1. Ai mà nói dối cùng ai
 2. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 3. Ai mà phụ nghĩa quên công
 4. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 5. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 6. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 7. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 8. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 9. Ai ơi chớ vội khoe mình
 10. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 11. Ai ơi cứ ở cho lành
 12. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 13. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 14. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 15. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 16. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 17. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 18. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 19. Ai ơi được ngọc đừng cười
 20. Ai ơi giữ chí cho bền
 21. Ai ơi gương bể khó hàn
 22. Ai ơi không nghĩ thân sau
 23. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 24. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 25. Ai ơi nhớ lấy lời này
  2
 26. Ai ơi sao chẳng đi về
 27. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 28. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 29. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 30. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 31. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 32. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 33. Ai từng bận áo không bâu
 34. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 35. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 36. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 37. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 38. Anh đi lính hay đi chết nướng
 39. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 40. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 41. Anh đừng thấy cá phụ canh
 42. Anh đương cầm bút ngâm bài
 43. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 44. Anh ham giàu là anh ham dại
 45. Anh kia có vợ sau lưng
  2
 46. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 47. Anh này có tính hoang toàng
 48. Anh nay đương lúc còn trai
 49. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 50. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 51. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 52. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 53. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 54. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 55. Anh ơi có chí canh nông
  2
 56. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 57. Anh ơi uống rượu thì say
 58. Anh thì bạn với ma men
 59. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 60. Anh tỷ như phận anh
 61. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 62. Anh về nối tóc cho dài
 63. Anh về thổi bễ nung kền
 64. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 65. Ao to ta thả cá chơi
 66. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 67. Ăn được ngủ được là tiên
 68. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 69. Ăn mặn uống nước đỏ da
 70. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 71. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 72. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 73. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 74. Ăn thì vóc học thì hay
 75. Ầu ơ bồng bống bông bông
 76. Ba năm ở với người đần
 77. Bạn bè là nghĩa tương tri
 78. Bán hàng thì bán sớm mai
 79. Bảo cho những khách má hồng
 80. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 81. Bảy với ba tính ra một chục
 82. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 83. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 84. Cây cao thì gió càng lay
 85. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 86. Chẳng chua cũng thể là chanh
 87. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 88. Chẳng lo chi đó cười đây
 89. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 90. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 91. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 92. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 93. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 94. Chớ nghe quân tử nói dòn
 95. Chớ tham đồng bạc con cò
 96. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 97. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 98. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 99. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 100. Có khó mới có miếng ăn
 101. Có nên thì nói là nên
 102. Con gái có hai bến nước
 103. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 104. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 105. Con ơi hãy nhớ câu này
 106. Con ơi mẹ bảo đây này
 107. Con ơi muốn nên thân người
 108. Con tài lo láo lo kiêu
 109. Cờ bạc là bác thằng bần
 110. Cờ bạc nó đã khinh anh
 111. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 112. Của đời cha mẹ để cho
 113. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 114. Cứ gì quần lụa áo tơ
 115. Dù ai nói đông, nói tây
 116. Đã đành canh cải nấu gừng
 117. Đã sinh ra kiếp ở đời
 118. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 119. Đã thề phải giữ lời thề
 120. Đã thương thì chớ có nài
  2
 121. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 122. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 123. Đàn bà thì phải nuôi heo
  2
 124. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 125. Đạn đâu mà bắn chim trời
 126. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 127. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 128. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 129. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 130. Đánh cờ nước bí không toan
 131. Đánh giặc mà đánh tay không
 132. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 133. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 134. Đạo làm trai như người ta
 135. Đào liễu em ơi một mình
 136. Đắp bờ thì phải khai mương
  2
 137. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 138. Đâu đâu cũng có anh hùng
 139. Đây ta như cây giữa rừng
 140. Đem chuông đi đánh nước người
 141. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 142. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 143. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 144. Đèn hết dầu đèn tắt
 145. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  2
 146. Để hơi mà tát nước bè
 147. Đến đây xứ sở lạ lùng
 148. Đi buôn không lỗ thì lời
 149. Đi cho biết đó biết đây
 150. Đi đâu mà chả cầm que
 151. Đi đâu mà chẳng ăn de
 152. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 153. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 154. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 155. Đi lâu mới biết đường dài
 156. Đi ngang nghiêng nón không chào
 157. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 158. Đò công một chuyến năm tiền
 159. Đò dọc phải tránh đò ngang
 160. Đói cơm hơn kẻ no rau
 161. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 162. Đói thì đầu gối phải bò
 163. Đốt đèn thì phải khêu tim
 164. Đời cha cho chí đời con
  2
 165. Đời người có một gang tay
 166. Đời người sống mấy gang tay
 167. Đục thì cũng nước giữa dòng
 168. Đừng có chắc lắm ai ơi
 169. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 170. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 171. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 172. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 173. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 174. Đừng lo cái áo cụt tay
 175. Đừng nài lương giáo khác dòng
 176. Đừng tham của rẻ, của ôi
 177. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 178. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 179. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 180. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 181. Đừng tin cái bụng đờn bà
 182. Được mùa chê gạo vô hơi
 183. Được mùa chớ phụ môn khoai
 184. Đường dài mới biết ngựa hay
 185. Đường không đi sao biết
 186. Đường này anh vẫn đi qua
 187. Đường xa mượn ngựa mà đi
 188. Đứt tay một chút còn đau
 189. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 190. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 191. Em đi anh bảo em rằng
  2
 192. Em đừng bắc bậc làm cao
 193. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 194. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
  2
 195. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 196. Em là con gái Kẻ Mơ
 197. Em là con gái, em có hai bến sông
  2
 198. Em lập cảnh trồng ba
 199. Em lấy chồng anh không có giận
 200. Em nghe tin anh có vợ rồi
 201. Em ơi anh bảo em này
 202. Em ơi anh dặn em này
 203. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 204. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 205. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 206. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 207. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 208. Em về chốn ấy làm chi
 209. Em về giục mẹ cùng thầy
 210. Em về tu bổ chùa chiền
 211. Éo le khôn khéo đặt bày
 212. Gà khôn gà chẳng đá lang
 213. Gái đừng hay đến nhà trai
 214. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 215. Gàu lành ai nỡ trét chai
 216. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 217. Gia bần trí tuệ không bần
 218. Giã ơn canh cải nấu gừng
 219. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 220. Giàu bên cửa ngõ không màng
 221. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
  2
 222. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 223. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 224. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 225. Giàu đâu mà đến tay ta
 226. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
  2
 227. Giàu người ta chẳng có tham
 228. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 229. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 230. Giàu sang phi nghĩa không màng
 231. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 232. Giàu thì dãi vải tháng ba
 233. Giấc hoè giấc quế êm êm
 234. Giận mà nói lại cho hay
 235. Giận mình cắp nón ra đi
 236. Giận thì nói vậy cho hoài
 237. Giận trời xé váy ăn ai
 238. Giấu đầu lại hở cánh tay
 239. Gieo mình vào chốn sập vàng
 240. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 241. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 242. Giếng sâu thì phải thừng dài
 243. Gió bên đông, động bên tây
 244. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 245. Gió day thì mặc gió day
  2
 246. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 247. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 248. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 249. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 250. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 251. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 252. Giúp nhau khi đói mới hay
 253. Gối rơm theo phận gối rơm
 254. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 255. Gươm linh sút cán còn trành
 256. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 257. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 258. Hai bên hai dãy hàng trầm
 259. Hai chân leo đá đã mòn
 260. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 261. Hai tay bưng đọi chè Tàu
  2
 262. Hai tay ôm lấy ngang lưng
  2
 263. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 264. Hang hùm ai dám mó tay
 265. Hàng xóm để chở một ngày
  2
 266. Hát lên ta nhởi ta chơi
 267. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 268. Hát thanh đây hát với cùng
 269. Hãy cho bền chí câu cua
 270. Hãy xem thuở trước đời đời
 271. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 272. Hễ muốn ra con người tử tế
 273. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 274. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 275. Hiu hiu gió thổi đầu non
  2
 276. Hò lên hai mái cho sòng
 277. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 278. Hoạ phước nan lượng
  2
 279. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 280. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 281. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 282. Hoa thơm nở vắng trên đèo
  2
 283. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 284. Hoa xuân có chủ ngăn rào
  2
 285. Hoài hơi mà đấm bị bông
 286. Hoài hơi mà thổi bị bông
 287. Hoài hơi ta nói với mày
 288. Hoài lời mà nói với trâu
 289. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 290. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 291. Hoài phân mà đổ ruộng người
 292. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 293. Hoài tiên cho cú nó vò
 294. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 295. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 296. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 297. Học hành chữ nghĩa chi mi
 298. Học hành thì ích vào thân
 299. Học thầy chữ lại trả thầy
 300. Học trò ăn vụng càng cua
 301. Học trò đèn sách hôm mai
 302. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 303. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 304. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 305. Hơi đâu mà giận người dưng
 306. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 307. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 308. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 309. Hỡi người thục nữ kia ơi
 310. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 311. Hùm tha con lợn không sao
 312. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 313. Hữu bằng tự viễn phương lai
 314. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 315. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 316. Khi say một chén cũng say
 317. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 318. Khó mà biết lẽ, biết lời
 319. Khó nghèo củi núi, rau non
  2
 320. Khó nghèo đòn gánh liền vai
  2
 321. Khó nghèo xé vạt vá vai
  2
 322. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 323. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 324. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  2
 325. Khôn thì trong trí lượng ra
 326. Không cha có chú ai ơi
  2
 327. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 328. Không ham bịch lúa anh đầy
 329. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 330. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 331. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 332. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 333. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 334. Kìa ai học sách thánh hiền
 335. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 336. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 337. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 338. Làm gì những thói đưa đong
  2
 339. Làm người ăn tối lo mai
 340. Làm người cho biết tiện tần
  1
 341. Làm người mà chẳng biết suy
 342. Làm người phải biết cương thường
 343. Làm người suy chín xét xa
 344. Làm người trước liệu hiếu thân
  2
 345. Làm thân con gái phải lo
  2
 346. Làm trai chí ở cho bền
 347. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 348. Làm trai cho đáng sức trai
 349. Làm trai đi biển, đi sông
 350. Làm trai giữ trọn ba giềng
 351. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 352. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 353. Làm trai nết đủ trăm đường
  2
 354. Làm trai quyết chí tang bồng
 355. Làm trai quyết chí tu thân
 356. Lao xao gà gáy rạng ngày
  2
 357. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 358. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
  2
 359. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 360. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 361. Lên non cho biết non cao
  2
 362. Lên non mới biết non cao (I)
  2
 363. Lên non mới biết non cao (II)
 364. Liệu bề thương được thì thương
  2
 365. Liệu cơm em gắp mắm ra
 366. Lòng ta ta đã chắc rồi
 367. Lỡ lầm vào đất cao su
 368. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 369. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 370. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 371. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 372. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 373. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 374. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 375. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 376. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 377. May, không chút nữa em lầm
 378. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 379. Mặt trời tang tảng rạng đông
  2
 380. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 381. Mẹ cha công đức sinh thành
  2
 382. Mẹ cha là biển là trời
  2
 383. Một cây làm chẳng nên non
  1
 384. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 385. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 386. Một ngày ở với người khôn
  2
 387. Một tay hai trái khó bưng
 388. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 389. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
  2
 390. Mua cá thì phải coi mang
 391. Mua cá thì phải xem mang
 392. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 393. Muốn may thì phải có kim
 394. Muốn no thì phải chăm làm
  2
 395. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 396. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 397. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 398. Mừng nay đức chính cao minh
 399. Mừng nay nho sĩ có tài
 400. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 401. Năng mưa thì giếng năng đầy
  2
 402. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 403. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 404. Nên ra tay kiếm tay cờ
 405. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 406. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 407. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 408. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 409. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 410. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 411. Nguồn ân bể ái hẹn hò
  2
 412. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 413. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 414. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 415. Người đời như cánh phù du
  2
 416. Người gian thì sợ người ngay
 417. Người khôn ăn miếng thịt gà
 418. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 419. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 420. Người trồng cây hạnh người chơi
 421. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 422. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
 423. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 424. Những người đi biển làm nghề
  2
 425. Những người phinh phính mặt mo
  2
 426. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 427. Nói chín thì nên làm mười
 428. Nói lời phải giữ lấy lời
 429. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 430. Nói người phải ngẫm đến ta
 431. Non cao cũng có đường trèo
  2
 432. Nơi nào chí quyết một nơi
 433. Nuôi con cho được vuông tròn
  2
 434. Nuôi tằm cần phải có dâu
  2
 435. Nửa đêm trăng sáng mây cao
  2
 436. Nước lã mà vã nên hồ
 437. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 438. Ở chi hai dạ ba lòng
  2
 439. Ở đây gần bạn gần thầy
 440. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 441. Ở hiền thì lại gặp lành
 442. Ở sao cho toại lòng người
  2
 443. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 444. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
  2
 445. Ơn ai một chút chớ quên
 446. Ơn trời mưa nắng phải thì
  2
 447. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 448. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 449. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 450. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 451. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  2
 452. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
  2
 453. Quý chi một nải chuối xanh
  2
 454. Ra về lòng lại dặn lòng
 455. Ra vời mới biết nông sâu
 456. Rắp toan cưỡi ngựa ra về
 457. Rèm xưa ba bức mành mành
 458. Riêng than đất chín, trời mười
 459. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 460. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
  2
 461. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 462. Rút dây còn sợ động rừng
 463. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 464. Rượu ngon bất luận be sành
 465. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 466. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 467. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 468. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 469. Sinh không, tử lại hoàn không
 470. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 471. Sông sâu nước chảy đá mòn
  2
 472. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 473. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
  2
 474. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
  2
 475. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 476. Tay nâng chén muối đĩa gừng
  2
 477. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 478. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
  2
 479. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 480. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 481. Thà rằng ăn nửa quả hồng
  2
 482. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 483. Tham thì thâm
 484. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 485. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 486. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 487. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 488. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 489. Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
 490. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 491. Thói thường gần mực thì đen
  2
 492. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 493. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 494. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
  2
 495. Thức khuya mới biết đêm dài
 496. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 497. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 498. Trăm năm như cõi trời chung
 499. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 500. Triều đình còn chuộng thi thư
 501. Trong ba mươi sáu đường tu
  2
 502. Trồng cây chua, ăn quả chua
  2
 503. Trời cao bể rộng bao la
 504. Trời cao đất rộng thênh thênh
 505. Trời sinh ra đã làm người
 506. Trời thu vừa gặp tiết lành
 507. Tu cho trọn kiếp bụi hồng
 508. Tu đâu cho bằng tu nhà
  2
 509. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 510. Vàng thì thử lửa, thử than
 511. Vay chín thì trả cả mười
 512. Văn hay chẳng luận đọc dài
 513. Văn thi phú lục chẳng hay
  2
 514. Vô chùa thắp hết lọn nhang
 515. Vui xem hát, nhạt xem bơi
 516. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 517. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 518. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 519. Xin đừng thấy quế phụ hương
  2
 520. Xin người hiếu tử lắng khuyên
  2