黃河

莫把阿膠向此傾,
此中天意故難明。
解通銀漢應須曲,
才出昆侖便不清。
高祖誓功衣帶小,
仙人占斗客槎輕。
三千年後知誰在,
何必勞君報太平。

 

Hoàng Hà

Mạc bả a giao hướng thử khuynh,
Thử trung thiên ý cố nan minh.
Giải thông Ngân Hán ưng tu khúc,
Tài xuất Côn Luân tiện bất thanh.
Cao Tổ thệ công y đới tiểu,
Tiên nhân chiêm đẩu khách tra khinh.
Tam thiên niên hậu tri thuỳ tại,
Hà tất lao quân báo thái bình.

 

Dịch nghĩa

Đừng lấy a giao làm trong sông này,
Ý trời đã định nên khó làm.
Nếu thông với Ngân Hà thì hoạ may,
Chứ xuất từ núi Côn Luân thì không trong được.
Hán Cao Tổ hứa thưởng công giải áo cho công thần còn ít,
Người tiên coi sao thấy chiếc bè lạ nhẹ.
Ba ngàn năm sau biết ai còn sống,
Hà tất ông nhọc công báo lúc đó mới thái bình làm chi.


Tác giả thi mười lần không đậu, ông uất ức làm bài này, vịnh sông Hoàng Hà nhưng ngụ ý châm biếm chế độ thi cử thối nát thời Vãn Đường. Hoàng Hà dài khoảng 4600km, bắt nguồn từ cao nguyên tỉnh Thanh Hải, chảy qua nhiều tỉnh, ra biển đông tại tỉnh Sơn Đông. Vì mang nhiều phù sa nên nước luôn luôn đục, có màu vàng. Có thuyết nói Hoàng Hà thông với sông Ngân Hà trên trời, lại có thuyết nói Hoàng Hà bắt nguồn từ núi Côn Luân cũng ở trên trời. Hai thuyết này ứng với câu 3 và câu 4 trong bài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

A giao chẳng làm sông trong được
Vì việc làm đi ngược ý trời
Ngân Hà thông với hoạ may
Côn Luân chảy xuống không đời nào trong
Hán Cao Tổ thưởng công còn ít
Người tiên coi sao khít bè người
Ba ngàn năm, biết còn ai
Can chi ông báo trần ai thái bình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đừng lấy a giao lóng nước sông
Ý trời đã định khó làm xong.
Nếu thông Ngân ráng may ra được
chứ xuất Côn luân chắc chẳng hòng.
Cao tổ thưởng công đai áo ít
Người tiên đoán thấy chiếc bè không.
Ba ngàn năm biết ai còn sống
Ông báo thái bình chỉ nhọc công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời