湖上對酒行

夜坐不厭湖上月,
晝行不厭湖上山。
眼前一尊又長滿,
心中萬事如等閑。
主人有黍百餘石,
濁醪數斗應不惜。
即今相對不盡歡,
別後相思復何益。
茱萸灣頭歸路賒,
願君且宿黃公家。
風光若此人不醉,
參差辜負東園花。

 

Hồ thượng đối tửu hành

Dạ toạ bất yếm hồ thượng nguyệt,
Trú hành bất yếm hồ thượng san.
Nhãn tiền nhất tôn hựu trường mãn,
Tâm trung vạn sự như đẳng nhàn.
Chủ nhân hữu thử bách dư thạch,
Trọc dao sổ đẩu ưng bất tích.
Tức kim tương đối bất tận hoan,
Biệt hậu tương tư phục hà ích.
Thù Du loan đầu quy lộ xa,
Nguyện quân thả túc Hoàng công gia.
Phong quang nhược thử nhân bất tuý,
Sâm si cô phụ đông viên hoa.

 

Dịch nghĩa

Đêm ngồi không chán ngắm trăng bên hồ
Ban ngày đi không chán ngắm núi trên hồ
Trước mắt chén rượu lại thường đầy
Trong lòng muôn việc coi như được nhàn nhã
Chủ nhân có hơn vạn thạch lúa nếp
Thì vài đấu rượu đục, hẳn chẳng tiếc gì?
Bây giờ gặp mặt nhau mà không uống cho thật vui
Thì sau khi từ biệt, nhớ nhau cũng vô ích!
Đầu vũng Thù Du đường về còn xa
Mong anh hãy nghỉ đỗ lại nhà ông Hoàng
Phong cảnh đẹp thế này, nếu người chẳng say
Thì những bông hoa loi thoi trong vườn đông cũng thấy bẽ bàng


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Ngồi đêm chẳng chán trăng hồ,
Ngày đi chẳng chán quanh hồ núi non.
Một chai trước mắt đầy luôn,
Trong lòng muôn nỗi lo buồn bỏ qua.
Chủ nhân thóc nếp đầy nhà,
Rượu nồng mấy gáo ắt là tiếc chi?
Cùng nhau nay chẳng hả hê,
Nhớ nhau lúc khác ích gì nữa ai?
Thù du về bến xa xôi,
Xin ai ở lại ngủ chơi ông Hoàng
Chẳng say cũng phí phong quang,
Vườn đông luống để bẽ bàng cho hoa.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 93, 9-1-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đêm ngắm trăng hồ chán được sao
Ngày đi chẳng chán núi quanh hồ
Một be trước mặt luôn đầy ắp
Trong lòng nhàn nhã, chẳng âu lo.
Chủ nhân thóc nếp dư ngàn hộc
Rượu nồng vài đấu chẳng tiếc chi
Vui được tương phùng, nay cạn chén
Mai biệt, nhớ nhau có ích gì.
Về vụng Thu Du đường hun hút
Mong anh ngủ lại nhà ông Hoàng
Hưởng thú phong quang, say đi nhé
Hoa quạnh vườn Đông khỏi bẽ bàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hồ, ngồi không chán trăng lên,
Ngày, đi không chán núi trên mặt hồ.
Rượu nồng, chén cứ châm vô,
Trong lòng vạn sự tựa hồ như không.
Chủ nhân vạn thạch nếp đông,
Tiếc gì vài đấu rượu nồng đục đây.
Gặp nhau vui chẳng tròn đầy,
Thì khi xa cách nhớ đây ích gì.
Thù Du, xa tít, khó đi,
Hoàng công, tạm nghỉ, mấy khi được mời.
Không say thật uổng cảnh trời,
Vườn đông, để phụ hoa tươi đón chào...

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm ngồi không chán ngắm trăng hồ,
Không chán ban ngày nhìn núi hồ.
Chén rượu rót đầy ngay trước mặt,
Trong lòng nhàn nhã khỏi âu lo.
Chủ nhân lúa nếp hơn ngàn thạch,
Vài đấu rượu nồng gì tiếc mô?
Vui vẻ gặp nhau nay cạn chén,
Nhớ nhau mai biệt ích xa mờ!
Thù Du đầu vũng đường xa tít,
Mong bạn về ông Hoàng đỗ chờ.
Cảnh đẹp nếu không say tuý luý,
Vườn đông hoa nở cũng đang hờn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm ngồi không chán trăng bên hồ
Dưới nắng đi không nhàm núi hồ
Trước mắt chén nồng thường đầy ắp
Trong lòng muôn việc chằng cần lo
Chủ nhân lúa nếp hơn vạn hộc
Vài đấu rượu thô đâu đáng chi
Giờ gặp mặt nhau mà chẳng uống
Nhớ nhau khi biệt để làm gì?
Thù Du đầu vũng đường xa tít
Ông hãy qua đêm nhà lão Hoàng
Phong cảnh thế này người chẳng sứa
Vườn đông hoa nở bẽ bàng không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời