Ai ơi sao chẳng đi về
Ruộng ta ta để, cấy thuê sao đành
Tổ tiên di sản để dành
Ta không nhìn nhở, vô tình thế chi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001