自遣

得即高歌失即休,
多愁多恨亦悠悠。
今朝有酒今朝醉,
明日愁來明日愁。

 

Tự khiển

Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

 

Dịch nghĩa

Được thì hát vang, mất thì lại thôi,
Lắm sầu lắm hận thì cũng vẫn cứ hãy vui vẻ.
Hôm nay có rượu thì hôm nay cứ uống,
Mặc cho ngày mai có nỗi buồn thì ngày mai mới buồn.


La Ẩn đường thi cử nhiều lận đận, 10 năm thi tiến sĩ không đỗ, buồn bã mà làm bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mất thời buồn bã, được thời vui,
Đa cảm đa sầu mặc bóng câu.
Có rượu hôm nay xin hãy uống,
Ngày mai sầu đến lại mai sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Được thì ca hát mất thì buông,
Cứ đa sầu mãi, cứ hận luôn.
Hôm nay có rượu nay say khướt,
Ngày mai buồn đến lại mai buồn.

54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Aficio

Được vang tiếng hát, mất nghỉ ngơi
Đa sầu đa cảm cũng uổng thôi
Hôm nay có rượu ta say đã
Ngày mai sầu tới mặc sầu trôi.

32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Được thời vui hát, mất, sao đâu
Hận sầu dằng dặc chẳng qua mau
Hôm nay có rượu, nay say khướt
Ngày mai sầu đến, ừ mai sầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Được mất ta vẫn hát ca
Hận sầu cho mấy cũng là hư không
Hôm nay say khướt khuây lòng
Mai sầu cứ đến xuôi dòng đầy vơi.

43.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Được thì cao giọng, mất không cầu,
Sầu hận nhiều rồi biến tận đâu.
Có rượu hôm nay, nay cứ uống,
Ngày mai sầu đến, để mai sầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của ngất ngưởng

Được mất sự đời cũng thế thôi
Buồn hận miên miên cũng qua rồi
Hôm nay có rượu ta say uống
Ngày mai buồn đến lệ tuôn rơi

Lưỡng xứ xuân quang đồng nhật tận
Cư nhân tư khách, khách tư gia
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Được, lên cao giọng, mất, im hơi
Lắm hận nhiều sầu chỉ khổ đau
Có rượu sáng nay say sáng đã
Mai sầu cứ mặc sáng mai sầu

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được hát vang, nếu thua buông bỏ
Sầu hân nhiều thì khổ dài dài
Nay có rượu, nay cứ say
Ngày mai buốn tới, ngày mai hãy buồn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghĩa câu thứ 2

多愁多恨亦悠悠。
Đa sầu đa hận diệc du du.
= Dù có gặp nhiều chuyện đáng buồn đáng giận thì vẫn cứ ung dung
悠悠 có nhiều nghĩa, trong câu này nghĩa của nó là thong dong tự tại, nhàn nhã ung dung. (悠悠: 形容悠闲自在)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối