牡丹花

似共東風利有因,
絳羅高卷不勝春。
若教解語應傾國,
任是無情也動人。
芍藥與君為近侍,
芙蓉何處避芳塵?
可憐韓令功成後,
辜負濃華過此身!

 

Mẫu đơn hoa

Tự cộng đông phong lợi hữu nhân,
Giáng la cao quyển bất thăng xuân.
Nhược giao giải ngữ ưng khuynh quốc,
Nhậm thị vô tình dã động nhân.
Thược dược dữ quân vi cận thị,
Phù dung hà xứ tị phương trần.
Khả liên Hàn lệnh công thành hậu,
Cô phụ nùng hoa quá thử thân.

 

Dịch nghĩa

Như cùng với khi gió đông về mà tươi tốt,
Rèm đỏ cuốn cao, màu xuân khôn kể xiết.
Nếu như có thể nói được thì sẽ làm nghiêng nước,
Còn phải vô tình thì cũng khiến động lòng người.
Thược dược cùng với nàng là kẻ thân cận,
Phù dung ghen ghét hương sắc đã trốn nơi nào.
Thật đáng thương thay (cho hoa), khi Hàn lệnh làm quan,
Mang lỗi với hương sắc làm hại đến thân (hoa).


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gió đông về thổi tốt muôn phần,
Rèm đỏ cuốn cao, khắp xứ xuân.
Biết nói sẽ làm cho mất nước,
Vô tình cũng khiến phải say lòng.
Với nàng thược dược là thân thiết,
Đâu chốn phù dung lánh bụi trần ?
Hàn lệnh công thành hà cớ lại,
Lỗi cùng hương sắc hại cho thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được gió đông làm thêm tươi tốt
Cánh đỏ cao quá đẹp trong xuân
Nếu nói được, vẻ khuynh thành
Vô tình thì cũng động lòng thế nhân
Thược dược chịu làm thân hầu cận
Phù dung kiêng trốn lẩn phương nào
Tiếc thay Hàn lệnh chức cao
Hương thơm đã phụ, thân nào có tha.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thêm đẹp sắc hương với gió đông
Cánh hoa lụa đỏ cuộn xuân cong.
Nếu cho ngôn ngữ thành nghiêng đỗ
Dù chỉ vô tình người cảm thông.
Đâu chốn phù dung tìm lẫn tránh
Lại gần thược dược chịu cầu mong.
Tiếc thay Hàn lệnh sau thành quả
Thân bại vì hương sắc phụ lòng.

15.00
Trả lời