Hồ Lệ Trạch quê tại Lệ Trạch, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Tác phẩm thơ đã xuất bản:
- Qua cõi phù sinh (NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992)
- Còn lại và đã xa
- Cát bụi một đời

 

Qua cõi phù sinh (1992)