黃河其二

黃河西岸是吾蜀,
欲須供給家無粟。
願驅眾庶戴君王,
混一車書棄金玉。

 

Hoàng Hà kỳ 2

Hoàng Hà tây ngạn thị ngô Thục,
Dục tu cung cấp gia vô túc.
Nguyện khu chúng thứ đới quân vương,
Hỗn nhất xa thư khí kim ngọc.

 

Dịch nghĩa

Bờ tây Hoàng Hà, là đất Thục của ta,
Muốn lo cung cấp nhưng nhà không đủ thóc.
Xin xua bày dân để đội nhà vua,
Hợp nhất xe, thư, bỏ vàng bạc đi.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bờ Tây Hoàng Hà là đất Thục
Quân lương muốn góp nhưng không thóc
Xin đem dân chúng kiện nhà vua
Thống nhất non sông, bỏ vàng ngọc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây bờ Hoàng Hà là vùng Thục,
Muốn lo cung cấp, không đủ thóc.
Xin đem quần chúng giúp nhà vua,
Thống nhất đường lối, bỏ vàng ngọc.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bờ Tây Hoàng Hà đất Thục ta,
Tuy muốn cung cấp mọi nhà, lúa đâu?
Xin vì vua hãy cùng nhau,
Lo nước thống nhất kể đâu bạc vàng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tây Hoàng Hà nhà ta đất Thục
Muốn cấp cung đâu thóc mà đưa
Nguyện hò dân chúng theo vua
Núi sông một mối, không ưa ngọc vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời