1. Ai ăn cau cưới thì đền
 2. Ai bì anh có tiền bồ
 3. Ai bưng trầu rượu tới đó
  2
 4. Ai chẳng ham sang trọng
  2
 5. Ai chèo ghe bí qua sông
 6. Ai cho chín lạng không mừng
 7. Ai chồng ai vợ mặc ai
 8. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
  2
 9. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
  2
 10. Ai đi bờ đắp một mình
  2
 11. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 12. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 13. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 14. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
  2
 15. Ai kia một mạn thuyền bồng
 16. Ai làm bát bể cơm rơi
  2
 17. Ai làm bầu bí đứt dây
  2
 18. Ai làm cho bến xa thuyền
  3
 19. Ai làm cho cải tôi ngồng
 20. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
  2
 21. Ai làm cho nước chảy xuôi
  2
 22. Ai làm nên nỗi nước này
  2
 23. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
  2
 24. Ai lên nhắn gửi lời lên
  2
 25. Ai mà nói dối cùng chồng
 26. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 27. Ai ơi có câu thơ rằng
  2
 28. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
  2
 29. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 30. Ai ơi phải nghĩ trước sau
  3
 31. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 32. Ai từng con cú nó mọc sừng
 33. Ai về bên ấy bây giờ
 34. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
  2
 35. Ai về dọn ngõ sửa đường
 36. Ai về nhắn nhủ cô hay
 37. Ai về nhắn với bà cai
 38. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 39. Ai về tôi gửi bức thư
 40. Ai về xẻ gỗ cho dày
 41. Ai vơ rơm rác thì vơ
 42. Ai xinh thì mặc ai xinh
 43. Ai xui ai khiến bất nhơn
 44. Ai xui anh lấy được mình
 45. Ai xui em lấy học trò
  2
 46. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 47. Anh bởi mảng lo nghèo
 48. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
  2
 49. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 50. Anh còn son, em cũng còn son
  2
 51. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 52. Anh đã có vợ anh rồi
 53. Anh đà có vợ con chưa
 54. Anh đã có vợ con riêng
 55. Anh đây mục hạ vô nhân
 56. Anh đây tài tử giai nhân
 57. Anh đây thật đấng trai lành
 58. Anh đến đây để ở mãi không về
 59. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 60. Anh đi anh dặn em rằng
 61. Anh đi anh nhớ trở về
  2
 62. Anh đi ba bữa anh về
 63. Anh đi Bình Định ở lâu
 64. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 65. Anh đi dù lụa cánh dơi
 66. Anh đi dù lụa năm bông
 67. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
  2
 68. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 69. Anh đi em một ngó chừng
 70. Anh đi em ở lại nhà
  2
  1
 71. Anh đi ghe cá cao cờ
 72. Anh đi ghe nổi chín chèo
 73. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 74. Anh đi làm mướn nuôi ai
 75. Anh đi làm thợ nơi nao
 76. Anh đi lấy vợ cách sông
 77. Anh đi lọng lụa ba bông
 78. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 79. Anh đi ngó trước, ngó sau
 80. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 81. Anh đừng lên xuống uổng công
 82. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
  2
 83. Anh em như chân như tay (III)
  2
 84. Anh em ta lập đám lên đây
 85. Anh giàu quần đôi ba bức
  2
 86. Anh giàu trong trứng giàu ra
 87. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 88. Anh Hai như con nhà giàu
  2
 89. Anh ham xóc đĩa, cò quay
  2
 90. Anh khoe có tỏi anh cay
 91. Anh khôn mà vợ anh đần
 92. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 93. Anh không lấy được em ngoan
 94. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
  2
 95. Anh kia có vợ con rồi
 96. Anh kia đi ô cánh dơi
 97. Anh là con trai học trò
 98. Anh là con trai nhà nghèo
 99. Anh là con út trong nhà
 100. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 101. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 102. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 103. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 104. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 105. Anh mau thức dậy học bài
 106. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 107. Anh năng lên gối làm quen
 108. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 109. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 110. Anh như tấm vóc đại hồng
  2
 111. Anh như trúc mọc ngoài trời
  2
 112. Anh ở sao mà rể gọi là con
 113. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 114. Anh ơi anh hãy mau mau
 115. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 116. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 117. Anh ơi đi lại cho dày
 118. Anh ơi phải lính thì đi
  2
 119. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 120. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 121. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 122. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
  2
 123. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
  2
 124. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 125. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
  2
 126. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 127. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 128. Anh thương em anh để đó đã
 129. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 130. Anh thương em từ thuở trồng cau
 131. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 132. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 133. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 134. Anh về anh bảo mẹ cha
 135. Anh về bán ruộng cây đa
 136. Anh về chẻ lạt bó tro
  2
 137. Anh về cho em về theo (I)
 138. Anh về cho em về theo (II)
 139. Anh về cho em về theo (III)
 140. Anh về cuốc đất trồng cau
  1
 141. Anh về đi học cho chuyên
 142. Anh về đợ ruộng cây đa
 143. Anh về hái đậu trảy cà
 144. Anh về kẻo vợ anh trông
 145. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 146. Anh về liệu lấy trăm mâm
 147. Anh về mắc võng nuôi con
 148. Anh về mắc võng ru con (I)
 149. Anh về mắc võng ru con (II)
 150. Anh về mua gỗ đóng giường
 151. Anh về mua lấy năm me
  2
 152. Anh về mua lụa bọc trời
  2
 153. Anh về mượn thuổng đào hồ
 154. Anh về nhớ ngãi em không
 155. Anh về rẫy vợ anh ra
 156. Anh về sắm nón sắm quai
 157. Anh về số phận ra trò
 158. Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 159. Anh về thắt rế kim cang
 160. Anh về thấy kiểng thêm thương
 161. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 162. Anh về thưa với mẹ nhà
 163. Anh về thưa với mẹ thầy
 164. Anh về thưa với ông bà (I)
 165. Anh về thưa với ông bà (II)
 166. Anh về tìm vảy cá trê
 167. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 168. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 169. Áo dài đứt nút còn khuy
 170. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 171. Áo người mặc đoạn cởi ra
 172. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 173. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 174. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 175. Áo trắng em mặc cho xinh
 176. Áo vá vai vợ ai không biết
 177. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 178. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 179. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 180. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 181. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 182. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
  2
 183. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 184. Ăn đong cho đáng ăn đong
 185. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 186. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 187. Ăn thì có vợ cùng con
 188. Ăn với chồng một bữa
 189. Ăn xin cho đáng ăn xin
 190. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 191. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 192. Ba bốn nơi đến nói không màng
 193. Ba tàn ba héo vì cây
  2
 194. Ba vợ bảy nàng hầu
 195. Bác mẹ em vội tham vàng
 196. Bao giờ cho chuối có cành
  2
 197. Bắc thang lên đến tận trời
 198. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 199. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 200. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 201. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 202. Bố chồng là lông con lợn
 203. Bố chồng là lông con phượng
 204. Bốn mùa bông cúc nở sây
 205. Bông bống bồng bồng
 206. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 207. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 208. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 209. Buồn về một nỗi phu quân
 210. Bữa cơm múc nước rửa râu
  2
 211. Bực mình lên tận tiên cung
 212. Bướm già thì bướm có râu
 213. Bướm vàng đậu đọt mù u
 214. Cá về biển Bắc hết trông
 215. Cách nhau một bức rào thưa
 216. Cái bống cõng chồng đi chơi
  2
 217. Cái bống là cái bống bình
 218. Cái bống mặc sống ngang chân
 219. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 220. Cái cò là cái cò kỳ
  2
 221. Cái cò là cái cò quăm
 222. Cái cò lặn lội bờ sông
  2
 223. Cái cò trắng bạch như vôi
 224. Cái cóc ăn trầu đỏ môi
 225. Cái cóc lặn lội bờ sông
 226. Cái cóc lặn lội qua ngòi
 227. Cái cuốc là cái cuốc đen
 228. Cái gì anh đổ vào bồ
 229. Cái giường mà biết nói năng
 230. Cái quạt mười tám cái nan
 231. Canh ba trống điểm trên lầu
 232. Canh bầu nấu với cá trê
 233. Canh cải mà nấu với gừng
 234. Canh suông khéo nấu thì ngon
 235. Cau già khéo bổ thì ngon
 236. Cau già quá lứa bán buôn
 237. Căn duyên này, ai phá cho rời
 238. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 239. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 240. Cây cao bóng cả duyên mòn
 241. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 242. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 243. Cha mẹ hồi trước có xem
 244. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 245. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 246. Chàng đừng trời tối trông sao
 247. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 248. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 249. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
  2
 250. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 251. Chàng trẩy đi kể đã mấy đông
  2
 252. Chàng về thiếp cũng xin về
 253. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 254. Chẳng lo thân bậu thân qua
 255. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 256. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 257. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 258. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 259. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 260. Chẻ tre lựa cật đan nia
 261. Chém cha cái giặc, chết hoang
 262. Chém cha con mắt lá khoai
 263. Chị em rủ nhau đi tắm đầm
  2
 264. Chị giàu, chị lấy ông nghè
 265. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 266. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 267. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 268. Chiều chiều ra đứng bờ mương
  2
 269. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 270. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  2
  1
 271. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 272. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 273. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 274. Chim khôn đậu nóc nhà quan (I)
 275. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
  2
 276. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 277. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 278. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 279. Chính chuyên lấy được chín chồng
  2
 280. Chồng chèo thì vợ cũng chèo
 281. Chồng còng lấy vợ cũng còng
  2
 282. Chồng dữ thì em mới rầu
 283. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 284. Chồng em nó chẳng ra gì
  2
 285. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 286. Chồng già vợ trẻ là tiên
 287. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 288. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 289. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 290. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 291. Chồng hen lại lấy vợ hen
  2
 292. Chồng khôn thì nổi cơ đồ
 293. Chồng khôn vợ được đi hài
 294. Chồng lên tám, vợ mười ba
  2
 295. Chồng lớn vợ bé thì xinh
 296. Chồng người chẳng mượn được lâu
  2
 297. Chồng người đi ngược về xuôi
  3
 298. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
  3
 299. Chồng rồi! Chồng rồi, nghĩ rằng chị em đã có chồng rồi
 300. Chồng sang vợ được đi giày
 301. Chồng ta áo rách ta thương
 302. Chồng thấp mà lấy vợ cao
 303. Chồng tôi đi đã ba đông
 304. Chồng yêu cái tóc nên dài
 305. Chớ lo nốc nát, ván hà
 306. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 307. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 308. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
  2
 309. Chuồn chuồn có cánh thì bay (I)
 310. Chuồn chuồn có cánh thì bay (II)
 311. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 312. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 313. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
  2
 314. Chưa chồng nón thúng quai thao
 315. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 316. Có ai những bận cùng ai
 317. Có chồng càng dễ chơi ngang
 318. Có chồng chẳng được đi đâu
 319. Có chồng đêm có đêm đừng
 320. Có chồng mà chẳng có con
 321. Có chồng như ngựa có yên
 322. Có chồng ông nọ bà kia
 323. Có chồng thì mặc có chồng
 324. Có chồng thì phải theo chồng
 325. Có chồng thủ phận thủ duyên
 326. Có con gây dựng cho con
 327. Có con hơn của anh ơi
 328. Có con nỏ muốn ai bồng
 329. Có con phải khổ vì con
 330. Có cưới mà chẳng có cheo
 331. Có duyên lấy được chồng già
 332. Có phúc lấy được vợ già
  2
 333. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 334. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 335. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 336. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 337. Con cò đậu cọc cầu ao
 338. Con cú ăn trầu đỏ môi
 339. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 340. Còn duyên anh cưới ba heo
  2
 341. Con gái đương thời đã nên con gái
 342. Con gái là con người ta
 343. Con hư bởi tại cha dung
  2
 344. Con mẹ có thương mẹ đâu
  2
 345. Con ông mà lấy con bà
 346. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 347. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 348. Con ta gả bán cho người
 349. Con vua lấy thằng bán than
  2
 350. Cô kia đội áo đi đâu
 351. Cô kia má đỏ hòn than
 352. Cô kia nước lọ cơm niêu
 353. Cổ tay đã trắng lại tròn
 354. Cổ tay em trắng lại tròn
 355. Công anh làm rể ba năm (I)
 356. Công anh làm rể ba năm (II)
  2
 357. Công anh làm rể Chương Đài
  2
 358. Cơm chiên ăn với cá ve
 359. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 360. Cơm trắng ăn với chả chim
 361. Của chua ai thấy chẳng thèm
 362. Của rẻ ấy là của ôi
  2
 363. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 364. Củi mục lành đun
 365. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 366. Cực chẳng đã mới gả cho vua
  2
 367. Cực chẳng đã mới gả con cho chệt
  2
 368. Cưới em chín quả cau vàng
 369. Cưới em có cánh con gà
  2
 370. Cưới em có một tiền hai
  2
 371. Cưới nàng anh toan dẫn voi
  2
 372. Dạy con từ thuở còn thơ
  2
 373. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 374. Dốc một lòng lấy chồng dốt nát
 375. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
 376. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 377. Dù cho cha đánh ngõ đình
  2
 378. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 379. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 380. Đã đành nên thiếp nên thê
 381. Đã lâu không gặp bạn vàng
 382. Đã mời không lẽ không vào
 383. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 384. Đã thành gia thất hay chưa
 385. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 386. Đang khi chồng giận mình đi
 387. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 388. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 389. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 390. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 391. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 392. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 393. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 394. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 395. Đào liễu em ơi một mình
  2
 396. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 397. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 398. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 399. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 400. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 401. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 402. Đạp xe nước chảy lên đồng
 403. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 404. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 405. Đầu gà má lợn thì chê
 406. Đầu làng có một cây đa (II)
 407. Đấy còn không, đây cũng còn không
 408. Đấy mây, đây cũng song già
 409. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 410. Đem thân tôi xuống cõi trần
 411. Đèn ai leo lét bên sông
 412. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 413. Đèn lồng khi xách khi treo
 414. Đẹp chi cái áo vải sồng
 415. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 416. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 417. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 418. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 419. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 420. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 421. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
  2
 422. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 423. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 424. Đêm nằm chếch gối phòng loan
  2
 425. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 426. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 427. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 428. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 429. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 430. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 431. Đến đây quen ít lạ nhiều
 432. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 433. Đi cho lang tạ làm chi
 434. Đi chợ hay ăn quà
 435. Đi đâu ba bốn năm nay
 436. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 437. Đi đâu có anh có tôi
 438. Đi đâu đã mấy hôm nay
 439. Đi đâu đi đó bần thần
 440. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 441. Đi đâu từ sớm đến giờ
 442. Đi đò tát nước cho chuyên
 443. Đi mô mà chẳng thấy về
 444. Đi mô mà nỏ thấy về
 445. Đi mô nỏ biết đi mô
 446. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 447. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 448. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 449. Đói cơm rách áo mà gầy
 450. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 451. Đói lòng ăn trái khổ qua
 452. Đói no một vợ một chồng
 453. Đói thì ăn cơm lại no
 454. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 455. Độc bình chưng trước tam sơn
 456. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 457. Đôi bên bác mẹ tư tề
 458. Đôi bên bác mẹ tương tề
 459. Đổi quần đổi áo thời hay
 460. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 461. Đôi ta là nghĩa tao khang
 462. Đôi ta là nợ là tình
 463. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 464. Đôi ta nặng một chữ tình
 465. Đôi ta như cái đòng đòng
 466. Đôi ta như cánh hoa đào
 467. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
  2
 468. Đôi ta như gậy chống rèm
 469. Đôi ta như lúa phơi màu
 470. Đôi ta như thể con bài
 471. Đôi ta như thể con tằm
 472. Đôi ta như vợ với chồng
 473. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 474. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 475. Đôi tay cầm đôi dao cau
 476. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 477. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 478. Đôi tôi quyết lấy người này
 479. Đôi triếc con đưới con côi
 480. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 481. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 482. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 483. Đốt than nướng cá cho vàng
 484. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết dạ
 485. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
  2
 486. Đời người được mấy gang tay
 487. Đời xưa kén những con dòng
 488. Đưa lên ta ví cho đồng
 489. Được như lời nói anh mừng
 490. Được như lời nói em ơi
 491. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 492. Đường đi những lách cùng lau
 493. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 494. Đường xa đi gấp lại gần
 495. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 496. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 497. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 498. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 499. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
  2
 500. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 501. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 502. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 503. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 504. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 505. Em còn bé dại thơ ngây (I)
  2
 506. Em còn bé dại thơ ngây (II)
  2
 507. Em dầu có thác xuống suối vàng
 508. Em đã thật lấy anh chưa?
 509. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 510. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 511. Em đây chỉ mến người tài
 512. Em đây là gái năm con
 513. Em khoe em đẹp em giòn
 514. Em là con gái có chồng
 515. Em là con gái lỡ thì
  2
 516. Em là con gái nhà giàu (I)
  2
 517. Em là con gái nhà nghèo (I)
  2
 518. Em là con gái nhà quê
  2
 519. Em là con gái Phụng Thiên
 520. Em là con út nhất nhà
 521. Em là thân phận nữ nhi
  2
 522. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 523. Em mất chồng em chả có lo
 524. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 525. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 526. Em nay là gái chưa chồng
 527. Em nghe anh tỏ lời này
 528. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 529. Em ngoan lấy phải chồng đần
 530. Em ngồi dệt cửi trên khung
 531. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 532. Em ngồi vòi vọi trông chàng
  2
 533. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 534. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 535. Em như cá lẹp rút xương
  2
 536. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 537. Em ơi chớ khá bôn hành
 538. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 539. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 540. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 541. Em ơi thân thể anh đây
 542. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 543. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
  2
 544. Em ra lấy chồng cách một cái phá
  2
 545. Em rằng em muốn đi buôn
 546. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
  2
 547. Em tham nơi quần rộng áo dài
 548. Em thì đi cấy lấy công
 549. Em thì đi cấy ruộng bông
 550. Em thì vác cuốc thăm đồng
 551. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 552. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 553. Em về cắt rạ đánh tranh
 554. Em về dệt cửi trên khung
 555. Em về em hỏi mẹ cha
 556. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 557. Em về thưa lại mẹ hay
 558. Em về thưa mẹ cùng cha
 559. Em về thưa mẹ cùng thầy
 560. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 561. Em xin cái quạt nhài đồng
 562. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 563. Gà tơ xào với mướp già
  3
 564. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (I)
  2
 565. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)
 566. Gái có chồng như gông đeo cổ
 567. Gái có chồng như rồng có vây
 568. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 569. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 570. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 571. Gái không chồng như thuyền không lái
 572. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 573. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 574. Gái tơ mà lấy chồng già
 575. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 576. Gánh nặng mà đi đường vòng
 577. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 578. Gặp em anh hỏi câu này
 579. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 580. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 581. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 582. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 583. Giã ơn em anh lui kịp nước
 584. Giang sơn một gánh cất ngồi
 585. Giang sơn thiếp gánh một mình
  2
 586. Giáp, Ất, Bính là tam bất hạp
 587. Giàu anh trong trứng giàu ra
 588. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 589. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 590. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 591. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 592. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 593. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 594. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 595. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 596. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 597. Giàu thì thịt cá cơm canh
  2
 598. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 599. Giày ban bóng loáng nuột nà
 600. Giậm chân đấm ngực kêu trời
  2
 601. Giận chồng mà chẳng bế con
 602. Giận chồng xách gói ra đi
 603. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 604. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 605. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 606. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
  2
 607. Gió đưa bụi chuối te tàu
  2
 608. Gió đưa bụi mía lùm tum
 609. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
  2
 610. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 611. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 612. Gió đưa ông đội về kinh
  2
 613. Gió đưa ông đội về Tàu
  2
 614. Gió đưa trái mít qua rào
 615. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 616. Gió nam non thổi lòn hang chuột
  2
 617. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
  2
 618. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 619. Gió vàng hiu hắt năm canh
  2
 620. Giữa trời cây cả bóng cao
 621. Giường lèo mà trải chiếu mây
 622. Gởi thơ một bức
 623. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 624. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 625. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 626. Hai nách những lông xồm xồm
  2
 627. Hai tay cầm hai quả hồng
  2
 628. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 629. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 630. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 631. Hãy xin bớt giận làm lành
  2
 632. Hay xóc đĩa ông mời về
 633. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
  2
 634. Hoa Bụt mọc trước cửa chùa
 635. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 636. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 637. Hoa sói mà gói xương sông
  2
 638. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 639. Hoài thân lấy chú thợ khay
  2
 640. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 641. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 642. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 643. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 644. Hồi nào em nói với chàng
  2
 645. Hồi nào lấy em, anh nói với em
  2
 646. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 647. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 648. Hôm qua tát nước đầu đình
  3
  4
 649. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
  2
 650. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 651. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 652. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
  2
 653. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 654. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 655. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 656. Hỡi cô da đỏ má hồng
 657. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 658. Hỡi cô đi đường cái quan
 659. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 660. Hỡi cô má phấn môi son
 661. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 662. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
  2
 663. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 664. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 665. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
  2
 666. Hỡi cô yếm trắng kia là
 667. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 668. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 669. Kể chi trời rét đồng sâu
  2
 670. Kể từ lính mộ ra đi
  2
 671. Kể từ mộ lính đi Tây
 672. Kể từ ngày tôi lấy anh
 673. Khi anh mặt bủng da chì
 674. Khi đầu thiếp tính đi về
  2
 675. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 676. Khi xưa anh ở cùng ai
  2
 677. Khi xưa em ở với mẹ với cha
  2
 678. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
  2
 679. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 680. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 681. Không chồng mà chửa mới ngoan
  2
 682. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 683. Không đi sợ mất bụng chồng
  2
 684. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
  2
 685. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 686. Không thương để thiếp lui ra
  2
 687. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 688. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 689. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 690. Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền
 691. Lại đây anh hỏi cho rành
  2
 692. Làm dâu khó lắm em ơi
 693. Làm gì những thói đưa đong
  2
 694. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
  2
 695. Làm thân con gái phải lo
  2
 696. Làm trai cho đáng nên trai (I)
  2
 697. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 698. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 699. Làm trai lấy vợ Sơn Đông
 700. Làm trai rửa bát quét nhà
  2
 701. Làm trai rửa bát, quét nhà
  2
 702. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 703. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 704. Lẳng lơ chết cũng ra ma
  2
 705. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
  2
 706. Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa
 707. Lắng nghe nàng nói như màu
 708. Lập đông gió lạnh như đồng
 709. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 710. Lấy anh anh sắm sửa cho
 711. Lấy anh ăn cháo hột đào
 712. Lấy anh thì sướng hơn vua
 713. Lấy chồng ăn những của chồng
 714. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
  2
 715. Lấy chồng cờ bạc là tiên
 716. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
  2
 717. Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
 718. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
  2
 719. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 720. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 721. Lấy chồng từ thuở mười ba
 722. Lấy chồng từ thuở mười lăm
  2
 723. Lấy lính thì được ăn lương
 724. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 725. Lên non thiếp cũng lên theo
 726. Lên rừng hoá hổ, về đồng nội hoá long
 727. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
  2
 728. Liệu bề đát đặng thì đươn
 729. Lính vua, lính chúa, lính làng
 730. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  2
  1
 731. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 732. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 733. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 734. Lửa nhen vừa mới bén trầm
  2
 735. Má ơi đừng gả con xa
 736. Mặc ai một dạ đôi lòng
 737. Mắm ngon chấm cá liệt
 738. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 739. Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
 740. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
  2
 741. Mẹ cha chi rứa mẹ cha
  2
 742. Mẹ em muốn ăn cá thu
 743. Mẹ em tham con lợn béo mùi
  2
 744. Mẹ em tham gạo, tham gà
  2
 745. Mẹ em tham thúng xôi rền
  2
 746. Mẹ già chặt đũa từ em
  2
 747. Mẹ già là mẹ già chung
  2
 748. Mẹ già như chuối chín cây
  2
 749. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
  3
 750. Mẹ mong gả thiếp về giồng
  2
 751. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
  3
 752. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
  2
 753. Mẹ ơi con chẳng lấy dân
 754. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
  3
 755. Mẹ ơi trái bí còn non
  3
 756. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
  2
 757. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 758. Miếng trầu là miếng trầu cay
 759. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 760. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 761. Mình hoà cha mẹ không hoà
 762. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 763. Mình nói với ta mình hãy còn son
 764. Mình rằng mình chỉ lấy ta (I)
 765. Mình rằng mình chỉ lấy ta (II)
 766. Mình rằng mình quyết lấy ta
  2
 767. Mình về tôi cũng đi theo
 768. Mồ hôi gió đượm
  2
 769. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
  2
 770. Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông
 771. Một cành dâu, năm bảy cành dâu
 772. Một cành tre, năm bảy cành tre
 773. Một chàng hai thiếp khó phân
 774. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 775. Một đời được mấy anh hùng
 776. Một là em lấy chồng quan
 777. Một lo đứng cửa trông ra
 778. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 779. Một lòng kết tóc xe tơ
 780. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 781. Một mình lo bảy, lo ba
 782. Một năm chia mười hai kỳ
  2
 783. Một năm chưa dễ mấy xuân
 784. Một ngày ba bận trèo đèo
  2
 785. Một quan tiền tốt mang đi
 786. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 787. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 788. Một trăm ông chú không lo
 789. Một trăng là mấy Cuội ngồi
 790. Một vũng nước trong năm bảy dòng nước đục
 791. Mua cam thì chọn lấy cam
 792. Mua cau chọn những buồng sai
 793. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 794. Muốn cho gần bến gần thuyền
 795. Muốn cho no vợ đủ chồng
 796. Muôn nghìn chớ lấy kẻ La
 797. Muốn rằng tế tửu lang trung
  2
 798. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 799. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 800. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 801. Mười giờ ông chánh về Tây
  2
 802. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 803. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
  2
 804. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 805. Nay mai anh lại sang Tây
  2
 806. Nay mừng anh chị tốt đôi
 807. Năm quan tiền tốt bó mo
  2
 808. Năm voi anh đúc năm chuông
 809. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 810. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 811. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 812. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 813. Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng
 814. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
  2
 815. Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện
 816. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 817. Ngồi buồn giở sách ra coi
 818. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 819. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 820. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 821. Người ta câu bể, câu sông
 822. Người ta chọn cá nấu canh
 823. Người ta lên núi thì vui
 824. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 825. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 826. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 827. Nhà anh đã khó lại khăn
 828. Nhà em có bụi trầu cay
 829. Nhà em mả táng hàm rồng
 830. Nhà ta ba bốn chị em
 831. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 832. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 833. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
  2
 834. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 835. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 836. Những khi vai gánh tay đèo
 837. Nói ra sợ chị em cười
 838. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 839. Nuôi con những tưởng về sau
 840. Nuôi lợn thì phải vớt bèo
 841. Nước chảy cho đá trôi nghiêng
 842. Nước đứng mà đựng chậu thau
 843. Nước lên bè anh xuôi
 844. Nước nguồn chảy xuống soi dâu
 845. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
  2
 846. Nước sông pha lẫn nước đồng
  2
 847. Nước trong veo bao giờ có cá
 848. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
  2
 849. Ở đây gần cảnh nhà chùa
 850. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 851. Ở đời nên phải chiều đời
 852. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 853. Ớt nào là ớt chẳng cay
  2
 854. Phận bạc khôn nương nhà bạc
 855. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 856. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
  2
 857. Phụ mẫu tình thâm
  2
 858. Phủ Quỳ đi có về không
  2
 859. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
  2
 860. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 861. Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió
 862. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 863. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
  2
 864. Qua đình ngả nón trông đình
 865. Qua đồng ghé nón thăm đồng
  2
 866. Ra đường ông tú, ông chiêu
  2
 867. Ra đường võng giá nghênh ngang
  2
 868. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
  2
 869. Răng đen nhưng nhức hạt dưa
 870. Răng đen nhưng nhức hạt na
 871. Râu tôm nấu với ruột bầu
 872. Rồi đây ta kiện ông Tơ
 873. Rộng đồng mặc sức chim bay
  2
 874. Rủ nhau đi cấy đi cày
  2
  1
 875. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 876. Rung rinh nước chảy qua đèo
  2
 877. Rừng xanh con cọp nó gầm
 878. Rương xe, chìa khoá em cầm
  2
 879. Rượu chè cờ bạc lu bù
 880. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 881. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
 882. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông
 883. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
 884. Sáu giờ còn ở kinh đô
 885. Sập vàng mà trải chiếu hoa
 886. Sóng sao cho vịt ướt lông
 887. Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 888. Sông dài cá lội biệt tăm
 889. Sông Mơ, sông Mận, sông Đào
 890. Ta rằng ta chẳng có ghen
 891. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
 892. Tai nghe trống điểm trên lầu
 893. Tay anh nắm con dao sắc
 894. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 895. Tay nâng khăn gói sang sông
  2
 896. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 897. Tép đồng ăn với rau mưng
 898. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 899. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 900. Thà rằng làm lẽ thứ mười
  2
 901. Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra
  2
 902. Tháng hai cho chí tháng mười
  2
 903. Thằng chồng em là đứa vô nghì
 904. Thân em đi lấy chồng chung
  2
 905. Thân em làm lẽ chẳng hề
 906. Thân em làm lẽ vô duyên
 907. Thân em làm tốt làm lành
 908. Thân em mười sáu tuổi đầu
  2
 909. Thân em như cánh hoa hồng
  2
 910. Thân thiếp như cánh hoa đào
 911. Thẩn thơ dưới gốc mai già
 912. Thấy anh em cũng muốn theo
 913. Thầy mẹ đập thiếp, chàng đứng chàng coi
 914. Thầy mẹ em tham ruộng đầu cầu
 915. Thế gian được vợ hỏng chồng
 916. Thế gian một vợ, một chồng
 917. Thiếp gặp chàng như Ngưu Lang gặp hội
 918. Thiếp vì chàng, thiếp mới lênh đênh nơi biển ái
 919. Thiếp với chàng vương mang câu tình tự
 920. Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây
 921. Thiếp xa chàng quên ăn, quên ngủ
 922. Thiệt hại thay cho thằng bé lên ba
  2
 923. Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ
 924. Thuyền ai lên xuống bến sông
 925. Thuyền bầu trở lái về đông
 926. Thuyền em lựa bến cắm sào
 927. Thứ nhất vợ dại trong nhà
 928. Thương ai bằng nỗi thương con
 929. Thương ai cho bằng thương chồng
 930. Thương chồng nấu cháo le le
 931. Thương chồng nên phải lầm than
 932. Thương chồng phải khóc mụ gia
  2
 933. Thương chồng phải luỵ cùng chồng
 934. Thương nàng đã đến tháng sinh
 935. Thương nhau vì nết, chẳng hết chi người
 936. Tiếc cho con tôm rằn nấu với ngọn rau má
 937. Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại
 938. Tiếc thay con ngựa bạch mà thắt các dây cương thừng
  2
 939. Tiễn đưa một bước lên đường
 940. Tôi đà biết tính chồng tôi
 941. Tối qua cửa phượng loan phòng
 942. Tối qua lên tận trên mây
 943. Tối tối chị giữ mất buồng
  2
 944. Tốt số lấy được chồng chung
 945. Trách cha trách mẹ nhà chàng
 946. Trách chàng ăn ở chấp chênh
 947. Trách ông Tơ ba bảy mươi phần
 948. Trách ông Tơ giận với bà Tơ
 949. Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ
 950. Trách thân mà lại giận trời
  2
 951. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 952. Trai làm nên năm thê bảy thiếp
 953. Trai tân, gái goá thì chơi
  2
 954. Trai tơ ơi hỡi trai tơ
 955. Trai tứ chiếng, gái giang hồ
 956. Trăm khúc sông khúc lở, khúc bồi
 957. Trăm năm ai chớ bỏ ai
 958. Trăm năm cũng bạn với ta
 959. Trăm năm dạ ở đinh ninh
 960. Trăm năm dốc nguyện đá vàng
 961. Trăm năm đá nát vàng phai
 962. Trăm năm đành lỗi hẹn hò
  1
 963. Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
 964. Trăm năm lòng gắn, dạ ghi
 965. Trăm năm tạc một chữ đồng
 966. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (I)
 967. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (II)
 968. Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (III)
 969. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
  2
 970. Trăng lên đến đó rồi tề
 971. Trầu không ăn vôi ắt là trầu nhạt
 972. Trâu kia gặm cỏ bờ ao
 973. Trầu này thực của em têm
 974. Trầu vàng còn để trong cơi
 975. Trầu xanh, cau trắng, chay vàng
 976. Trèo lên cây bưởi hái hoa
  2
 977. Trèo lên cây gạo con con
 978. Trên trời có cái cầu vồng
 979. Trên trời có ông sao băng
 980. Trên trời có vảy tê tê
  2
 981. Tròng trành như nón không quai
 982. Trót lời hẹn với lang quân
 983. Trời dông chớp lạnh, mưa nguồn
 984. Trời đã vẹn toàn
 985. Trời đất một vùng, bắc nam đôi ngả
 986. Trời hè lắm trận mưa rào
 987. Trời mưa cho ướt lá khoai
  2
 988. Trời mưa nước chảy qua sân
 989. Trời sinh ra ông tướng tài
  2
 990. Trời xanh nước biếc một màu
 991. Trước mừng chàng như cây có cội
 992. Trước sao đằm thắm muôn phần
 993. Tuy rằng anh ở nhà anh
  2
 994. Từ khi em về làm dâu
 995. Từ ngày tôi ở cùng cha
  2
 996. Tưởng rằng trọn thuỷ, chọn chung
 997. Ước gì anh hoá ra hoa
  2
 998. Vai mang khăn gói sang sông
 999. Vái ông Tơ đôi ba chầu hát
 1000. Vái ông Tơ một đĩa bánh bò bông
 1001. Vái ông Tơ vài ve rượu thiệt
 1002. Vào vườn hái quả cau xanh
 1003. Vắng mặt nhân ngãi một ngày
  2
 1004. Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
  2
 1005. Vắng sao Hôm, có sao Mai
  2
 1006. Về nhà than với chồng con
  2
 1007. Vì ai cho thiếp võ vàng
  2
 1008. Vì ai kim cúc phân ly
  2
 1009. Vì chàng thiếp phải mò cua
  2
 1010. Vì chồng nên phải gắng công
 1011. Vì chưng ăn miếng trầu anh
 1012. Ví dầu chồng thấp vợ cao
 1013. Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm
  2
 1014. Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
  2
 1015. Vì tằm em phải chạy dâu
  2
 1016. Võng này đan sợi đay già
  2
 1017. Vô duyên mới lấy chồng khòm
 1018. Vô duyên, vô phúc, múc phải anh chồng già
 1019. Vợ chồng đầu gối má kề
 1020. Vợ chồng hàng sáo chúng ta
 1021. Vợ chồng kết tóc trên trời
 1022. Vợ chồng là nghĩa già đời
 1023. Vợ chồng là nghĩa phu thê
 1024. Vợ chồng là nghĩa tao khang
 1025. Vợ chồng như đôi cu cu
 1026. Vợ chồng như nút với khuy
 1027. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3
 1028. Vợ đôi, chồng một, ra gì
 1029. Vợ nên rồng, chồng nên tiên
 1030. Vua chúa cấm đoán làm chi
  2
 1031. Xấu xa cũng thể chồng ta
 1032. Xét ra trong đạo vợ chồng
 1033. Xiết bao bú mớm bù trì
  2
 1034. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 1035. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 1036. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 1037. Xống thâm vắt ngọn cành hồng
 1038. Xưa kia có thế nầy đâu
 1039. Xưa kia ở với mẹ cha
  2
 1040. Yêu nhau cho mặn cho mà
 1041. Yêu nhau không lấy được nhau
  2
 1042. Yêu vợ được lúc bấy giờ