ngựa có yên
 322. Có chồng ông nọ bà kia
 323. Có chồng thì mặc có chồng
 324. Có chồng thì phải theo chồng
 325. Có chồng thủ phận thủ duyên
 326. Có chồng thương kẻ không chồng
 327. Có con gây dựng cho con
 328. Có con hơn của anh ơi
 329. Có con nỏ muốn ai bồng
 330. Có con phải khổ vì con
 331. Có cưới mà chẳng có cheo
 332. Có duyên lấy được chồng già
 333. Có phúc lấy được vợ già
  2
 334. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 335. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 336. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 337. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 338. Con cò đậu cọc cầu ao
 339. Con cú ăn trầu đỏ môi
 340. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 341. Còn duyên anh cưới ba heo
  2
 342. Con gái đương thời đã nên con gái
 343. Con gái là con người ta
 344. Con gái mười bảy mười ba
 345. Con hư bởi tại cha dung
  2
 346. Con mẹ có thương mẹ đâu
  2
 347. Con ông mà lấy con bà
 348. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 349. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 350. Con ta gả bán cho người
 351. Con vua lấy thằng bán than
  2
 352. Cô gái nhà ai tuổi chín nhăm
  2
 353. Cô kia đội áo đi đâu
 354. Cô kia má đỏ hòn than
 355. Cô kia nước lọ cơm niêu
 356. Cổ tay đã trắng lại tròn
 357. Cổ tay em trắng lại tròn
 358. Công anh làm rể ba năm (I)
 359. Công anh làm rể ba năm (II)
  2
 360. Công anh làm rể Chương Đài
  2
 361. Công anh làm rể có tài
  2
 362. Cơm chiên ăn với cá ve
 363. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 364. Cơm trắng ăn với chả chim
 365. Của chua ai thấy chẳng thèm
 366. Của rẻ ấy là của ôi
  2
 367. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 368. Củi mục lành đun
 369. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 370. Cực chẳng đã mới gả cho vua
  2
 371. Cực chẳng đã mới gả con cho chệt
  2
 372. Cưới em chín quả cau vàng
 373. Cưới em có cánh con gà
  2
 374. Cưới em có một tiền hai
  2
 375. Cưới nàng anh toan dẫn voi
  2
 376. Dạy con từ thuở còn thơ
  2
 377. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 378. Dốc một lòng lấy chồng dốt nát
 379. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
 380. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 381. Dù cho cha đánh ngõ đình
  2
 382. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 383. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 384. Đã đành nên thiếp nên thê
 385. Đã lâu không gặp bạn vàng
 386. Đã mời không lẽ không vào
 387. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 388. Đã thành gia thất hay chưa
 389. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 390. Đang khi chồng giận mình đi
 391. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 392. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 393. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 394. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 395. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 396. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 397. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 398. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 399. Đào liễu em ơi một mình
  2
 400. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 401. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 402. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 403. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 404. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 405. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 406. Đạp xe nước chảy lên đồng
 407. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 408. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 409. Đầu gà má lợn thì chê
 410. Đầu làng có một cây đa (II)
 411. Đấy còn không, đây cũng còn không
 412. Đấy mây, đây cũng song già
 413. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 414. Đem thân tôi xuống cõi trần
 415. Đèn ai leo lét bên sông
 416. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 417. Đèn lồng khi xách khi treo
 418. Đẹp chi cái áo vải sồng
 419. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 420. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 421. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 422. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 423. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 424. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 425. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
  2
 426. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 427. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 428. Đêm nằm chếch gối phòng loan
  2
 429. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 430. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 431. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 432. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 433. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 434. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 435. Đến đây quen ít lạ nhiều
 436. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 437. Đi cho lang tạ làm chi
 438. Đi chợ hay ăn quà
 439. Đi đâu ba bốn năm nay
 440. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 441. Đi đâu có anh có tôi
 442. Đi đâu đã mấy hôm nay
 443. Đi đâu đi đó bần thần
 444. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 445. Đi đâu từ sớm đến giờ
 446. Đi đò tát nước cho chuyên
 447. Đi mô mà chẳng thấy về
 448. Đi mô mà nỏ thấy về
 449. Đi mô nỏ biết đi mô
 450. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 451. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 452. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 453. Đói cơm rách áo mà gầy
 454. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 455. Đói lòng ăn trái khổ qua
 456. Đói no một vợ một chồng
 457. Đói thì ăn cơm lại no
 458. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 459. Độc bình chưng trước tam sơn
 460. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 461. Đôi bên bác mẹ tư tề
 462. Đôi bên bác mẹ tương tề
 463. Đổi quần đổi áo thời hay
 464. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 465. Đôi ta là nghĩa tao khang
 466. Đôi ta là nợ là tình
 467. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 468. Đôi ta nặng một chữ tình
 469. Đôi ta như cái đòng đòng
 470. Đôi ta như cánh hoa đào
 471. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
  2
 472. Đôi ta như gậy chống rèm
 473. Đôi ta như lúa phơi màu
 474. Đôi ta như thể con bài
 475. Đôi ta như thể con tằm
 476. Đôi ta như vợ với chồng
 477. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 478. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 479. Đôi tay cầm đôi dao cau
 480. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 481. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 482. Đôi tôi quyết lấy người này
 483. Đôi triếc con đưới con côi
 484. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 485. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 486. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 487. Đốt than nướng cá cho vàng
 488. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết dạ
 489. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
  2
 490. Đời người được mấy gang tay
 491. Đời xưa kén những con dòng
 492. Đưa lên ta ví cho đồng
 493. Được như lời nói anh mừng
 494. Được như lời nói em ơi
 495. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 496. Đường đi những lách cùng lau
 497. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 498. Đường xa đi gấp lại gần
 499. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 500. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 501. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 502. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 503. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
  2
 504. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 505. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 506. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 507. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 508. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 509. Em còn bé dại thơ ngây (I)
  2
 510. Em còn bé dại thơ ngây (II)
  2
 511. Em dầu có thác xuống suối vàng
 512. Em đã thật lấy anh chưa?
 513. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 514. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 515. Em đây chỉ mến người tài
 516. Em đây là gái năm con
 517. Em khoe em đẹp em giòn
 518. Em là con gái có chồng
 519. Em là con gái lỡ thì
  2
 520. Em là con gái nhà giàu (I)
  2
 521. Em là con gái nhà nghèo (I)
  2
 522. Em là con gái nhà quê
  2
 523. Em là con gái Phụng Thiên
 524. Em là con út nhất nhà
 525. Em là thân phận nữ nhi
  2
 526. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 527. Em mất chồng em chả có lo
 528. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 529. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 530. Em nay là gái chưa chồng
 531. Em nghe anh tỏ lời này
 532. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 533. Em ngoan lấy phải chồng đần
 534. Em ngồi dệt cửi trên khung
 535. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 536. Em ngồi vòi vọi trông chàng
  2
 537. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 538. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 539. Em như cá lẹp rút xương
  2
 540. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 541. Em ơi chớ khá bôn hành
 542. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 543. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 544. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 545. Em ơi thân thể anh đây
 546. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 547. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
  2
 548. Em ra lấy chồng cách một cái phá
  2
 549. Em rằng em muốn đi buôn
 550. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
  2
 551. Em tham nơi quần rộng áo dài
 552. Em thì đi cấy lấy công
 553. Em thì đi cấy ruộng bông
 554. Em thì vác cuốc thăm đồng
 555. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 556. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 557. Em về cắt rạ đánh tranh
 558. Em về dệt cửi trên khung
 559. Em về em hỏi mẹ cha
 560. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 561. Em về thưa lại mẹ hay
 562. Em về thưa mẹ cùng cha
 563. Em về thưa mẹ cùng thầy
 564. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 565. Em xin cái quạt nhài đồng
 566. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 567. Gà tơ xào với mướp già
  3
 568. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (I)
  2
 569. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)
 570. Gái có chồng như gông đeo cổ
 571. Gái có chồng như rồng có vây
 572. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 573. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 574. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 575. Gái không chồng như thuyền không lái
 576. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 577. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 578. Gái tơ mà lấy chồng già
 579. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 580. Gánh nặng mà đi đường vòng
 581. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 582. Gặp em anh hỏi câu này
 583. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 584. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 585. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 586. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 587. Giã ơn em anh lui kịp nước
 588. Giang sơn một gánh cất ngồi
 589. Giang sơn thiếp gánh một mình
  2
 590. Giáp, Ất, Bính là tam bất hạp
 591. Giàu anh trong trứng giàu ra
 592. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 593. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 594. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 595. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 596. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 597. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 598. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 599. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 600. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 601. Giàu thì thịt cá cơm canh
  2
 602. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 603. Giày ban bóng loáng nuột nà
 604. Giậm chân đấm ngực kêu trời
  2
 605. Giận chồng mà chẳng bế con
 606. Giận chồng xách gói ra đi
 607. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 608. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 609. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 610. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
  2
 611. Gió đưa bụi chuối te tàu
  2
 612. Gió đưa bụi mía lùm tum
 613. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
  2
 614. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 615. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 616. Gió đưa ông đội về kinh
  2
 617. Gió đưa ông đội về Tàu
  2
 618. Gió đưa trái mít qua rào
 619. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 620. Gió nam non thổi lòn hang chuột
  2
 621. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
  2
 622. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 623. Gió vàng hiu hắt năm canh
  2
 624. Giữa trời cây cả bóng cao
 625. Giường lèo mà trải chiếu mây
 626. Gởi thơ một bức
 627. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 628. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 629. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 630. Hai nách những lông xồm xồm
  2
 631. Hai tay cầm hai quả hồng
  2
 632. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 633. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 634. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 635. Hãy xin bớt giận làm lành
  2
 636. Hay xóc đĩa ông mời về
 637. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
  2
 638. Hoa Bụt mọc trước cửa chùa
 639. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 640. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 641. Hoa sói mà gói xương sông
  2
 642. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 643. Hoài thân lấy chú thợ khay
  2
 644. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 645. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 646. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 647. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 648. Hồi nào em nói với chàng
  2
 649. Hồi nào lấy em, anh nói với em
  2
 650. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 651. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 652. Hôm qua tát nước đầu đình
  3
  4
 653. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
  2
 654. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 655. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 656. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
  2
 657. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 658. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 659. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 660. Hỡi cô da đỏ má hồng
 661. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 662. Hỡi cô đi đường cái quan
 663. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 664. Hỡi cô má phấn môi son
 665. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 666. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
  2
 667. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 668. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 669. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
  2
 670. Hỡi cô yếm trắng kia là
 671. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 672. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 673. Kể chi trời rét đồng sâu
  2
 674. Kể từ lính mộ ra đi
  2
 675. Kể từ mộ lính đi Tây
 676. Kể từ ngày tôi lấy anh
 677. Khi anh mặt bủng da chì
 678. Khi đầu thiếp tính đi về
  2
 679. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 680. Khi xưa anh ở cùng ai
  2
 681. Khi xưa em ở với mẹ với cha
  2
 682. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
  2
 683. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 684. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 685. Không chồng mà chửa mới ngoan
  2
 686. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 687. Không đi sợ mất bụng chồng
  2
 688. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
  2
 689. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 690. Không thương để thiếp lui ra
  2
 691. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 692. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 693. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 694. Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền
 695. Lại đây anh hỏi cho rành
  2
 696. Làm dâu khó lắm em ơi
 697. Làm gì những thói đưa đong
  2
 698. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
  2
 699. Làm thân con gái phải lo
  2
 700. Làm trai cho đáng nên trai (I)
  2
 701. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 702. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 703. Làm trai lấy vợ Sơn Đông
 704. Làm trai rửa bát, quét nhà
  2
 705. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 706. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 707. Lẳng lơ chết cũng ra ma
  2
 708. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
  2
 709. Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa
 710. Lắng nghe nàng nói như màu
 711. Lập đông gió lạnh như đồng
 712. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 713. Lấy anh anh sắm sửa cho
  2
 714. Lấy anh ăn cháo hột đào
 715. Lấy anh thì sướng hơn vua
 716. Lấy chồng ăn những của chồng
 717. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
  2
 718. Lấy chồng cờ bạc là tiên
 719. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
  2
 720. Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
 721. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
  2
 722. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 723. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 724. Lấy chồng từ thuở mười ba
 725. Lấy chồng từ thuở mười lăm
  2
 726. Lấy lính thì được ăn lương
 727. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 728. Lên non thiếp cũng lên theo
 729. Lên rừng hoá hổ, về đồng nội hoá long
 730. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
  2
 731. Liệu bề đát đặng thì đươn
 732. Lính vua, lính chúa, lính làng
 733. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  2
  1
 734. Lơ thơ tơ liễu buông mành
 735. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 736. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 737. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 738. Lửa nhen vừa mới bén trầm
  2
 739. Má ơi đừng gả con xa
 740. Mặc ai một dạ đôi lòng
 741. Mắm ngon chấm cá liệt
 742. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 743. Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
 744. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
  2
 745. Mẹ cha chi rứa mẹ cha
  2
 746. Mẹ em muốn ăn cá thu
 747. Mẹ em tham con lợn béo mùi
  2
 748. Mẹ em tham gạo, tham gà
  2
 749. Mẹ em tham thúng xôi rền
  2
 750. Mẹ già chặt đũa từ em
  2
 751. Mẹ già là mẹ già chung
  2
 752. Mẹ già như chuối chín cây
  2
 753. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
  3
 754. Mẹ mong gả thiếp về giồng
  2
 755. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
  3
 756. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
  2
 757. Mẹ ơi con chẳng lấy dân
 758. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
  3
 759. Mẹ ơi trái bí còn non
  3
 760. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
  2
 761. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 762. Miếng trầu là miếng trầu cay
 763. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 764. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 765. Mình hoà cha mẹ không hoà
 766. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 767. Mình nói với ta mình hãy còn son
 768. Mình rằng mình chỉ lấy ta (I)
 769. Mình rằng mình chỉ lấy ta (II)
 770. Mình rằng mình quyết lấy ta
  2
 771. Mình về tôi cũng đi theo
 772. Mồ hôi gió đượm
  2
 773. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
  2
 774. Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông
 775. Một cành dâu, năm bảy cành dâu
 776. Một cành tre, năm bảy cành tre
 777. Một chàng hai thiếp khó phân
 778. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 779. Một đời được mấy anh hùng
 780. Một là em lấy chồng quan
 781. Một lo đứng cửa trông ra
 782. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 783. Một lòng kết tóc xe tơ
 784. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 785. Một mình lo bảy, lo ba
 786. Một năm chia mười hai kỳ
  2
 787. Một năm chưa dễ mấy xuân
 788. Một ngày ba bận trèo đèo
  2
 789. Một quan tiền tốt mang đi
 790. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 791. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 792. Một trăm ông chú không lo
 793. Một trăng là mấy Cuội ngồi
 794. Một vũng nước trong năm bảy dòng nước đục
 795. Mua cam thì chọn lấy cam
 796. Mua cau chọn những buồng sai
 797. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 798. Muốn cho gần bến gần thuyền
 799. Muốn cho no vợ đủ chồng
 800. Muôn nghìn chớ lấy kẻ La
 801. Muốn rằng tế tửu lang trung
  2
 802. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 803. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 804. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 805. Mười giờ ông chánh về Tây
  2
 806. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 807. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
  2
 808. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 809. Nay mai anh lại sang Tây
  2
 810. Nay mừng anh chị tốt đôi
 811. Năm ngoái anh lên ngọn sông Ngâu
 812. Năm quan tiền tốt bó mo
  2
 813. Năm voi anh đúc năm chuông
 814. Năng mưa thì giếng năng đầy
  2
 815. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 816. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 817. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 818. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 819. Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng
 820. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
  2
 821. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 822. Ngồi buồn giở sách ra coi
 823. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 824. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 825. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 826. Người ta câu bể, câu sông
 827. Người ta chọn cá nấu canh
 828. Người ta lên núi thì vui
 829. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 830. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 831. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 832. Nhà anh đã khó lại khăn
 833. Nhà em có bụi trầu cay
 834. Nhà em mả táng hàm rồng
 835. Nhà ta ba bốn chị em
 836. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 837. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 838. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
  2
 839. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 840. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 841. Những khi vai gánh tay đèo
 842. Nói ra sợ chị em cười
 843. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 844. Nuôi con những tưởng về sau
 845. Nuôi lợn thì phải vớt bèo
 846. Nước chảy cho đá trôi nghiêng
 847. Nước còn quyện cát làm doi
 848. Nước đứng mà đựng chậu thau
 849. Nước lên bè anh xuôi
 850. Nước nguồn chảy xuống soi dâu
 851. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
  2
 852. Nước sông pha lẫn nước đồng
  2
 853. Nước trong veo bao giờ có cá
 854. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
  2
 855. Ở đây gần cảnh nhà chùa
 856. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 857. Ở đời nên phải chiều đời
 858. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 859. Ớt nào là ớt chẳng cay
  2
 860. Phận bạc khôn nương nhà bạc
 861. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 862. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
  2
 863. Phụ mẫu tình thâm
  2
 864. Phủ Quỳ đi có về không
  2
 865. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
  2
 866. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 867. Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió
 868. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 869. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
  2
 870. Qua đình ngả nón trông đình
 871. Qua đồng ghé nón thăm đồng
  2
 872. Ra đường ông tú, ông chiêu
  2
 873. Ra đường võng giá nghênh ngang
  2
 874. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
  2
 875. Răng đen nhưng nhức hạt dưa
 876. Răng đen nhưng nhức hạt na
 877. Râu tôm nấu với ruột bầu
 878. Rồi đây ta kiện ông Tơ
 879. Rộng đồng mặc sức chim bay
  2
 880. Rủ nhau đi cấy đi cày
  2
  1
 881. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 882. Rung rinh nước chảy qua đèo
  2
 883. Rừng xanh con cọp nó gầm
 884. Rương xe, chìa khoá em cầm
  2
 885. Rượu chè cờ bạc lu bù
 886. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 887. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
 888. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông
 889. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
 890. Sáu giờ còn ở kinh đô
 891. Sập vàng mà trải chiếu hoa
 892. Sóng sao cho vịt ướt lông
 893. Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 894. Sông dài cá lội biệt tăm
 895. Sông Mơ, sông Mận, sông Đào
 896. Ta rằng ta chẳng có ghen
 897. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
 898. Tai nghe trống điểm trên lầu
 899. Tay anh nắm con dao sắc
 900. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 901. Tay nâng khăn gói sang sông
  2
 902. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 903. Tép đồng ăn với rau mưng
 904. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 905. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 906. Thà rằng làm lẽ thứ mười
  2
 907. Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra
  2
 908. Tháng hai cho chí tháng mười
  2
 909. Thằng chồng em là đứa vô nghì
 910. Thân em đi lấy chồng chung
  2
 911. Thân em làm lẽ chẳng hề
 912. Thân em làm lẽ vô duyên
 913. Thân em làm tốt làm lành
 914. Thân em mười sáu tuổi đầu
  2
 915. Thân em như cánh hoa hồng
  2
 916. Thân thiếp như cánh hoa đào
 917. Thẩn thơ dưới gốc mai già
 918. Thấy anh em cũng muốn theo
 919. Thầy mẹ đập thiếp, chàng đứng chàng coi
 920. Thầy mẹ em tham ruộng đầu cầu
 921. Thế gian được vợ hỏng chồng
 922. Thế gian một vợ, một chồng
 923. Thiếp gặp chàng như Ngưu Lang gặp hội
 924. Thiếp vì chàng, thiếp mới lênh đênh nơi biển ái
 925. Thiếp với chàng vương mang câu tình tự
 926. Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây
 927. Thiếp xa chàng quên ăn, quên ngủ
 928. Thiệt hại thay cho thằng bé lên ba
  2
 929. Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ
 930. Thuyền ai lên xuống bến sông
 931. Thuyền bầu trở lái về đông
 932. Thuyền em lựa bến cắm sào
 933. Thứ nhất vợ dại trong nhà
 934. Thương ai bằng nỗi thương con
 935. Thương ai cho bằng thương chồng
 936. Thương chồng nấu cháo le le
 937. Thương chồng nên phải lầm than
 938. Thương chồng phải khóc mụ gia
  2
 939. Thương chồng phải luỵ cùng chồng
 940. Thương nàng đã đến tháng sinh
 941. Thương nhau vì nết, chẳng hết chi người
 942. Tiếc cho con tôm rằn nấu với ngọn rau má
 943. Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại
 944. Tiếc thay con ngựa bạch mà thắt các dây cương thừng
  2
 945. Tiễn đưa một bước lên đường
 946. Tôi đà biết tính chồng tôi
 947. Tối qua cửa phượng loan phòng
 948. Tối qua lên tận trên mây
 949. Tối tối chị giữ mất buồng
  2
 950. Tốt số lấy được chồng chung
 951. Trách cha trách mẹ nhà chàng
 952. Trách chàng ăn ở chấp chênh
 953. Trách ông Tơ ba bảy mươi phần
 954. Trách ông Tơ giận với bà Tơ
 955. Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ
 956. Trách thân mà lại giận trời
  2
 957. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 958. Trai làm nên năm thê bảy thiếp
 959. Trai tân, gái goá thì chơi
  2
 960. Trai tơ ơi hỡi trai tơ
 961. Trai tứ chiếng, gái giang hồ
 962. Trăm khúc sông khúc lở, khúc bồi
 963. Trăm năm ai chớ bỏ ai
 964. Trăm năm cũng bạn với ta
 965. Trăm năm dạ ở đinh ninh
 966. Trăm năm dốc nguyện đá vàng
 967. Trăm năm đành lỗi hẹn hò
  1
 968. Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
 969. Trăm năm lòng gắn, dạ ghi
 970. Trăm năm tạc một chữ đồng
 971. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (I)
 972. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (II)
 973. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (III)
 974. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
  2
 975. Trăng lên đến đó rồi tề
 976. Trầu không ăn vôi ắt là trầu nhạt
 977. Trâu kia gặm cỏ bờ ao
 978. Trầu này thực của em têm
 979. Trầu vàng còn để trong cơi
 980. Trầu xanh, cau trắng, chay vàng
 981. Trèo lên cây bưởi hái hoa
  2
 982. Trèo lên cây gạo con con
 983. Trên trời có cái cầu vồng
 984. Trên trời có ông sao băng
 985. Trên trời có vảy tê tê
  2
 986. Tròng trành như nón không quai
 987. Trót lời hẹn với lang quân
 988. Trời dông chớp lạnh, mưa nguồn
 989. Trời đã vẹn toàn
 990. Trời đất một vùng, bắc nam đôi ngả
 991. Trời hè lắm trận mưa rào
 992. Trời mưa cho ướt lá khoai
  2
 993. Trời mưa nước chảy qua sân
 994. Trời sinh ra ông tướng tài
  2
 995. Trời xanh nước biếc một màu
 996. Trước mừng chàng như cây có cội
 997. Trước sao đằm thắm muôn phần
 998. Tuy rằng anh ở nhà anh
  2
 999. Từ khi em về làm dâu
 1000. Từ ngày tôi ở cùng cha
  2
 1001. Tưởng rằng trọn thuỷ, chọn chung
 1002. Ước gì anh hoá ra hoa
  2
 1003. Vai mang khăn gói sang sông
 1004. Vái ông Tơ đôi ba chầu hát
 1005. Vái ông Tơ một đĩa bánh bò bông
 1006. Vái ông Tơ vài ve rượu thiệt
 1007. Vào vườn hái quả cau xanh
 1008. Vắng mặt nhân ngãi một ngày
  2
 1009. Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
  2
 1010. Vắng sao Hôm, có sao Mai
  2
 1011. Về nhà than với chồng con
  2
 1012. Vì ai cho thiếp võ vàng
  2
 1013. Vì ai kim cúc phân ly
  2
 1014. Vì chàng thiếp phải mò cua
  2
 1015. Vì chồng nên phải gắng công
 1016. Vì chưng ăn miếng trầu anh
 1017. Ví dầu chồng thấp vợ cao
 1018. Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm
  2
 1019. Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
  2
 1020. Vì tằm em phải chạy dâu
  2
 1021. Võng này đan sợi đay già
  2
 1022. Vô duyên mới lấy chồng khòm
 1023. Vô duyên, vô phúc, múc phải anh chồng già
 1024. Vợ chồng đầu gối má kề
 1025. Vợ chồng hàng sáo chúng ta
 1026. Vợ chồng kết tóc trên trời
 1027. Vợ chồng là nghĩa già đời
 1028. Vợ chồng là nghĩa phu thê
 1029. Vợ chồng là nghĩa tao khang
 1030. Vợ chồng như đôi cu cu
 1031. Vợ chồng như nút với khuy
 1032. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3
 1033. Vợ đôi, chồng một, ra gì
 1034. Vợ nên rồng, chồng nên tiên
 1035. Vua chúa cấm đoán làm chi
  2
 1036. Xấu xa cũng thể chồng ta
 1037. Xét ra trong đạo vợ chồng
 1038. Xiết bao bú mớm bù trì
  2
 1039. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 1040. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 1041. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 1042. Xống thâm vắt ngọn cành hồng
 1043. Xưa kia có thế nầy đâu
 1044. Xưa kia ở với mẹ cha
  2
 1045. Yêu nhau cho mặn cho mà
 1046. Yêu nhau không lấy được nhau
  2
 1047. Yêu vợ được lúc bấy giờ