1. Ai chơi ta cũng chơi cùng
 2. Ai mà nói dối cùng ai
 3. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 4. Ai mà phụ nghĩa quên công
 5. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 6. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 7. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 8. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 9. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 10. Ai ơi chớ vội khoe mình
 11. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 12. Ai ơi cứ ở cho lành
 13. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 14. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 15. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 16. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 17. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 18. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 19. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 20. Ai ơi được ngọc đừng cười
 21. Ai ơi giữ chí cho bền
 22. Ai ơi gương bể khó hàn
 23. Ai ơi không nghĩ thân sau
 24. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 25. Ai ơi mua đó khó lòng
 26. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 27. Ai ơi nhớ lấy lời này
  2
 28. Ai ơi sao chẳng đi về
 29. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 30. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 31. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 32. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 33. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 34. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 35. Ai từng bận áo không bâu
 36. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 37. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 38. Ai về đường ấy mặc ai
  2
 39. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 40. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 41. Anh đi lính hay đi chết nướng
 42. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 43. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 44. Anh đừng thấy cá phụ canh
 45. Anh đương cầm bút ngâm bài
 46. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 47. Anh ham giàu là anh ham dại
 48. Anh kia có vợ sau lưng
  2
 49. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 50. Anh này có tính hoang toàng
 51. Anh nay đương lúc còn trai
 52. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 53. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 54. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 55. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 56. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 57. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 58. Anh ơi có chí canh nông
  2
 59. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 60. Anh ơi uống rượu thì say
 61. Anh thì bạn với ma men
 62. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 63. Anh tỷ như phận anh
 64. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 65. Anh về nối tóc cho dài
 66. Anh về thổi bễ nung kền
 67. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 68. Ao to ta thả cá chơi
 69. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 70. Ăn được ngủ được là tiên
 71. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 72. Ăn mặn uống nước đỏ da
 73. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 74. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 75. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 76. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 77. Ăn thì vóc học thì hay
 78. Ầu ơ bồng bống bông bông
 79. Ba năm ở với người đần
 80. Bạn bè là nghĩa tương tri
 81. Bán hàng thì bán sớm mai
 82. Bảo cho những khách má hồng
 83. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
  2
 84. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
 85. Bảy với ba tính ra một chục
 86. Bầu già thì mướp cũng sơ
  2
 87. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 88. Biết nhau từ thuở buôn thừng
  2
 89. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 90. Cày đồng đang buổi ban trưa
  2
  1
 91. Cây cao thì gió càng lay
 92. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 93. Chẳng chua cũng thể là chanh
 94. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 95. Chẳng lo chi đó cười đây
 96. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 97. Chẳng tham ruộng cả ao liền
 98. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 99. Chẳng tham vựa lúa anh đầy
 100. Chân đi thẳng tới chân ôi
 101. Chi bằng cần trúc, áo tơi
  2
 102. Chim khôn chết mệt vì mồi
  2
 103. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
  2
 104. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 105. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 106. Chồng người chẳng mượn được lâu
  2
 107. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 108. Chớ nghe quân tử nói dòn
 109. Chớ tham đồng bạc con cò
 110. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 111. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
  2
 112. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 113. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 114. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 115. Có khó mới có miếng ăn
 116. Có nên thì nói là nên
 117. Có phúc lấy được vợ già
  2
 118. Con gái chơi với con trai
 119. Con gái có hai bến nước
 120. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 121. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 122. Con ơi hãy nhớ câu này
 123. Con ơi mẹ bảo đây này
 124. Con ơi muốn nên thân người
 125. Con tài lo láo lo kiêu
 126. Cờ bạc là bác thằng bần
 127. Cờ bạc nó đã khinh anh
 128. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 129. Của đời cha mẹ để cho
 130. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 131. Cứ gì quần lụa áo tơ
 132. Cứ trong nghĩa lý luân thường
  2
 133. Dạy con từ thuở tiểu sinh
  2
 134. Dù ai nói đông, nói tây
 135. Dù ai nói ngược nói xuôi
 136. Đã đành canh cải nấu gừng
 137. Đã sinh ra kiếp ở đời
 138. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 139. Đã thề phải giữ lời thề
 140. Đã thương thì chớ có nài
  2
 141. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 142. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 143. Đàn bà thì phải nuôi heo
  2
 144. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 145. Đạn đâu mà bắn chim trời
 146. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 147. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 148. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 149. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 150. Đánh cờ nước bí không toan
 151. Đánh giặc mà đánh tay không
 152. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 153. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 154. Đạo làm trai như người ta
 155. Đào liễu em ơi một mình
 156. Đào liễu em ơi một mình
  2
 157. Đắp bờ thì phải khai mương
  2
 158. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 159. Đâu đâu cũng có anh hùng
 160. Đây ta như cây giữa rừng
 161. Đem chuông đi đánh nước người
 162. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 163. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 164. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 165. Đèn hết dầu đèn tắt
 166. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  2
 167. Đèo cao thì mặc đèo cao
  2
 168. Để hơi mà tát nước bè
 169. Đến đây xứ sở lạ lùng
 170. Đi buôn không lỗ thì lời
 171. Đi cho biết đó biết đây
 172. Đi đâu mà chả cầm que
 173. Đi đâu mà chẳng ăn de
 174. Đi đâu mà chẳng nằm co
 175. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 176. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 177. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 178. Đi lâu mới biết đường dài
 179. Đi ngang nghiêng nón không chào
 180. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 181. Đò công một chuyến năm tiền
 182. Đò dọc phải tránh đò ngang
 183. Đói cơm hơn kẻ no rau
 184. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 185. Đói thì đầu gối phải bò
 186. Đốt đèn thì phải khêu tim
 187. Đời cha cho chí đời con
  2
 188. Đời người có một gang tay
 189. Đời người sống mấy gang tay
 190. Đục thì cũng nước giữa dòng
 191. Đừng có chắc lắm ai ơi
 192. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 193. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 194. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 195. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 196. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 197. Đừng lo cái áo cụt tay
 198. Đừng nài lương giáo khác dòng
 199. Đừng tham của rẻ, của ôi
 200. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 201. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 202. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 203. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 204. Đừng tin cái bụng đờn bà
 205. Được mùa chê gạo vô hơi
 206. Được mùa chớ phụ môn khoai
 207. Đường dài mới biết ngựa hay
 208. Đường không đi sao biết
 209. Đường này anh vẫn đi qua
 210. Đường xa mượn ngựa mà đi
 211. Đứt tay một chút còn đau
 212. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 213. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 214. Em đi anh bảo em rằng
  2
 215. Em đừng bắc bậc làm cao
 216. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 217. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
  2
 218. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 219. Em là con gái Kẻ Mơ
 220. Em là con gái, em có hai bến sông
  2
 221. Em lập cảnh trồng ba
 222. Em lấy chồng anh không có giận
 223. Em nghe tin anh có vợ rồi
 224. Em ơi anh bảo em này
 225. Em ơi anh dặn em này
 226. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 227. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 228. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 229. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 230. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 231. Em về chốn ấy làm chi
 232. Em về giục mẹ cùng thầy
 233. Em về tu bổ chùa chiền
 234. Éo le khôn khéo đặt bày
 235. Gà già khéo ướp lại tơ
  2
 236. Gà khôn gà chẳng đá lang
 237. Gái đừng hay đến nhà trai
 238. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 239. Gàu lành ai nỡ trét chai
 240. Gặp đời hải yến, hà thanh
 241. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 242. Gia bần trí tuệ không bần
 243. Giã ơn canh cải nấu gừng
 244. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 245. Giàu bên cửa ngõ không màng
 246. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
  2
 247. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 248. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 249. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 250. Giàu đâu mà đến tay ta
 251. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
  2
 252. Giàu người ta chẳng có tham
 253. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 254. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 255. Giàu sang phi nghĩa không màng
 256. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 257. Giàu thì dãi vải tháng ba
 258. Giấc hoè giấc quế êm êm
 259. Giận mà nói lại cho hay
 260. Giận mình cắp nón ra đi
 261. Giận thì nói vậy cho hoài
 262. Giận trời xé váy ăn ai
 263. Giấu đầu lại hở cánh tay
 264. Gieo mình vào chốn sập vàng
 265. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 266. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 267. Giếng sâu thì phải thừng dài
 268. Gió bên đông, động bên tây
 269. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 270. Gió day thì mặc gió day
  2
 271. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 272. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 273. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 274. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 275. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 276. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 277. Giúp nhau khi đói mới hay
 278. Gối rơm theo phận gối rơm
 279. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 280. Gươm linh sút cán còn trành
 281. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 282. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 283. Hai bên hai dãy hàng trầm
 284. Hai bên, bên liễu bên đào
  2
 285. Hai chân leo đá đã mòn
 286. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 287. Hai tay bưng đọi chè Tàu
  2
 288. Hai tay ôm lấy ngang lưng
  2
 289. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 290. Hang hùm ai dám mó tay
 291. Hàng xóm để chở một ngày
  2
 292. Hát lên ta nhởi ta chơi
 293. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 294. Hát thanh đây hát với cùng
 295. Hãy cho bền chí câu cua
 296. Hãy xem thuở trước đời đời
 297. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 298. Hễ ai mà nói dối ai
  2
 299. Hễ muốn ra con người tử tế
 300. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 301. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 302. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
  2
 303. Hiu hiu gió thổi đầu non
  2
 304. Hò lên hai mái cho sòng
 305. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 306. Hoạ phước nan lượng
  2
 307. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 308. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 309. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 310. Hoa thơm nở vắng trên đèo
  2
 311. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 312. Hoa xuân có chủ ngăn rào
  2
 313. Hoài hơi mà đấm bị bông
 314. Hoài hơi mà thổi bị bông
 315. Hoài hơi ta nói với mày
 316. Hoài lời mà nói với trâu
 317. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 318. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 319. Hoài phân mà đổ ruộng người
 320. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 321. Hoài tiên cho cú nó vò
 322. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 323. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 324. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 325. Học hành chữ nghĩa chi mi
 326. Học hành thì ích vào thân
 327. Học thầy chữ lại trả thầy
 328. Học trò ăn vụng càng cua
 329. Học trò đèn sách hôm mai
 330. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 331. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 332. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 333. Hơi đâu mà giận người dưng
 334. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 335. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 336. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 337. Hỡi người thục nữ kia ơi
 338. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 339. Hùm tha con lợn không sao
 340. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 341. Hữu bằng tự viễn phương lai
 342. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 343. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 344. Khi say một chén cũng say
 345. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 346. Khó mà biết lẽ, biết lời
 347. Khó nghèo củi núi, rau non
  2
 348. Khó nghèo đòn gánh liền vai
  2
 349. Khó nghèo xé vạt vá vai
  2
 350. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 351. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 352. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  2
 353. Khôn thì trong trí lượng ra
 354. Không cha có chú ai ơi
  2
 355. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 356. Không ham bịch lúa anh đầy
 357. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 358. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 359. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 360. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 361. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 362. Kìa ai học sách thánh hiền
 363. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 364. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 365. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 366. Làm gì những thói đưa đong
  2
 367. Làm người ăn tối lo mai
 368. Làm người cho biết tiện tần
  1
 369. Làm người mà chẳng biết suy
 370. Làm người phải biết cương thường
 371. Làm người suy chín xét xa
 372. Làm người trước liệu hiếu thân
  2
 373. Làm thân con gái phải lo
  2
 374. Làm thơ mà dán cây chanh
 375. Làm trai chí ở cho bền
 376. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 377. Làm trai cho đáng sức trai
 378. Làm trai đi biển, đi sông
 379. Làm trai giữ trọn ba giềng
 380. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 381. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 382. Làm trai nết đủ trăm đường
  2
 383. Làm trai quyết chí tang bồng
 384. Làm trai quyết chí tu thân
 385. Lao xao gà gáy rạng ngày
  2
 386. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 387. Lẳng lơ chết cũng ra ma
  2
 388. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
  2
 389. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
  2
 390. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 391. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 392. Lên non cho biết non cao
  2
 393. Lên non mới biết non cao (I)
  2
 394. Lên non mới biết non cao (II)
 395. Liệu bề thương được thì thương
  2
 396. Liệu cơm em gắp mắm ra
 397. Lòng ta ta đã chắc rồi
 398. Lỡ lầm vào đất cao su
 399. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 400. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 401. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 402. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 403. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 404. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 405. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 406. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 407. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 408. May, không chút nữa em lầm
 409. Mặc ai lên võng xuống dù
 410. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 411. Mặt trời tang tảng rạng đông
  2
 412. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 413. Mẹ cha công đức sinh thành
  2
 414. Mẹ cha là biển là trời
  2
 415. Mồng năm, mười bốn, hăm ba
 416. Một cây làm chẳng nên non
  1
 417. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 418. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 419. Một ngày ở với người khôn
  2
 420. Một tay hai trái khó bưng
 421. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 422. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
  2
 423. Mua cá thì phải coi mang
 424. Mua cá thì phải xem mang
 425. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 426. Muốn may thì phải có kim
 427. Muốn no thì phải chăm làm
  2
 428. Muốn rằng tế tửu lang trung
  2
 429. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 430. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 431. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 432. Mừng nay đức chính cao minh
 433. Mừng nay nho sĩ có tài
 434. Nàng về buôn bán cho ngoan
  3
 435. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 436. Năng mưa thì giếng năng đầy
  2
 437. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 438. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 439. Nên ra tay kiếm tay cờ
 440. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 441. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 442. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 443. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 444. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 445. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 446. Nghề rèn đỏ lửa còn tiền
  2
 447. Nguồn ân bể ái hẹn hò
  2
 448. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 449. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 450. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 451. Người đời ngay thật là khôn
 452. Người đời như cánh phù du
  2
 453. Người gian thì sợ người ngay
 454. Người khôn ai chả nâng niu
  2
 455. Người khôn ăn miếng thịt gà
 456. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 457. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 458. Người trồng cây hạnh người chơi
 459. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 460. Nhà em mả táng hàm rồng
  3
 461. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
  3
 462. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 463. Những người đi biển làm nghề
  2
 464. Những người phinh phính mặt mo
  2
 465. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 466. Nói chín thì nên làm mười
 467. Nói lời phải giữ lấy lời
 468. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 469. Nói người phải ngẫm đến ta
 470. Non cao cũng có đường trèo
  2
 471. Nơi nào chí quyết một nơi
 472. Nuôi con cho được vuông tròn
  2
 473. Nuôi tằm cần phải có dâu
  2
 474. Nửa đêm trăng sáng mây cao
  2
 475. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
  2
 476. Nước lã mà vã nên hồ
 477. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 478. Ở chi hai dạ ba lòng
  2
 479. Ở đây gần bạn gần thầy
 480. Ở đời ba bảy đường chồng
  2
 481. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 482. Ở đời có bốn chuyện ngu
  2
 483. Ở hiền thì lại gặp lành
 484. Ở sao cho toại lòng người
  2
 485. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 486. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
  2
 487. Ơn ai một chút chớ quên
 488. Ơn trời mưa nắng phải thì
  2
 489. Phải chi anh chưa vợ, hãy còn nợ còn duyên
  3
 490. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 491. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 492. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 493. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi
 494. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 495. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  2
 496. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
  2
 497. Quý chi một nải chuối xanh
  2
 498. Quyết lòng chờ đợi trò thi
  2
 499. Ra về lòng lại dặn lòng
 500. Ra vời mới biết nông sâu
 501. Rắp toan cưỡi ngựa ra về
 502. Rèm xưa ba bức mành mành
 503. Riêng than đất chín, trời mười
 504. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 505. Ruộng ai thì nấy đắp bờ
  2
 506. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
  2
 507. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 508. Rút dây còn sợ động rừng
 509. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 510. Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng
  2
 511. Rượu ngon bất luận be sành
 512. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 513. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 514. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 515. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 516. Sinh không, tử lại hoàn không
 517. Số giàu đem đến dửng dưng
 518. Số giàu tay trắng cũng giàu
 519. Sông Bồ Đề nước đỏ như son
  2
 520. Sông dài cá lội biệt tăm
  2
 521. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 522. Sông sâu nước chảy đá mòn
  2
 523. Sông Tô nước đục lờ lờ
  2
 524. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 525. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
  2
 526. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
  2
 527. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 528. Tay nâng chén muối đĩa gừng
  2
 529. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 530. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
  2
 531. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 532. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 533. Thà rằng ăn nửa quả hồng
  2
 534. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 535. Thà rằng làm lẽ thứ mười
  2
 536. Tham thì thâm
 537. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 538. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 539. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 540. Thân tiên lúc túng cũng liều
  2
 541. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 542. Thế gian ba sự khôn chừa
 543. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 544. Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
 545. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 546. Thói thường gần mực thì đen
  2
 547. Thôi đừng lấy chú biện tuần
  3
 548. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 549. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 550. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
  2
 551. Thừa con chẳng gả cho anh hàng tờ
  3
 552. Thừa tiền thì đem mà cho
 553. Thức khuya mới biết đêm dài
 554. Thương em anh để trong lòng
 555. Tiếng gà gáy giục năm canh
  2
 556. Tình thương quán cũng như nhà
  3
 557. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 558. Trách chàng Từ Thức vụng suy
 559. Trai có tài nào lo ế vợ
  2
 560. Trai giỏi giắn dễ lo ế vợ
  2
 561. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 562. Trai tân, gái goá thì chơi
  2
 563. Trăm năm đá nát vàng phai (I)
 564. Trăm năm như cõi trời chung
 565. Trăm năm tính cuộc vuông tròn
  2
 566. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
  2
 567. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 568. Trên rừng băm sáu thứ chim
  2
 569. Triều đình còn chuộng thi thư
 570. Trong ba mươi sáu đường tu
  2
 571. Trồng cây chua, ăn quả chua
  2
 572. Trời cao bể rộng bao la
 573. Trời cao đất rộng thênh thênh
 574. Trời mưa róc rách bãi cây
  2
 575. Trời Phật thì ở trên mây
 576. Trời sinh ra đã làm người
 577. Trời thu vừa gặp tiết lành
 578. Tu cho trọn kiếp bụi hồng
 579. Tu đâu cho bằng tu nhà
  2
 580. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 581. Vàng thì thử lửa, thử than
 582. Vay chín thì trả cả mười
 583. Văn hay chẳng luận đọc dài
 584. Văn thi phú lục chẳng hay
  2
 585. Vô chùa thắp hết lọn nhang
 586. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3
 587. Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng
  2
 588. Vui xem hát, nhạt xem bơi
 589. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 590. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 591. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 592. Xin đừng thấy quế phụ hương
  2
 593. Xin người hiếu tử lắng khuyên
  2