1. Ai mà nói dối cùng ai
 2. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 3. Ai mà phụ nghĩa quên công
 4. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 5. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 6. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 7. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 8. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 9. Ai ơi chớ vội khoe mình
 10. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 11. Ai ơi cứ ở cho lành
 12. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 13. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 14. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 15. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 16. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 17. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 18. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 19. Ai ơi được ngọc đừng cười
 20. Ai ơi giữ chí cho bền
 21. Ai ơi gương bể khó hàn
 22. Ai ơi không nghĩ thân sau
 23. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 24. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 25. Ai ơi nhớ lấy lời này
  2
 26. Ai ơi sao chẳng đi về
 27. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 28. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 29. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 30. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 31. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 32. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 33. Ai từng bận áo không bâu
 34. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 35. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 36. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 37. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 38. Anh đi lính hay đi chết nướng
 39. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 40. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 41. Anh đừng thấy cá phụ canh
 42. Anh đương cầm bút ngâm bài
 43. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 44. Anh ham giàu là anh ham dại
 45. Anh kia có vợ sau lưng
  2
 46. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 47. Anh này có tính hoang toàng
 48. Anh nay đương lúc còn trai
 49. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 50. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 51. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 52. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 53. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 54. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 55. Anh ơi có chí canh nông
  2
 56. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 57. Anh ơi uống rượu thì say
 58. Anh thì bạn với ma men
 59. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 60. Anh tỷ như phận anh
 61. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 62. Anh về nối tóc cho dài
 63. Anh về thổi bễ nung kền
 64. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 65. Ao to ta thả cá chơi
 66. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 67. Ăn được ngủ được là tiên
 68. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 69. Ăn mặn uống nước đỏ da
 70. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 71. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 72. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 73. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 74. Ăn thì vóc học thì hay
 75. Ầu ơ bồng bống bông bông
 76. Ba năm ở với người đần
 77. Bạn bè là nghĩa tương tri
 78. Bán hàng thì bán sớm mai
 79. Bảo cho những khách má hồng
 80. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 81. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
 82. Bảy với ba tính ra một chục
 83. Bầu già thì mướp cũng sơ
  2
 84. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 85. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 86. Cày đồng đang buổi ban trưa
  2
  1
 87. Cây cao thì gió càng lay
 88. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 89. Chẳng chua cũng thể là chanh
 90. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 91. Chẳng lo chi đó cười đây
 92. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 93. Chẳng tham ruộng cả ao liền
 94. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 95. Chẳng tham vựa lúa anh đầy
 96. Chân đi thẳng tới chân ôi
 97. Chi bằng cần trúc, áo tơi
  2
 98. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
  2
 99. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 100. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 101. Chồng người chẳng mượn được lâu
  2
 102. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 103. Chớ nghe quân tử nói dòn
 104. Chớ tham đồng bạc con cò
 105. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 106. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 107. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 108. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 109. Có khó mới có miếng ăn
 110. Có nên thì nói là nên
 111. Có phúc lấy được vợ già
  2
 112. Con gái chơi với con trai
 113. Con gái có hai bến nước
 114. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 115. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 116. Con ơi hãy nhớ câu này
 117. Con ơi mẹ bảo đây này
 118. Con ơi muốn nên thân người
 119. Con tài lo láo lo kiêu
 120. Cờ bạc là bác thằng bần
 121. Cờ bạc nó đã khinh anh
 122. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 123. Của đời cha mẹ để cho
 124. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 125. Cứ gì quần lụa áo tơ
 126. Cứ trong nghĩa lý luân thường
  2
 127. Dạy con từ thuở tiểu sinh
  2
 128. Dù ai nói đông, nói tây
 129. Dù ai nói ngược nói xuôi
 130. Đã đành canh cải nấu gừng
 131. Đã sinh ra kiếp ở đời
 132. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 133. Đã thề phải giữ lời thề
 134. Đã thương thì chớ có nài
  2
 135. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 136. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 137. Đàn bà thì phải nuôi heo
  2
 138. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 139. Đạn đâu mà bắn chim trời
 140. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 141. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 142. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 143. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 144. Đánh cờ nước bí không toan
 145. Đánh giặc mà đánh tay không
 146. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 147. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 148. Đạo làm trai như người ta
 149. Đào liễu em ơi một mình
 150. Đào liễu em ơi một mình
  2
 151. Đắp bờ thì phải khai mương
  2
 152. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 153. Đâu đâu cũng có anh hùng
 154. Đây ta như cây giữa rừng
 155. Đem chuông đi đánh nước người
 156. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 157. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 158. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 159. Đèn hết dầu đèn tắt
 160. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  2
 161. Để hơi mà tát nước bè
 162. Đến đây xứ sở lạ lùng
 163. Đi buôn không lỗ thì lời
 164. Đi cho biết đó biết đây
 165. Đi đâu mà chả cầm que
 166. Đi đâu mà chẳng ăn de
 167. Đi đâu mà chẳng nằm co
 168. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 169. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 170. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 171. Đi lâu mới biết đường dài
 172. Đi ngang nghiêng nón không chào
 173. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 174. Đò công một chuyến năm tiền
 175. Đò dọc phải tránh đò ngang
 176. Đói cơm hơn kẻ no rau
 177. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 178. Đói thì đầu gối phải bò
 179. Đốt đèn thì phải khêu tim
 180. Đời cha cho chí đời con
  2
 181. Đời người có một gang tay
 182. Đời người sống mấy gang tay
 183. Đục thì cũng nước giữa dòng
 184. Đừng có chắc lắm ai ơi
 185. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 186. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 187. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 188. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 189. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 190. Đừng lo cái áo cụt tay
 191. Đừng nài lương giáo khác dòng
 192. Đừng tham của rẻ, của ôi
 193. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 194. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 195. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 196. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 197. Đừng tin cái bụng đờn bà
 198. Được mùa chê gạo vô hơi
 199. Được mùa chớ phụ môn khoai
 200. Đường dài mới biết ngựa hay
 201. Đường không đi sao biết
 202. Đường này anh vẫn đi qua
 203. Đường xa mượn ngựa mà đi
 204. Đứt tay một chút còn đau
 205. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 206. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 207. Em đi anh bảo em rằng
  2
 208. Em đừng bắc bậc làm cao
 209. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 210. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
  2
 211. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 212. Em là con gái Kẻ Mơ
 213. Em là con gái, em có hai bến sông
  2
 214. Em lập cảnh trồng ba
 215. Em lấy chồng anh không có giận
 216. Em nghe tin anh có vợ rồi
 217. Em ơi anh bảo em này
 218. Em ơi anh dặn em này
 219. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 220. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 221. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 222. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 223. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 224. Em về chốn ấy làm chi
 225. Em về giục mẹ cùng thầy
 226. Em về tu bổ chùa chiền
 227. Éo le khôn khéo đặt bày
 228. Gà già khéo ướp lại tơ
  2
 229. Gà khôn gà chẳng đá lang
 230. Gái đừng hay đến nhà trai
 231. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 232. Gàu lành ai nỡ trét chai
 233. Gặp đời hải yến, hà thanh
 234. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 235. Gia bần trí tuệ không bần
 236. Giã ơn canh cải nấu gừng
 237. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 238. Giàu bên cửa ngõ không màng
 239. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
  2
 240. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 241. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 242. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 243. Giàu đâu mà đến tay ta
 244. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
  2
 245. Giàu người ta chẳng có tham
 246. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 247. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 248. Giàu sang phi nghĩa không màng
 249. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 250. Giàu thì dãi vải tháng ba
 251. Giấc hoè giấc quế êm êm
 252. Giận mà nói lại cho hay
 253. Giận mình cắp nón ra đi
 254. Giận thì nói vậy cho hoài
 255. Giận trời xé váy ăn ai
 256. Giấu đầu lại hở cánh tay
 257. Gieo mình vào chốn sập vàng
 258. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 259. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 260. Giếng sâu thì phải thừng dài
 261. Gió bên đông, động bên tây
 262. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 263. Gió day thì mặc gió day
  2
 264. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 265. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 266. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 267. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 268. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 269. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 270. Giúp nhau khi đói mới hay
 271. Gối rơm theo phận gối rơm
 272. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 273. Gươm linh sút cán còn trành
 274. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 275. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 276. Hai bên hai dãy hàng trầm
 277. Hai bên, bên liễu bên đào
  2
 278. Hai chân leo đá đã mòn
 279. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 280. Hai tay bưng đọi chè Tàu
  2
 281. Hai tay ôm lấy ngang lưng
  2
 282. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 283. Hang hùm ai dám mó tay
 284. Hàng xóm để chở một ngày
  2
 285. Hát lên ta nhởi ta chơi
 286. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 287. Hát thanh đây hát với cùng
 288. Hãy cho bền chí câu cua
 289. Hãy xem thuở trước đời đời
 290. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 291. Hễ muốn ra con người tử tế
 292. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 293. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 294. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
  2
 295. Hiu hiu gió thổi đầu non
  2
 296. Hò lên hai mái cho sòng
 297. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 298. Hoạ phước nan lượng
  2
 299. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 300. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 301. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 302. Hoa thơm nở vắng trên đèo
  2
 303. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 304. Hoa xuân có chủ ngăn rào
  2
 305. Hoài hơi mà đấm bị bông
 306. Hoài hơi mà thổi bị bông
 307. Hoài hơi ta nói với mày
 308. Hoài lời mà nói với trâu
 309. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 310. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 311. Hoài phân mà đổ ruộng người
 312. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 313. Hoài tiên cho cú nó vò
 314. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 315. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 316. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 317. Học hành chữ nghĩa chi mi
 318. Học hành thì ích vào thân
 319. Học thầy chữ lại trả thầy
 320. Học trò ăn vụng càng cua
 321. Học trò đèn sách hôm mai
 322. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 323. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 324. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 325. Hơi đâu mà giận người dưng
 326. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 327. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 328. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 329. Hỡi người thục nữ kia ơi
 330. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 331. Hùm tha con lợn không sao
 332. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 333. Hữu bằng tự viễn phương lai
 334. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 335. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 336. Khi say một chén cũng say
 337. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 338. Khó mà biết lẽ, biết lời
 339. Khó nghèo củi núi, rau non
  2
 340. Khó nghèo đòn gánh liền vai
  2
 341. Khó nghèo xé vạt vá vai
  2
 342. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 343. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 344. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  2
 345. Khôn thì trong trí lượng ra
 346. Không cha có chú ai ơi
  2
 347. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 348. Không ham bịch lúa anh đầy
 349. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 350. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 351. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 352. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 353. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 354. Kìa ai học sách thánh hiền
 355. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 356. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 357. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 358. Làm gì những thói đưa đong
  2
 359. Làm người ăn tối lo mai
 360. Làm người cho biết tiện tần
  1
 361. Làm người mà chẳng biết suy
 362. Làm người phải biết cương thường
 363. Làm người suy chín xét xa
 364. Làm người trước liệu hiếu thân
  2
 365. Làm thân con gái phải lo
  2
 366. Làm thơ mà dán cây chanh
 367. Làm trai chí ở cho bền
 368. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 369. Làm trai cho đáng sức trai
 370. Làm trai đi biển, đi sông
 371. Làm trai giữ trọn ba giềng
 372. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 373. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 374. Làm trai nết đủ trăm đường
  2
 375. Làm trai quyết chí tang bồng
 376. Làm trai quyết chí tu thân
 377. Lao xao gà gáy rạng ngày
  2
 378. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 379. Lẳng lơ chết cũng ra ma
  2
 380. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
  2
 381. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
  2
 382. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 383. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 384. Lên non cho biết non cao
  2
 385. Lên non mới biết non cao (I)
  2
 386. Lên non mới biết non cao (II)
 387. Liệu bề thương được thì thương
  2
 388. Liệu cơm em gắp mắm ra
 389. Lòng ta ta đã chắc rồi
 390. Lỡ lầm vào đất cao su
 391. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 392. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 393. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 394. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 395. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 396. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 397. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 398. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 399. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 400. May, không chút nữa em lầm
 401. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 402. Mặt trời tang tảng rạng đông
  2
 403. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 404. Mẹ cha công đức sinh thành
  2
 405. Mẹ cha là biển là trời
  2
 406. Mồng năm, mười bốn, hăm ba
 407. Một cây làm chẳng nên non
  1
 408. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 409. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 410. Một ngày ở với người khôn
  2
 411. Một tay hai trái khó bưng
 412. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 413. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
  2
 414. Mua cá thì phải coi mang
 415. Mua cá thì phải xem mang
 416. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 417. Muốn may thì phải có kim
 418. Muốn no thì phải chăm làm
  2
 419. Muốn rằng tế tửu lang trung
  2
 420. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 421. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 422. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 423. Mừng nay đức chính cao minh
 424. Mừng nay nho sĩ có tài
 425. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 426. Năng mưa thì giếng năng đầy
  2
 427. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 428. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 429. Nên ra tay kiếm tay cờ
 430. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 431. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 432. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 433. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 434. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 435. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 436. Nguồn ân bể ái hẹn hò
  2
 437. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 438. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 439. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 440. Người đời như cánh phù du
  2
 441. Người gian thì sợ người ngay
 442. Người khôn ăn miếng thịt gà
 443. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 444. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 445. Người trồng cây hạnh người chơi
 446. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 447. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
  3
 448. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 449. Những người đi biển làm nghề
  2
 450. Những người phinh phính mặt mo
  2
 451. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 452. Nói chín thì nên làm mười
 453. Nói lời phải giữ lấy lời
 454. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 455. Nói người phải ngẫm đến ta
 456. Non cao cũng có đường trèo
  2
 457. Nơi nào chí quyết một nơi
 458. Nuôi con cho được vuông tròn
  2
 459. Nuôi tằm cần phải có dâu
  2
 460. Nửa đêm trăng sáng mây cao
  2
 461. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
  2
 462. Nước lã mà vã nên hồ
 463. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 464. Ở chi hai dạ ba lòng
  2
 465. Ở đây gần bạn gần thầy
 466. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 467. Ở đời có bốn chuyện ngu
  2
 468. Ở hiền thì lại gặp lành
 469. Ở sao cho toại lòng người
  2
 470. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 471. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
  2
 472. Ơn ai một chút chớ quên
 473. Ơn trời mưa nắng phải thì
  2
 474. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 475. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 476. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 477. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi
 478. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 479. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  2
 480. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
  2
 481. Quý chi một nải chuối xanh
  2
 482. Ra về lòng lại dặn lòng
 483. Ra vời mới biết nông sâu
 484. Rắp toan cưỡi ngựa ra về
 485. Rèm xưa ba bức mành mành
 486. Riêng than đất chín, trời mười
 487. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 488. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
  2
 489. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 490. Rút dây còn sợ động rừng
 491. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 492. Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng
  2
 493. Rượu ngon bất luận be sành
 494. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 495. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 496. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 497. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 498. Sinh không, tử lại hoàn không
 499. Số giàu đem đến dửng dưng
 500. Số giàu tay trắng cũng giàu
 501. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 502. Sông sâu nước chảy đá mòn
  2
 503. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 504. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
  2
 505. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
  2
 506. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 507. Tay nâng chén muối đĩa gừng
  2
 508. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 509. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
  2
 510. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 511. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 512. Thà rằng ăn nửa quả hồng
  2
 513. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 514. Thà rằng làm lẽ thứ mười
  2
 515. Tham thì thâm
 516. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 517. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 518. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 519. Thân tiên lúc túng cũng liều
  2
 520. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 521. Thế gian ba sự khôn chừa
 522. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 523. Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
 524. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 525. Thói thường gần mực thì đen
  2
 526. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 527. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 528. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
  2
 529. Thừa tiền thì đem mà cho
 530. Thức khuya mới biết đêm dài
 531. Thương em anh để trong lòng
 532. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 533. Trách chàng Từ Thức vụng suy
 534. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 535. Trai tân, gái goá thì chơi
  2
 536. Trăm năm đá nát vàng phai (I)
 537. Trăm năm như cõi trời chung
 538. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
  2
 539. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 540. Triều đình còn chuộng thi thư
 541. Trong ba mươi sáu đường tu
  2
 542. Trồng cây chua, ăn quả chua
  2
 543. Trời cao bể rộng bao la
 544. Trời cao đất rộng thênh thênh
 545. Trời Phật thì ở trên mây
 546. Trời sinh ra đã làm người
 547. Trời thu vừa gặp tiết lành
 548. Tu cho trọn kiếp bụi hồng
 549. Tu đâu cho bằng tu nhà
  2
 550. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 551. Vàng thì thử lửa, thử than
 552. Vay chín thì trả cả mười
 553. Văn hay chẳng luận đọc dài
 554. Văn thi phú lục chẳng hay
  2
 555. Vô chùa thắp hết lọn nhang
 556. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3
 557. Vui xem hát, nhạt xem bơi
 558. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 559. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 560. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 561. Xin đừng thấy quế phụ hương
  2
 562. Xin người hiếu tử lắng khuyên
  2