Hiu hiu gió thổi đầu non,
Những người uống rượu là con Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng ngự tại ngai vàng,
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi.
Con rằng con uống con chơi,
Hay đâu con uống con rơi xuống sình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]