1. Ai chơi ta cũng chơi cùng
 2. Ai mà nói dối cùng ai
 3. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 4. Ai mà phụ nghĩa quên công
 5. Ai ơi chớ lấy học trò
  2
  1
 6. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 7. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 8. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 9. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 10. Ai ơi chớ vội khoe mình
 11. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  2
  1
 12. Ai ơi cứ ở cho lành
 13. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 14. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 15. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 16. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 17. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 18. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 19. Ai ơi đừng vội chớ lo
  2
 20. Ai ơi được ngọc đừng cười
 21. Ai ơi giữ chí cho bền
 22. Ai ơi gương bể khó hàn
 23. Ai ơi không nghĩ thân sau
 24. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 25. Ai ơi mua đó khó lòng
 26. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 27. Ai ơi nhớ lấy lời này
  2
 28. Ai ơi sao chẳng đi về
 29. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 30. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 31. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 32. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
  2
 33. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 34. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 35. Ai từng bận áo không bâu
 36. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 37. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
  2
 38. Ai về đường ấy mặc ai
  2
 39. Ai về Phú Lộc gửi lời
  2
 40. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 41. Anh đi lính hay đi chết nướng
 42. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 43. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 44. Anh đừng thấy cá phụ canh
 45. Anh đương cầm bút ngâm bài
 46. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
  2
 47. Anh ham giàu là anh ham dại
 48. Anh kia có vợ sau lưng
  2
 49. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 50. Anh này có tính hoang toàng
 51. Anh nay đương lúc còn trai
 52. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 53. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 54. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 55. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 56. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
  2
 57. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 58. Anh ơi có chí canh nông
  2
 59. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 60. Anh ơi uống rượu thì say
 61. Anh thì bạn với ma men
 62. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 63. Anh tỷ như phận anh
 64. Anh về kiếm chốn kẻo già
  2
 65. Anh về nối tóc cho dài
 66. Anh về thổi bễ nung kền
 67. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 68. Ao to ta thả cá chơi
 69. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 70. Ăn được ngủ được là tiên
 71. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 72. Ăn mặn uống nước đỏ da
 73. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 74. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 75. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 76. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 77. Ăn thì vóc học thì hay
 78. Ầu ơ bồng bống bông bông
 79. Ba năm ở với người đần
 80. Bạn bè là nghĩa tương tri
 81. Bán hàng thì bán sớm mai
 82. Bảo cho những khách má hồng
 83. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
  2
 84. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
 85. Bảy với ba tính ra một chục
 86. Bầu già thì mướp cũng sơ
  2
 87. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
  2
 88. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 89. Cày đồng đang buổi ban trưa
  2
  1
 90. Cây cao thì gió càng lay
 91. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 92. Chẳng chua cũng thể là chanh
 93. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 94. Chẳng lo chi đó cười đây
 95. Chẳng tham nhà ngói ba toà
  2
 96. Chẳng tham ruộng cả ao liền
 97. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
  2
 98. Chẳng tham vựa lúa anh đầy
 99. Chân đi thẳng tới chân ôi
 100. Chi bằng cần trúc, áo tơi
  2
 101. Chim khôn chết mệt vì mồi
  2
 102. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
  2
 103. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
  2
 104. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
  2
 105. Chồng người chẳng mượn được lâu
  2
 106. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 107. Chớ nghe quân tử nói dòn
 108. Chớ tham đồng bạc con cò
 109. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
  2
 110. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
  2
 111. Chớ thấy sóng cả mà lo
  2
 112. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 113. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 114. Có khó mới có miếng ăn
 115. Có nên thì nói là nên
 116. Có phúc lấy được vợ già
  2
 117. Con gái chơi với con trai
 118. Con gái có hai bến nước
 119. Con ơi chớ lấy vợ giàu
  2
 120. Con ơi gia cảnh mình nghèo
  2
 121. Con ơi hãy nhớ câu này
 122. Con ơi mẹ bảo đây này
 123. Con ơi muốn nên thân người
 124. Con tài lo láo lo kiêu
 125. Cờ bạc là bác thằng bần
 126. Cờ bạc nó đã khinh anh
 127. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 128. Của đời cha mẹ để cho
 129. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
  2
 130. Cứ gì quần lụa áo tơ
 131. Cứ trong nghĩa lý luân thường
  2
 132. Dạy con từ thuở tiểu sinh
  2
 133. Dù ai nói đông, nói tây
 134. Dù ai nói ngược nói xuôi
 135. Đã đành canh cải nấu gừng
 136. Đã sinh ra kiếp ở đời
 137. Đã thành gia thất thì thôi
  2
 138. Đã thề phải giữ lời thề
 139. Đã thương thì chớ có nài
  2
 140. Đã thương thì thương cho chắc
  2
 141. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 142. Đàn bà thì phải nuôi heo
  2
 143. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 144. Đạn đâu mà bắn chim trời
 145. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 146. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  2
 147. Đàn ông học sảy học sàng
  2
 148. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 149. Đánh cờ nước bí không toan
 150. Đánh giặc mà đánh tay không
 151. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 152. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 153. Đạo làm trai như người ta
 154. Đào liễu em ơi một mình
 155. Đào liễu em ơi một mình
  2
 156. Đắp bờ thì phải khai mương
  2
 157. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 158. Đâu đâu cũng có anh hùng
 159. Đây ta như cây giữa rừng
 160. Đem chuông đi đánh nước người
 161. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 162. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 163. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 164. Đèn hết dầu đèn tắt
 165. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  2
 166. Đèo cao thì mặc đèo cao
  2
 167. Để hơi mà tát nước bè
 168. Đến đây xứ sở lạ lùng
 169. Đi buôn không lỗ thì lời
 170. Đi cho biết đó biết đây
 171. Đi đâu mà chả cầm que
 172. Đi đâu mà chẳng ăn de
 173. Đi đâu mà chẳng nằm co
 174. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 175. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 176. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 177. Đi lâu mới biết đường dài
 178. Đi ngang nghiêng nón không chào
 179. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 180. Đò công một chuyến năm tiền
 181. Đò dọc phải tránh đò ngang
 182. Đói cơm hơn kẻ no rau
 183. Đói lòng ăn nắm lá sung
  2
 184. Đói thì đầu gối phải bò
 185. Đốt đèn thì phải khêu tim
 186. Đời cha cho chí đời con
  2
 187. Đời người có một gang tay
 188. Đời người sống mấy gang tay
 189. Đục thì cũng nước giữa dòng
 190. Đừng có chắc lắm ai ơi
 191. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 192. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 193. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 194. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 195. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 196. Đừng lo cái áo cụt tay
 197. Đừng nài lương giáo khác dòng
 198. Đừng tham của rẻ, của ôi
 199. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 200. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 201. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 202. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 203. Đừng tin cái bụng đờn bà
 204. Được mùa chê gạo vô hơi
 205. Được mùa chớ phụ môn khoai
 206. Đường dài mới biết ngựa hay
 207. Đường không đi sao biết
 208. Đường này anh vẫn đi qua
 209. Đường xa mượn ngựa mà đi
 210. Đứt tay một chút còn đau
 211. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
  2
 212. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 213. Em đi anh bảo em rằng
  2
 214. Em đừng bắc bậc làm cao
 215. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 216. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
  2
 217. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 218. Em là con gái Kẻ Mơ
 219. Em là con gái, em có hai bến sông
  2
 220. Em lập cảnh trồng ba
 221. Em lấy chồng anh không có giận
 222. Em nghe tin anh có vợ rồi
 223. Em ơi anh bảo em này
 224. Em ơi anh dặn em này
 225. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
  2
 226. Em ơi chớ lấy quân buôn
  2
 227. Em ơi không lấy chồng đi
  2
 228. Em ơi, em ở cho ngoan
  2
 229. Em thời canh cửi trong nhà (I)
  2
 230. Em về chốn ấy làm chi
 231. Em về giục mẹ cùng thầy
 232. Em về tu bổ chùa chiền
 233. Éo le khôn khéo đặt bày
 234. Gà già khéo ướp lại tơ
  2
 235. Gà khôn gà chẳng đá lang
 236. Gái đừng hay đến nhà trai
 237. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 238. Gàu lành ai nỡ trét chai
 239. Gặp đời hải yến, hà thanh
 240. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 241. Gia bần trí tuệ không bần
 242. Giã ơn canh cải nấu gừng
 243. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 244. Giàu bên cửa ngõ không màng
 245. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
  2
 246. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 247. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
  2
 248. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 249. Giàu đâu mà đến tay ta
 250. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
  2
 251. Giàu người ta chẳng có tham
 252. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 253. Giàu sang lắm kẻ đón chào
  2
 254. Giàu sang phi nghĩa không màng
 255. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 256. Giàu thì dãi vải tháng ba
 257. Giấc hoè giấc quế êm êm
 258. Giận mà nói lại cho hay
 259. Giận mình cắp nón ra đi
 260. Giận thì nói vậy cho hoài
 261. Giận trời xé váy ăn ai
 262. Giấu đầu lại hở cánh tay
 263. Gieo mình vào chốn sập vàng
 264. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 265. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 266. Giếng sâu thì phải thừng dài
 267. Gió bên đông, động bên tây
 268. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
  2
 269. Gió day thì mặc gió day
  2
 270. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 271. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 272. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 273. Gió đưa trái mướp toòng teng
  2
 274. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 275. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 276. Giúp nhau khi đói mới hay
 277. Gối rơm theo phận gối rơm
 278. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
  2
 279. Gươm linh sút cán còn trành
 280. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 281. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 282. Hai bên hai dãy hàng trầm
 283. Hai bên, bên liễu bên đào
  2
 284. Hai chân leo đá đã mòn
 285. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 286. Hai tay bưng đọi chè Tàu
  2
 287. Hai tay ôm lấy ngang lưng
  2
 288. Ham giàu mà lấy đứa ngu
  2
 289. Hang hùm ai dám mó tay
 290. Hàng xóm để chở một ngày
  2
 291. Hát lên ta nhởi ta chơi
 292. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 293. Hát thanh đây hát với cùng
 294. Hãy cho bền chí câu cua
 295. Hãy xem thuở trước đời đời
 296. Hèn mà làm bạn với sang
  2
 297. Hễ ai mà nói dối ai
  2
 298. Hễ muốn ra con người tử tế
 299. Hiếm hoi con gái đầu lòng
  2
 300. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 301. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
  2
 302. Hiu hiu gió thổi đầu non
  2
 303. Hò lên hai mái cho sòng
 304. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
  2
 305. Hoạ phước nan lượng
  2
 306. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 307. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 308. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
  2
 309. Hoa thơm nở vắng trên đèo
  2
 310. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 311. Hoa xuân có chủ ngăn rào
  2
 312. Hoài hơi mà đấm bị bông
 313. Hoài hơi mà thổi bị bông
 314. Hoài hơi ta nói với mày
 315. Hoài lời mà nói với trâu
 316. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 317. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 318. Hoài phân mà đổ ruộng người
 319. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 320. Hoài tiên cho cú nó vò
 321. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 322. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 323. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 324. Học hành chữ nghĩa chi mi
 325. Học hành thì ích vào thân
 326. Học thầy chữ lại trả thầy
 327. Học trò ăn vụng càng cua
 328. Học trò đèn sách hôm mai
 329. Hồi nào giã gạo hai lần
  2
 330. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 331. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 332. Hơi đâu mà giận người dưng
 333. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 334. Hỡi hời ông trời kia ơi
  2
 335. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 336. Hỡi người thục nữ kia ơi
 337. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 338. Hùm tha con lợn không sao
 339. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 340. Hữu bằng tự viễn phương lai
 341. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
  2
 342. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 343. Khi say một chén cũng say
 344. Khi vui thì vỗ tay vào
  2
 345. Khó mà biết lẽ, biết lời
 346. Khó nghèo củi núi, rau non
  2
 347. Khó nghèo đòn gánh liền vai
  2
 348. Khó nghèo xé vạt vá vai
  2
 349. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 350. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 351. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  2
 352. Khôn thì trong trí lượng ra
 353. Không cha có chú ai ơi
  2
 354. Không chồng trông dọc, trông ngang
  2
 355. Không ham bịch lúa anh đầy
 356. Không thiêng cũng thể bụt nhà
  2
 357. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
  2
 358. Khuyên anh đi học em vâng
  2
 359. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  2
 360. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 361. Kìa ai học sách thánh hiền
 362. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 363. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 364. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 365. Làm gì những thói đưa đong
  2
 366. Làm người ăn tối lo mai
 367. Làm người cho biết tiện tần
  1
 368. Làm người mà chẳng biết suy
 369. Làm người phải biết cương thường
 370. Làm người suy chín xét xa
 371. Làm người trước liệu hiếu thân
  2
 372. Làm thân con gái phải lo
  2
 373. Làm thơ mà dán cây chanh
 374. Làm trai chí ở cho bền
 375. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 376. Làm trai cho đáng sức trai
 377. Làm trai đi biển, đi sông
 378. Làm trai giữ trọn ba giềng
 379. Làm trai học sảy, học sàng
  2
 380. Làm trai lấy được vợ hiền
  2
 381. Làm trai nết đủ trăm đường
  2
 382. Làm trai quyết chí tang bồng
 383. Làm trai quyết chí tu thân
 384. Lao xao gà gáy rạng ngày
  2
 385. Lạy cha ba lạy một quỳ
  3
 386. Lẳng lơ chết cũng ra ma
  2
 387. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
  2
 388. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
  2
 389. Lấy chồng thì phải theo chồng
  2
 390. Lấy nhau cho trọn đạo trời
  2
 391. Lên non cho biết non cao
  2
 392. Lên non mới biết non cao (I)
  2
 393. Lên non mới biết non cao (II)
 394. Liệu bề thương được thì thương
  2
 395. Liệu cơm em gắp mắm ra
 396. Lòng ta ta đã chắc rồi
 397. Lỡ lầm vào đất cao su
 398. Lời nói chẳng mất tiền mua
  2
 399. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 400. Lúc khó thì chẳng ai màng
  2
 401. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
  2
 402. Lúng túng em ở trong phòng
  2
 403. Lựa được con dâu sâu con mắt
  3
 404. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 405. Lươn ngắn lại chê trạch dài
  3
 406. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 407. May, không chút nữa em lầm
 408. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 409. Mặt trời tang tảng rạng đông
  2
 410. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 411. Mẹ cha công đức sinh thành
  2
 412. Mẹ cha là biển là trời
  2
 413. Mồng năm, mười bốn, hăm ba
 414. Một cây làm chẳng nên non
  1
 415. Một đêm quân tử nằm kề
  2
 416. Một miếng trầu năm ba lời dặn
  2
 417. Một ngày ở với người khôn
  2
 418. Một tay hai trái khó bưng
 419. Một thuyền, một bến, một dây
  2
 420. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
  2
 421. Mua cá thì phải coi mang
 422. Mua cá thì phải xem mang
 423. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 424. Muốn may thì phải có kim
 425. Muốn no thì phải chăm làm
  2
 426. Muốn rằng tế tửu lang trung
  2
 427. Muốn sang thì bắc cầu kiều
  2
 428. Mưa rơi gió tạt vô thành
  2
 429. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
  2
 430. Mừng nay đức chính cao minh
 431. Mừng nay nho sĩ có tài
 432. Nàng về buôn bán cho ngoan
  3
 433. Nay mừng tứ hải đồng xuân
  2
 434. Năng mưa thì giếng năng đầy
  2
 435. Năng mưa thì tốt lúa vườn
  2
 436. Nâng niu cho đáng nâng niu
  2
 437. Nên ra tay kiếm tay cờ
 438. Nên ra trên kính dưới nhường
  2
 439. Ngán thay sửa dép vườn dưa
  2
 440. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
  2
 441. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
  2
 442. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 443. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
  2
 444. Nghề rèn đỏ lửa còn tiền
  2
 445. Nguồn ân bể ái hẹn hò
  2
 446. Nguồn cơn tôi biết thế này
  2
 447. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
  2
 448. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 449. Người đời như cánh phù du
  2
 450. Người gian thì sợ người ngay
 451. Người khôn ai chả nâng niu
  2
 452. Người khôn ăn miếng thịt gà
 453. Người ta hữu tử, hữu sanh
  2
 454. Người ta thích lấy nhiều chồng
  2
 455. Người trồng cây hạnh người chơi
 456. Nhà anh chỉ có một gian
  2
 457. Nhà em mả táng hàm rồng
  3
 458. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  2
  3
 459. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 460. Những người đi biển làm nghề
  2
 461. Những người phinh phính mặt mo
  2
 462. Những người thắt đáy lưng ong
  2
 463. Nói chín thì nên làm mười
 464. Nói lời phải giữ lấy lời
 465. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 466. Nói người phải ngẫm đến ta
 467. Non cao cũng có đường trèo
  2
 468. Nơi nào chí quyết một nơi
 469. Nuôi con cho được vuông tròn
  2
 470. Nuôi tằm cần phải có dâu
  2
 471. Nửa đêm trăng sáng mây cao
  2
 472. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
  2
 473. Nước lã mà vã nên hồ
 474. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 475. Ở chi hai dạ ba lòng
  2
 476. Ở đây gần bạn gần thầy
 477. Ở đời ba bảy đường chồng
  2
 478. Ở đời ba, bảy lần chồng
  2
 479. Ở đời có bốn chuyện ngu
  2
 480. Ở hiền thì lại gặp lành
 481. Ở sao cho toại lòng người
  2
 482. Ở sao như lụa đừng phai
  2
 483. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
  2
 484. Ơn ai một chút chớ quên
 485. Ơn trời mưa nắng phải thì
  2
 486. Phải chi anh chưa vợ, hãy còn nợ còn duyên
  3
 487. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
  3
 488. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  2
 489. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
  2
 490. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi
 491. Phương ngôn câu ví để đời
  2
 492. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  2
 493. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
  2
 494. Quý chi một nải chuối xanh
  2
 495. Quyết lòng chờ đợi trò thi
  2
 496. Ra về lòng lại dặn lòng
 497. Ra vời mới biết nông sâu
 498. Rắp toan cưỡi ngựa ra về
 499. Rèm xưa ba bức mành mành
 500. Riêng than đất chín, trời mười
 501. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
  2
 502. Ruộng ai thì nấy đắp bờ
  2
 503. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
  2
 504. Ruộng ta ta cấy ta cày
  2
 505. Rút dây còn sợ động rừng
 506. Rừng có mạch, vách có tai
  2
 507. Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng
  2
 508. Rượu ngon bất luận be sành
 509. Rượu nhạt uống lắm cũng say
  2
 510. Sá bao cá chậu chim lồng
  2
 511. Sạch con thì lắm người bồng
  2
 512. Sáng ngày tôi đi hái dâu
  2
 513. Sinh không, tử lại hoàn không
 514. Số giàu đem đến dửng dưng
 515. Số giàu tay trắng cũng giàu
 516. Sông Bồ Đề nước đỏ như son
  2
 517. Sông dài cá lội biệt tăm
  2
 518. Sông sâu còn có kẻ dò
  2
 519. Sông sâu nước chảy đá mòn
  2
 520. Sông Tô nước đục lờ lờ
  2
 521. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 522. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
  2
 523. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
  2
 524. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
  2
 525. Tay nâng chén muối đĩa gừng
  2
 526. Tay tiên chuốc chén rượu đào
  2
 527. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
  2
 528. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
  2
 529. Thà rằng ăn bát cơm rau
  2
 530. Thà rằng ăn nửa quả hồng
  2
 531. Thà rằng chịu lạnh nằm không
  2
 532. Thà rằng làm lẽ thứ mười
  2
 533. Tham thì thâm
 534. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 535. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 536. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 537. Thân tiên lúc túng cũng liều
  2
 538. Thầy thiếp là thầy thiếp ơi
 539. Thế gian ba sự khôn chừa
 540. Thế gian chuộng của chuộng công
  2
 541. Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
 542. Thói đời hay chuộng bề ngoài
  2
 543. Thói thường gần mực thì đen
  2
 544. Thôi đừng lấy chú biện tuần
  3
 545. Thôi thôi đừng nói mà buồn
 546. Thôi thôi từ tạ biển vàng
 547. Thờ cha mẹ, ở hết lòng
  2
 548. Thừa con chẳng gả cho anh hàng tờ
  3
 549. Thừa tiền thì đem mà cho
 550. Thức khuya mới biết đêm dài
 551. Thương em anh để trong lòng
 552. Tiếng gà gáy giục năm canh
  2
 553. Tình thương quán cũng như nhà
  3
 554. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  2
 555. Trách chàng Từ Thức vụng suy
 556. Trai có tài nào lo ế vợ
  2
 557. Trai giỏi giắn dễ lo ế vợ
  2
 558. Trai khôn tìm vợ chợ đông
  2
 559. Trai tân, gái goá thì chơi
  2
 560. Trăm năm đá nát vàng phai (I)
 561. Trăm năm như cõi trời chung
 562. Trăm năm tính cuộc vuông tròn
  2
 563. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
  2
 564. Trăng lên vành vạnh trăng tròn
 565. Trên rừng băm sáu thứ chim
  2
 566. Triều đình còn chuộng thi thư
 567. Trong ba mươi sáu đường tu
  2
 568. Trồng cây chua, ăn quả chua
  2
 569. Trời cao bể rộng bao la
 570. Trời cao đất rộng thênh thênh
 571. Trời mưa róc rách bãi cây
  2
 572. Trời Phật thì ở trên mây
 573. Trời sinh ra đã làm người
 574. Trời thu vừa gặp tiết lành
 575. Tu cho trọn kiếp bụi hồng
 576. Tu đâu cho bằng tu nhà
  2
 577. Từ rày buộc chỉ cổ tay
 578. Vàng thì thử lửa, thử than
 579. Vay chín thì trả cả mười
 580. Văn hay chẳng luận đọc dài
 581. Văn thi phú lục chẳng hay
  2
 582. Vô chùa thắp hết lọn nhang
 583. Vợ đẹp càng tổ đau lưng
  3
 584. Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng
  2
 585. Vui xem hát, nhạt xem bơi
 586. Xin anh đi học cho ngoan
  2
 587. Xin chàng giữ lấy bút nghiên
  2
 588. Xin chàng kinh sử học hành
  2
 589. Xin đừng thấy quế phụ hương
  2
 590. Xin người hiếu tử lắng khuyên
  2