王濬墓

男兒未必盡英雄,
但到時來即命通。
若使吳都猶王氣,
將軍何處立殊功?

 

Vương Tuấn mộ

Nam nhi vị tất tận anh hùng,
Đãn đáo thì lai tức mệnh thông.
Nhược sử Ngô đô do vương khí,
Tướng quân hà xứ lập thù công?

 

Dịch nghĩa

Làm trai chưa chắc ai cũng là anh hùng,
Nhờ gặp thời thì mọi sự đều hanh thông.
Ví thử kinh đô nhà Ngô còn vượng khí đế vương,
Thì ông chưa chắc lập được kỳ công.


Vương Tuấn người đời Tấn, nguyên là thứ sử Ích Châu, năm 280 được lệnh của Tấn Vũ Đế đem quân diệt nước Ngô. Vua Ngô là Tôn Hạo sai tướng là Trương Tượng ra cự địch nhưng bị Tuấn đánh bại, nước Ngô thời Tam Quốc bị diệt từ đấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi nam nhi anh hùng chưa chắc
Gặp thời thì tự khắc hanh thông
Ngô đô còn khí đế vương
Tướng quân chưa dễ lập công để đời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Làm trai chưa hẳn đã anh hùng
Nhờ gặp thời may mọi sự thông.
Ví thử kinh Ngô còn vượng khí
Tướng quân chưa chắc lập kỳ công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời