1. Ai mà nói dối cùng ai
 2. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 3. Ai mà phụ nghĩa quên công
 4. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 5. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 6. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 7. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 8. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 9. Ai ơi chớ vội khoe mình
 10. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 11. Ai ơi cứ ở cho lành
 12. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 13. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 14. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 15. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 16. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 17. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 18. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 19. Ai ơi được ngọc đừng cười
 20. Ai ơi giữ chí cho bền
 21. Ai ơi gương bể khó hàn
 22. Ai ơi không nghĩ thân sau
 23. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 24. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 25. Ai ơi nhớ lấy lời này
  2
 26. Ai ơi sao chẳng đi về
 27. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 28. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 29. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 30. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 31. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 32. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 33. Ai từng bận áo không bâu
 34. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 35. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 36. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 37. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 38. Anh đi lính hay đi chết nướng
 39. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 40. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 41. Anh đừng thấy cá phụ canh
 42. Anh đương cầm bút ngâm bài
 43. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 44. Anh ham giàu là anh ham dại
 45. Anh kia có vợ sau lưng
  2
 46. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 47. Anh này có tính hoang toàng
 48. Anh nay đương lúc còn trai
 49. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 50. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 51. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 52. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 53. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 54. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 55. Anh ơi có chí canh nông
  2
 56. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 57. Anh ơi uống rượu thì say
 58. Anh thì bạn với ma men
 59. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 60. Anh tỷ như phận anh
 61. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 62. Anh về nối tóc cho dài
 63. Anh về thổi bễ nung kền
 64. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 65. Ao to ta thả cá chơi
 66. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 67. Ăn được ngủ được là tiên
 68. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 69. Ăn mặn uống nước đỏ da
 70. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 71. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 72. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 73. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 74. Ăn thì vóc học thì hay
 75. Ầu ơ bồng bống bông bông
 76. Ba năm ở với người đần
 77. Bạn bè là nghĩa tương tri
 78. Bán hàng thì bán sớm mai
 79. Bảo cho những khách má hồng
 80. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 81. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
 82. Bảy với ba tính ra một chục
 83. Bầu già thì mướp cũng sơ
  2
 84. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 85. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 86. Cây cao thì gió càng lay
 87. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 88. Chẳng chua cũng thể là chanh
 89. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 90. Chẳng lo chi đó cười đây
 91. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 92. Chẳng tham ruộng cả ao liền
 93. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 94. Chẳng tham vựa lúa anh đầy
 95. Chân đi thẳng tới chân ôi
 96. Chi bằng cần trúc, áo tơi
  2
 97. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
  2
 98. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 99. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 100. Chồng người chẳng mượn được lâu
  2
 101. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 102. Chớ nghe quân tử nói dòn
 103. Chớ tham đồng bạc con cò
 104. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 105. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 106. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 107. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 108. Có khó mới có miếng ăn
 109. Có nên thì nói là nên
 110. Có phúc lấy được vợ già
  2
 111. Con gái chơi với con trai
 112. Con gái có hai bến nước
 113. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 114. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 115. Con ơi hãy nhớ câu này
 116. Con ơi mẹ bảo đây này
 117. Con ơi muốn nên thân người
 118. Con tài lo láo lo kiêu
 119. Cờ bạc là bác thằng bần
 120. Cờ bạc nó đã khinh anh
 121. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 122. Của đời cha mẹ để cho
 123. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 124. Cứ gì quần lụa áo tơ
 125. Cứ trong nghĩa lý luân thường
  2
 126. Dạy con từ thuở tiểu sinh
  2
 127. Dù ai nói đông, nói tây
 128. Dù ai nói ngược nói xuôi
 129. Đã đành canh cải nấu gừng
 130. Đã sinh ra kiếp ở đời
 131. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 132. Đã thề phải giữ lời thề
 133. Đã thương thì chớ có nài
  2
 134. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 135. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 136. Đàn bà thì phải nuôi heo
  2
 137. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 138. Đạn đâu mà bắn chim trời
 139. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 140. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 141. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 142. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 143. Đánh cờ nước bí không toan
 144. Đánh giặc mà đánh tay không
 145. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 146. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 147. Đạo làm trai như người ta
 148. Đào liễu em ơi một mình
 149. Đào liễu em ơi một mình
  2
 150. Đắp bờ thì phải khai mương
  2
 151. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 152. Đâu đâu cũng có anh hùng
 153. Đây ta như cây giữa rừng
 154. Đem chuông đi đánh nước người
 155. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 156. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 157. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 158. Đèn hết dầu đèn tắt
 159. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  2
 160. Để hơi mà tát nước bè
 161. Đến đây xứ sở lạ lùng
 162. Đi buôn không lỗ thì lời
 163. Đi cho biết đó biết đây
 164. Đi đâu mà chả cầm que
 165. Đi đâu mà chẳng ăn de
 166. Đi đâu mà chẳng nằm co
 167. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 168. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 169. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 170. Đi lâu mới biết đường dài
 171. Đi ngang nghiêng nón không chào
 172. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 173. Đò công một chuyến năm tiền
 174. Đò dọc phải tránh đò ngang
 175. Đói cơm hơn kẻ no rau
 176. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 177. Đói thì đầu gối phải bò
 178. Đốt đèn thì phải khêu tim
 179. Đời cha cho chí đời con
  2
 180. Đời người có một gang tay
 181. Đời người sống mấy gang tay
 182. Đục thì cũng nước giữa dòng
 183. Đừng có chắc lắm ai ơi
 184. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 185. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 186. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 187. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 188. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 189. Đừng lo cái áo cụt tay
 190. Đừng nài lương giáo khác dòng
 191. Đừng tham của rẻ, của ôi
 192. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 193. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 194. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 195. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 196. Đừng tin cái bụng đờn bà
 197. Được mùa chê gạo vô hơi
 198. Được mùa chớ phụ môn khoai
 199. Đường dài mới biết ngựa hay
 200. Đường không đi sao biết
 201. Đường này anh vẫn đi qua
 202. Đường xa mượn ngựa mà đi
 203. Đứt tay một chút còn đau
 204. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 205. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 206. Em đi anh bảo em rằng
  2
 207. Em đừng bắc bậc làm cao
 208. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 209. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
  2
 210. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 211. Em là con gái Kẻ Mơ
 212. Em là con gái, em có hai bến sông
  2
 213. Em lập cảnh trồng ba
 214. Em lấy chồng anh không có giận
 215. Em nghe tin anh có vợ rồi
 216. Em ơi anh bảo em này
 217. Em ơi anh dặn em này
 218. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 219. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 220. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 221. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 222. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 223. Em về chốn ấy làm chi
 224. Em về giục mẹ cùng thầy
 225. Em về tu bổ chùa chiền
 226. Éo le khôn khéo đặt bày
 227. Gà già khéo ướp lại tơ
  2
 228. Gà khôn gà chẳng đá lang
 229. Gái đừng hay đến nhà trai
 230. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 231. Gàu lành ai nỡ trét chai
 232. Gặp đời hải yến, hà thanh
 233. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 234. Gia bần trí tuệ không bần
 235. Giã ơn canh cải nấu gừng
 236. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 237. Giàu bên cửa ngõ không màng
 238. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
  2
 239. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 240. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 241. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 242. Giàu đâu mà đến tay ta
 243. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
  2
 244. Giàu người ta chẳng có tham
 245. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 246. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 247. Giàu sang phi nghĩa không màng
 248. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 249. Giàu thì dãi vải tháng ba
 250. Giấc hoè giấc quế êm êm
 251. Giận mà nói lại cho hay
 252. Giận mình cắp nón ra đi
 253. Giận thì nói vậy cho hoài
 254. Giận trời xé váy ăn ai
 255. Giấu đầu lại hở cánh tay
 256. Gieo mình vào chốn sập vàng
 257. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 258. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 259. Giếng sâu thì phải thừng dài
 260. Gió bên đông, động bên tây
 261. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 262. Gió day thì mặc gió day
  2
 263. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 264. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 265. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 266. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 267. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 268. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 269. Giúp nhau khi đói mới hay
 270. Gối rơm theo phận gối rơm
 271. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 272. Gươm linh sút cán còn trành
 273. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 274. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 275. Hai bên hai dãy hàng trầm
 276. Hai bên, bên liễu bên đào
  2
 277. Hai chân leo đá đã mòn
 278. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 279. Hai tay bưng đọi chè Tàu
  2
 280. Hai tay ôm lấy ngang lưng
  2
 281. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 282. Hang hùm ai dám mó tay
 283. Hàng xóm để chở một ngày
  2
 284. Hát lên ta nhởi ta chơi
 285. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 286. Hát thanh đây hát với cùng
 287. Hãy cho bền chí câu cua
 288. Hãy xem thuở trước đời đời
 289. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 290. Hễ muốn ra con người tử tế
 291. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 292. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 293. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
  2
 294. Hiu hiu gió thổi đầu non
  2
 295. Hò lên hai mái cho sòng
 296. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 297. Hoạ phước nan lượng
  2
 298. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 299. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 300. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 301. Hoa thơm nở vắng trên đèo
  2
 302. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 303. Hoa xuân có chủ ngăn rào
  2
 304. Hoài hơi mà đấm bị bông
 305. Hoài hơi mà thổi bị bông
 306. Hoài hơi ta nói với mày
 307. Hoài lời mà nói với trâu
 308. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 309. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 310. Hoài phân mà đổ ruộng người
 311. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 312. Hoài tiên cho cú nó vò
 313. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 314. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 315. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 316. Học hành chữ nghĩa chi mi
 317. Học hành thì ích vào thân
 318. Học thầy chữ lại trả thầy
 319. Học trò ăn vụng càng cua
 320. Học trò đèn sách hôm mai
 321. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 322. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 323. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 324. Hơi đâu mà giận người dưng
 325. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 326. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 327. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 328. Hỡi người thục nữ kia ơi
 329. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 330. Hùm tha con lợn không sao
 331. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 332. Hữu bằng tự viễn phương lai
 333. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 334. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 335. Khi say một chén cũng say
 336. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 337. Khó mà biết lẽ, biết lời
 338. Khó nghèo củi núi, rau non
  2
 339. Khó nghèo đòn gánh liền vai
  2
 340. Khó nghèo xé vạt vá vai
  2
 341. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 342. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 343. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  2
 344. Khôn thì trong trí lượng ra
 345. Không cha có chú ai ơi
  2
 346. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 347. Không ham bịch lúa anh đầy
 348. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 349. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 350. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 351. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 352. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 353. Kìa ai học sách thánh hiền
 354. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 355. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 356. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 357. Làm gì những thói đưa đong
  2
 358. Làm người ăn tối lo mai
 359. Làm người cho biết tiện tần
  1
 360. Làm người mà chẳng biết suy
 361. Làm người phải biết cương thường
 362. Làm người suy chín xét xa
 363. Làm người trước liệu hiếu thân
  2
 364. Làm thân con gái phải lo
  2
 365. Làm thơ mà dán cây chanh
 366. Làm trai chí ở cho bền
 367. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 368. Làm trai cho đáng sức trai
 369. Làm trai đi biển, đi sông
 370. Làm trai giữ trọn ba giềng
 371. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 372. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 373. Làm trai nết đủ trăm đường
  2
 374. Làm trai quyết chí tang bồng
 375. Làm trai quyết chí tu thân
 376. Lao xao gà gáy rạng ngày
  2
 377. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 378. Lẳng lơ chết cũng ra ma
  2
 379. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
  2
 380. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
  2
 381. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 382. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 383. Lên non cho biết non cao
  2
 384. Lên non mới biết non cao (I)
  2
 385. Lên non mới biết non cao (II)
 386. Liệu bề thương được thì thương
  2
 387. Liệu cơm em gắp mắm ra
 388. Lòng ta ta đã chắc rồi
 389. Lỡ lầm vào đất cao su
 390. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 391. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 392. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 393. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 394. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 395. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 396. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 397. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 398. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 399. May, không chút nữa em lầm
 400. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 401. Mặt trời tang tảng rạng đông
  2
 402. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 403. Mẹ cha công đức sinh thành
  2
 404. Mẹ cha là biển là trời
  2
 405. Mồng năm, mười bốn, hăm ba
 406. Một cây làm chẳng nên non
  1
 407. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 408. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 409. Một ngày ở với người khôn
  2
 410. Một tay hai trái khó bưng
 411. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 412. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
  2
 413. Mua cá thì phải coi mang
 414. Mua cá thì phải xem mang
 415. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 416. Muốn may thì phải có kim
 417. Muốn no thì phải chăm làm
  2
 418. Muốn rằng tế tửu lang trung
  2
 419. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 420. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 421. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 422. Mừng nay đức chính cao minh
 423. Mừng nay nho sĩ có tài
 424. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 425. Năng mưa thì giếng năng đầy
  2
 426. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 427. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 428. Nên ra tay kiếm tay cờ
 429. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 430. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 431. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 432. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 433. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 434. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 435. Nguồn ân bể ái hẹn hò
  2
 436. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 437. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 438. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 439. Người đời như cánh phù du
  2
 440. Người gian thì sợ người ngay
 441. Người khôn ăn miếng thịt gà
 442. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 443. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 444. Người trồng cây hạnh người chơi
 445. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 446. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
 447. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 448. Những người đi biển làm nghề
  2
 449. Những người phinh phính mặt mo
  2
 450. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 451. Nói chín thì nên làm mười
 452. Nói lời phải giữ lấy lời
 453. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 454. Nói người phải ngẫm đến ta
 455. Non cao cũng có đường trèo
  2
 456. Nơi nào chí quyết một nơi
 457. Nuôi con cho được vuông tròn
  2
 458. Nuôi tằm cần phải có dâu
  2
 459. Nửa đêm trăng sáng mây cao
  2
 460. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
  2
 461. Nước lã mà vã nên hồ
 462. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 463. Ở chi hai dạ ba lòng
  2
 464. Ở đây gần bạn gần thầy
 465. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 466. Ở đời có bốn chuyện ngu
  2
 467. Ở hiền thì lại gặp lành
 468. Ở sao cho toại lòng người
  2
 469. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 470. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
  2
 471. Ơn ai một chút chớ quên
 472. Ơn trời mưa nắng phải thì
  2
 473. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 474. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 475. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 476. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi
 477. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 478. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  2
 479. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
  2
 480. Quý chi một nải chuối xanh
  2
 481. Ra về lòng lại dặn lòng
 482. Ra vời mới biết nông sâu
 483. Rắp toan cưỡi ngựa ra về
 484. Rèm xưa ba bức mành mành
 485. Riêng than đất chín, trời mười
 486. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 487. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
  2
 488. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 489. Rút dây còn sợ động rừng
 490. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 491. Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng
  2
 492. Rượu ngon bất luận be sành
 493. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 494. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 495. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 496. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 497. Sinh không, tử lại hoàn không
 498. Số giàu đem đến dửng dưng
 499. Số giàu tay trắng cũng giàu
 500. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 501. Sông sâu nước chảy đá mòn
  2
 502. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 503. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
  2
 504. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
  2
 505. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 506. Tay nâng chén muối đĩa gừng
  2
 507. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 508. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
  2
 509. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 510. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 511. Thà rằng ăn nửa quả hồng
  2
 512. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 513. Thà rằng làm lẽ thứ mười
  2
 514. Tham thì thâm
 515. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 516. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 517. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 518. Thân tiên lúc túng cũng liều
  2
 519. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 520. Thế gian ba sự khôn chừa
 521. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 522. Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
 523. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 524. Thói thường gần mực thì đen
  2
 525. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 526. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 527. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
  2
 528. Thừa tiền thì đem mà cho
 529. Thức khuya mới biết đêm dài
 530. Thương em anh để trong lòng
 531. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 532. Trách chàng Từ Thức vụng suy
 533. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 534. Trai tân, gái goá thì chơi
  2
 535. Trăm năm đá nát vàng phai (I)
 536. Trăm năm như cõi trời chung
 537. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
  2
 538. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 539. Triều đình còn chuộng thi thư
 540. Trong ba mươi sáu đường tu
  2
 541. Trồng cây chua, ăn quả chua
  2
 542. Trời cao bể rộng bao la
 543. Trời cao đất rộng thênh thênh
 544. Trời Phật thì ở trên mây
 545. Trời sinh ra đã làm người
 546. Trời thu vừa gặp tiết lành
 547. Tu cho trọn kiếp bụi hồng
 548. Tu đâu cho bằng tu nhà
  2
 549. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 550. Vàng thì thử lửa, thử than
 551. Vay chín thì trả cả mười
 552. Văn hay chẳng luận đọc dài
 553. Văn thi phú lục chẳng hay
  2
 554. Vô chùa thắp hết lọn nhang
 555. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3
 556. Vui xem hát, nhạt xem bơi
 557. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 558. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 559. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 560. Xin đừng thấy quế phụ hương
  2
 561. Xin người hiếu tử lắng khuyên
  2