Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2013 21:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 15/11/2013 05:21

感弄猴人賜朱紱

十二三年就試期,
五湖煙月奈相違。
何如買取胡孫弄,
一笑君王便著緋。

 

Cảm lộng hầu nhân tứ chu phất

Thập nhị tam niên tựu thí kỳ,
Ngũ hồ yên nguyệt nại tương vi.
Hà như mãi thủ hồ tôn lộng,
Nhất tiếu quân vương tiện trước phi.


Đây là một bài thơ châm biếm. Lúc quân khởi nghĩa của Hoàng Sào vào Trường An, Đường Chiêu Tông theo vết cũ của Huyền Tông, chạy vào Tứ Xuyên, trong bọn nghệ nhân làm trò mua vui chỉ có một con khỉ. Con khỉ có thể cùng với các triều thần vào chầu. Chiêu Tông rất thích, ban thưởng cho quan ngũ phẩm cùng hồng bào, và ban hiệu "Tôn cung phụng" 孫供奉. Chữ 孫 là lấy từ chữ "tôn" 猻 đồng âm "hồ tôn" 猢猻 (con khỉ). Nguyên tác giả nhiều lần thi không đỗ, không kiếm được chức quan nhỏ nào, nhân châm biếm việc này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Chờ thi tới chục năm trời
Thôi thì trăng khói qua chơi năm hồ
Kìa người dạy khỉ làm trò
Một cười là được vua cho áo hồng


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thi quá mười năm mộng mới thành
Ngũ Hồ xa cách nhớ trăng thanh
Phải chi học cách Tôn cung phụng
Áo đỏ vua cười ban rất nhanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời