44.75
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: kỹ nữ (26)

Đăng bởi Vanachi vào 15/05/2006 04:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/11/2006 07:16

贈妓雲英

鍾陵醉別十余春,
重見雲英掌上身。
我未成名君未嫁,
可能俱是不如人?

 

Tặng kỹ Vân Anh

Chung Lăng tuý biệt thập dư xuân,
Trùng kiến Vân Anh chưởng thượng thân.
Ngã vị thành danh, quân vị giá,
Khả năng câu thị bất như nhân.

 

Dịch nghĩa

Ở Chung Lăng say mà từ biệt đến nay đã hơn mười năm,
Gặp lại Vân Anh, dáng người vẫn mảnh mai.
Ta chưa thành danh, nàng chưa lấy chồng,
Có lẽ vì hai ta đều chẳng giống mọi người.


Tựa đề có bản chép là Trào Chung Lăng kỹ Vân Anh 嘲鐘陵妓雲英.

Theo Đường tài tử truyện, La Ẩn là chàng thư sinh đẹp trai, đa tài, giỏi cả văn lẫn thơ, nhưng cuộc đời lại nhiều lận đận với khoa trường, tám khoa chưa khỏi phạm trường quy. Tương truyền, khi còn là một hàn sĩ, lúc trên đường lai kinh ứng thí, đi ngang qua huyện Chung Lăng (nay là huyện Tiến Hiền, tỉnh Giang Tây), ông quen với một nàng ca kỹ tên là Vân Anh giỏi cả cầm kỳ thi hoạ ở Nhạc doanh là nơi dạy xướng ca nơi đó. Bẵng đi mười hai năm, chàng vẫn còn là một thư sinh lạc đệ, khi có dịp đi ngang qua Chung Lăng, chẳng hẹn mà nên, khi dừng chân nơi nhạc quán, chàng gặp lại cố nhân ngày nào vẫn còn chìm nổi trong chốn phong trần ca xướng mà chưa có chỗ để yên thân. Quá xúc động cho số kiếp hồng nhan bạc phận của người xưa, và câu nói ngạc nhiên của Vân Anh khi vừa gặp lại: “Ôi, sao La tú tài vẫn còn là một thư sinh áo vải!” La Ẩn vừa cảm khái vừa xúc động mà viết bài thơ tứ tuyệt này để tặng nàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Chung Lăng say biệt chục năm dài
Gặp lại Vân Anh dáng mảnh mai
Ta chửa thành danh, nàng vẫn lẻ
Vì lẽ đôi mình chẳng giống ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chung Lăng từ biệt mười năm lẻ,
Gặp lại Vân Anh vẫn tuyệt vời.
Ta chưa thành danh, nàng ở vậy,
Vì nỗi hai ta trót khác người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Say biệt Chung Lăng đã mười xuân,
Gặp lại Vân Anh vóc thanh tân.
Ta chửa thành danh, nàng đơn chiếc,
Phải chăng chúng mình khác thế nhân?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phùng Tường Vân

Mười năm hơn say biệt Chung Lăng
Vẫn mảnh mai, gặp lại Vân nương
Ta vẫn phiêu linh nàng vẫn lẻ
Vì hai ta chẳng giống ai chăng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chung Lăng chia cách quá mười năm
Gặp lại Vân Anh vẫn tuyệt trần
Ta chửa nên danh nàng lẻ bóng
Chúng mình đâu sánh được ai chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chung Lăng say biệt mười năm nay
Gặp lại,Vân Anh vẫn múa may
Em vẫn độc thân, ta hỏng thí
Kể như ta vẫn chửa chia tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời