25.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
30 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bì Nhật Hưu (26 bài)
- Lâm Kiệt (1 bài)
- Tào Tùng (3 bài)
- Chương Kiệt (4 bài)
- Tư Không Đồ (19 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2005 23:45 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 26/11/2006 07:14 bởi Vanachi
La Ẩn 羅隱 (833-909) tự Chiêu Gián 昭諫, người Tiền Đường, thi nhân đời Vãn Đường. Ông vốn tên là Hoành 橫, năm 20 tuổi bắt đầu thi tiến sĩ nhưng thi 10 lần không đỗ nên đổi tên là La Ẩn, tự hiệu Giang Đông sinh 江東生. Khi Hoàng Sào khởi nghĩa, ông tránh nạn ẩn cư tại núi Cửu Hoa ba năm. Tới năm Quang Khải thứ 3 (887), ông 55 tuổi về quê dựa vào Ngô Việt vương Tiền Lưu 錢鏐 (852-932) được giữ các chức Tiền Đường lệnh, Tư huân lang trung, Cấp sự trung. Ông mất năm Khai Bình thứ 3 (909) nhà Hậu Lương (Ngũ Đại) khi 77 tuổi.