15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
7 bài thơ
Tạo ngày 31/12/2006 18:53 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/02/2008 12:05 bởi Vanachi
Diệp Mộng Đắc 葉夢得 (1077-1148) tự Thiếu Uẩn 少蘊, Thạch Lâm cư sĩ 石林居士, người Ngô Huyện, Tô Châu (nay thuộc huyện Tô Châu, Giang Tô). Ông đỗ tiến sĩ năm Thiệu Thánh thứ 4 (1097), làm Hàn lâm học sĩ đời vua Tống Huy Tông, năm Kiến Viêm thứ 2 (1128) đời vua Cao Tông làm Thượng thư bộ hộ, năm Thiệu Hưng (1131) làm Giang Đông an phủ đại sứ kiêm Tri phủ Kiến Khang trong vòng 8 năm rồi 12 năm làm Tri phủ Phúc Châu. Cuối đời ông ẩn cư tại hang Thạch Lâm, Biện Sơn, Hồ Châu, tự hiệu Thạch Lâm cư sĩ, lấy đọc sách ngâm vịnh làm vui. Sau khi chết được truy tặng danh Kiểm hiệu thiếu bảo.

 

Tuyển tập chung